Historiam Ecclesiasticam Gentis Anglorum

Venerabilis Beda Presbyter

Copyright © 2015 A.S.Drury All Rights Reserved
$Revision: 1.53 $

PRAEFATIO

GLORIOSISSIMO REGI CEOLUULFO BAEDA FAMULUS CHRISTI ET PRESBYTER

[E] HISTORIAM gentis Anglorum ecclesiasticam, quam nuper edideram, libentissime tibi desideranti, rex, et prius ad legendum ac probandum transmisi, et nunc ad transscribendum ac plenius ex tempore meditandum retransmitto; satisque studium tuae sinceritatis amplector, quo non solum audiendis scripturae sanctae uerbis aurem sedulus accommodas, uerum etiam noscendis priorum gestis siue dictis, et maxime nostrae gentis uirorum inlustrium, curam uigilanter impendis. Siue enim historia de bonis bona referat, ad imitandum bonum auditor sollicitus instigatur; seu mala commemoret de prauis, nihilominus religiosus ac pius auditor siue lector deuitando quod noxium est ac peruersum, ipse sollertius ad exsequenda ea, quae bona ac Deo digna esse cognouerit, accenditur. Quod ipsum tu quoque uigilantissime deprehendens, historiam memoratam in notitiam tibi simul et eis, quibus te regendis diuina praefecit auctoritas, ob generalis curam salutis latius propalari desideras. Ut autem in his, quae scripsi, uel tibi, uel ceteris auditoribus siue lectoribus huius historiae occasionem dubitandi subtraham, quibus haec maxime auctoribus didicerim, breuiter intimare curabo.

Praefatio § 2

[E] Auctor ante omnes atque adiutor opusculi huius Albinus abba reuerentissimus, uir per omnia doctissimus, extitit; qui in ecclesia Cantuariorum a beatae memoriae Theodoro archiepiscopo et Hadriano abbate, uiris uenerabilibus atque eruditissimis, institutus, diligenter omnia, quae in ipsa Cantuariorum prouincia, uel etiam in contiguis eidem regionibus a discipulis beati papae Gregorii gesta fuere, uel monimentis litterarum, uel seniorum traditione cognouerat; et ea mihi de his, quae memoria digna uidebantur, per religiosum Lundoniensis ecclesiae presbyterum Nothelmum, siue litteris mandata, siue ipsius Nothelmi uiua uoce referenda, transmisit. Qui uidelicet Nothelmus postea Romam ueniens, nonnullas ibi beati Gregorii papae simul et aliorum pontificum epistulas, perscrutato eiusdem sanctae ecclesiae Romanae scrinio, permissu eius, qui nunc ipsi ecclesiae praeest Gregorii pontificis, inuenit, reuersusque nobis nostrae historiae inserendas cum consilio praefati Albini reuerentissimi patris adtulit. A principio itaque uoluminis huius usque ad tempus, quo gens Anglorum fidem Christi percepit, ex priorum maxime scriptis hinc inde collectis ea, quae promeremus, didicimus. Exinde autem usque ad tempora praesentia, quae in ecclesia Cantuariorum per discipulos beati papae Gregorii, siue successores eorum, uel sub quibus regibus gesta sint, memorati abbatis Albini industria, Nothelmo, ut diximus, perferente, cognouimus. Qui etiam prouinciae Orientalium simul et Occidentalium Saxonum, nec non et Orientalium Anglorum atque Nordanhymbrorum, a quibus praesulibus, uel quorum tempore regum gratiam euangelii perceperint, nonnulla mihi ex parte prodiderunt. Denique hortatu praecipue ipsius Albini, ut hoc opus adgredi auderem, prouocatus sum. Sed et Danihel reuerentissimus Occidentalium Saxonum episcopus, qui nunc usque superest, nonnulla mihi de historia ecclesiastica prouinciae ipsius, simul et proxima illi Australium Saxonum, nec non et Uectae insulae litteris mandata declarauit. Qualiter uero per ministerium Ceddi et Ceadda religiosorum Christi sacerdotum, uel prouincia Merciorum ad fidem Christi, quam non nouerat, peruenerit, uel prouincia Orientalium Saxonum fidem, quam olim exsufflauerat, recuperauerit, qualis etiam ipsorum patrum uita uel obitus extiterit, diligenter a fratribus monasterii, quod ab ipsis conditum Læstingaeu cognominatur, agnouimus. Porro in prouincia Orientalium Anglorum, quae fuerint gesta ecclesiastica, partim ex scriptis uel traditione priorum, partim reuerentissimi abbatis Esi relatione conperimus. At uero in prouincia Lindissi, quae sint gesta erga fidem Christi, quaeue successio sacerdotalis extiterit, uel litteris reuerentissimi antistitis Cynibercti uel aliorum fidelium uirorum uiua uoce didicimus. Quae autem in Nordanhymbrorum prouincia, ex quo tempore fidem Christi perceperunt, usque ad praesens per diuersas regiones in ecclesia sint acta, non uno quolibet auctore, sed fideli innumerorum testium, qui haec scire uel meminisse poterant, adsertione cognoui, exceptis his, quae per me ipsum nosse poteram. Inter quae notandum, quod ea, quae de sanctissimo patre et antistite Cudbercto, uel in hoc uolumine, uel in libello gestorum ipsius conscripsi, partim ex eis, quae de illo prius a fratribus ecclesiae Lindisfarnensis scripta repperi, adsumsi, simpliciter fidem historiae, quam legebam, accommodans, partim uero ea, quae certissima fidelium uirorum adtestatione per me ipse cognoscere potui, sollerter adicere curaui. Lectoremque suppliciter obsecro, ut, siqua in his, quae scripsimus, aliter quam se ueritas habet, posita reppererit, non hoc nobis imputet, qui, quod uera lex historiae est, simpliciter ea, quae fama uulgante collegimus, ad instructionem posteritatis litteris mandare studuimus.

Praefatio § 3

[E] Praeterea omnes, ad quos haec eadem historia peruenire potuerit nostrae nationis, legentes siue audientes, suppliciter precor, ut pro meis infirmitatibus et mentis et corporis apud supernam clementiam saepius interuenire meminerint; et in suis quique prouinciis hanc mihi suae remunerationis uicem rependant, ut, qui de singulis prouinciis siue locis sublimioribus, quae memoratu digna atque incolis grata credideram, diligenter adnotare curaui, apud omnes fructum piae intercessionis inueniam.

LIBER PRIMUS

I.1 Of the Situation of Britain and Ireland, and of their ancient inhabitants

[E] Brittania Oceani insula, cui quondam Albion nomen fuit, inter septentrionem et occidentem locata est, Germaniae, Galliae, Hispaniae, maximis Europae partibus, multo interuallo aduersa. Quae per miliapassuum DCCC in Boream longa, latitudinis habet milia CC, exceptis dumtaxat prolixioribus diuersorum promontoriorum tractibus, quibus efficitur, ut circuitus eius quadragies octies LXXV milia conpleat. Habet a meridie Galliam Belgicam, cuius proximum litus transmeantibus aperit ciuitas, quae dicitur Rutubi portus, a gente Anglorum nunc corrupte Reptacaestir uocata, interposito mari a Gessoriaco Morynorum gentis litore proximo, traiectu milium L, siue, ut quidam scripsere, stadiorum CCCCL. A tergo autem, unde Oceano infinito patet, Orcadas insulas habet.

I §1b

[E] Opima frugibus atque arboribus insula, et alendis apta pecoribus ac iumentis; uineas etiam quibusdam in locis germinans; sed et auium ferax terra marique generis diuersi; fluuiis quoque multum piscosis ac fontibus praeclara copiosis, et quidem praecipue issicio abundat, et anguilla. Capiuntur autem saepissime et uituli marini, et delphines, nec non et balenae; exceptis uariorum generibus concyliorum; in quibus sunt et musculae, quibus inclusam saepe margaritam omnis quidem coloris optimam inueniunt, id est et rubicundi, et purpurei, et iacintini, et prasini, sed maxime candidi. Sunt et cocleae satis superque abundantes, quibus tinctura coccinei coloris conficitur, cuius rubor pulcherrimus nullo umquam solis ardore, nulla ualet pluuiarum iniuria pallescere; sed quo uetustior, eo solet esse uenustior. Habet fontes salinarum, habet et fontes calidos, et ex eis fluuios balnearum calidarum omni aetati et sexui per distincta loca iuxta suum cuique modum accommodos. Aqua enim, ut sanctus Basilius dicit, feruidam qualitatem recipit, cum per certa quaedam metalla transcurrit, et fit non solum calida, sed et ardens. Quae etiam uenis metallorum, aeris, ferri, et plumbi, et argenti, fecunda, gignit et lapidem gagatem plurimum optimumque; est autem nigrogemmeus, et ardens igni admotus, incensus serpentes fugat, adtritu calefactus adplicita detinet, aeque ut sucinum. Erat et ciuitatibus quondam XX et VIII nobilissimis insignita, praeter castella innumera, quae et ipsa muris turribus, portis, ac seris erant instructa firmissimis.

I §1c

[E] Et quia prope sub ipso septentrionali uertice mundi iacet, lucidas aestate noctes habet; ita ut medio saepe tempore noctis in quaestionem ueniat intuentibus, utrum crepusculum adhuc permaneat uespertinum, an iam aduenerit matutinum, utpote nocturno sole non longe sub terris ad orientem boreales per plagas redeunte; unde etiam plurimae longitudinis habet dies aestate, sicut et noctes contra in bruma, sole nimirum tunc Lybicas in partes secedente, id est horarum X et VIII; plurimae item breuitatis noctes aestate, et dies habet in bruma, hoc est sex solummodo aequinoctialium horarum; cum in Armenia, Macedonia, Italia, ceterisque eiusdem lineae regionibus longissima dies siue nox XV, breuissima VIIII conpleat horas.

I §1d

[E] Haec in praesenti, iuxta numerum librorum, quibus lex diuina scripta est, quinque gentium linguis, unam eandemque summae ueritatis et uerae sublimitatis scientiam scrutatur, et confitetur, Anglorum uidelicet, Brettonum, Scottorum, Pictorum et Latinorum, quae meditatione scripturarum ceteris omnibus est facta communis.

I §1e

[E] In primis autem haec insula Brettones solum, a quibus nomen accepit, incolas habuit; qui de tractu Armoricano, ut fertur, Brittaniam aduecti, australes sibi partes illius uindicarunt. Et cum plurimam insulae partem, incipientes ab Austro, possedissent, contigit gentem Pictorum de Scythia, ut perhibent, longis nauibus non multis Oceanum ingressam, circumagente flatu uentorum, extra fines omnes Brittaniae Hiberniam peruenisse, eiusque septentrionales oras intrasse, atque inuenta ibi gente Scottorum, sibi quoque in partibus illius sedes petisse, nec inpetrare potuisse. Est autem Hibernia insula omnium post Brittaniam maxima, ad occidentem quidem Brittaniae sita; sed sicut contra Aquilonem ea breuior, ita in meridiem se trans illius fines plurimum protendens, usque contra Hispaniae septentrionalia, quamuis magno aequore interiacente peruenit. Ad hanc ergo usque peruenientes nauigio Picti, ut diximus, petierunt in ea sibi quoque sedes et habitationem donari. Respondebant Scotti, quia non ambos eos caperet insula, «sed possumus inquiunt salubre uobis dare consilium, quid agere ualeatis. Nouimus insulam aliam esse non procul a nostra contra ortum solis, quam saepe lucidioribus diebus de longe aspicere solemus. Hanc adire si uultis, habitabilem uobis facere ualetis; uel, siqui restiterit, nobis auxiliariis utimini.» Itaque petentes Brittaniam Picti, habitare per septentrionales insulae partes coeperunt, nam austrina Brettones occupauerant. Cumque uxores Picti non habentes peterent a Scottis, ea solum condicione dare consenserunt, ut ubi res ueniret in dubium, magis de feminea regum prosapia quam de masculina regem sibi eligerent; quod usque hodie apud Pictos constat esse seruatum.

I §1f

[E] Procedente autem tempore, Brittania post Brettones et Pictos tertiam Scottorum nationem in Pictorum parte recepit; qui duce Reuda de Hibernia progressi, uel amicitia uel ferro sibimet inter eos sedes, quas hactenus habent, uindicarunt; a quo uidelicet duce usque hodie Dalreudini uocantur, nam lingua eorum daal partem significat.

I §1g

[E] Hibernia autem et latitudine sui status, et salubritate ac serenitate aerum multum Brittaniae praestat, ita ut raro ibi nix plus quam triduana remaneat; nemo propter hiemem aut faena secet aestate, aut stabula fabricet iumentis; nullum ibi reptile uideri soleat, nullus uiuere serpens ualeat; nam saepe illo de Brittania adlati serpentes, mox ut, proximante terris nauigio, odore aeris illius adtacti fuerint, intereunt; quin potius omnia pene, quae de eadem insula sunt, contra uenenum ualent. Denique uidimus, quibusdam a serpente percussis, rasa folia codicum, qui de Hibernia fuerant, et ipsam rasuram aquae inmissam ac potui datam, talibus protinus totam uim ueneni grassantis, totum inflati corporis absumsisse ac sedasse tumorem. Diues lactis ac mellis insula, nec uinearum expers, piscium uolucrumque, sed et ceruorum caprearumque uenatu insignis. Haec autem proprie patria Scottorum est; ab hac egressi, ut diximus, tertiam in Brittania Brettonibus et Pictis gentem addiderunt.

I §1h

[E] Est autem sinus maris permaximus, qui antiquitus gentem Brettonum a Pictis secernebat, qui ab occidente in terras longo spatio erumpit, ubi est ciuitas Brettonum munitissima usque hodie, quae uocatur Alcluith; ad cuius uidelicet sinus partem septentrionalem Scotti, quos diximus, aduenientes sibi locum patriae fecerunt.

I.2 How Caius Julius Caesar was the first Roman that came into Britain. [54 AD]

[E] Uerum eadem Brittania Romanis usque ad Gaium Iulium Caesarem inaccessa atque incognita fuit; qui anno ab Urbe condita DCXCIII, ante uero incarnationis dominicae tempus anno LX, functus gradu consulatus cum Lucio Bibulo, dum contra Germanorum Gallorumque gentes, qui Hreno tantum flumine dirimebantur, bellum gereret, uenit ad Morianos, unde in Brittaniam proximus et breuissimus transitus est; et nauibus honerariis atque actuariis circiter octoginta praeparatis, in Brittaniam transuehitur, ubi acerba primum pugna fatigatus, deinde aduersa tempestate correptus, plurimam classis partem, et non paruum numerum militum, equitum uero pene omnem disperdidit. Regressus in Galliam, legiones in hiberna dimisit, ac DC naues utriusque commodi fieri imperauit; quibus iterum in Brittaniam primo uere transuectus, dum ipse in hostem cum exercitu pergit, naues in anchoris stantes tempestate correptae uel conlisae inter se, uel arenis inlisae ac dissolutae sunt; ex quibus XL perierunt, ceterae cum magna difficultate reparatae sunt. Caesaris equitatus primo congressu a Brittanis uictus, ibique Labienus tribunus occisus est. Secundo proelio cum magno suorum discrimine uictos Brittanos in fugam uertit. Inde ad flumen Tamensim profectus. In huius ulteriore ripa Cassobellauno duce inmensa hostium multitudo consederat, ripamque fluminis ac pene totum sub aqua uadum acutissimis sudibus praestruxerat; quarum uestigia sudium ibidem usque hodie uisuntur, et uidetur inspectantibus, quod singulae earum ad modum humani femoris grossae, et circumfusae plumbo inmobiliter erant in profundum fluminis infixae. Quod ubi a Romanis deprehensum ac uitatum est, barbari legionum impetum non ferentes, siluis sese abdidere, unde crebris eruptionibus Romanos grauiter ac saepe lacerabant. Interea Trinouantum firmissima ciuitas cum Androgio duce, datis XL obsidibus, Caesari sese dedit. Quod exemplum secutae, urbes aliae conplures in foedus Romanorum uenerunt. Hisdem demonstrantibus, Caesar oppidum Cassobellauni inter duas paludes situm, obtentu insuper siluarum munitum, omnibusque rebus confertissimum tandem graui pugna cepit. Exin Caesar a Brittanis reuersus in Galliam, postquam legiones in hiberna misit, repentinis bellorum tumultibus undique circumuentus et conflictatus est.

I.3 How Claudius, the second of the Romans who came into Britain, brought the islands Orcades into subjection to the Roman empire; and Vespasian, sent by him, reduced the Isle of Wight under the dominion of the Romans. [44 AD]

[E] Anno autem ab Urbe condita DCCXCVIII Claudius imperator ab Augusto quartus, cupiens utilem reipublicae ostentare principem, bellum ubique et uictoriam undecumque quaesiuit. Itaque expeditionem in Brittaniam mouit, quae excitata in tumultum propter non redhibitos transfugas uidebatur; transuectus in insulam est, quam neque ante Iulium Caesarem, neque post eum quisquam adire ausus fuerat, ibique sine ullo proelio ac sanguine intra paucissimos dies plurimam insulae partem in deditionem recepit. Orcadas etiam insulas ultra Brittaniam in oceano positas, Romano adiecit imperio, ac sexto, quam profectus erat, mense Romam rediit, filioque suo Brittanici nomen inposuit. Hoc autem bellum quarto imperii sui anno conpleuit, qui est annus ab incarnatione Domini XLVI; quo etiam anno fames grauissima per Syriam facta est, quae in Actibus Apostolorum per prophetam Agabum praedicta esse memoratur.

I §3b

[E] Ab eodem Claudio Uespasianus, qui post Neronem imperauit, in Brittaniam missus, etiam Uectam insulam, Brittaniae proximam a meridie, Romanorum dicioni subiugauit; quae habet ab oriente in occasum XXX circiter milia passuum, ab austro in boream XII, in orientalibus suis partibus mari sex milium, in occidentalibus trium, a meridiano Brittaniae littore distans. Succedens autem Claudio in imperium Nero, nihil omnino in re militari ausus est. Unde inter alia Romani regni detrimenta innumera, Brittaniam pene amisit; nam duo sub eo nobilissima oppida illic capta atque subuersa sunt.

I.4 How Lucius, king of Britain, writing to Pope Eleutherus, desired to be made a Christian.

[E] Anno ab incarnatione Domini CLVI Marcus Antoninus Uerus XIIII ab Augusto regnum cum Aurelio Commodo fratre suscepit; quorum temporibus cum Eleuther uir sanctus pontificatui Romanae ecclesiae praeesset, misit ad eum Lucius Brittaniarum rex epistolam, obsecrans, ut per eius mandatum Christianus efficeretur; et mox effectum piae postulationis consecutus est; susceptamque fidem Brittani usque in tempora Diocletiani principis inuiolatam integramque quieta in pace seruabant.

I.5 How the Emperor Severus divided from the rest by a rampart that part of Britain which had been recovered.

[E] Anno ab incarnatione Domini CLXXXVIIII Seuerus, genere Afer Tripolitanus ab oppido Lepti, XVII ab Augusto imperium adeptus X et VII annis tenuit. Hic natura saeuus, multis semper bellis lacessitus, fortissime quidem rempuplicam, sed laboriosissime rexit. Uictor ergo ciuilium bellorum, quae ei grauissima occurrerant, in Brittanias defectu pene omnium sociorum trahitur. Ubi magnis grauibusque proeliis saepe gestis receptam partem insulae a ceteris indomitis gentibus, non muro, ut quidam aestimant, sed uallo distinguendam putauit. Murus etenim de lapidibus, uallum uero, quo ad repellendam uim hostium castra muniuntur, fit de cespitibus, quibus circumcisis e terra, uelut murus exstruitur altus supra terram, ita ut in ante sit fossa, de qua leuati sunt cespites, supra quam sudes de lignis fortissimis praefiguntur. Itaque Seuerus magnam fossam firmissimumque uallum, crebris insuper turribus conmunitum, a mari ad mare duxit. Ibique apud Eboracum oppidum morbo obiit. Reliquit duos filios, Bassianum et Getam; quorum Geta hostis puplicus iudicatus interiit, Bassianus, Antonio cognomine adsumpto, regno potitus est.

I.6 Of the reign of Diocletian, and how he persecuted the Christians. [286 AD]

[E] Anno incarnationis dominicae CCLXXXVI Diocletianus XXXIII ab Augusto imperator ab exercitu electus annis XX fuit, Maximianumque cognomento Herculium socium creauit imperii. Quorum tempore Corausius quidam, genere quidem infimus, sed consilio et manu promptus, cum ad obseruanda Oceani litora, quae tunc Franci et Saxones infestabant, positus, plus in perniciem quam in profectum reipuplicae ageret, ereptam praedonibus praedam nulla ex parte restituendo dominis, sed sibi soli uindicando; accendens suspicionem, quia ipsos quoque hostes ad incursandos fines artifici neglegentia permitteret; quam ob rem a Maximiano iussus occidi purpuram sumsit, ac Brittanias occupauit; quibus sibi per VII annos fortissime uindicatis ac retentis, tandem fraude Allecti socii sui interfectus est. Allectus postea ereptam Carausio insulam per triennium tenuit; quem Asclipiodotus praefectus praetorio obpressit, Brittaniamque post X annos recepit.

I §6b

[E] Interea Diocletianus in oriente, Maximianus Herculius in occidente uastari ecclesias, affligi, interficique Christianos, decimo post Neronem loco praeceperunt; quae persecutio omnibus fere ante actis diuturnior atque inmanior fuit; nam per X annos incendiis ecclesiarum, proscriptionibus innocentum, caedibus martyrum incessabiliter acta est. Denique etiam Brittaniam tum plurima confessionis Deo deuotae gloria sublimauit.

I.7 The passion of St. Alban and his companions, who at that time shed their blood for our Lord. [A.D. 305.]

[E] SIQUIDEM in ea passus est sanctus Albanus, de quo presbyter Fortunatus in Laude uirginum, cum beatorum martyrum, qui de toto orbe ad Dominum uenirent, mentionem faceret, ait:

Albanum egregium fecunda Britania profert.
I §7b

[E] Qui uidelicet Albanus, paganus adhuc, cum perfidorum principum mandata aduersum Christianos saeuirent, clericum quendam persecutores fugientem hospitio recepit; quem dum orationibus continuis ac uigiliis die noctuque studere conspiceret, subito diuina gratia respectus, exemplum fidei ac pietatis illius coepit aemulari, ac salutaribus eius exhortationibus paulatim edoctus, relictis idolatriae tenebris, Christianus integro ex corde factus est. Cumque praefatus clericus aliquot diebus apud eum hospitaretur, peruenit ad aures nefandi principis confessorem Christi, cui necdum fuerat locus martyrii deputatus, penes Albanum latere. Unde statim iussit milites eum diligentius inquirere. Qui cum ad tugurium martyris peruenissent, mox se sanctus Albanus pro hospite ac magistro suo, ipsius habitu, id est caracalla, qua uestiebatur, indutus, militibus exhibuit, atque ad iudicem uinctus perductus est.

I §7c

[E] Contigit autem iudicem ea hora, qua ad eum Albanus adducebatur, aris adsistere, ac daemonibus hostias offerre. Cumque uidisset Albanum, mox ira succensus nimia, quod se ille ultro pro hospite, quem susceperat, militibus offerre, ac discrimini dare praesumsisset, ad simulacra daemonum, quibus adsistebat, eum iussit pertrahi: «Quia rebellem,» inquiens, «ac sacrilegum celare quam militibus reddere maluisti, ut contemtor diuum meritam blasphemiae suae poenam lueret, quaecumque illi debebantur supplicia, tu soluere habes, si a cultu nostrae religionis discedere tentas.» At sanctus Albanus, qui se ultro persecutoribus fidei Christianum esse prodiderat, nequaquam minas principis metuit; sed accinctus armis militiae spiritalis, palam se iussis illius parere nolle pronuntiabat. Tum iudex: «Cuius,» inquit, «familiae uel generis es?» Albanus respondit: «Quid ad te pertinet, qua sim stirpe genitus? sed si ueritatem religionis audire desideras, Christianum iam me esse, Christianisque officiis uacare cognosce.» Ait iudex: «Nomen tuum quaero, quod sine mora mihi insinua.» At ille: «Albanus,» inquit, «a parentibus uocor, et Deum uerum ac uiuum, qui uniuersa creauit, adoro semper, et colo.» Tum iudex repletus iracundia dixit: «Si uis perennis uitae felicitate perfrui, diis magnis sacrificare ne differas.» Albanus respondit: «Sacrificia haec, quae a uobis redduntur daemonibus, nec auxiliari subiectis possunt, nec supplicantium sibi desideria uel uota conplere. Quin immo, quicumque his sacrificia simulacris obtulerit, aeternas inferni poenas pro mercede recipiet.»

I §7d

[E] His auditis, iudex nimio furore commotus, caedi sanctum Dei confessorem a tortoribus praecepit, autumans se uerberibus, quam uerbis non poterat, cordis eius emollire constantiam. Qui cum tormentis afficeretur acerrimis, patienter haec pro Domino, immo gaudenter ferebat. At ubi iudex illum tormentis superari, uel a cultu Christianae religionis reuocari non posse persensit, capite eum plecti iussit.

I §7e

[E] Cumque ad mortem duceretur, peruenit ad flumen, quod muro et harena, ubi feriendus erat, meatu rapidissimo diuidebatur; uiditque ibi non paruam hominum multitudinem utriusque sexus, condicionis diuersae et aetatis, quae sine dubio diuinitatis instinctu ad obsequium beatissimi confessoris ac martyris uocabatur, et ita fluminis ipsius occupabat pontem, ut intra uesperam transire uix posset. Denique cunctis pene egressis, iudex sine obsequio in ciuitate substiterat. Igitur sanctus Albanus, cui ardens inerat deuotio mentis ad martyrium ocius peruenire, accessit ad torrentem, et dirigens ad caelum oculos, illico siccato alueo, uidit undam suis cessisse ac uiam dedisse uestigiis. Quod cum inter alios etiam ipse carnifex, qui eum percussurus erat, uidisset, festinauit ei, ubi ad locum destinatum morti uenerat, occurrere, diuino nimirum admonitus instinctu, proiectoque ense, quem strictum tenuerat, pedibus eius aduoluitur, multum desiderans, ut cum martyre, uel pro martyre, quem percutere iubebatur, ipse potius mereretur percuti.

I §7f

[E] Dum ergo is ex persecutore factus esset collega ueritatis et fidei, ac iacente ferro esset inter carnifices iusta cunctatio, montem cum turbis reuerentissimus Dei confessor ascendit; qui oportune laetus, gratia decentissima, quingentis fere passibus ab harena situs est, uariis herbarum floribus depictus, immo usque quaque uestitus; in quo nihil repente arduum, nihil praeceps, nihil abruptum, quem lateribus longe lateque deductum in modum aequoris natura conplanat, dignum uidelicet eum, pro insita sibi specie uenustatis, iam olim reddens, qui beati martyris cruore dicaretur. In huius ergo uertice sanctus Albanus dari sibi a Deo aquam rogauit, statimque, incluso meatu, ante pedes eius fons perennis exortus est, ut omnes agnoscerent etiam torrentem martyri obsequium detulisse; neque enim fieri poterat, ut in arduo montis cacumine martyr aquam, quam in fluuio non reliquerat, peteret, si hoc oportunum esse non uideret. Qui uidelicet fluuius, ministerio persoluto, deuotione conpleta, officii testimonium relinquens, reuersus est ad naturam. Decollatus itaque martyr fortissimus ibidem accepit coronam uitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Sed ille, qui piis ceruicibus impias intulit manus, gaudere super mortuum non est permissus; namque oculi eius in terram una cum beati martyris capite deciderunt.

I §7g

[E] Decollatus est ibi etiam tum miles ille, qui antea superno nutu correptus, sanctum Dei confessorem ferire recusauit; de quo nimirum constat, quia, etsi fonte baptismatis non est ablutus, sui tamen est sanguinis lauacro mundatus, ac regni caelestis dignus factus ingressu. Tum iudex, tanta miraculorum caelestium nouitate perculsus, cessari mox a persecutione praecepit, honorem referre incipiens caedi sanctorum, per quam eos opinabatur prius a Christianae fidei posse deuotione cessare. Passus est autem beatus Albanus die X Kalendarum Iuliarum iuxta ciuitatem Uerolamium, quae nunc a gente Anglorum Uerlamacæstir siue Uaeclingacæstir appellatur, ubi postea, redeunte temporum Christianorum serenitate, ecclesia est mirandi operis atque eius martyrio condigna extructa. In quo uidelicet loco usque ad hanc diem curatio infirmorum, et frequentium operatio uirtutum celebrari non desinit.

I §7h

[E] Passi sunt ea tempestate Aaron et Iulius Legionum urbis ciues, aliique utriusque sexus diuersis in locis perplures, qui diuersis cruciatibus torti, et inaudita membrorum discerptione lacerati, animas ad supernae ciuitatis gaudia perfecto agone miserunt.

I.8 How, when the persecution ceased, the Church in Britain enjoyed peace till the time of the Arian heresy. [325 AD]

[E] AT ubi turbo persecutionis quieuit, progressi in puplicum fideles Christi, qui se tempore discriminis siluis ac desertis abditisue speluncis occulerant, renouant ecclesias ad solum usque destructas, basilicas sanctorum martyrum fundant, construunt, perficiunt, ac ueluti uictricia signa passim propalant, dies festos celebrant, sacra mundo corde atque ore conficiunt. Mansitque haec in ecclesiis Christi, quae erant in Brittania, pax usque ad tempora Arrianae uesaniae, quae, corrupto orbe toto, hanc etiam insulam extra orbem tam longe remotam, ueneno sui infecit erroris; et hac quasi uia pestilentiae trans oceanum patefacta, non mora, omnis se lues hereseos cuiusque, insulae noui semper aliquid audire gaudenti, et nil certi firmiter obtinenti infudit.

I §8b

[E] His temporibus Constantius, qui uiuente Diocletiano Galliam Hispaniamque regebat, uir summae mansuetudinis et ciuilitatis, in Brittania morte obiit. Hic Constantinum filium ex concubina Helena creatum imperatorem Galliarum reliquit. Scribit autem Eutropius, quod Constantinus in Brittania creatus imperator, patri in regnum successerit; cuius temporibus Arriana heresis exorta, et in Nicena synodo detecta atque damnata, nihilominus exitiabile perfidiae suae uirus, ut diximus, non solum orbis totius, sed et insularum ecclesiis aspersit.

I.9 How during the reign of Gratian, Maximus, being created Emperor in Britain, returned into Gaul with a mighty army. [377 AD]

[E] Anno ab incarnatione Domini CCCLXXVII, Gratianus XL ab Augusto post mortem Ualentis sex annis imperium tenuit, quamuis iamdudum antea cum patruo Ualente et cum Ualentiniano fratre regnaret. Qui cum adflictum et pene conlapsum reipuplicae statum uideret, Theodosium Hispanum uirum restituendae reipuplicae necessitate apud Syrmium purpura induit, Orientisque et Thraciae simul praefecit imperio. Qua tempestate Maximus uir quidem strenuus et probus, atque Augusto dignus, nisi contra sacramenti fidem per tyrannidem emersisset, in Brittania inuitus propemodum ab exercitu imperator creatus, in Galliam transiit. Ibi Gratianum Augustum subita incursione perterritum, atque in Italiam transire meditantem, dolis circumuentum interfecit, fratremque eius Ualentinianum Augustum Italia expulit. Ualentinianus in orientem refugiens, a Theodosio paterna pietate susceptus, mox etiam imperio restitutus est; clauso uidelicet intra muros Aquileiae, capto atque occiso ab eis Maximo tyranno.

I.10 How, in the reign of Arcadius, Pelagius, a Briton, insolently impugned the Grace of God. [395 AD]

[E] Anno ab incarnatione Domini CCCXCIIII Arcadius filius Theodosii cum fratre Honorio, XLIII ab Augusto regnum suscipiens, tenuit annos XIII. Cuius temporibus Pelagius Bretto contra auxilium gratiae supernae uenena suae perfidiae longe lateque dispersit, utens cooperatore Iuliano de Campania, quem dudum amissi episcopatus intemperans cupido exagitabat; quibus sanctus Augustinus, sicut et ceteri patres orthodoxi, multis sententiarum catholicarum milibus responderunt, nec eorum tamen dementiam corrigere ualebant; sed, quod grauius est, correpta eorum uesania magis augescere contradicendo, quam fauendo ueritati uoluit emundari. Quod pulchre uersibus heroicis Prosper rhetor insinuat, cum ait:

Contra Augustinum narratur serpere quidam
Scriptor, quem dudum liuor adurit edax.
Quis caput obscuris contectum utcumque cauernis
Tollere humo miserum propulit anguiculum?
Aut hunc fruge sua aequorei pauere Britanni
Aut hic Campano gramine corda tumet.
I.11 How during the reign of Honorius, Gratian and Constantine were created tyrants in Britain; and soon after the former was slain in Britain, and the latter in Gaul. [407 A.D.]

[E] Anno ab incarnatione Domini CCCCVII, tenente imperium Honorio Augusto, filio Theodosii minoris, loco ab Augusto XLIIII, ante biennium Romanae inruptionis, quae per Halaricum regem Gothorum facta est, cum gentes Halanorum, Sueuorum, Uandalorum, multaeque cum his aliae, protritis Francis, transito Hreno, totas per Gallias saeuirent, apud Brittanias Gratianus municeps tyrannus creatur, et occiditur. Huius loco Constantinus ex infima militia propter solam spem nominis sine merito uirtutis eligitur; qui continuo, ut inuasit imperium, in Gallias transiit. Ibi saepe a barbaris incertis foederibus inlusus, detrimento magis reipuplicae fuit; unde mox, iubente Honorio, Constantius comes in Galliam cum exercitu profectus, apud Arelatem ciuitatem eum clausit, cepit, occidit; Constantemque filium eius, quem ex monacho Caesarem fecerat, Gerontius comes suus apud Uiennam interfecit.

I §11b

[E] Fracta est autem Roma a Gothis anno milesimo CLXIIII suae conditionis, ex quo tempore Romani in Brittania regnare cessarunt, post annos ferme CCCCLXX, ex quo Gaius Iulius Caesar eandem insulam adiit. Habitabant autem intra uallum, quod Seuerum trans insulam fecisse commemorauimus, ad plagam meridianam, quod ciuitates, farus, pontes, et stratae ibidem factae usque hodie testantur; ceterum ulteriores Brittaniae partes, uel eas etiam, quae ultra Brittaniam sunt, insulas iure dominandi possidebant.

I.12 How the Britons, being ravaged by the Scots and Picts, sought succour from the Romans, who coming a second time, built a wall across the island; but when this was broken down at once by the aforesaid enemies, they were reduced to greater distress than before. [410-420 AD]

[E] Exin Brittania in parte Brettonum, omni armato milite, militaribus copiis uniuersis, tota floridae iuuentutis alacritate spoliata, quae tyrannorum temeritate abducta nusquam ultra domum rediit, praedae tantum patuit, utpote omnis bellici usus prorsus ignara; denique subito duabus gentibus transmarinis uehementer saeuis, Scottorum a circio, Pictorum ab aquilone, multos stupet gemitque per annos. Transmarinas autem dicimus has gentes, non quod extra Brittaniam essent positae; sed quia a parte Brettonum erant remotae, duobus sinibus maris interiacentibus, quorum unus ab orientali mari, alter ab occidentali, Brittaniae terras longe lateque inrumpit, quamuis ad se inuicem pertingere non possint. Orientalis habet in medio sui urbem Giudi, occidentalis supra se, hoc est ad dexteram sui, habet urbem Alcluith, quod lingua eorum significat petram Cluith; est enim iuxta fluuium nominis illius.

I §12b

[E] Ob harum ergo infestationem gentium Brettones legatos Romam cum epistulis mittentes, lacrimosis precibus auxilia flagitabant, subiectionemque continuam, dummodo hostis inminens longius arceretur, promittebant. Quibus mox legio destinatur armata, quae, ubi insulam aduecta, et congressa est cum hostibus, magnam eorum multitudinem sternens, ceteros sociorum finibus expulit; eosque interim a dirissima depressione liberatos, hortata est instruere inter duo maria trans insulam murum, qui arcendis hostibus posset esse praesidio; sicque domum cum triumpho magno reuersa est. At insulani murum, quem iussi fuerant, non tam lapidibus quam cespitibus construentes, utpote nullum tanti operis artificem habentes, ad nihil utilem statuunt. Fecerunt autem eum inter duo freta uel sinus, de quibus diximus, maris, per milia passuum plurima; ut, ubi aquarum munitio deerat, ibi praesidio ualli fines suos ab hostium inruptione defenderent. Cuius operis ibidem facti, id est ualli latissimi et altissimi, usque hodie certissima uestigia cernere licet. Incipit autem duorum ferme milium spatio a monasterio Aebbercurnig ad occidentem in loco, qui sermone Pictorum Peanfahel, lingua autem Anglorum Penneltun appellatur; et tendens contra occidentem terminatur iuxta urbem Alcluith.

I §12c

[E] Uerum priores inimici, ut Romanum militem abisse conspexerant, mox aduecti nauibus inrumpunt terminos, caeduntque omnia, et quasi maturam segetem obuia quaeque metunt, calcant, transeunt; unde rursum mittuntur Romam legati, flebili uoce auxilium inplorantes, ne penitus misera patria deleretur, ne nomen Romanae prouinciae, quod apud eos tam diu claruerat, exterarum gentium inprobitate obrutum uilesceret. Rursum mittitur legio, quae inopinata tempore autumni adueniens, magnas hostium strages dedit, eosque, qui euadere poterant, omnes trans maria fugauit, qui prius anniuersarias praedas trans maria nullo obsistente cogere solebant.

I §12d

[E] Tum Romani denuntiauere Brettonibus non se ultra ob eorum defensionem tam laboriosis expeditionibus posse fatigari; ipsos potius monent arma corripere, et certandi cum hostibus studium subire, qui non aliam ob causam, quam si ipsi inertia soluerentur, eis possent esse fortiores. Quin etiam, quia et hoc sociis, quos derelinquere cogebantur, aliquid commodi adlaturum putabant, murum a mari ad mare recto tramite inter urbes, quae ibidem ob metum hostium factae fuerant, ubi et Seuerus quondam uallum fecerat, firmo de lapide conlocarunt; quem uidelicet murum hactenus famosum atque conspicuum, sumtu puplico priuatoque, adiuncta secum Brittanorum manu, construebant, VIII pedes latum, et XII altum, recta ab oriente in occasum linea, ut usque hodie intuentibus clarum est; quo mox condito dant fortia segni populo monita, praebent instituendorum exemplaria armorum. Sed et in litore oceani ad meridiem, quo naues eorum habebantur, quia et inde barbarorum inruptio timebatur, turres per interualla ad prospectum maris conlocant, et ualedicunt sociis tanquam ultra non reuersuri.

I §12e

[E] Quibus ad sua remeantibus, cognita Scotti Pictique reditus denegatione, redeunt confestim ipsi, et solito confidentiores facti, omnem aquilonalem extremamque insulae partem pro indigenis ad murum usque capessunt. Statuitur ad haec in edito arcis acies segnis, ubi trementi corde stupida die noctuque marcebat. At contra non cessant uncinata hostium tela; ignaui propugnatores miserrime de muris tracti solo adlidebantur. Quid plura? relictis ciuitatibus ac muro fugiunt, disperguntur. Insequitur hostis, adcelerantur strages cunctis crudeliores prioribus. Sicut enim agni a feris, ita miseri ciues discerpuntur ab hostibus; unde a mansionibus ac possessiunculis suis eiecti, inminens sibi famis periculum latrocinio ac rapacitate mutua temperabant, augentes externas domesticis motibus clades, donec omnis regio totius cibi sustentaculo, excepto uenandi solacio, uacuaretur.

I.13 How in the reign of Theodosius the younger, in whose time Palladius was sent to the Scots that believed in Christ, the Britons begging assistance of Aetius, the consul, could not obtain it. [446 A.D.]

[E] ANNO dominicae incarnationis CCCCXXIII, Theodosius iunior post Honorium XLV ab Augusto regnum suscipiens, XX et VI annis tenuit; cuius anno imperii VIII Palladius ad Scottos in Christum credentes a pontifice Romanae ecclesiae Celestino primus mittitur episcopus. Anno autem regni eius XXIII, Aetius uir inlustris, qui et patricius fuit, tertium cum Simmacho gessit consulatum. Ad hunc pauperculae Brettonum reliquiae mittunt epistulam, cuius hoc principium est: «Aetio ter consuli gemitus Brittanorum;» et in processu epistulae ita suas calamitates explicant: «Repellunt barbari ad mare, repellit mare ad barbaros; inter haec oriuntur duo genera funerum, aut iugulamur, aut mergimur.» Neque haec tamen agentes quicquam ab illo auxilii impetrare quiuerunt, utpote qui grauissimis eo tempore bellis cum Blaedla et Attila regibus Hunorum erat occupatus; et quamuis anno ante hunc proximo Blaedla Attilae fratris sui sit interemtus insidiis, Attila tamen ipse adeo intolerabilis reipuplicae remansit hostis, ut totam pene Europam, excisis inuasisque ciuitatibus atque castellis, conroderet. Quin et hisdem temporibus fames Constantinopolim inuasit; nec mora pestis secuta est; sed et plurimi eiusdem urbis muri cum LVII turribus conruerunt; multis quoque ciuitatibus conlapsis, fames et aerum pestifer odor plura hominum milia iumentorumque deleuit.

I.14 How the Britons, compelled by the great famine, drove the barbarians out of their territories, and soon after there ensued, along with abundance of corn, decay of morals, pestilence, and the downfall of the nation.

[E] INTEREA Brettones fames sua praefata magis magisque adficiens, ac famam suae malitiae posteris diuturnam relinquens, multos eorum coegit uictas infestis praedonibus dare manus, alios uero numquam, quin potius confidentes in diuinum, ubi humanum cessabat auxilium, de ipsis montibus, speluncis, ac saltibus continue rebellabant; et tum primum inimicis, qui per multos annos praedas in terra agebant, strages dare coeperunt. Reuertuntur ergo inpudentes grassatores Hiberni domus, post non longum tempus reuersuri; Picti in extrema parte insulae tunc primum et deinceps quieuerunt, praedas tamen nonnumquam exinde et contritiones de Brettonum gente agere non cessarunt.

I §14b

[E] Cessante autem uastatione hostili, tantis frugum copiis insula, quantas nulla retro aetas meminit, affluere coepit; cum quibus et luxuria crescere, et hanc continuo omnium lues scelerum comitari adcelerauit; crudelitas praecipue, et odium ueritatis, amorque mendacii, ita ut, siquis eorum mitior et ueritati aliquatenus propior uideretur, in hunc quasi Brittaniae subuersorem omnium odia telaque sine respectu contorquerentur. Et non solum haec saeculares uiri, sed etiam ipse grex Domini eiusque pastores egerunt; ebrietati, animositati, litigio, contentioni, inuidiae, ceterisque huiusmodi facinoribus sua colla, abiecto leui iugo Christi, subdentes. Interea subito corruptae mentis homines acerba pestis corripuit, quae in breui tantam eius multitudinem strauit, ut ne sepeliendis quidem mortuis uiui sufficerent; sed ne morte quidem suorum, nec timore mortis hi, qui supererant, a morte animae, qua peccando sternebantur, reuocari poterant. Unde non multo post acrior gentem peccatricem ultio diri sceleris secuta est. Initum namque est consilium, quid agendum, ubi quaerendum esset praesidium ad euitandas uel repellendas tam feras tamque creberrimas gentium aquilonalium inruptiones; placuitque omnibus cum suo rege Uurtigerno, ut Saxonum gentem de transmarinis partibus in auxilium uocarent; quod Domini nutu dispositum esse constat, ut ueniret contra improbos malum, sicut euidentius rerum exitus probauit.

I.15 How the Angles, being invited into Britain, at first drove off the enemy; but not long after, making a league with them, turned their weapons against their allies.

[E] ANNO ab incarnatione Domini CCCCXLVIIII Marcianus cum Ualentiniano XLVI ab Augusto regnum adeptus, VII annis tenuit. Tunc Anglorum siue Saxonum gens, inuitata a rege praefato, Brittaniam tribus longis nauibus aduehitur, et in orientali parte insulae, iubente eodem rege, locum manendi, quasi pro patria pugnatura, re autem uera hanc expugnatura, suscipit. Inito ergo certamine cum hostibus, qui ab aquilone ad aciem uenerant, uictoriam sumsere Saxones. Quod ubi domi nuntiatum est, simul et insulae fertilitas, ac segnitia Brettonum; mittitur confestim illo classis prolixior, armatorum ferens manum fortiorem, quae praemissae adiuncta cohorti inuincibilem fecit exercitum. Susceperunt ergo, qui aduenerant, donantibus Brittanis, locum habitationis inter eos, ea condicione, ut hi pro patriae pace et salute contra aduersarios militarent, illi militantibus debita stipendia conferrent.

I §15b

[E] Aduenerant autem de tribus Germaniae populis fortioribus, id est Saxonibus, Anglis, Iutis. De Iutarum origine sunt Cantuarii et Uictuarii, hoc est ea gens, quae Uectam tenet insulam, et ea, quae usque hodie in prouincia Occidentalium Saxonum Iutarum natio nominatur, posita contra ipsam insulam Uectam. De Saxonibus, id est ea regione, quae nunc Antiquorum Saxonum cognominatur, uenere Orientales Saxones, Meridiani Saxones, Occidui Saxones. Porro de Anglis, hoc est de illa patria, quae Angulus dicitur, et ab eo tempore usque hodie manere desertus inter prouincias Iutarum et Saxonum perhibetur, Orientales Angli, Mediterranei Angli, Merci, tota Nordanhymbrorum progenies, id est illarum gentium, quae ad Boream Humbri fluminis inhabitant, ceterique Anglorum populi sunt orti. Duces fuisse perhibentur eorum primi duo fratres Hengist et Horsa; e quibus Horsa postea occisus in bello a Brettonibus, hactenus in orientalibus Cantiae partibus monumentum habet suo nomine insigne. Erant autem filii Uictgilsi, cuius pater Uitta, cuius pater Uecta, cuius pater Uoden, de cuius stirpe multarum prouinciarum regium genus originem duxit.

I §15c

[E] Non mora ergo, confluentibus certatim in insulam gentium memoratarum cateruis, grandescere populus coepit aduenarum, ita ut ipsis quoque, qui eos aduocauerant, indigenis essent terrori. Tum subito inito ad tempus foedere cum Pictis, quos longius iam bellando pepulerant, in socios arma uertere incipiunt. Et primum quidem annonas sibi eos affluentius ministrare cogunt, quaerentesque occasionem diuortii, protestantur, nisi profusior sibi alimentorum copia daretur, se cuncta insulae loca rupto foedere uastaturos. Neque aliquanto segnius minas effectibus prosequuntur. Siquidem, ut breuiter dicam, accensus manibus paganorum ignis, iustas de sceleribus populi Dei ultiones expetiit, non illius inpar, qui quondam a Chaldaeis succensus, Hierosolymorum moenia, immo aedificia cuncta consumsit. Sic enim et hic agente impio uictore, immo disponente iusto Iudice, proximas quasque ciuitates agrosque depopulans, ab orientali mari usque ad occidentale, nullo prohibente, suum continuauit incendium, totamque prope insulae pereuntis superficiem obtexit. Ruebant aedificia puplica simul et priuata, passim sacerdotes inter altaria trucidabantur, praesules cum populis sine ullo respectu honoris, ferro pariter et flammis absumebantur; nec erat, qui crudeliter interemtos sepulturae traderet. Itaque nonnulli de miserandis reliquiis in montibus conprehensi, aceruatim iugulabantur; alii fame confecti procedentes manus hostibus dabant, pro accipiendis alimentorum subsidiis aeternum subituri seruitium, si tamen non continuo trucidarentur; alii transmarinas regiones dolentes petebant; alii perstantes in patria trepidi pauperem uitam in montibus, siluis, uel rupibus arduis suspecta semper mente agebant.

I.16 How the Britons obtained their first victory over the Angles, under the command of Ambrosius, a Roman. [456 A.D.]

[E] AT ubi hostilis exercitus exterminatis dispersisque insulae indigenis, domum reuersus est, coeperunt et illi paulatim uires animosque resumere, emergentes de latibulis, quibus abditi fuerant, et unanimo consensu auxilium caeleste precantes, ne usque ad internicionem usquequaque delerentur. Utebantur eo tempore duce Ambrosio Aureliano, uiro modesto, qui solus forte Romanae gentis praefatae tempestati superfuerat, occisis in eadem parentibus regium nomen et insigne ferentibus. Hoc ergo duce uires capessunt Brettones, et uictores prouocantes ad proelium, uictoriam ipsi Deo fauente suscipiunt. Et ex eo tempore nunc ciues, nunc hostes uincebant, usque ad annum obsessionis Badonici montis, quando non minimas eisdem hostibus strages dabant, XL circiter et IIII anno aduentus eorum in Brittaniam. Sed haec postmodum.

I.17 How Germanus the Bishop, sailing into Britain with Lupus, first quelled the tempest of the sea, and afterwards that of the Pelagians, by Divine power. [429 A.D.]

[E] ANTE paucos sane aduentus eorum annos heresis Pelagiana per Agricolam inlata, Seueriani episcopi Pelagiani filium, fidem Brittaniarum feda peste commaculauerat. Uerum Brittanni, cum neque suscipere dogma peruersum gratiam Christi blasphemando ullatenus uellent, neque uersutiam nefariae persuasionis refutare uerbis certando sufficerent, inueniunt salubre consilium, ut a Gallicanis antistitibus auxilium belli spiritalis inquirant. Quam ob causam collecta magna synodo quaerebatur in commune, qui illic ad succurrendum fidei mitti deberent; atque omnium iudicio electi sunt apostolici sacerdotes Germanus Autissidorensis et Lupus Trecasenae ciuitatis episcopi, qui ad confirmandam fidem gratiae caelestis Brittanias uenirent. Qui cum promta deuotione preces et iussa sanctae ecclesiae suscepissent, intrant oceanum et usque ad medium itineris, quo a Gallico sinu Brittanias usque tenditur, secundis flatibus nauis tuta uolabat. Tum subito occurrit pergentibus inimica uis daemonum, qui tantos talesque uiros ad recuperandam tendere populorum salutem inuiderent; concitant procellas, caelum diemque nubium nocte subducunt; uentorum furores uela non sustinent; cedebant ministeria uicta nautarum; ferebatur nauigium oratione, non uiribus; et casu dux ipse uel pontifex fractus corpore, lassitudine ac sopore resolutus est. Tum uero, quasi repugnatore cessante, tempestas excitata conualuit, et iam nauigium superfusis fluctibus mergebatur. Tum beatus Lupus omnesque turbati excitant seniorem elementis furentibus obponendum; qui periculi inmanitate constantior, Christum inuocat, et adsumto in nomine sanctae Trinitatis leui aquae aspergine fluctus saeuientes obprimit, collegam commonet, hortatur uniuersos, oratio uno ore et clamore profunditur; adest diuinitas, fugantur inimici, tranquillitas serena subsequitur, uenti e contrario ad itineris ministeria reuertuntur, decursisque breui spatiis pelagi, optati littoris quiete potiuntur. Ibi conueniens ex diuersis partibus multitudo excepit sacerdotes, quos uenturos etiam uaticinatio aduersa praedixerat. Nuntiabant enim sinistri spiritus, quod timebant, qui imperio sacerdotum dum ab obsessis corporibus detruduntur, et tempestatis ordinem, et pericula, quae intulerant, fatebantur, uictosque se eorum meritis et imperio non negabant.

I §17b

[E] Interea Brittaniarum insulam apostolici sacerdotes raptim opinione, praedicatione, uirtutibus impleuerunt; diuinusque per eos sermo cotidie non solum in ecclesiis, uerum etiam per triuia, per rura praedicabatur; ita ut passim et fideles catholici firmarentur, et deprauati uiam correctionis agnoscerent. Erat illis apostolorum instar et gloria et auctoritas per conscientiam, doctrina per litteras, uirtutes ex meritis. Itaque regionis uniuersitas in eorum sententiam promta transierat. Latebant abditi sinistrae persuasionis auctores, et more maligni spiritus, gemebant perire sibi populos euadentes; ad extremum, diuturna meditatione concepta, praesumunt inire conflictum. Procedunt conspicui diuitiis, ueste fulgentes, circumdati adsentatione multorum; discrimenque certaminis subire maluerunt, quam in populo, quem subuerterant, pudorem taciturnitatis incurrere, ne uiderentur se ipsi silentio damnauisse. Illic plane inmensa multitudo etiam cum coniugibus ac liberis excita conuenerat, aderat populus expectator, futurus et iudex, adstabant partes dispari condicione dissimiles; hinc diuina fides, inde humana praesumtio; hinc pietas, inde superbia: inde Pelagius auctor, hinc Christus. Primo in loco beatissimi sacerdotes praebuerunt aduersariis copiam disputandi, quae sola nuditate uerborum diu inaniter et aures occupauit, et tempora; deinde antistites uenerandi torrentes eloquii sui cum apostolicis et euangelicis imbribus profuderunt; miscebatur sermo proprius cum diuino, et adsertiones molestissimas lectionum testimonia sequebantur. Conuincitur uanitas, perfidia confutatur; ita ut ad singulas uerborum obiectiones errare se, dum respondere nequiit, fateretur; populus arbiter uix manus continet, iudicium tamen clamore testatur.

I.18 How the same holy man gave sight to the blind daughter of a tribune, and then coming to St. Alban, there received of his relics, and left other relics of the blessed Apostles and other martyrs. [429 A.D.]

[E] TUM subito quidam tribuniciae potestatis cum coniuge procedit in medium, filiam X annorum caecam curandam sacerdotibus offerens, quam illi aduersariis offerri praeceperunt; sed hi conscientia puniente deterriti, iungunt cum parentibus preces, et curationem paruulae a sacerdotibus deprecantur; qui inclinatos animo aduersarios intuentes, orationem breuiter fundunt, ac deinde Germanus plenus Spiritu Sancto inuocat Trinitatem; nec mora, adherentem lateri suo capsulam cum sanctorum reliquiis collo auulsam manibus conprehendit, eamque in conspectu omnium puellae oculis adplicauit, quos statim euacuatos tenebris lumen ueritatis impleuit. Exultant parentes, miraculum populus contremescit; post quam diem ita ex animis omnium suasio iniqua deleta est, ut sacerdotum doctrinam sitientibus desideriis sectarentur.

I §18b

[E] Conpressa itaque peruersitate damnabili, eiusque auctoribus confutatis, atque animis omnium fidei puritate conpositis, sacerdotes beatum Albanum martyrem, acturi Deo per ipsum gratias, petierunt, ubi Germanus omnium apostolorum diuersorumque martyrum secum reliquias habens, facta oratione, iussit reuelli sepulchrum, pretiosa ibidem munera conditurus; arbitrans oportunum, ut membra sanctorum ex diuersis regionibus collecta, quos pares meritis receperat caelum, sepulchri quoque unius teneret hospitium. Quibus depositis honorifice atque sociatis, de loco ipso, ubi beati martyris effusus erat sanguis, massam pulueris secum portaturus abstulit, in qua apparebat, cruore seruato, rubuisse martyrum aedem, persecutore pallente. Quibus ita gestis, innumera hominum eodem die ad Dominum turba conuersa est.

I.19 How the same holy man, being detained there by sickness, by his prayers quenched a fire that had broken out among the houses, and was himself cured of his infirmity by a vision. [429 A.D.]

[E] UNDE dum redeunt, insidiator inimicus, casualibus laqueis praeparatis, Germani pedem lapsus occasione contriuit, ignorans merita illius, sicut Iob beatissimi, afflictione corporis propaganda; et dum aliquandiu uno in loco infirmitatis necessitate teneretur, in uicina, qua manebat, casula exarsit incendium; quod consumtis domibus, quae illic palustri harundine tegebantur, ad eum habitaculum, in quo idem iacebat, flabris stimulantibus ferebatur. Concursus omnium ad antistitem conuolauit, ut elatus manibus periculum, quod inminebat, euaderet; quibus increpatis moueri se fidei praesumtione non passus est. At multitudo omnis desperatione perterrita obuiam currit incendio. Sed ut Dei potentia manifestior appareret, quicquid custodire temtauerat turba, consumitur; quod uero iacens et infirmus defenderat, reserato hospitio sancti uiri, expauescens flamma transiliuit, ultra citraque desaeuiens; et inter globos flammantis incendii incolume tabernaculum, quod habitator inclusus seruabat, emicuit. Exultat turba miraculo, et uictam se diuinis uirtutibus gratulatur. Excubabat diebus ac noctibus ante tugurium pauperis uulgus sine numero; hi animas curare, hi cupientes corpora.

I §19b

[E] Referri nequeunt, quae Christus operabatur in famulo, qui uirtutes faciebat infirmus; et cum debilitati suae nihil remedii pateretur adhiberi, quadam nocte candentem niueis uestibus uidit sibi adesse personam, quae manu extensa iacentem uideretur adtollere, eumque consistere firmis uestigiis imperabat. Post quam horam ita, fugatis doloribus, recepit pristinam sanitatem, ut, die reddito, itineris laborem subiret intrepidus.

I.20 How the same Bishops brought help from Heaven to the Britons in a battle, and then returned home. [430 A.D.]

[E] INTEREA Saxones Pictique bellum aduersum Brettones iunctis uiribus susceperunt, quos eadem necessitas in castra contraxerat; et cum trepidi partes suas pene inpares iudicarent, sanctorum antistitum auxilium petierunt; qui promissum maturantes aduentum, tantum pauentibus fiduciae contulerunt, ut accessisse maximus crederetur exercitus. Itaque apostolicis ducibus Christus militabat in castris. Aderant etiam quadragesimae uenerabiles dies, quos religiosiores reddebat praesentia sacerdotum, in tantum, ut cotidianis praedicationibus instituti, certatim populi ad gratiam baptismatis conuolarent. Nam maxima exercitus multitudo undam lauacri salutaris expetiit, et ecclesia ad diem resurrectionis dominicae frondibus contexta conponitur, atque in expeditione campestri instar ciuitatis aptatur. Madidus baptismate procedit exercitus, fides feruet in populo, et conterrito armorum praesidio, diuinitatis expectatur auxilium. Institutio uel forma castitatis hostibus nuntiatur, qui uictoriam quasi de inermi exercitu praesumentes, adsumta alacritate festinant; quorum tamen aduentus exploratione cognoscitur.

I §20b

[E] Cumque, emensa sollemnitate paschali, recens de lauacro pars maior exercitus arma capere et bellum parare temtaret, Germanus ducem se proelii profitetur, eligit expeditos, circumiecta percurrit, et e regione, qua hostium sperabatur aduentus, uallem circumdatam mediis montibus intuetur. Quo in loco nouum conponit exercitum ipse dux agminis. Et iam aderat ferox hostium multitudo, quam adpropinquare intuebantur in insidiis constituti. Tum subito Germanus signifer uniuersos admonet, et praedicat, ut uoci suae uno clamore respondeant; securisque hostibus, qui se insperatos adesse confiderent, alleluiam tertio repetitam sacerdotes exclamabant. Sequitur una uox omnium, et elatum clamorem repercusso aere montium conclusa multiplicant; hostile agmen terrore prosternitur, et super se non solum rupes circumdatas, sed etiam ipsam caeli machinam contremescunt, trepidationique iniectae uix sufficere pedum pernicitas credebatur. Passim fugiunt, arma proiciunt, gaudentes uel nuda corpora eripuisse discrimini; plures etiam timore praecipites flumen, quod transierant, deuorauit. Ultionem suam innocens exercitus intuetur, et uictoriae concessae otiosus spectator efficitur. Spolia colliguntur exposita, et caelestis palmae gaudia miles religiosus amplectitur. Triumphant pontifices hostibus fusis sine sanguine; triumphant uictoria fide obtenta, non uiribus.

I §20c

[E] Conposita itaque insula securitate multiplici, superatisque hostibus uel inuisibilibus, uel carne conspicuis, reditum moliuntur pontifices. Quibus tranquillam nauigationem et merita propria et intercessio beati martyris Albani parauerunt, quietosque eos suorum desideriis felix carina restituit.

I.21 How, when the Pelagian heresy began to spring up afresh, Germanus, returning to Britain with Severus, first restored bodily strength to a lame youth, then spiritual health to the people of God, having condemned or converted the Heretics [447 A.D.]

[E] NEC multo interposito tempore nuntiatur ex eadem insula Pelagianam peruersitatem iterato paucis auctoribus dilatari; rursusque ad beatissimum uirum preces sacerdotum omnium deferuntur, ut causam Dei, quam prius obtinuerat, tutaretur. Quorum petitioni festinus obtemperat. Namque adiuncto sibi Seuero, totius sanctitatis uiro, qui erat discipulus beatissimi patris Lupi Trecasenorum episcopi, et tunc Treuiris ordinatus episcopus, gentibus primae Germaniae uerbum praedicabat, mare conscendit, et consentientibus elementis, tranquillo nauigio Brittanias petit.

I §21b

[E] Interea sinistri spiritus peruolantes totam insulam Germanum uenire inuitis uaticinationibus nuntiabant; in tantum, ut Elafius quidam, regionis illius primus, in occursu sanctorum sine ulla manifesti nuntii relatione properaret, exhibens secum filium, quem in ipso flore adulescentiae debilitas dolenda damnauerat. Erat enim arescentibus neruis contracto poplite, cui per siccitatem cruris usus uestigii negabatur. Hunc Elafium prouincia tota subsequitur; ueniunt sacerdotes, occurrit inscia multitudo, confestim benedictio et sermonis diuini doctrina profunditur. Recognoscunt populum in ea, qua reliquerat, credulitate durantem; intellegunt culpam esse paucorum, inquirunt auctores, inuentosque condemnant. Cum subito Elafius pedibus aduoluitur sacerdotum, offerens filium, cuius necessitatem ipsa debilitas etiam sine precibus adlegabat; fit communis omnium dolor, praecipue sacerdotum, qui conceptam misericordiam ad diuinam clementiam contulerunt; statimque adulescentem beatus Germanus sedere conpulit, adtrectat poplitem debilitate curuatum, et per tota infirmitatis spatia medicabilis dextera percurrit, salubremque tactum sanitas festina subsequitur. Ariditas sucum, nerui officia receperunt, et in conspectu omnium filio incolumitas, patri filius restituitur. Inplentur populi stupore miraculi, et in pectoribus omnium fides catholica inculcata firmatur. Praedicatio deinde ad plebem de praeuaricationis emendatione conuertitur, omniumque sententia prauitatis auctores, qui erant expulsi insula, sacerdotibus adducuntur ad mediterranea deferendi, ut et regio absolutione, et illi emendatione fruerentur. Factumque est, ut in illis locis multo ex eo tempore fides intemerata perduraret.

I §21c

[E] Itaque, conpositis omnibus, beati sacerdotes ea, qua uenerant, prosperitate redierunt. Porro Germanus post haec ad Rauennam pro pace Armoricanae gentis supplicaturus aduenit, ibique a Ualentiniano et Placidia matre ipsius summa reuerentia susceptus, migrauit ad Christum. Cuius corpus honorifico agmine, comitantibus uirtutum operibus, suam defertur ad urbem. Nec multo post Ualentinianus ab Aetii patricii, quem occiderat, satellitibus interimitur, anno imperii Marciani VI, cum quo simul Hesperium concidit regnum.

I.22 How the Britons, being for a time at rest from foreign invasions, wore themselves out by civil wars, and at the same time gave themselves up to more heinous crimes.

[E] INTEREA Brittaniae cessatum quidem est parumper ab externis, sed non a ciuilibus bellis. Manebant exterminia ciuitatum ab hoste derutarum ac desertarum; pugnabant contra inuicem, qui hostem euaserant, ciues. Attamen recente adhuc memoria calamitatis et cladis inflictae seruabant utcumque reges, sacerdotes, priuati, et optimates suum quique ordinem. At illis decedentibus, cum successisset aetas tempestatis illius nescia, et praesentis solum serenitatis statum experta, ita cuncta ueritatis ac iustitiae moderamina concussa ac subuersa sunt, ut earum non dicam uestigium, sed ne memoria quidem, praeter in paucis et ualde paucis ulla appareret. Qui inter alia inenarrabilium scelerum facta, quae historicus eorum Gildus flebili sermone describit, et hoc addebant, ut numquam genti Saxonum siue Anglorum, secum Brittaniam incolenti, uerbum fidei praedicando committerent. Sed non tamen diuina pietas plebem suam, quam praesciuit, deseruit, quin multo digniores genti memoratae praecones ueritatis, per quos crederet, destinauit.

I.23 How the holy Pope Gregory sent Augustine, with other monks, to preach to the English nation, and encouraged them by a letter of exhortation, not to desist from their labour. [596 A. D.]

[E] SIQUIDEM anno ab incarnatione Domini DLXXXII Mauricius ab Augusto LIIII imperium suscipiens XX et I annis tenuit. Cuius anno regni X Gregorius, uir doctrina et actione praecipuus, pontificatum Romanae et apostolicae sedis sortitus rexit annos XIII, menses VI, et dies X. Qui diuino admonitus instinctu anno XIIII eiusdem principis, aduentus uero Anglorum in Brittanniam anno circiter CL, misit seruum Dei Augustinum et alios plures cum eo monachos timentes Dominum praedicare uerbum Dei genti Anglorum. Qui cum iussis pontificalibus obtemperantes memoratum opus adgredi coepissent, iamque aliquantulum itineris confecissent, perculsi timore inerti, redire domum potius, quam barbaram, feram, incredulamque gentem, cuius ne linguam quidem nossent, adire cogitabant, et hoc esse tutius communi consilio decernebant. Nec mora, Augustinum, quem eis episcopum ordinandum, si ab Anglis susciperentur, disposuerat, domum remittunt, qui a beato Gregorio humili supplicatu obtineret, ne tam periculosam, tam laboriosam, tam incertam peregrinationem adire deberent. Quibus ille exhortatorias mittens litteras, in opus eos uerbi, diuino confisos auxilio, proficisci suadet. Quarum uidelicet litterarum ista est forma:

[E] Gregorius seruus seruorum Dei seruis Domini nostri.

Quia melius fuerat bona non incipere, quam ab his, quae coepta sunt, cogitatione retrorsum redire, summo studio, dilectissimi filii, oportet, ut opus bonum, quod auxiliante Domino coepistis, impleatis. Nec labor uos ergo itineris, nec maledicorum hominum linguae deterreant; sed omni instantia, omnique feruore, quae inchoastis, Deo auctore peragite; scientes, quod laborem magnum maior aeternae retributionis gloria sequitur. Remeanti autem Augustino praeposito uestro, quem et abbatem uobis constituimus, in omnibus humiliter oboedite; scientes hoc uestris animabus per omnia profuturum, quicquid a uobis fuerit in eius admonitione conpletum. Omnipotens Deus sua uos gratia protegat, et uestri laboris fructum in aeterna me patria uidere concedat; quatinus etsi uobiscum laborare nequeo, simul in gaudio retributionis inveniar, quia laborare scilicet uolo. Deus uos incolumes custodiat, dilectissimi filii.

Data die X Kalendarum Augustarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XIIII, post consulatum eiusdem domini nostri anno XIII, indictione XIIII.

I.24 How he wrote to the bishop of Arles to entertain them. [596 A.D.]

[E] MISIT etiam tunc isdem uenerandus pontifex ad Etherium Arelatensem archiepiscopum, ut Augustinum Brittaniam pergentem benigne susciperet, litteras, quarum iste est textus:

[E] Reuerentissimo et sanctissimo fratri Etherio coepiscopo Gregorius seruus seruorum Dei.

Licet apud sacerdotes habentes Deo placitam caritatem religiosi uiri nullius commendatione indigeant; quia tamen aptum scribendi se tempus ingessit, fraternitati uestrae nostra mittere scripta curauimus; insinuantes latorem praesentium Augustinum seruum Dei, de cuius certi sumus studio, cum aliis seruis Dei, illic nos pro utilitate animarum auxiliante Domino direxisse; quem necesse est, ut sacerdotali studio sanctitas uestra adiuuare, et sua ei solacia praebere festinet. Cui etiam, ut promtiores ad suffragandum possitis existere, causam uobis iniunximus subtiliter indicare; scientes quod, ea cognita, tota uos propter Deum deuotione ad solaciandum, quia res exigit, commodetis. Candidum praeterea presbyterum, communem filium, quem ad gubernationem patrimonioli ecclesiae nostrae transmisimus, caritati uestrae in omnibus commendamus. Deus te incolumem custodiat, reuerentissime frater.

Data die X Kalendarum Augustarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto, anno XIIII, post consulatum eiusdem domini nostri anno XIII, indictione XIIII.

I.25 How Augustine, coming into Britain, first preached in the Isle of Thanet to the King of Kent, and having obtained licence from him, went into Kent, in order to preach therein. [597 A. D.]

[E] ROBORATUS ergo confirmatione beati patris Gregorii, Augustinus cum famulis Christi, qui erant cum eo, rediit in opus uerbi, peruenitque Brittaniam. Erat eo tempore rex Aedilberct in Cantia potentissimus, qui ad confinium usque Humbrae fluminis maximi, quo meridiani et septentrionales Anglorum populi dirimuntur, fines imperii tetenderat. Est autem ad orientalem Cantiae plagam Tanatos insula non modica, id est magnitudinis iuxta consuetudinem aestimationis Anglorum, familiarum DC, quam a continenti terra secernit fluuius Uantsumu, qui est latitudinis circiter trium stadiorum, et duobus tantum in locis est transmeabilis; utrumque enim caput protendit in mare. In hac ergo adplicuit seruus Domini Augustinus, et socii eius, uiri, ut ferunt, ferme XL. Acceperunt autem, praecipiente beato papa Gregorio, de gente Francorum interpretes; et mittens ad Aedilberctum mandauit se uenisse de Roma, ac nuntium ferre optimum, qui sibi obtemperantibus aeterna in caelis gaudia, et regnum sine fine cum Deo uiuo et uero futurum sine ulla dubietate promitteret. Qui, haec audiens, manere illos in ea, quam adierant, insula, et eis necessaria ministrari, donec uideret, quid eis faceret, iussit. Nam et antea fama ad eum Christianae religionis peruenerat, utpote qui et uxorem habebat Christianam de gente Francorum regia, uocabulo Bercta; quam ea condicione a parentibus acceperat, ut ritum fidei ac religionis suae cum episcopo, quem ei adiutorem fidei dederant, nomine Liudhardo, inuiolatum seruare licentiam haberet.

I §25b

[E] Post dies ergo uenit ad insulam rex, et residens sub diuo, iussit Augustinum cum sociis ad suum ibidem aduenire colloquium. Cauerat enim, ne in aliquam domum ad se introirent, uetere usus augurio, ne superuentu suo, siquid malificae artis habuissent, eum superando deciperent. At illi non daemonica, sed diuina uirtute praediti, ueniebant crucem pro uexillo ferentes argenteam, et imaginem Domini Saluatoris in tabula depictam, laetaniasque canentes pro sua simul et eorum, propter quos et ad quos uenerant, salute aeterna, Domino supplicabant. Cumque ad iussionem regis residentes uerbum ei uitae una cum omnibus, qui aderant, eius comitibus praedicarent, respondit ille dicens: «Pulchra sunt quidem uerba et promissa, quae adfertis; sed quia noua sunt et incerta, non his possum adsensum tribuere, relictis eis, quae tanto tempore cum omni Anglorum gente seruaui. Uerum quia de longe huc peregrini uenistis, et, ut ego mihi uideor perspexisse, ea, quae uos uera et optima credebatis, nobis quoque communicare desiderastis, nolumus molesti esse uobis; quin potius benigno uos hospitio recipere, et, quae uictui sunt uestro necessaria, ministrare curamus; nec prohibemus, quin omnes, quos potestis, fidei uestrae religionis praedicando societis.» Dedit ergo eis mansionem in ciuitate Doruuernensi, quae imperii sui totius erat metropolis, eisque, ut promiserat, cum administratione uictus temporalis licentiam quoque praedicandi non abstulit. Fertur autem, quia adpropinquantes ciuitati, more suo cum cruce sancta et imagine magni regis Domini nostri Iesu Christi hanc laetaniam consona uoce modularentur: «Deprecamur te, Domine, in omni misericordia tua, ut auferatur furor tuus et ira tua a ciuitate ista, et de domo sancta tua, quoniam peccauimus. Alleluia.»

I.26 How St. Augustine in Kent followed the doctrine and manner of life of the primitive Church, and settled his episcopal see in the royal city. [597 A. D.]

[E] AT ubi datam sibi mansionem intrauerant, coeperunt apostolicam primitiuae ecclesiae uitam imitari; orationibus uidelicet assiduis, uigiliis ac ieiuniis seruiendo, uerbum uitae, quibus poterant, praedicando, cuncta huius mundi uelut aliena spernendo, ea tantum, quae uictui necessaria uidebantur, ab eis, quos docebant, accipiendo, secundum ea, quae docebant, ipsi per omnia uiuendo, et paratum ad patiendum aduersa quaeque, uel etiam moriendum pro ea, quam praedicabant, ueritate animum habendo. Quid mora? Crediderunt nonnulli et baptizabantur, mirantes simplicitatem innocentis uitae, ac dulcedinem doctrinae eorum caelestis. Erat autem prope ipsam ciuitatem ad orientem ecclesia in honorem sancti Martini antiquitus facta, dum adhuc Romani Brittaniam incolerent, in qua regina, quam Christianam fuisse praediximus, orare consuerat. In hac ergo et ipsi primo conuenire, psallere, orare, missas facere, praedicare, et baptizare coeperunt; donec, rege ad fidem conuerso, maiorem praedicandi per omnia, et ecclesias fabricandi uel restaurandi licentiam acciperent.

I §26b

[E] At ubi ipse etiam inter alios delectatus uita mundissima sanctorum, et promissis eorum suauissimis, quae uera esse miraculorum quoque multorum ostensione firmauerant, credens baptizatus est, coepere plures cotidie ad audiendum uerbum confluere, ac, relicto gentilitatis ritu, unitati se sanctae Christi ecclesiae credendo sociare. Quorum fidei et conuersioni ita congratulatus esse rex perhibetur, ut nullum tamen cogeret ad Christianismum; sed tantummodo credentes artiori dilectione, quasi conciues sibi regni caelestis, amplecteretur. Didicerat enim a doctoribus auctoribusque suae salutis seruitium Christi uoluntarium, non coacticium esse debere. Nec distulit, quin etiam ipsis doctoribus suis locum sedis eorum gradui congruum in Doruuerni metropoli sua donaret, simul et necessarias in diuersis speciebus possessiones conferret.

I.27 How St. Augustine, being made a bishop, sent to acquaint Pope Gregory with what had been done in Britain, and asked and received replies, of which he stood in need. [597-601 A.D.]

[E] INTEREA uir Domini Augustinus uenit Arelas, et ab archiepiscopo eiusdem ciuitatis Aetherio, iuxta quod iussa sancti patris Gregorii acceperant, archiepiscopus genti Anglorum ordinatus est; reuersusque Brittaniam misit continuo Roman Laurentium presbyterum et Petrum monachum, qui beato pontifici Gregorio gentem Anglorum fidem Christi suscepisse, ac se episcopum factum esse referrent; simul et de eis, quae necessariae uidebantur, quaestionibus eius consulta flagitans. Nec mora, congrua quaesitui responsa recepit; quae etiam huic historiae nostrae commodum duximus indere.

I §27b

[E] I. Interrogatio beati Augustini episcopi Cantuariorum ecclesiae: De episcopis, qualiter cum suis clericis conuersentur, uel de his, quae fidelium oblationibus accedunt altario; quantae debeant fieri portiones et qualiter episcopus agere in ecclesia debeat?

I §27c

[E] Respondit Gregorius papa urbis Romae: Sacra scriptura testatur, quam te bene nosse dubium non est, et specialiter beati Pauli ad Timotheum epistulae, in quibus eum erudire studuit, qualiter in domo Dei conuersari debuisset. Mos autem sedis apostolicae est ordinatis episcopis praecepta tradere, ut omni stipendio, quod accedit, quattuor debeant fieri portiones; una uidelicet episcopo et familiae propter hospitalitatem atque susceptionem, alia clero, tertia pauperibus, quarta ecclesiis reparandis. Sed quia tua fraternitas monasterii regulis erudita, seorsum fieri non debet a clericis suis in ecclesia Anglorum, quae auctore Deo nuper adhuc ad fidem perducta est, hanc debet conuersationem instituere, quae initio nascentis ecclesiae fuit patribus nostris; in quibus nullus eorum ex his, quae possidebant, aliquid suum esse dicebat, sed erant eis omnia communia.

I §27d

[E] Siqui uero sunt clerici extra sacros ordines constituti, qui se continere non possunt, sortiri uxores debent, et stipendia sua exterius accipere; quia et de hisdem patribus, de quibus praefati sumus, nouimus scriptum, quod diuidebatur singulis, prout cuique opus erat. De eorum quoque stipendio cogitandum atque prouidendum est, et sub ecclesiastica regula sunt tenendi, ut bonis moribus uiuant, et canendis psalmis inuigilent, et ab omnibus inlicitis et cor et linguam et corpus Deo auctore conseruent. Communi autem uita uiuentibus iam de faciendis portionibus, uel exhibenda hospitalitate, et adimplenda misericordia nobis quid erit loquendum? Cum omne, quod superest, in causis piis ac religiosis erogandum est, Domino magistro omnium docente: «Quod superest, date elemosinam, et ecce omnia munda sunt uobis.»

I §27e

[E] II. Interrogatio Augustini: Cum una sit fides, sunt ecclesiarum diuersae consuetudines, et altera consuetudo missarum in sancta Romana ecclesia, atque altera in Galliarum tenetur?

I §27f

[E] Respondit Gregorius papa: Nouit fraternitas tua Romanae ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit nutritam. Sed mihi placet ut, siue in Romana, siue in Galliarum, seu in qualibet ecclesia aliquid inuenisti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum ecclesia, quae adhuc ad fidem noua est, institutione praecipua, quae de multis ecclesiis colligere potuisti, infundas. Non enim pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt. Ex singulis ergo quibusque ecclesiis, quae pia, quae religiosa, quae recta sunt, elige; et haec quasi in fasciculum collecta apud Anglorum mentes in consuetudinem depone.

I §27g

[E] III. Interrogatio Augustini: Obsecro, quid pati debeat, siquis aliquid de ecclesia furtu abstulerit?

I §27h

[E] Respondit Gregorius: Hoc tua fraternitas ex persona furis pensare potest, qualiter ualeat corrigi. Sunt enim quidam, qui habentes subsidia furtum perpetrant, et sunt alii, qui hac in re ex inopia delinquunt; unde necesse est, ut quidam damnis, quidam uero uerberibus, et quidam districtius, quidam autem lenius corrigantur. Et cum paulo districtius agitur, ex caritate agendum est, et non ex furore; quia ipsi hoc praestatur, qui corrigitur, ne gehennae ignibus tradatur. Sic enim nos fidelibus tenere disciplinam debemus, sicut boni patres carnalibus filiis solent, quos et pro culpis uerberibus feriunt, et tamen ipsos, quos doloribus adfligunt, habere heredes quaerunt; et quae possident, ipsis seruant, quos irati insequi uidentur. Haec ergo caritas in mente tenenda est, et ipsa modum correctionis dictat, ita ut mens extra rationis regulam omnino nihil faciat. Addes etiam, quomodo ea, quae furtu de ecclesiis abstulerint, reddere debeant. Sed absit, ut ecclesia cum augmento recipiat, quod de terrenis rebus uidetur amittere, et lucra de uanis quaerere.

I §27i

[E] IV. Interrogatio Augustini: Si debeant duo germani fratres singulas sorores accipere, quae sunt ab illis longa progenie generatae?

I §27j

[E] Respondit Gregorius: Hoc fieri modis omnibus licet; nequaquam enim in sacris eloquiis inuenitur, quod huic capitulo contradicere uideatur.

I §27k

[E] V. Interrogatio Augustini: Usque ad quotam generationem fideles debeant cum propinquis sibi coniugio copulari? et nouercis et cognatis si liceat copulari coniugio?

I §27l

[E] Respondit Gregorius: Quaedam terrena lex in Romana repuplica permittit, ut siue frater et soror, seu duorum fratrum germanorum, uel duarum sororum filius et filia misceantur. Sed experimento didicimus ex tali coniugio sobolem non posse succrescere. Et sacra lex prohibet cognationis turpitudinem reuelare. Unde necesse est, ut iam tertia uel quarta generatio fidelium licenter sibi iungi debeat; nam secunda, quam praediximus, a se omni modo debet abstinere. Cum nouerca autem miscere graue est facinus, quia et in lege scriptum est: «Turpitudinem patris tui non reuelabis.» Neque enim patris turpitudinem filius reuelare potest. Sed quia scriptum est: «Erunt duo in carne una,» qui turpitudinem nouercae, quae una caro cum patre fuit, reuelare praesumserit, profecto patris turpitudinem reuelauit. Cum cognata quoque miscere prohibitum est, quia per coniunctionem priorem caro fratris fuerit facta. Pro qua re etiam Iohannes Baptista capite truncatus est, et sancto martyrio consummatus, cui non est dictum, ut Christum negaret, et pro Christi confessione occisus est; sed quia isdem Dominus noster Iesus Christus dixerat: «Ego sum ueritas»; quia pro ueritate Iohannes occisus est, uidelicet et pro Christo sanguinem fudit.

I §27m

[E] Quia uero sunt multi in Anglorum gente, qui, dum adhuc in infidelitate essent, huic nefando coniugio dicuntur admixti, ad fidem uenientes admonendi sunt, ut se abstineant, et graue hoc esse peccatum cognoscant. Tremendum Dei iudicium timeant, ne pro carnali dilectione tormenta aeterni cruciatus incurrant. Non tamen pro hac re sacri corporis ac sanguinis Domini communione priuandi sunt, ne in eis illa ulcisci uideantur, in quibus se per ignorantiam ante lauacrum baptismatis adstrinxerunt. In hoc enim tempore sancta ecclesia quaedam per feruorem corrigit, quaedam per mansuetudinem tolerat, quaedam per considerationem dissimulat, atque ita portat et dissimulat, ut saepe malum, quod aduersatur, portando et dissimulando conpescat. Omnes autem, qui ad fidem ueniunt, admonendi sunt, ne tale aliquid audeant perpetrare. Siqui autem perpetrauerint, corporis et sanguinis Domini communione priuandi sunt; quia, sicut in his, qui per ignorantiam fecerunt, culpa aliquatenus toleranda est, ita in his fortiter insequenda, qui non metuunt sciendo peccare.

I §27n

[E] VI. Interrogatio Augustini: Si longinquitas itineris magna interiacet, ut episcopi non facile ualeant conuenire, an debeat sine aliorum episcoporum praesentia episcopus ordinari?

I §27o

[E] Respondit Gregorius: Et quidem in Anglorum ecclesia, in qua adhuc solus tu episcopus inueniris, ordinare episcopum non aliter nisi sine episcopis potes. Nam quando de Galliis episcopi ueniunt, qui in ordinatione episcopi testes adsistant? Sed fraternitatem tuam ita uolumus episcopos ordinare, ut ipsi sibi episcopi longo interuallo minime disiungantur, quatinus nulla sit necessitas, ut in ordinatione episcopi pastores quoque alii, quorum praesentia ualde est utilis, facile debeant conuenire. Cum igitur auctore Deo ita fuerint episcopi in propinquis sibi locis ordinati, per omnia episcoporum ordinatio sine adgregatis tribus uel quattuor episcopis fieri non debet. Nam in ipsis rebus spiritalibus, ut sapienter et mature disponantur, exemplum trahere a rebus etiam carnalibus possumus. Certe enim dum coniugia in mundo celebrantur, coniugati quique conuocantur, ut qui in uia iam coniugii praecesserunt, in subsequentis quoque copulae gaudio misceantur. Cur non ergo et in hac spiritali ordinatione, qua per sacrum ministerium homo Deo coniungitur, tales conueniant, qui uel in prouectu ordinati episcopi gaudeant, uel pro eius custodia omnipotenti Deo preces pariter fundant?

I §27p

[E] VII. Interrogatio Augustini: Qualiter debemus cum Galliarum atque Brittaniarum episcopis agere?

I §27q

[E] Respondit Gregorius: In Galliarum episcopis nullam tibi auctoritatem tribuimus; quia ab antiquis praedecessorum meorum temporibus pallium Arelatensis episcopus accepit, quem nos priuare auctoritate percepta minime debemus. Si igitur contingat, ut fraternitas tua ad Galliarum prouinciam transeat, cum eodem Arelatense episcopo debet agere, qualiter, siqua sunt in episcopis uitia, corrigantur. Qui si forte in disciplinae uigore tepidus existat, tuae fraternitatis zelo accendendus est. Cui etiam epistulas fecimus, ut cum tuae sanctitatis praesentia in Galliis, et ipse tota mente subueniat, et quae sunt Creatoris nostri iussioni contraria, ab episcoporum moribus conpescat. Ipse autem extra auctoritatem propriam episcopos Galliarum iudicare non poteris; sed suadendo, blandiendo, bona quoque opera eorum imitationi monstrando, prauorum mentes ad sanctitatis studia reforma; quia scriptum est in lege: «Per alienam messem transiens falcem mittere non debet, sed manu spicas conterere et manducare.» Falcem enim iudicii mittere non potes in ea segete, quae alteri uidetur esse commissa; sed per affectum boni operis frumenta dominica uitiorum suorum paleis expolia, et in ecclesiae corpore monendo et persuadendo, quasi mandendo conuerte. Quicquid uero ex auctoritate agendum est, cum praedicto Arelatense episcopo agatur, ne praetermitti possit hoc, quod antiqua patrum institutio inuenit. Brittaniarum uero omnes episcopos tuae fraternitati committimus, ut indocti doceantur, infirmi persuasione roborentur, peruersi auctoritate corrigantur.

I §27r

[E] VIII. Interrogatio Augustini: Si pregnans mulier debeat baptizari? aut postquam genuerit, post quantum tempus possit ecclesiam intrare? aut etiam, ne morte praeoccupetur, quod genuerit, post quot dies hoc liceat sacri baptismatis sacramenta percipere? aut post quantum temporis huic uir suus possit in carnis copulatione coniungi? aut, si menstrua consuetudine tenetur, an ecclesiam intrare ei liceat, aut sacrae communionis sacramenta percipere? aut uir suae coniugi permixtus, priusquam lauetur aqua, si ecclesiam possit intrare? uel etiam ad mysterium communionis sacrae accedere? Quae omnia rudi Anglorum genti oportet haberi conperta.

I §27s

[E] Respondit Gregorius: Hoc non ambigo fraternitatem tuam esse requisitam, cui iam et responsum reddidisse me arbitror. Sed hoc, quod ipse dicere et sentire potuisti, credo, quia mea apud te uolueris responsione firmari. Mulier etenim pregnans cur non debeat baptizari, cum non sit ante omnipotentis Dei oculos culpa aliqua fecunditas carnis? Nam cum primi parentes nostri in paradiso deliquissent, inmortalitatem, quam acceperant, recto Dei iudicio perdiderunt. Quia itaque isdem omnipotens Deus humanum genus pro culpa sua funditus extinguere noluit, et inmortalitatem homini pro peccato suo abstulit, et tamen pro benignitate suae pietatis fecunditatem ei subolis reseruauit. Quod ergo naturae humanae ex omnipotentis Dei dono seruatum est, qua ratione poterit a sacri baptismatis gratia prohibere? In illo quippe mysterio, in quo omnis culpa funditus extinguitur, ualde stultum est, si donum gratiae contradicere posse uideatur.

[E] Cum uero enixa fuerit mulier, post quot dies debeat ecclesiam intrare, testamenti ueteris praeceptione didicisti, ut pro masculo diebus XXXIII, pro femina autem diebus LXVI debeat abstinere. Quod tamen sciendum est, quia in mysterio accipitur. Nam si hora eadem, qua genuerit, actura gratias intrat ecclesiam, nullo peccati pondere grauatur; uoluptas etenim carnis, non dolor in culpa est. In carnis autem commistione uoluptas est; nam in prolis prolatione gemitus. Unde et ipsi primae matri omnium dicitur: «In doloribus paries.» Si itaque enixam mulierem prohibemus ecclesiam intrare, ipsam ei poenam suam in culpam deputamus. Baptizare autem uel enixam mulierem, uel hoc quod genuerit, si mortis periculo urguetur, uel ipsam hora eadem, qua gignit, uel hoc, quod gignitur, eadem, qua natum est, nullo modo prohibetur; quia sancti mysterii gratia, sicut uiuentibus atque discernentibus cum magna discretione prouidenda est; ita his, quibus mors inminet, sine ulla dilatione offerenda; ne dum adhuc tempus ad praebendum redemtionis mysterium quaeritur, interueniente paululum mora, inueniri non ualeat, qui redimatur.

[E] Ad eius uero concubitum uir suus accedere non debet, quoadusque, qui gignitur, ablactatur. Praua autem in coniugatorum moribus consuetudo surrexit, ut mulieres filios, quos gignunt, nutrire contemnant, eosque aliis mulieribus ad nutriendum tradant, quod uidelicet ex sola causa incontinentiae uidetur inuentum; quia, dum se continere nolunt, despiciunt lactare, quos gignunt. Hae itaque, quae filios suos ex praua consuetudine aliis ad nutriendum tradunt, nisi purgationis tempus transierit, uiris suis non debent admisceri; quippe quia et sine partus causa, cum in suetis menstruis detinentur, uiris suis misceri prohibentur; ita ut morte lex sacra feriat, siquis uir ad menstruatam mulierem accedat. Quae tamen mulier, dum consuetudinem menstruam patitur, prohiberi ecclesiam intrare non debet, quia ei naturae superfluitas in culpam non ualet reputari; et per hoc, quod inuita patitur, iustum non est, ut ingressu ecclesiae priuetur. Nouimus namque, quod mulier, quae fluxum patiebatur sanguinis, post tergum Domini humiliter ueniens uestimenti eius fimbriam tetigit, atque ab ea statim sua infirmitas recessit. Si ergo in fluxu sanguinis posita laudabiliter potuit Domini uestimentum tangere, cur, quae menstruam sanguinis patitur, ei non liceat Domini ecclesiam intrare? Sed dices: Illam infirmitas conpulit; has uero, de quibus loquimur, consuetudo constringit. Perpende autem, frater carissime, quia omne, quod in hac mortali carne patimur ex infirmitate naturae, est digno Dei iudicio post culpam ordinatum. Esurire namque, sitire, aestuare, algere, lassescere ex infirmitate naturae est. Et quid est aliud contra famem alimenta, contra sitim potum, contra aestum auras, contra frigus uestem, contra lassitudinem requiem quaerere, nisi medicamentum quidem contra egritudines explorare? Feminae itaque et menstruus sui sanguinis fluxus egritudo est. Si igitur bene praesumsit, quae uestimentum Domini in langore posita tetigit, quod uni personae infirmanti conceditur, cur non concedatur cunctis mulieribus, quae naturae suae uitio infirmantur?

I §27t

[E] Sanctae autem communionis mysterium in eisdem diebus percipere non debet prohiberi. Si autem ex ueneratione magna percipere non praesumit, laudanda est; sed si perceperit, non iudicanda. Bonarum quippe mentium est, et ibi aliquo modo culpas suas agnoscere, ubi culpa non est; quia saepe sine culpa agitur, quod uenit ex culpa; unde etiam cum esurimus, sine culpa comedimus, quibus ex culpa primi hominis factum est, ut esuriamus. Menstrua enim consuetudo mulieribus non aliqua culpa est, uidelicet quae naturaliter accedit. Sed tamen quod natura ipsa ita uitiata est, ut etiam sine uoluntatis studio uideatur esse polluta, ex culpa uenit uitium, in quo se ipsa, qualis per iudicium facta sit, humana natura cognoscat. Et homo, qui culpam sponte perpetrauit, reatum culpae portet inuitus. Atque ideo feminae cum semet ipsis considerent, et si in menstrua consuetudine ad sacramentum dominici corporis et sanguinis accedere non praesumant, de sua recta consideratione laudandae sunt; dum uero percipiendo ex religiosae uitae consuetudine eiusdem mysterii amore rapiuntur, reprimendae, sicut praediximus, non sunt. Sicut enim in testamento ueteri exteriora opera obseruantur, ita in testamento novo non tam, quod exterius agitur, quam id, quod interius cogitatur, sollicita intentione adtenditur, ut subtili sententia puniatur. Nam cum multa lex uelut inmunda manducare prohibeat, in euangelio tamen Dominus dicit: «Non quod intrat in os, coinquinat hominem; sed quae exeunt de ore, illa sunt, quae coinquinant hominem.» Atque paulo post subiecit exponens: «Ex corde exeunt cogitationes malae.» Ubi ubertim indicatum est, quia illud ab omnipotente Deo pollutum esse in opere ostenditur, quod ex pollutae cogitationis radice generatur. Unde Paulus quoque apostolus dicit: «Omnia munda mundis, coinquinatis autem et infidelibus nihil est mundum.» Atque mox eiusdem causam coinquinationis adnuntians subiungit: «Coinquinata sunt enim et mens eorum et conscientia.» Si ergo ei cibus inmundus non est, cui mens inmunda non fuerit; cur, quod munda mente mulier ex natura patitur, ei in inmunditiam reputetur?

I §27u

[E] Uir autem cum propria coniuge dormiens, nisi lotus aqua, intrare ecclesiam non debet; sed neque lotus intrare statim debet. Lex autem ueteri populo praecepit, ut mixtus uir mulieri, et lauari aqua debeat, et ante solis occasum ecclesiam non intrare; quod tamen intellegi spiritaliter potest. Quia mulieri uir miscetur, quando inlicitae concupiscentiae animus in cogitatione per delectationem coniungitur; quia, nisi prius ignis concupiscentiae a mente deferueat, dignum se congregationi fratrum aestimare non debet, qui se grauari per nequitiam prauae uoluntatis uidet. Quamuis de hac re diuersae hominum nationes diuersa sentiant, atque alia custodire uideantur, Romanorum tamen semper ab antiquioribus usus fuit, post amixtionem propriae coniugis, et lauacri purificationem quaerere, et ab ingressu ecclesiae paululum reuerenter abstinere. Nec haec dicentes culpam deputamus esse coniugium; sed quia ipsa licita amixtio coniugis sine uoluntate carnis fieri non potest, a sacri loci ingressu abstinendum est; quia uoluntas ipsa esse sine culpa nullatenus potest. Non enim de adulterio uel fornicatione, sed de legitimo coniugio natus fuerat, qui dicebat: «Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in delictis peperit me mater mea.» Qui enim in iniquitatibus conceptum se nouerat, a delicto se natum gemebat; quia portat in ramo umorem uitii, quem traxit ex radice. In quibus tamen uerbis non amixtionem coniugum iniquitatem nominat, sed ipsam uidelicet uoluntatem amixtionis. Sunt etenim multa, quae licita ac legitima, et tamen in eorum actu aliquatenus fedamur; sicut saepe irascendo culpas insequimur, et tranquillitatem in nobis animi perturbamus; et cum rectum sit, quod agitur, non est tamen adprobabile, quod in eo animus perturbatur. Contra uitia quippe delinquentium iratus fuerat, qui dicebat: «Turbatus est prae ira oculus meus.» Quia enim non ualet nisi tranquilla mens in contemplationis se lucem suspendere, in ira suum oculum turbatum dolebat; quia, dum male acta deorsum insequitur, confundi atque turbari a summorum contemplatione cogebatur. Et laudabilis ergo est ira contra uitium, et tamen molesta, qua turbatum se aliquem reatum incurrisse aestimabat. Oportet itaque legitimam carnis copulam, ut causa prolis sit, non uoluntatis; et carnis commixtio creandorum liberorum sit gratia, non satisfactio uitiorum. Siquis uero suam coniugem non cupidine uoluptatis raptus, sed solummodo creandorum liberorum gratia utitur, iste profecto siue de ingressu ecclesiae, seu de sumendo dominici corporis sanguinisque mysterio, suo est iudicio relinquendus; quia a nobis prohiberi non debet accipere, qui in igne positus nescit ardere. Cum uero non amor ortandi subolis, sed uoluntas dominatur in opere commixtionis, habent coniuges etiam de sua commixtione, quod defleant. Hoc enim eis concedit sancta praedicatio, et tamen de ipsa concessione metu animum concutit. Nam cum Paulus apostolus diceret: «Qui se continere non potest, habeat uxorem suam,» statim subiungere curauit: «Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium.» Non enim indulgetur, quod licet, quia iustum est. Quod igitur indulgere dixit, culpam esse demonstrauit.

I §27v

[E] Uigilanti uero mente pensandum est, quod in Sina monte Dominus ad populum locuturus prius eundem populum abstinere a mulieribus praecipit. Et si illic, ubi Dominus per creaturam subditam hominibus loquebatur, tanta prouisione est munditia corporis requisita, ut, qui uerba Dei perciperent, mulieribus mixti non essent: quanto magis mulieres, quae corpus Domini omnipotentis accipiunt, custodire in se munditiam carnis debent, ne ipsa inaestimabilis mystcrii magnitudine grauentur? Hinc etiam ad Dauid de pueris suis per sacerdotem dicitur, ut si a mulieribus mundi essent, panes propositionis acciperent, quos omnino non acciperent, nisi prius mundos eos Dauid a mulieribus fateretur. Tunc autem uir, qui post amixtionem coniugis lotus aqua fuerit, etiam sacrae communionis mysterium ualet accipere, cum ei iuxta praefinitam sententiam etiam ecclesiam licuerit intrare.

I §27w

[E] IX. Interrogatio Augustini: Si post inlusionem, quae per somnium solet accedere, uel corpus Domini quislibet accipere ualeat: uel, si sacerdos sit, sacra mysteria celebrare?

I §27x

[E] Respondit Gregorius: Hunc quidem testamentum ueteris legis, sicut in superiori capitulo iam diximus, pollutum dicit, et nisi lotum aqua ei usque ad uesperum intrare ecclesiam non concedit. Quod tamen aliter populus spiritalis intellegens sub eodem intellectu accipiet, quo praefati sumus; quia quasi per somnium inluditur, qui temtatus inmunditia, ueris imaginibus in cogitatione inquinatur; sed lauandus est aqua, ut culpas cogitationis lacrimis abluat; et nisi prius ignis temtationis reciderit, reum se quasi usque ad uesperum cognoscat. Sed est in eadem inlusione ualde necessaria discretio, quae subtiliter pensari debet, ex qua re accedat menti dormientis; aliquando enim ex crapula, aliquando ex naturae superfluitate uel infirmitate, aliquando ex cogitatione contingit. Et quidem cum ex naturae superfluitate uel infirmitate euenerit, omnimodo haec inlusio non est timenda; quia hanc animum nescientem pertulisse magis dolendum est, quam fecisse. Cum uero ultra modum appetitus gulae in sumendis alimentis rapitur, atque idcirco umorum receptacula grauantur, habet exinde animus aliquem reatum, non tamen usque ad prohibitionem percipiendi sancti mysterii uel missarum sollemnia celebrandi; cum fortasse aut festus dies exigit, aut exhiberi mysterium (pro eo, quod sacerdos alius in loco deest) ipsa necessitas conpellit. Nam si adsunt alii, qui implere ministerium ualeant, inlusio pro crapula facta a perceptione sacri mysterii prohibere non debet; sed ab immolatione sacri mysterii abstinere, ut arbitror, humiliter debet; si tamen dormientis mentem turpi imaginatione non concusserit. Nam sunt, quibus ita plerumque inlusio nascitur, ut eorum animus, etiam in somno corporis positus, turpibus imaginationibus non fedetur. Qua in re unum ibi ostenditur ipsa mens rea, non tamen uel suo iudicio libera, cum se, etsi dormienti corpore, nihil meminit uidisse, tamen in uigiliis corporis meminit in ingluuiem cecidisse. Sin uero ex turpi cogitatione uigilantis oritur inlusio dormientis, patet animo reatus suus; uidet enim, a qua radice inquinatio illa processerit, quia, quod cogitauit sciens, hocpertulit nesciens. Sed pensandum est, ipsa cogitatio utrum suggestione an delectatione, uel, quod maius est, peccati consensu acciderit. Tribus enim modis impletur omne peccatum, uidelicet suggestione, delectatione, consensu. Suggestio quippe fit per diabolum, delectatio per carnem, consensus per spiritum; quia et primam culpam serpens suggessit, Eua uelut caro delectata est, Adam uero uelut spiritus consensit; et necessaria est magna discretio, ut inter suggestionem atque delectationem, inter delectationem et consensum iudex sui animus praesideat. Cum enim malignus spiritus peccatum suggerit in mente, si nulla peccati delectatio sequatur, peccatum omnimodo perpetratum non est; cum uero delectare caro coeperit, tunc peccatum incipit nasci; si autem etiam ex deliberatione consentit, tunc peccatum cognoscitur perfici. In suggestione igitur peccati semen est, in delectatione fit nutrimentum, in consensu perfectio. Et saepe contingit, ut hoc, quod malignus spiritus seminat in cogitatione, caro in delectationem trahat; nec tamen anima eidem delectationi consentiat. Et cum caro delectare sine animo nequeat, ipse tamen animus carnis uoluptatibus reluctans, in delectatione carnali aliquo modo ligatur inuitus, ut ei ex ratione contradicat, ne consentiat; et tamen delectatione ligatus sit, sed ligatum se uehementer ingemiscat. Unde et ille caelestis exercitus praecipuus miles gemebat dicens: «Uideo aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae et captiuum me ducentem in lege peccati, quae est in membris meis.» Si autem captiuus erat, minimc pugnabat; sed et pugnabat; quapropter et captiuus erat, et pugnabat igitur legi mentis, cui lex, quae in membris est, repugnabat. Si autem pugnabat, captiuus non erat. Ecce itaque homo est, ut ita dixerim, captiuus et liber; liber ex iustitia, quam diligit, captiuus ex delectatione, quam portat inuitus.

I.28 How Pope Gregory wrote to the bishop of Arles to help Augustine in the work of God. [601 A.D.]

[E] HUCUSQUE responsiones beati papae Gregorii ad consulta reuerentissimi antistitis Augustini. Epistulam uero, quam se Arelatensi episcopo fecisse commemorat, ad Uergilium Aetherii successorem dederat; cuius haec forma est:

I §28b

[E] Reuerentissimo et sanctissimo fratri Uergilio coepiscopo Gregorius seruus seruorum Dei.

Quantus sit affectus uenientibus sponte fratribus inpendendus, ex eo, quod plerumque solent caritatis causa inuitari, cognoscitur. Et ideo, si communem fratrem Augustinum episcopum ad uos uenire contigerit, ita illum dilectio uestra, sicut decet, affectuose dulciterque suscipiat, ut et ipsum consolationis suae bono refoueat, et alios, qualiter fraterna caritas colenda sit, doceat. Et quoniam sacpius euenit, ut hi, qui longe sunt positi, prius ab aliis, quae sunt emendanda, cognoscant; siquas fortasse fraternitati uestrae sacerdotum uel aliorum culpas intulerit, una cum eo residentes subtili cuncta inuestigatione perquirite, et ita uos in ea, quae Deum offendunt, et ad iracundiam prouocant, districtos ac sollicitos exhibete, ut ad aliorum emendationem et uindicta culpabilem feriat, et innocentem falsa opinio non affligat. Deus te incolumem custodiat, reuerentissime frater.

Data die X Kalendarum Iuliarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XIX, post consulatum eiusdem domini anno XVIII, indictione IIII.

I.29 How the same Pope sent to Augustine the Pall and a letter, along with several ministers of the Word. [601 A.D.]

[E] PRAETEREA idem papa Gregorius Augustino episcopo, quia suggesserat ei multam quidem sibi esse messem, sed operarios paucos, misit cum praefatis legatariis suis plures cooperatores ac uerbi ministros; in quibus primi et praecipui erant Mellitus, Iustus, Paulinus, Rufinianus; et per eos generaliter uniuersa, quae ad cultum erant ac ministerium ecclesiae necessaria, uasa uidelicet sacra, et uestimenta altarium, ornamenta quoque ecclesiarum, et sacerdotalia uel clericilia indumenta, sanctorum etiam apostolorum ac martyrum reliquias, nec non et codices plurimos. Misit etiam litteras, in quibus significat se ei pallium direxisse, simul et insinuat, qualiter episcopos in Brittania constituere debuisset; quarum litterarum iste est textus:

I §29b

[E] Reuerentissimo et sanctissimo fratri Augustino coepiscopo Gregorius seruus seruorum Dei.

Cum certum sit pro omnipotente Deo laborantibus ineffabilia aeterm regni praemia reseruari; nobis tamen eis necessc est honorum beneficia tribuere, ut in spiritalis operis studio ex remuneratione ualcant multiplicius insudare. Et quia noua Anglorum ecclesia ad omnipotentis Dei gratiam eodem Domino largiente, et te laborante perducta est, usum tibi pallii in ea ad sola missarum sollemnia agenda concedimus, ita ut per loca singula XII episcopos ordines, qui tuae subiaceant dicioni, quatinus Lundoniensis ciuitatis episcopus semper in posterum a synodo propria debeat consecrari, atque honoris pallium ab hac sancta et apostolica, cui Deo auctore descruio, sedc percipiat. Ad Eburacam uero ciuitatem te uolumus episcopum mittere, quem ipse iudicaucris ordinare; ita duntaxat, ut, si eadem ciuitas cum finitimis locis uerbum Dei receperit, ipse quoque XII episcopos ordinet, et metropolitani honore perfruatur; quia ei quoque, si uita comes fuerit, pallium tribuere Domino fauente disponimus, quem tamen tuae fraternitatis uolumus dispositioni subiacere; post obitum uero tuum ita episcopis, quos ordinauerit, praesit, ut Lundoniensis episcopi nullo modo dicioni subiaceat. Sit uero inter Lundoniae et Eburacae ciuitatis episcopos in posterum honoris ista distinctio, ut ipse prior habeatur, qui prius fuerit ordinatus; communi autem consilio, et concordi actione quaeque sunt pro Christi zelo agenda disponant unanimiter; recte sentiant, et ea, quae senserint, non sibimet discrepando perficiant.

Tua uero fraternitas non solum eos episcopos, quos ordinauerit, neque hos tantummodo, qui per Eburacae episcopum fuerint ordinati, sed etiam omnes Brittaniae sacerdotes habeat Deo Domino nostro Iesu Christo auctore subiectos; quatinus ex lingua et uita tuae sanctitatis et recte credendi, et bene uiuendi formam percipiant, atque officium suum fide ac moribus exsequentes, ad caelestia, cum Dominus uoluerit, regna pertingant. Deus te incolumem custodiat, reuerentissime frater.

Data die X. Kalendarum Iuliarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XVIIII, post consulatum eiusdem domini anno XVIII, indictione IIII.

I.30 A copy of the letter which Pope Gregory sent to the Abbot Mellitus, then going into Britain. [601 A.D.]

[E] ABEUNTIBUS autem praefatis legatariis, misit post eos beatus pater Gregorius litteras memoratu dignas, in quibus aperte, quam studiose erga saluationem nostrae gentis inuigilauerit, ostendit, ita scribens:

I §30b

[E] Dilectissimo filio Mellito abbati Gregorius seruus seruorum Dei.

Post discessum congregationis nostrae, quae tecum est, ualde sumus suspensi redditi, quia nihil de prosperitate uestri itineris audisse nos contigit. Cum ergo Deus omnipotens uos ad reuerentissimum uirum fratrem nostrum Augustinum episcopum perduxerit, dicite ei, quid diu mecum de causa Anglorum cogitans tractaui; uidelicet, quia fana idolorum destrui in eadem gente minime debeant; sed ipsa, quae in eis sunt, idola destruantur; aqua benedicta fiat, in eisdem fanis aspergatur, altaria construantur, reliquiae ponantur. Quia, si fana eadem bene constructa sunt, necesse est, ut a cultu daemonum in obsequio ueri Dei debeant commutari; ut dum gens ipsa eadem fana sua non uidet destrui, de corde errorem deponat, et Deum uerum cognoscens ac adorans, ad loca, quae consueuit, familiarius concurrat. Et quia boues solent in sacrificio daemonum multos occidere, debet eis etiam hac de re aliqua sollemnitas immutari; ut die dedicationis, uel natalicii sanctorum martyrum, quorum illic reliquiae ponuntur, tabernacula sibi circa easdem ecclesias, quae ex fanis commutatae sunt, de ramis arborum faciant, et religiosis conuiuiis sollemnitatem celebrent; nec diabolo iam animalia immolent, et ad laudem Dei in esu suo animalia occidant, et donatori omnium de satietate sua gratias referant; ut dum eis aliqua exterius gaudia reseruantur, ad interiora gaudia consentire facilius ualeant. Nam duris mentibus simul omnia abscidere impossibile esse non dubium est, quia et is, qui summum locum ascendere nititur, gradibus uel passibus, non autem saltibus eleuatur. Sic Israelitico populo in Aegypto Dominus se quidem innotuit; sed tamen eis sacrificiorum usus, quae diabolo solebat exhibere, in culto proprio reseruauit, ut eis in suo sacrificio animalia immolare praeciperet; quatinus cor mutantes, aliud de sacrificio amitterent, aliud retinerent; ut etsi ipsa essent animalia, quae offerre consueuerant, uero tamen Deo haec et non idolis immolantes, iam sacrificia ipsa non essent. Haec igitur dilectionem tuam praedicto fratri necesse est dicere, ut ipse in praesenti illic positus perpendat, qualiter omnia debeat dispensare. Deus te incolumem custodiat, dilectissime fili.

Data die XV. Kalendarum Iuliarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XIX, post consulatum eiusdem domini anno XVIII, indictione IV.

I.31 How Pope Gregory, by letter, exhorted Augustine not to glory in his miracles. [601 A.D.]

[E] QUO in tempore misit etiam Augustino epistulam super miraculis, quae per eum facta esse cognouerat, in qua eum, ne per illorum copiam periculum elationis incurreret, his uerbis hortatur:

I §31b

[E] Scio, frater carissime, quia omnipotens Deus per dilectionem tuam in gentem, quam eligi uoluit, magna miracula ostendit; unde necesse est, ut de eodem dono caelesti et timendo gaudeas, et gaudendo pertimescas. Gaudeas uidelicet, quia Anglorum animae per exteriora miracula ad interiorem gratiam pertrahuntur; pertimescas uero, ne inter signa, quae fiunt, infirmus animus in sui praesumtione se eleuet, et unde foras in honorem tollitur, inde per inanem gloriam intus cadat. Meminisse etenim debemus, quia discipuli cum gaudio a praedicatione redeuntes, dum caelesti magistro dicerent: «Domine, in nomine tuo etiam daemonia nobis subiecta sunt,» protinus audierunt: «Nolite gaudere super hoc, sed potius gaudete, quia nomina uestra scripta sunt in caelo.» In priuata enim et temporali laetitia mentem posuerant, qui de miraculis gaudebant; sed de priuata ad communem, de temporali ad aeternam laetitiam reuocantur, quibus dicitur: «In hoc gaudete, quia nomina uestra scripta sunt in caelo.» Non enim omnes electi miracula faciunt, sed tamen eorum nomina omnium in caelo tenentur adscripta. Ueritatis etenim discipulis esse gaudium non debet, nisi de eo bono, quod commune cum omnibus habent, et in quo finem laetitiae non habent.

I §31c

[E] Restat itaque, frater carissime, ut inter ea, quae operante Domino exterius facis, semper te interius subtiliter iudices ac subtiliter intellegas et temet ipsum quis sis, et quanta sit in eadem gente gratia, pro cuius conuersione etiam faciendorum signorum dona percepisti. Et si quando te Creatori nostro seu per linguam, siue per operam reminisceris deliquisse, semper haec ad memoriam reuoces, ut surgentem cordis gloriam memoria reatus premat. Et quicquid de faciendis signis acceperis, uel accepisti, haec non tibi, sed illis deputes donata, pro quorum tibi salute collata sunt.

I.32 How Pope Gregory sent letters and gifts to King Ethelbert. [601 A.D.]

[E] MISIT idem beatus papa Gregorius eodem tempore etiam regi Aedilbercto epistulam, simul et dona in diuersis speciebus perplura; temporalibus quoque honoribus regem glorificare satagens, cui gloriae caelestis suo labore et industria notitiam prouenisse gaudebat. Exemplar autem praefatae epistulae hoc est:

I §32b

[E] Domino gloriosissimo atque praecellentissimo filio Aedilbercto regi Anglorum Gregorius episcopus.

Propter hoc omnipotens Deus bonos quosque ad populorum regimina perducit, ut per eos omnibus, quibus praelati fuerint, dona suae pictatis inpendat. Quod in Anglorum gente factum cognouimus, cui uestra gloria idcirco est praeposita, ut per bona, quae uobis concessa sunt, etiam subiectae uobis genti superna beneficia praestarentur. Et ideo, gloriose fili, eam, quam accepisti diuinitus gratiam, sollicita mente custodi, Christianam fidem in populis tibi subditis extendere festina, zelum rectitudinis tuae in eorum conuersione multiplica, idolorum cultus insequere, fanorum aedificia euerte, subditorum mores ex magna uitae munditia, exhortando, terrendo, blandiendo, corrigendo, et boni operis exempla monstrando aedifica; ut illum retributorem inuenias in caelo, cuius nomen atque cognitionem dilataueris in terra. Ipse enim uestrae quoque gloriae nomen etiam posteris gloriosius reddet, cuius uos honorem quaeritis et seruatis in gentibus.

I §32c

[E] Sic etenim Constantinus quondam piissimus imperator Romanam rempuplicam a peruersis idolorum cultibus reuocans omnipotenti Deo Domino nostro Iesu Christo secum subdidit, seque cum subiectis populis tota ad eum mente conuertit. Unde factum est, ut antiquorum principum nomen suis uir ille laudibus uinceret, et tanto in opinione praecessores suos, quanto et in bono opere superaret. Et nunc itaque uestra gloria cognitionem unius Dei, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, regibus ac populis sibimet subiectis festinet infundere, ut et antiquos gentis suac reges laudibus ac meritis transeat, et quanto in subiectis suis etiam aliena peccata deterserit, tanto etiam de peccatis propriis ante omnipotentis Dei terribile examen securior fiat.

I §32d

[E] Reuerentissimus frater noster Augustinus episcopus in monasterii regula edoctus, sacrae scripturae scientia repletus, bonis auctore Deo operibus praeditus, quaeque uos ammonet, libenter audite, deuote peragite, studiose in memoria reseruate; quia, si uos eum in eo, quod pro omnipotente Deo loquitur, auditis, isdem omnipotens Deus hunc pro uobis exorantem celerius exaudit. Si enim, quod absit, uerba eius postponitis, quando eum omnipotens Deus poterit audire pro uobis, quem uos neglegitis audire pro Deo? Tota igitur mente cum eo uos in feruore fidei stringite, atque adnisum illius uirtute, quam uobis diui nitas tribuit, adiuuate, ut regni sui uos ipse faciat esse participes, cuius uos fidem in regno uestro recipi facitis et custodiri.

I §32e

[E] Praeterea scire uestram gloriam uolumus, quia, sicut in scriptura sacra ex uerbis Domini omnipotentis agnoscimus, praesentis mundi iam terminus iuxta est, et sanctorum regnum uenturum est, quod nullo umquam poterit fine terminari. Adpropinquante autem eodem mundi termino, multa inminent, quae antea non fuerunt; uidelicet immutationes aeris, terroresque de caelo, et contra ordinationem temporum tempestates, bella, fames, pestilentiae, terrae motus per loca; quae tamen non omnia nostris diebus uentura sunt, sed post nostros dies omnia subsequentur. Uos itaque, siqua ex his euenire in terra uestra cognoscitis, nullo modo uestrum animum perturbetis; quia idcirco haec signa de fine saeculi praemittuntur, ut de animabus nostris debeamus esse solliciti, de mortis hora suspecti, et uenturo Iudici in bonis actibus inueniamur esse praeparati. Haec nunc, gloriose fili, paucis locutus sum, ut cum Christiana fides in regno uestro excreuerit, nostra quoque apud uos locutio latior excrescat, et tanto plus loqui libeat, quanto se in mente nostra gaudia de gentis uestrae perfecta conuersione multiplicant.

I §32f

[E] Parua autem exenia transmisi, quae uobis parua non erunt, cum a uobis ex beati Petri apostoli fuerint benedictione suscepta. Omnipotens itaque Deus in uobis gratiam suam, quam coepit, perficiat, atque uitam uestram et hic per multorum annorum curricula extendat, et post longa tempora in caelestis uos patriae congregatione recipiat. Incolumem excellentiam uestram gratia superna custodiat, domine fili.

Data die X. Kalendarum Iuliarum, imperante domino nostro Mauricio Tiberio piissimo Augusto anno XVIIII, post consulatum eiusdem domini anno XVIII, indictione IIII.

I.33 How Augustine repaired the church of our Saviour, and built the monastery of the blessed Peter the Apostle; and concerning Peter the first abbot of the same.

[E] AT Augustinus, ubi in regia ciuitate sedem episcopalem, ut praediximus, accepit, recuperauit in ea, regio fultus adminiculo, ecclesiam, quam inibi antiquo Romanorum fidelium opere factam fuisse didicerat, et eam in nomine sancti Saluatoris Dei et Domini nostri Iesu Christi sacrauit, atque ibidem sibi habitationem statuit et cunctis successoribus suis. Fecit autem et monasterium non longe ab ipsa ciuitate ad orientem, in quo, eius hortatu, Aedilberct ecclesiam beatorum apostolorum Petri et Pauli a fundamentis construxit, ac diuersis donis ditauit, in qua et ipsius Augustini, et omnium episcoporum Doruuernensium, simul et regum Cantiae poni corpora possent. Quam tamen ecclesiam non ipse Augustinus, sed successor eius Laurentius consecrauit.

I §33b

[E] Primus autem eiusdem monasterii abbas Petrus presbiter fuit, qui legatus Galliam missus demersus est in sinu maris, qui uocatur Amfleat, et ab incolis loci ignobili traditus sepulturae; sed omnipotens Deus ut, qualis meriti uir fuerit, demonstraret, omni nocte supra sepulchrum eius lux caelestis apparuit, donec animaduertentes uicini, qui uidebant, sanctum fuisse uirum, qui ibi esset sepultus, et inuestigantes, unde uel quis esset, abstulerunt corpus, et in Bononia ciuitate iuxta honorem tanto uiro congruum in ecclesia posuerunt.

I.34 How Ethelfrid, king of the Northumbrians, having vanquished the nations of the Scots, expelled them from the territories of the English. [603 A. D.]

[E] HIS temporibus regno Nordanhymbrorum praefuit rex fortissimus et gloriae cupidissimus Aedilfrid, qui plus omnibus Anglorum primatibus gentem uastauit Brettonum; ita ut Sauli quondam regi Israeliticae gentis conparandus uideretur, excepto dumtaxat hoc, quod diuinae erat religionis ignarus. Nemo enim in tribunis, nemo in regibus plures eorum terras, exterminatis uel subiugatis indigenis, aut tributarias genti Anglorum, aut habitabiles fecit. Cui merito poterat illud, quod benedicens filium patriarcha in personam Saulis dicebat, aptari: «Beniamin lupus rapax, mane comedet praedam et uespere diuidet spolia.»

I §34b

[E] Unde motus eius profectibus Aedan rex Scottorum, qui Brittaniam inhabitant, uenit contra eum cum inmenso ac forti exercitu; sed cum paucis uictus aufugit. Siquidem in loco celeberrimo, qui dicitur Degsastán, id est Degsa lapis, omnis pene eius est caesus exercitus. In qua etiam pugna Theodbald frater Aedilfridi cum omni illo, quem ipse ducebat, exercitu peremtus est. Quod uidelicet bellum Aedilfrid anno ab incarnatione Domini DCIII, regni autem sui, quod XX et IIII annis tenuit, anno XI, perfecit; porro anno Focatis, qui tum Romani regni apicem tenebat, primo. Neque ex eo tempore quisquam regum Scottorum in Brittania aduersus gentem Anglorum usque ad hanc diem in proelium uenire audebat.

LIBER SECUNDUS

II.1 Of the death of the blessed Pope Gregory. [604 A.D.]

[E] HIS temporibus, id est anno dominicae incarnationis DCV, beatus papa Gregorius, postquam sedem Romanae et apostolicae ecclesiae XIII annos, menses VI, et dies X gloriosissime rexit, defunctus est, atque ad aeternam regni caelestis sedem translatus. De quo nos conuenit, quia nostram, id est Anglorum, gentem de potestate Satanae ad fidem Christi sua industria conuertit, latiorem in nostra historia ecclesiastica facere sermonem, quem recte nostrum appellare possumus et debemus apostolum. Quia, cum primum in toto orbe gereret pontificatum, et conuersis iam dudum ad fidem ueritatis esset praelatus ecclesiis, nostram gentem eatenus idolis mancipatam Christi fecit ecclesiam, ita ut apostolicum illum de eo liceat nobis proferre sermonem: quia etsi aliis non est apostolus, sed tamen nobis est; nam signaculum apostolatus eius nos sumus in Domino.

II §1b

[E] Erat autem natione Romanus, a patre Gordiano, genus a proauis non solum nobile, sed et religiosum ducens. Denique Felix eiusdem apostolicae sedis quondam episcopus, uir magnae gloriae in Christo et ecclesia, eius fuit atauus. Sed ipse nobilitatem religionis non minore quam parentes et cognati uirtute deuotionis exercuit. Nobilitatem uero illam, quam ad saeculum uidebatur habere, totam ad nanciscendam supernae gloriam dignitatis diuina gratia largiente conuertit. Nam mutato repente habitu saeculari monasterium petiit, in quo tanta perfectionis gratia coepit conuersari, ut, sicut ipse postea flendo solebat adtestari, animo illius labentia cuncta subteressent, ut rebus omnibus, quae uoluuntur, emineret, ut nulla nisi caelestia cogitare soleret, ut etiam retentus corpore ipsa iam carnis claustra contemplatione transiret, ut mortem quoque, quae pene cunctis poena est, uidelicet ut ingressum uitae, et laboris sui praemium amaret. Haec autem ipse de se, non profectum iactando uirtutum, sed deflendo potius defectum, quem sibi per curam pastoralem incurrisse uidebatur, referre consuerat. Denique tempore quodam secreto, cum diacono suo Petro conloquens, enumeratis animi sui uirtutibus priscis, mox dolendo subiunxit:

At nunc ex occasione curae pastoralis saecularium hominum negotia patitur, et post tam pulchram quietis suae speciem terreni actus puluere fedatur. Cumque se pro condescensione multorum ad exteriora sparserit, etiam cum interiora appetit, ad haec procul dubio minor redit. Perpendo itaque, quid tolero, perpendo, quid amisi; dumque intueor illud, quod perdidi, fit hoc grauius, quod porto.
II §1c

[E] Haec quidem sanctus uir ex magnae humilitatis intentione dicebat; sed nos credere decet nihil eum monachicae perfectionis perdidisse occasione curae pastoralis, immo potiorem tunc sumsisse profectum de labore conuersionis multorum, quam de propriae quondam quiete conuersationis habuerat; maxime quia et pontificali functus officio domum suam monasterium facere curauit; et dum primo de monasterio abstractus, ad ministerium altaris ordinatus, atque Constantinopolim apocrisiarius ab apostolica sede directus est, non tamen in terreno conuersatus palatio propositum uitae caelestis intermisit. Nam quosdam fratrum ex monasterio suo, qui eum gratia germanae caritatis ad regiam urbem secuti sunt, in tutamentum coepit obseruantiae regularis habere; uidelicet ut eorum semper exemplo, sicut ipse scribit, ad orationis placidum litus, quasi anchorae fune restringeretur, cum incessabili causarum saecularium inpulsu fluctuaret, concussamque saeculi actibus mentem inter eos cotidie per studiosae lectionis roboraret alloquium. Horum ergo consortio non solum a terrenis est munitus incursibus, uerum etiam ad caelestis exercitia uitae magis magisque succensus.

II §1d

[E] Nam hortati sunt eum, ut librum beati Iob magnis inuolutum obscuritatibus mystica interpretatione discuteret; neque negare potuit opus, quod sibi fraternus amor multis utile futurum inponebat. Sed eundem librum, quomodo iuxta litteram intellegendus, qualiter ad Christi et ecclesiae sacramenta referendus, quo sensu unicuique fidelium sit aptandus, per XXX et V libros expositionis miranda ratione perdocuit. Quod uidelicet opus in regia quidem urbe apocrisiarius inchoauit, Romae autem iam pontifex factus expleuit. Qui cum adhuc esset regia in urbe positus, nascentem ibi nouam heresim de statu nostrae resurrectionis, cum ipso, quo exorta est, initio, iuuante se gratia catholicae ueritatis, attriuit. Siquidem Eutycius eiusdem urbis episcopus dogmatizabat corpus nostrum in illa resurrectionis gloria inpalpabile, uentis aereque subtilius esse futurum; quod ille audiens, et ratione ueritatis, et exemplo dominicae resurrectionis, probauit hoc dogma orthodoxae fidei omnimodis esse contrarium. Catholica etenim fides habet, quod corpus nostrum illa inmortalitatis gloria sublimatum subtile quidem sit per effectum spiritalis potentiae, sed palpabile per ueritatem naturae; iuxta exemplum dominici corporis, de quo a mortuis suscitato dicit ipse discipulis: «Palpate et uidete, quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me uidetis habere.» In cuius adsertione fidei uenerabilis pater Gregorius in tantum contra nascentem heresim nouam laborare contendit, tanta hanc instantia, iuuante etiam piissimo imperatore Tiberio Constantino, conminuit, ut nullus exinde sit inuentus, qui eius resuscitator existeret.

II §1e

[E] Alium quoque librum conposuit egregium, qui uocatur Pastoralis, in quo manifesta luce patefecit, quales ad ecclesiae regimen adsumi, qualiter ipsi rectores uiuere, qua discretione singulas quasque audientium instruere personas, et quanta consideratione propriam cotidie debeant fragilitatem pensare. Sed et omelias euangelii numero XL conposuit, quas in duobus codicibus aequa sorte distinxit. Libros etiam Dialogorum IIII fecit, in quibus, rogatu Petri diaconi sui, uirtutes sanctorum, quos in Italia clariores nosse uel audire poterat, ad exemplum uiuendi posteris collegit; ut, sicut in libris expositionum suarum, quibus sit uirtutibus insudandum, edocuit, ita etiam descriptis sanctorum miraculis, quae uirtutum earumdem sit claritas, ostenderet. Primam quoque et ultimam Ezechielis prophetae partem, quae uidebantur obscuriores, per omelias XX et duas, quantum lucis intus habeant, demonstrauit. Excepto libello responsionum, quem ad interrogationes sancti Augustini primi Anglorum gentis episcopi scripsit, ut et supra docuimus, totum ipsum libellum his inserentes historiis; libello quoque synodico, quem cum episcopis Italiae de necessariis ecclesiae causis utillimum conposuit, et familiaribus ad quosdam litteris. Quod eo magis mirum est tot eum ac tanta condere uolumina potuisse, quod omni pene iuuentutis suae tempore, ut uerbis ipsius loquar, crebris uiscerum doloribus cruciabatur, horis momentisque omnibus fracta stomachi uirtute lassescebat, lentis quidem, sed tamen continuis febribus anhelabat. Uerum inter haec, dum sollicitus pensaret, quia scriptura teste: «Omnis filius, qui recipitur, flagellatur»; quo malis praesentibus durius deprimebatur, eo de aeterna certius praesumtione respirabat.

II §1f

[E] Haec quidem de inmortali eius sint dicta ingenio, quod nec tanto corporis potuit dolore restingui. Nam alii quidam pontifices construendis ornandisque auro uel argento ecclesiis operam dabant, hic autem totus erga animarum lucra uacabat.

II §1g

[E] Quicquid pecuniae habuerat, sedulus hoc dispergere ac dare pauperibus curabat, ut iustitia eius maneret in saeculum saeculi, et cornu eius exaltaretur in gloria; ita ut illud beati Iob ueraciter dicere posset:

Auris audiens beatificauit me, et oculus uidens testimonium reddebat mihi, quod liberassem pauperem uociferantem, et pupillum, cui non esset adiutor. Benedictio perituri super me ueniebat, et cor uiduae consolatus sum. Iustitia indutus sum, et uestiui me, sicut uestimento et diademate, iudicio meo. Oculus fui caeco, et pes claudo. Pater eram pauperum, et causam, quam nesciebam, diligentissime inuestigabam. Conterebam molas iniqui, et de dentibus illius auferebam praedam.

Et paulo post:

Si negaui, inquit, quod uolebant, pauperibus, et oculos uiduae exspectare feci. Si comedi bucellam meam solus, et non comedit pupillus ex ea. Quia ab infantia mea creuit mecum miseratio, et de utero matris meae egressa est mecum.
II §1h

[E] Ad cuius pietatis et iustitiae opus pertinet etiam hoc, quod nostram gentem per praedicatores, quos huc direxit, de dentibus antiqui hostis eripiens aeternae libertatis fecit esse participem; cuius fidei et saluti congaudens, quamque digna laude commendans, ipse dicit in Expositione beati Iob:

Ecce lingua Brittaniae, quae nil aliud nouerat quam barbarum frendere, iam dudum in diuinis laudibus Hebreum coepit alleluia resonare. Ecce quondam tumidus, iam substratus sanctorum pedibus seruit oceanus, eiusque barbaros motus, quos terreni principes edomare ferro nequiuerant, hos pro diuina formidine sacerdotum ora simplicibus uerbis ligant, et qui cateruas pugnantium infidelis nequaquam metueret, iam nunc fidelis humilium linguas timet. Quia enim perceptis caelestibus uerbis, clarescentibus quoque miraculis, uirtus ei diuinae cognitionis infunditur, eiusdem diuinitatis terrore refrenatur, ut praue agere metuat, ac totis desideriis ad aeternitatis gratiam uenire concupiscat.

Quibus uerbis beatus Gregorius hoc quoque declarat, quia sanctus Augustinus et socii eius non sola praedicatione uerborum, sed etiam caelestium ostensione signorum gentem Anglorum ad agnitionem ueritatis perducebant.

II §1i

[E] Fecit inter alia beatus papa Gregorius, ut in ecclesiis sanctorum apostolorum Petri et Pauli super corpora eorum missae celebrarentur. Sed et in ipsa missarum celebratione tria uerba maximae perfectionis plena superadiecit:

Diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari.
II §1j

[E] Rexit autem ecclesiam temporibus imperatorum Mauricii et Focatis. Secundo autem eiusdem Focatis anno transiens ex hac uita, migrauit ad ueram, quae in caelis est, uitam. Sepultus uero est corpore in ecclesia beati Petri apostoli, ante secretarium, die quarto Iduum Martiarum, quandoque in ipso cum ceteris sanctae ecclesiae pastoribus resurrecturus in gloria, scriptumque in tumba ipsius epitaphium huiusmodi:

Suscipe, terra, tuo corpus de corpore sumtum,
Reddere quod ualeas uiuificante Deo.
Spiritus astra petit, leti nil iura nocebunt,
Cui uitae alterius mors magis ipsa uia est.
Pontificis summi hoc clauduntur membra sepulchro,
Qui innumeris semper uiuit ubique bonis.
Esuriem dapibus superauit, frigora ueste,
Atque animas monitis texit ab hoste sacris.
Implebatque actu, quicquid sermone docebat,
Esset ut exemplum, mystica uerba loquens.
Ad Christum Anglos conuertit pietate magistra,
Adquirens fidei agmina gente noua.
Hic labor, hoc studium, haec tibi cura, hoc pastor agebas,
Ut Domino offerres plurima lucra gregis.
Hisque Dei consul factus laetare triumphis;
Nam mercedem operum iam sine fine tenes.
II §1k

[E] Nec silentio praetereunda opinio, quae de beato Gregorio traditione maiorum ad nos usque perlata est; qua uidelicet ex causa admonitus tam sedulam erga salutem nostrae gentis curam gesserit. Dicunt, quia die quadam cum, aduenientibus nuper mercatoribus, multa uenalia in forum fuissent conlata, multi ad emendum confluxissent, et ipsum Gregorium inter alios aduenisse, ac uidisse inter alia pueros uenales positos candidi corporis, ac uenusti uultus, capillorum quoque forma egregia. Quos cum aspiceret, interrogauit, ut aiunt, de qua regione uel terra essent adlati. Dictumque est, quia de Brittania insula, cuius incolae talis essent aspectus. Rursus interrogauit, utrum idem insulani Christiani, an paganis adhuc erroribus essent inplicati. Dictum est, quod essent pagani. At ille, intimo ex corde longa trahens suspiria: «Heu, pro dolor!» inquit, «quod tam lucidi uultus homines tenebrarum auctor possidet, tantaque gratia frontispicii mentem ab interna gratia uacuam gestat!» Rursus ergo interrogauit, quod esset uocabulum gentis illius. Responsum est, quod Angli uocarentur. At ille: «Bene» inquit; «nam et angelicam habent faciem, et tales angelorum in caelis decet esse coheredes. Quod habet nomen ipsa prouincia, de qua isti sunt adlati?» Responsum est, quod Deiri uocarentur idem prouinciales. At ille: «Bene,» inquit, «Deiri; de ira eruti, et ad misericordiam Christi uocati. Rex prouinciae illius quomodo appellatur?» Responsum est, quod Aelli diceretur. At ille adludens ad nomen ait: «Alleluia, laudem Dei Creatoris illis in partibus oportet cantari.»

II §1l

[E] Accedensque ad pontificem Romanae et apostolicae sedis, nondum enim erat ipse pontifex factus, rogauit, ut genti Anglorum in Brittaniam aliquos uerbi ministros, per quos ad Christum conuerteretur, mitteret; se ipsum paratum esse in hoc opus Domino cooperante perficiendum, si tamen apostolico papae, hoc ut fieret, placeret. Quod dum perficere non posset, quia, etsi pontifex concedere illi, quod petierat, uoluit, non tamen ciues Romani, ut tam longe ab urbe secederet, potuere permittere; mox ut ipse pontificatus officio functus est, perfecit opus diu desideratum; alios quidem praedicatores mittens, sed ipse praedicationem ut fructificaret, suis exhortationibus ac precibus adiuuans. Haec iuxta opinionem, quam ab antiquis accepimus, historiae nostrae ecclesiasticae inserere oportunum duximus.

II.2 How Augustine admonished the bishops of the Britons on behalf of Catholic peace, and to that end wrought a heavenly miracle in their presence; and of the vengeance that pursued them for their contempt. [Circ. 603 A.D.]

[E] INTEREA Augustinus adiutorio usus Aedilbercti regis conuocauit ad suum colloquium episcopos siue doctores proximae Brettonum prouinciae in loco, qui usque hodie lingua Anglorum Augustinaes Ác, id est robur Augustini, in confinio Huicciorum et Occidentalium Saxonum appellatur; coepitque eis fraterna admonitione suadere, ut pace catholica secum habita communem euangelizandi gentibus pro Domino laborem susciperent. Non enim paschae diem dominicum suo tempore, sed a XIIII usque ad XX lunam obseruabant; quae computatio LXXXIIII annorum circulo continetur. Sed et alia plurima unitati ecclesiasticae contraria faciebant. Qui cum longa disputatione habita, neque precibus, neque hortamentis, neque increpationibus Augustini ac sociorum eius adsensum praebere uoluissent, sed suas potius traditiones uniuersis, quae per orbem sibi in Christo concordant, ecclesiis praeferrent, sanctus pater Augustinus hunc laboriosi ac longi certaminis finem fecit, ut diceret: «Obsecremus Deum, qui habitare facit unanimes in domu Patris sui, ut ipse nobis insinuare caelestibus signis dignetur, quae sequenda traditio, quibus sit uiis ad ingressum regni illius properandum. Adducatur aliquis eger, et per cuius preces fuerit curatus, huius fides et operatio Deo deuota atque omnibus sequenda credatur.» Quod cum aduersarii, inuiti licet, concederent, adlatus est quidam de genere Anglorum, oculorum luce priuatus; qui cum oblatus Brettonum sacerdotibus nil curationis uel sanationis horum ministerio perciperet, tandem Augustinus, iusta necessitate conpulsus, flectit genua sua ad Patrem Domini nostri Iesu Christi, deprecans, ut uisum caeco, quem amiserat, restitueret, et per inluminationem unius hominis corporalem, in plurimorum corde fidelium spiritalis gratiam lucis accenderet. Nec mora, inluminatur caecus, ac uerus summae lucis praeco ab omnibus praedicatur Augustinus. Tum Brettones confitentur quidem intellexisse se ueram esse uiam iustitiae, quam praedicaret Augustinus; sed non se posse absque suorum consensu ac licentia priscis abdicare moribus. Unde postulabant, ut secundo synodus pluribus aduenientibus fieret.

II §2b

[E] Quod cum esset statutum, uenerunt, ut perhibent, VII Brettonum episcopi et plures uiri doctissimi, maxime de nobilissimo eorum monasterio, quod uocatur lingua Anglorum Bancornaburg, cui tempore illo Dinoot abbas praefuisse narratur, qui ad praefatum ituri concilium uenerunt primo ad quendam uirum sanctum ac prudentem, qui apud eos anachoreticam ducere uitam solebat, consulentes, an ad praedicationem Augustini suas deserere traditiones deberent. Qui respondebat: «Si homo Dei est, sequimini illum.» Dixerunt: «Et unde hoc possumus probare?» At ille: «Dominus,» inquit, «ait: “Tollite iugum meum super uos, et discite a me, quia mitis sum et humilis corde.” Si ergo Augustinus ille mitis est et humilis corde, credibile est, quia iugum Christi et ipse portet, et uobis portandum offerat; sin autem inmitis ac superbus est, constat, quia non est de Deo, neque nobis eius sermo curandus.» Qui rursus aiebant: «Et unde uel hoc dinoscere ualemus?» «Procurate,» inquit, «ut ipse prior cum suis ad locum synodi adueniat, et, si uobis adpropinquantibus adsurrexerit, scientes, quia famulus Christi est, obtemperanter illum audite; sin autem uos spreuerit, nec coram uobis adsurgere uoluerit, cum sitis numero plures, et ipse spernatur a uobis.»

II §2c

[E] Fecerunt, ut dixerat. Factumque est, ut uenientibus illis sederet Augustinus in sella. Quod illi uidentes mox in iram conuersi sunt, eumque notantes superbiae, cunctis, quae dicebat, contradicere laborabant. Dicebat autem eis quia «in multis quidem nostrae consuetudini, immo uniuersalis ecclesiae contraria geritis; et tamen si in tribus his mihi obtemperare uultis, ut pascha suo tempore celebretis; ut ministerium baptizandi, quo Deo renascimur, iuxta morem sanctae Romanae et apostolicae ecclesiae conpleatis; ut genti Anglorum una nobiscum uerbum Domini praedicetis; cetera, quae agitis, quamuis moribus nostris contraria, aequanimiter cuncta tolerabimus.» At illi nil horum se facturos, neque illum pro archiepiscopo habituros esse respondebant; conferentes ad inuicem, quia «si modo nobis adsurgere noluit, quanto magis, si ei subdi coeperimus, iam nos pro nihilo contemnet.»

II §2d

[E] Quibus uir Domini Augustinus fertur minitans praedixisse, quia, si pacem cum fratribus accipere nollent, bellum ab hostibus forent accepturi; et, si nationi Anglorum noluissent uiam uitae praedicare, per horum manus ultionem essent mortis passuri. Quod ita per omnia, ut praedixerat, diuino agente iudicio patratum est.

II §2e

[E] Siquidem post haec ipse, de quo diximus, rex Anglorum fortissimus Aedilfrid collecto grandi exercitu ad ciuitatem Legionum, quae a gente Anglorum Legacaestir, a Brettonibus autem rectius Carlegion appellatur, maximam gentis perfidae stragem dedit. Cumque bellum acturus uideret sacerdotes eorum, qui ad exorandum Deum pro milite bellum agente conuenerant, seorsum in tutiore loco consistere, sciscitabatur, qui essent hi, quidue acturi illo conuenissent. Erant autem plurimi eorum de monasterio Bancor, in quo tantus fertur fuisse numerus monachorum, ut, cum in VII portiones esset cum praepositis sibi rectoribus monasterium diuisum, nulla harum portio minus quam CCCtos homines haberet, qui omnes de labore manuum suarum uiuere solebant. Horum ergo plurimi ad memoratam aciem, peracto ieiunio triduano, cum aliis orandi causa conuenerant, habentes defensorem nomine Brocmailum, qui eos intentos precibus a barbarorum gladiis protegeret. Quorum causam aduentus cum intellexisset rex Aedilfrid, ait: «Ergo si aduersum nos ad Deum suum clamant, profecto et ipsi, quamuis arma non ferant, contra nos pugnant, qui aduersis nos inprecationibus persequuntur.» Itaque in hos primum arma uerti iubet, et sic ceteras nefandae militiae copias non sine magno exercitus sui damno deleuit. Exstinctos in ea pugna ferunt de his, qui ad orandum uenerant, uiros circiter mille CCtos, et solum L fuga esse lapsos. Brocmail ad primum hostium aduentum cum suis terga uertens, eos, quos defendere debuerat, inermes ac nudos ferientibus gladiis reliquit. Sicque conpletum est praesagium sancti pontificis Augustini, quamuis ipso iam multo ante tempore ad caelestia regna sublato, ut etiam temporalis interitus ultione sentirent perfidi, quod oblata sibi perpetuae salutis consilia spreuerant.

II.3 How St. Augustine made Mellitus and Justus bishops; and of his death. [604 A.D.]

[E] ANNO dominicae incarnationis DCIIII, Augustinus Brittaniarum archiepiscopus ordinauit duos episcopos, Mellitum uidelicet et Iustum; Mellitum quidem ad praedicandum prouinciae Orientalium Saxonum, qui Tamense fluuio dirimuntur a Cantia, et ipsi orientali mari contigui, quorum metropolis Lundonia ciuitas est, super ripam praefati fluminis posita, et ipsa multorum emporium populorum terra marique uenientium; in qua uidelicet gente tunc temporis Saberct nepos Aedilbercti ex sorore Ricula regnabat, quamuis sub potestate positus eiusdem Aedilbercti, qui omnibus, ut supra dictum est, usque ad terminum Humbrae fluminis Anglorum gentibus imperabat. Ubi uero et haec prouincia uerbum ueritatis praedicante Mellito accepit, fecit rex Aedilberct in ciuitate Lundonia ecclesiam sancti Pauli apostoli, in qua locum sedis episcopalis, et ipse, et successores eius haberent. Iustum uero in ipsa Cantia Augustinus episcopum ordinauit in ciuitate Dorubreui, quam gens Anglorum a primario quondam illius, qui dicebatur Hrof, Hrofescestir cognominat. Distat autem a Doruuerni milibus passuum ferme XXIIII ad occidentem, in qua rex Aedilberct ecclesiam beati Andreae apostoli fecit, qui etiam episcopis utriusque huius ecclesiae dona multa, sicut et Doruuernensis, obtulit; sed et territoria ac possessiones in usum eorum, qui erant cum episcopis, adiecit.

II §3b

[E] Defunctus est autem Deo dilectus pater Augustinus, et positum corpus eius foras iuxta ecclesiam beatorum apostolorum Petri et Pauli, cuius supra meminimus, quia necdum fuerat perfecta nec dedicata. Mox uero ut dedicata est, intro inlatum, et in porticu illius aquilonali decenter sepultum est; in qua etiam sequentium archiepiscoporum omnium sunt corpora tumulata praeter duorum tantummodo, id est Theodori et Berctualdi, quorum corpora in ipsa ecclesia posita sunt, eo quod praedicta porticus plura capere nequiuit. Habet haec in medio pene sui altare in honore beati papae Gregorii dedicatum, in quo per omne sabbatum a presbytero loci illius agendae eorum sollemniter celebrantur. Scriptum uero est in tumba eiusdem Augustini epitaphium huiusmodi:

Hic requiescit domnus Augustinus Doruuernensis archiepiscopus primus, qui olim huc a beato Gregorio Romanae urbis pontifice directus, et a Deo operatione miraculorum suffultus, Aedilbertcum regem ac gentem illius ab idolorum cultu ad Christi fidem perduxit, et conpletis in pace diebus officii sui, defunctus est VII Kalendas Iunias, eodem rege regnante.
II.4 How Laurentius and his bishops admonished the Scots to observe the unity of the Holy Church, particularly in keeping of Easter, and how Mellitus went to Rome.

[E] SUCCESSIT Augustino in episcopatum Laurentius, quem ipse idcirco adhuc uiuens ordinauerat, ne, se defuncto, status ecclesiae tam rudis uel ad horam pastore destitutus uacillare inciperet. In quo et exemplum sequebatur primi pastoris ecclesiae, hoc est beatissimi apostolorum principis Petri, qui, fundata Romae ecclesia Christi, Clementem sibi adiutorem euangelizandi, simul et successorem consecrasse perhibetur. Laurentius archiepiscopi gradu potitus strenuissime fundamenta ecclesiae, quae nobiliter iacta uidit, augmentare, atque ad profectum debiti culminis, et crebra uoce sanctae exhortationis, et continuis piae operationis exemplis prouehere curauit. Denique non solum nouae, quae de Anglis erat collecta, ecclesiae curam gerebat, sed et ueterum Brittaniae incolarum, nec non et Scottorum, qui Hiberniam insulam Brittaniae proximam incolunt, populis pastoralem inpendere sollicitudinem curabat. Siquidem ubi Scottorum in praefata ipsorum patria, quomodo et Brettonum in ipsa Brittania, uitam ac professionem minus ecclesiasticam in multis esse cognouit, maxime quod paschae sollemnitatem non suo tempore celebrarent, sed, ut supra docuimus, a XIIIIa luna usque ad XXam dominicae resurrectionis diem obseruandum esse putarent; scripsit cum coepiscopis suis exhortatoriam ad eos epistulam, obsecrans eos et contestans unitatem pacis et catholicae obseruationis cum ea, quae toto orbe diffusa est, ecclesia Christi tenere; cuius uidelicet epistulae principium hoc est:

II §4b

[E] Dominis carissimis fratribus episcopis uel abbatibus per uniuersam Scottiam Laurentius, Mellitus, et Iustus episcopi, serui seruorum Dei.

II §4c

[E] Dum nos sedes apostolica more suo, sicut in uniuerso orbe terrarum, in his occiduis partibus ad praedicandum gentibus paganis dirigeret, atque in hanc insulam, quae Brittania nuncupatur, contigit introisse; antequam cognosceremus, credentes, quod iuxta morem uniuersalis ecclesiae ingrederentur, in magna reuerentia sanctitatis tam Brettones quam Scottos uenerati sumus; sed cognoscentes Brettones, Scottos meliores putauimus. Scottos uero per Daganum episcopum in hanc, quam superius memorauimus, insulam, et Columbanum abbatem in Gallis uenientem nihil discrepare a Brettonibus in eorum conuersatione didicimus. Nam Daganus episcopus ad nos ueniens, non solum cibum nobiscum, sed nec in eodem hospitio, quo uesccbamur, sumere uoluit.

II §4d

[E] Misit idem Laurentius cum coepiscopis suis etiam Brettonum sacerdotibus litteras suo gradui condignas, quibus eos in unitate catholica confirmare satagit. Sed quantum haec agendo profecerit, adhuc praesentia tempora declarant.

II §4e

[E] His temporibus uenit Mellitus Lundoniae episcopus Romam, de necessariis ecclesiae Anglorum cum apostolico papa Bonifatio tractaturus. Et cum idem papa reuerentissimus cogeret synodum episcoporum Italiae, de uita monachorum et quiete ordinaturus, et ipse Mellitus inter eos adsedit anno VIII imperii Focatis principis, indictione XIIIa, tertio die Kalendarum Martiarum; ut quaeque erant regulariter decreta, sua quoque auctoritate subscribens confirmaret, ac Brittaniam rediens secum Anglorum ecclesiis mandanda atque obseruanda deferret, una cum epistulis, quas idem pontifex Deo dilecto archiepiscopo Laurentio et clero uniuerso, similiter et Aedilbercto regi atque genti Anglorum direxit. Hic est Bonifatius, quartus a beato Gregorio Romanae urbis episcopo, qui inpetrauit a Focate principe donari ecclesiae Christi templum Romae, quod Pantheon uocabatur ab antiquis, quasi simulacrum esset omnium deorum; in quo ipse, eliminata omni spurcitia, fecit ecclesiam sanctae Dei genetricis atque omnium martyrum Christi; ut, exclusa multitudine daemonum, multitudo ibi sanctorum memoriam haberet.

II.5 How, after the death of the kings Ethelbert and Sabert, their successors restored idolatry; for which reason, both Mellitus and Justus departed out of Britain. [616 A.D.]

[E] ANNO ab incarnatione dominica DCXVI, qui est annus XXI, ex quo Augustinus cum sociis ad praedicandum genti Anglorum missus est, Aedilberct rex Cantuariorum post regnum temporale, quod L et VI annis gloriosissime tenuerat, aeterna caelestis regni gaudia subiit; qui tertius quidem in regibus gentis Anglorum cunctis australibus eorum prouinciis, quae Humbrae fluuio et contiguis ei terminis sequestrantur a borealibus, imperauit; sed primus omnium caeli regna conscendit. Nam primus imperium huiusmodi Aelli rex Australium Saxonum; secundus Caelin rex Occidentalium Saxonum, qui lingua ipsorum Ceaulin uocabatur; tertius, ut diximus, Aedilberct rex Cantuariorum; quartus Reduald rex Orientalium Anglorum, qui etiam uiuente Aedilbercto eidem suae genti ducatum praebebat, obtinuit; quintus Aeduini rex Nordanhymbrorum gentis, id est eius, quae ad Borealem Humbrae fluminis plagam inhabitat, maiore potentia cunctis, qui Brittaniam incolunt, Anglorum pariter et Brettonum populis praefuit, praeter Cantuariis tantum; nec non et Meuanias Brettonum insulas, quae inter Hiberniam et Brittaniam sitae sunt, Anglorum subiecit imperio; sextus Osuald et ipse Nordanhymbrorum rex Christianissimus, hisdem finibus regnum tenuit; septimus Osuiu frater eius, aequalibus pene terminis regnum nonnullo tempore cohercens, Pictorum quoque atque Scottorum gentes, quae septentrionales Brittaniae fines tenent, maxima ex parte perdomuit, ac tributarias fecit. Sed haec postmodum.

II §5b

[E] Defunctus uero est rex Aedilberct die XXIIII mensis Februarii post XX et unum annos acceptae fidei, atque in porticu sancti Martini intro ecclesiam beatorum apostolorum Petri et Pauli sepultus, ubi et Berctæ regina condita est.

II §5c

[E] Qui inter cetera bona, quae genti suae consulendo conferebat, etiam decreta illi iudiciorum, iuxta exempla Romanorum, cum consilio sapientium constituit; quae conscripta Anglorum sermone hactenus habentur, et obseruantur ab ea. In quibus primitus posuit, qualiter id emendare deberet, qui aliquid rerum uel ecclesiae, uel episcopi, uel reliquorum ordinum furto auferret; uolens scilicet tuitionem eis, quos et quorum doctrinam susceperat, praestare.

II §5d

[E] Erat autem idem Aedilberct filius Irminrici, cuius pater Octa, cuius pater Oeric cognomento Oisc, a quo reges Cantuariorum solent Oiscingas cognominare. Cuius pater Hengist, qui cum filio suo Oisc inuitatus a Uurtigerno Brittaniam primus intrauit, ut supra retulimus.

II §5e

[E] At uero post mortem Aedilbercti, cum filius eius Eadbald regni gubernacula suscepisset, magno tenellis ibi adhuc ecclesiae crementis detrimento fuit. Siquidem non solum fidem Christi recipere noluerat, sed et fornicatione pollutus est tali, qualem nec inter gentes auditam apostolus testatur, ita ut uxorem patris haberet. Quo utroque scelere occasionem dedit ad priorem uomitum reuertendi his, qui sub imperio sui parentis, uel fauore uel timore regio, fidei et castimoniae iura susceperant. Nec supernae flagella districtionis perfido regi castigando et corrigendo defuere; nam crebra mentis uesania, et spiritus inmundi inuasione premebatur.

II §5f

[E] Auxit autem procellam huiusce perturbationis etiam mors Sabercti regis Orientalium Saxonum, qui ubi regna perennia petens tres suos filios, qui pagani perdurauerant, regni temporalis heredes reliquit, coeperunt illi mox idolatriae, quam, uiuente eo, aliquantulum intermisisse uidebantur, palam seruire, subiectisque populis idola colendi liberam dare licentiam. Cumque uiderent pontificem, celebratis in ecclesia missarum sollemniis, eucharistiam populo dare, dicebant, ut uulgo fertur, ad eum barbara inflati stultitia: «Quare non et nobis porrigis panem nitidum, quem et patri nostro Saba,» sic namque eum appellare consuerant, «dabas, et populo adhuc dare in ecclesia non desistis?» Quibus ille respondebat: «Si uultis ablui fonte illo salutari, quo pater uester ablutus est, potestis etiam panis sancti, cui ille participabat, esse participes; sin autem lauacrum uitae contemnitis, nullatenus ualetis panem uitae percipere.» At illi: «Nolumus,» inquiunt, «fontem illum intrare, quia nec opus illo nos habere nouimus, sed tamen pane illo refici uolumus.» Cumque diligenter ac saepe ab illo essent admoniti nequaquam ita fieri posse, ut absque purgatione sacrosancta quis oblationi sacrosanctae communicaret, ad ultimum furore commoti aiebant: «Si non uis adsentire nobis in tam facili causa, quam petimus, non poteris iam in nostra prouincia demorari.» Et expulerunt eum, ac de suo regno cum suis abire iusserunt.

II §5g

[E] Qui expulsus inde uenit Cantiam, tractaturus cum Laurentio et Iusto coepiscopis, quid in his esset agendum. Decretumque est communi consilio, quia satius esset, ut omnes patriam redeuntes, libera ibi mente Domino deseruirent, quam inter rebelles fidei barbaros sine fructu residerent. Discessere itaque primo Mellitus et Iustus, atque ad partes Galliae secessere, ibi rerum finem exspectare disponentes. Sed non multo tempore reges, qui praeconem a se ueritatis expulerant, daemonicis cultibus inpune seruiebant. Nam egressi contra gentem Geuissorum in proelium, omnes pariter cum sua militia corruerunt; nec, licet auctoribus perditis, excitatum ad scelera uulgus potuit recorrigi, atque ad simplicitatem fidei et caritatis, quae est in Christo, reuocari.

II.6 How Laurentius, being reproved by the Apostle Peter, converted King Eadbald to Christ; and how the king soon recalled Mellitus and Justus to preach the Word. [617-618A.D.]

[E] CUM uero et Laurentius Mellitum Iustumque secuturus ac Brittaniam esset relicturus, iussit ipsa sibi nocte in ecclesia beatorum apostolorum Petri et Pauli, de qua frequenter iam diximus, stratum parari; in quo, cum post multas preces ac lacrimas ad Dominum pro statu ecclesiae fusas ad quiescendum membra posuisset, atque obdormisset, apparuit ei beatissimus apostolorum princeps, et multo illum tempore secretae noctis flagellis artioribus afficiens sciscitabatur apostolica districtione, quare gregem, quem sibi ipse crediderat, relinqueret, uel cui pastorum oues Christi in medio luporum positas fugiens ipse dimitteret.» «An mei,» inquit, «oblitus es exempli, qui pro paruulis Christi, quos mihi in indicium suae dilectionis commendauerat, uincula, uerbera, carceres, adflictiones, ipsam postremo mortem, mortem autem crucis, ab infidelibus et inimicis Christi ipse cum Christo coronandus pertuli?» His beati Petri flagellis simul ex exhortationibus animatus famulus Christi Laurentius mox mane facto uenit ad regem, et, retecto uestimento, quantis esset uerberibus laceratus, ostendit. Qui multum miratus et inquirens, quis tanto uiro tales ausus esset plagas infligere; ut audiuit, quia suae causa salutis episcopus ab apostolo Christi tanta esset tormenta plagasque perpessus, extimuit multum; atque anathematizato omni idolatriae cultu, abdicato conubio non legitimo, suscepit fidem Christi, et baptizatus ecclesiae rebus, quantum ualuit, in omnibus consulere ac fauere curauit.

II §6b

[E] Misit etiam Galliam, et reuocauit Mellitum ac Iustum, eosque ad suas ecclesias libere instituendas redire praecepit; qui post annum, ex quo abierunt, reuersi sunt; et Iustus quidem ad ciuitatem Hrofi, cui praefuerat, rediit; Mellitum uero Lundonienses episcopum recipere noluerunt, idolatris magis pontificibus seruire gaudentes. Non enim tanta erat ei, quanta patri ipsius regni potestas, ut etiam nolentibus ac contradicentibus paganis antistitem suae posset ecclesiae reddere. Uerumtamen ipse cum sua gente, ex quo ad Dominum conuersus est, diuinis se studuit mancipare praeceptis. Denique et in monasterio beatissimi apostolorum principis ecclesiam sanctae Dei genetricis fecit, quam consecrauit archiepiscopus Mellitus.

II.7 How Bishop Mellitus by prayer quenched afire in his city. [619 AD.]

[E] HOC enim regnante rege beatus archiepiscopus Laurentius regnum caeleste conscendit, atque in ecclesia et monasterio sancti apostoli Petri iuxta prodecessorem suum Augustinum sepultus est die quarto Nonarum Februariarum; post quem Mellitus, qui erat Lundoniae episcopus, sedem Doruuernensis ecclesiae tertius ab Augustino suscepit. Iustus autem adhuc superstes Hrofensem regebat ecclesiam. Qui, cum magna ecclesiam Anglorum cura ac labore gubernarent, susceperunt scripta exhortatoria a pontifice Romanae et apostolicae sedis Bonifatio, qui post Deusdedit ecclesiae praefuit, anno incarnationis dominicae DCXVIIII. Erat autem Mellitus corporis quidem infirmitate, id est podagra, grauatus, sed mentis gressibus sanis alacriter terrena quaeque transiliens, atque ad caelestia semper amanda, petenda, et quaerenda peruolans. Erat carnis origine nobilis, sed culmine mentis nobilior.

II §7b

[E] Denique, ut unum uirtutis eius, unde cetera intellegi possint, testimonium referam, tempore quodam ciuitas Doruuernensis per culpam incuriae igni correpta crebrescentibus coepit flammis consumi; quibus cum nullo aquarum iniectu posset aliquis obsistere, iamque ciuitatis esset pars uastata non minima, atque ad episcopium furens se flamma dilataret, confidens episcopus in diuinum, ubi humanum deerat, auxilium, iussit se obuiam saeuientibus et huc illucque uolantibus ignium globis efferri. Erat autem eo loci, ubi flammarum impetus maxime incumbebat, martyrium beatorum IIII Coronatorum. Ibi ergo perlatus obsequentum manibus episcopus coepit orando periculum infirmus abigere, quod firma fortium manus multum laborando nequiuerat. Nec mora, uentus, qui a meridie flans urbi incendia sparserat, contra meridiem reflexus, primo uim sui furoris a lesione locorum, quae contra erant, abstraxit, ac mox funditus quiescendo, flammis pariter sopitis atque exstinctis, conpescuit. Et quia uir Dei igne diuinae caritatis fortiter ardebat, quia tempestates potestatum aeriarum a sua suorumque lesione crebris orationibus uel exhortationibus repellere consuerat, merito uentis flammisque mundialibus praeualere, et, ne sibi suisque nocerent, obtinere poterat.

II §7c

[E] Et hic ergo postquam annis quinque rexit ecclesiam, Aeodbaldo regnante migrauit ad caelos, sepultusque est cum patribus suis in saepe dicto monasterio et ecclesia beatissimi apostolorum principis, anno ab incarnatione Domini DCXXIIII, die VIII Kalendarum Maiarum.

II.8 How Pope Boniface sent the Pall and a letter to Justus, successor to Mellitus

[E] CUI statim successit in pontificatum Iustus, qui erat Hrofensis ecclesiae episcopus. Illi autem ecclesiae Romanum pro se consecrauit episcopum, data sibi ordinandi episcopos auctoritate a pontifice Bonifatio, quem successorem fuisse Deusdedit supra meminimus; cuius auctoritatis ista est forma:

Dilectissimo fratri Iusto Bonifatius.

II §8b

[E] Quam deuote quamque etiam uigilanter pro Christi euangelio elaborauerit uestra fraternitas, non solum epistulae a uobis directae tenor, immo indulta desuper operi uestro perfectio indicauit. Nec enim omnipotens Deus aut sui nominis sacramentum, aut uestri fructum laboris deseruit, dum ipse praedicatoribus euangelii fideliter repromisit: «Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem mundi.» Quod specialiter iniuncto uobis ministerio, eius clementia demonstrauit, aperiens corda gentium ad suscipiendum praedicationis uestrae singulare mysterium. Magno enim praemio fastigiorum uestrorum delectabilem cursum bonitatis suae suffragiis inlustrauit, dum creditorum uobis talentorum fidelissimae negotiationis officiis uberem fructum inpendens ei, quod signare possetis multiplicatis generationibus, praeparauit. Hocque etiam illa uobis repensatione conlatum est, qua iniuncto ministerio iugiter persistentes laudabili patientia redemtionem gentis illius exspectastis, et uestris, ut proficerent, meritis eorum est saluatio propinata, dicente Domino: «Qui perseuerauerit usque in finem, hic saluus erit.» Saluati ergo estis spe patientiae et tolerantiae uirtute, ut infidelium corda naturali ac superstitioso morbo purgata, sui consequerentur misericordiam Saluatoris. Susceptis namque apicibus filii nostri Adulualdi regis, repperimus, quanta sacri eloquii eruditione eius animum ad uerae conuersionis et indubitatae fidei credulitatem fraternitas uestra perduxerit. Qua ex re de longanimitate clementiae caelestis certam adsumentes fiduciam, non solum suppositarum ei gentium plenissimam salutem, immo quoque uicinarum, uestrae praedicationis ministerio credimus subsequendam; quatinus, sicut scriptum est, consummati operis uobis merces a retributore omnium bonorum Domino tribuatur, et uere «per omnem terram exisse sonum eorum, et in fines orbis terrae uerba ipsorum,» uniuersalis gentium confessio, suscepto Christianae sacramento fidei, protestetur.

II §8c

[E] Pallium praeterea per latorem praesentium fraternitati tuae, benignitatis studiis inuitati, direximus, quod uidelicet tantum in sacrosanctis celebrandis mysteriis utendi licentiam imperauimus; concedentes etiam tibi ordinationes episcoporum, exigente oportunitate, Domini praeueniente misericordia, celebrare; ita ut Christi euangelium plurimorum adnuntiatione in omnibus gentibus, quae necdum conuersae sunt, dilatetur. Studeat ergo tua fraternitas hoc, quod sedis apostolicae humanitate percepit, intemerata mentis sinceritate seruare, intendens cuius rei similitudine tam praecipuum indumentum humeris tuis baiulandum susceperis. Talemque te Domini inplorata clementia exhibendum stude, ut indulti muneris praemia non cum reatitudine, sed cum commodis animarum ante tribunal summi et uenturi Iudicis repraesentes.

Deus te incolumem custodiat, dilectissime frater.

II.9 Of the reign of King Edwin, and how Paulinus, coming to preach the Gospel, first converted his daughter and others to the mysteries of the faith of Christ. [625-626 A.D.]

[E] QUO tempore etiam gens Nordanhymbrorum, hoc est ea natio Anglorum, quae ad Aquilonalem Humbre fluminis plagam habitabat, cum rege suo Aeduino uerbum fidei praedicante Paulino, cuius supra meminimus, suscepit. Cui uidelicet regi, in auspicium suscipiendae fidei et regni caelestis, potestas etiam terreni creuerat imperii; ita ut, quod nemo Anglorum ante eum, omnes Brittaniae fines, qua uel ipsorum uel Brettonum prouinciae habitabant, sub dicione acciperet. Quin et Meuanias insulas, sicut et supra docuimus, imperio subiugauit Anglorum; quarum prior, quae ad austrum est, et situ amplior, et frugum prouentu atque ubertate felicior, nongentarum LX familiarum mensuram iuxta aestimationem Anglorum, secunda trecentarum et ultra spatium tenet.

II §9b

[E] Huic autem genti occasio fuit percipiendae fidei, quod praefatus rex eius cognatione iunctus est regibus Cantuariorum, accepta in coniugem Aedilbergae filia Aedilbercti regis, quae alio nomine Tatae uocabatur. Huius consortium cum primo ipse missis procis a fratre eius Aeodbaldo, qui tunc regno Cantuariorum praeerat, peteret; responsum est non esse licitum Christianam uirginem pagano in coniugem dari, ne fides et sacramenta caelestis regis consortio profanarentur regis, qui ueri Dei cultus esset prorsus ignarus. Quae cum Aeduino uerba nuntii referrent, promisit se nil omnimodis contrarium Christianae fidei, quam uirgo colebat, esse facturum; quin potius permissurum, ut fidem cultumque suae religionis cum omnibus, qui secum uenissent, uiris siue feminis, sacerdotibus seu ministris, more Christiano seruaret. Neque abnegauit se etiam eandem subiturum esse religionem; si tamen examinata a prudentibus sanctior ac Deo dignior posset inueniri.

II §9c

[E] Itaque promittitur uirgo, atque Aeduino mittitur, et iuxta quod dispositum fuerat, ordinatur episcopus uir Deo dilectus Paulinus, qui cum illa ueniret, eamque et comites eius, ne paganorum possent societate pollui, cotidiana et exhortatione, et sacramentorum caelestium celebratione confirmaret.

II §9d

[E] Ordinatus est autem Paulinus episcopus a Iusto archiepiscopo, sub die XII Kalendarum Augustarum, anno ab incarnatione Domini DCXXV; et sic cum praefata uirgine ad regem Aeduinum quasi comes copulae carnalis aduenit. Sed ipse potius toto animo intendens, ut gentem, quam adibat, ad agnitionem ueritatis aduocans, iuxta uocem apostoli, uni uero sponso uirginem castam exhiberet Christo. Cumque in prouinciam uenisset, laborauit multum, ut et eos, qui secum uenerant, ne a fide deficerent, Domino adiuuante contineret, et aliquos, si forte posset, de paganis ad fidei gratiam praedicando conuerteret. Sed sicut apostolus ait, quamuis multo tempore illo laborante in uerbo: «Deus saeculi huius excaecauit mentes infidelium, ne eis fulgeret inluminatio euangelii gloriae Christi.»

II §9e

[E] Anno autem sequente uenit in prouinciam quidam sicarius uocabulo Eumer, missus a rege Occidentalium Saxonum nomine Cuichelmo, sperans se regem Aeduinum regno simul et uita priuaturum; qui habebat sicam bicipitem toxicatam; ut si ferri uulnus minus ad mortem regis sufficeret, peste iuuaretur ueneni. Peruenit autem ad regem primo die paschae iuxta amnem Deruuentionem, ubi tunc erat uilla regalis, intrauitque quasi nuntium domini sui referens; et cum simulatam legationem ore astuto uolueret, exsurrexit repente, et, euaginata sub ueste sica, impetum fecit in regem. Quod cum uideret Lilla minister regi amicissimus, non habens scutum ad manum, quo regem a nece defenderet, mox interposuit corpus suum ante ictum pungentis; sed tanta ui hostis ferrum infixit, ut per corpus militis occisi etiam regem uulneraret. Qui cum mox undique gladiis inpeteretur, in ipso tumultu etiam alium de militibus, cui nomen erat Fordheri, sica nefanda peremit.

II §9f

[E] Eadem autem nocte sacrosancta dominici paschae pepererat regina filiam regi, cui nomen Aeanfled. Cumque idem rex, praesente Paulino episcopo, gratias ageret diis suis pro nata sibi filia, e contra episcopus gratias coepit agere Domino Christo, regique adstruere, quod ipse precibus suis apud illum obtinuerit, ut regina sospes et absque dolore graui sobolem procrearet. Cuius uerbis delectatus rex, promisit se, abrenuntiatis idolis, Christo seruiturum, si uitam sibi et uictoriam donaret pugnanti aduersus regem, a quo homicida ille, qui eum uulnerauerat, missus est; et in pignus promissionis inplendae, eandem filiam suam Christo consecrandam Paulino episcopo adsignauit; quae baptizata est die sancto pentecostes prima de gente Nordanhymbrorum, cum XI aliis de familia eius.

II §9g

[E] Quo tempore curatus a uulnere sibi pridem inflicto, rex collecto exercitu uenit aduersus gentem Occidentalium Saxonum, ac bello inito uniuersos, quos in necem suam conspirasse didicerat, aut occidit, aut in deditionem recepit. Sicque uictor in patriam reuersus, non statim et inconsulte sacramenta fidei Christianae percipere uoluit; quamuis nec idolis ultra seruiuit, ex quo se Christo seruiturum esse promiserat. Uerum primo diligentius ex tempore, et ab ipso uenerabili uiro Paulino rationem fidei ediscere, et cum suis primatibus, quos sapientiores nouerat, curauit conferre, quid de his agendum arbitrarentur. Sed et ipse, cum esset uir natura sagacissimus, saepe diu solus residens ore quidem tacito, sed in intimis cordis multa secum conloquens, quid sibi esset faciendum, quae religio seruanda tractabat.

II.10 How Pope Boniface, by letter, exhorted the same king to embrace the faith. [Circ. 625 A.D.]

[E] QUO tempore exhortatorias ad fidem litteras a pontifice sedis apostolicae Bonifatio accepit, quarum ista est forma:

Exemplar epistulae beatissimi et apostolici papae urbis Romanae ecclesiae Bonifatii directae uiro glorioso Aeduino regi Anglorum.

II §10c

[E] Uiro glorioso Aeduino regi Anglorum, Bonifatius episcopus seruus seruorum Dei.

II §10d

[E] Licet summae diuinitatis potentia humanae locutionis officiis explanari non ualeat, quippe quae sui magnitudine ita inuisibili atque inuestigabili aeternitate consistit, ut haec nulla ingenii sagacitas, quanta sit, conprendere disserereque sufficiat; quia tamen eius humanitas ad insinuationem sui reseratis cordis ianuis, quae de semet ipsa proferetur secreta humanis mentibus inspiratione clementer infundit; ad adnuntiandam uobis plenitudinem fidei Christianae sacerdotalem curauimus sollicitudinem prorogare, ut perinde Christi euangelium, quod Saluator noster omnibus praecepit gentibus praedicari, uestris quoque sensibus inserentes, salutis uestrae remedia propinentur. Supernae igitur maiestatis clementia, quae cuncta solo uerbo praeceptionis suae condidit et creauit, caelum uidelicet et terram, mare et omnia, quae in eis sunt, dispositis ordinibus, quibus subsisterent, coaeterni Uerbi sui consilio, et Sancti Spiritus unitate dispensans, hominem ad imaginem et similitudinem suam ex limo terrae plasmatum constituit, eique tantam praemii praerogatiuam indulsit, ut eum cunctis pracponeret, atque seruato termino praeceptionis, aeternitatis subsistentia praemuniret. Hunc ergo Deum Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, quod est indiuidua Trinitas, ab ortu solis usque ad occasum, humanum genus, quippe ut creatorem omnium atque factorem suum, salutifera confessione fide ueneratur et colit; cui etiam summitates imperii rerumque potestates submissae sunt, quia eius dispositione omnium praelatio regnorum conceditur. Eius ergo bonitatis misericordia totius creaturae suae dilatandi subdi etiam in extremitate terrae positarum gentium corda frigida, Sancti Spiritus feruore in sui quoque agnitione mirabiliter est dignata succendere.

II §10e

[E] Quae enim in gloriosi filii nostri Audubaldi regis gentibusque ei subpositis inlustratione, clementia Redemtoris fuerit operata, plenius ex uicinitate locorum uestram gloriam conicimus cognouisse. Eius ergo mirabile donum et in uobis certa spe, caelesti longanimitate conferri confidimus; cum profecto gloriosam coniugem uestram, quae uestri corporis pars esse dinoscitur, aeternitatis praemio per sacri baptismatis regenerationem inluminatam agnouimus. Unde praesenti stilo gloriosos uos adhortandos cum omni affectu intimae caritatis curauimus; quatinus abominatis idolis eorumque cultu, spretisque fanorum fatuitatibus, et auguriorum deceptabilibus blandimentis, credatis in Deum Patrem omnipotentem, eiusque Filium Iesum Christum, et Spiritum Sanctum, ut credentes, a diabolicae captiuitatis nexibus, sanctae et indiuiduae Trinitatis cooperante potentia, absoluti, aeternae uitae possitis esse participes.

II §10f

[E] Quanta autem reatitudinis culpa teneantur obstricti hi, qui idolatriarum perniciosissimam superstitionem colentes amplectuntur, eorum, quos colunt, exempla perditionis insinuant; unde de eis per psalmistam dicitur: «Omnes dii gentium daemonia, Dominus autem caelos fecit.» Et iterum: «Oculos habent, et non uident; aures habent, et non audiunt; nares habent, et non odorabunt; manus habent, et non palpabunt; pedes habent, et non ambulabunt; similes ergo efficiuntur his, qui spem suae confidentiae ponunt in eis.» Quomodo enim iuuandi quemlibet possunt habere uirtutem hi, qui ex corruptibili materia inferiorum etiam subpositorumque tibi manibus construuntur; quibus uidelicet artificium humanum adcommodans eis inanimatam membrorum similitudinem contulisti; qui, nisi a te moti fuerint, ambulare non poterunt, sed tamquam lapis in uno loco posita, ita constructi nihilque intellegentiae habentes, ipsaque insensibilitate obruti, nullam nequc ledendi neque iuuandi facultatem adepti sunt? Qua ergo mentis deceptione eos deos, quibus uos ipsi imaginem corporis tradidistis, colentes sequimini, iudicio discreto repperire non possumus.

II §10g

[E] Unde oportet uos, suscepto signo sanctae crucis, per quod humanum genus redemtum est, execrandam diabolicae uersutiae supplantationem, qui diuinae bonitatis operibus inuidus aemulusque consistit, a cordibus uestris abicere, iniectisque manibus hos, quos eatenus materiae conpage uobis deos fabricastis, confringendos diminuendosque summopere procurate. Ipsa enim eorum dissolutio corruptioque, quae numquam uiuentem spiritum habuit, nec sensibilitatem a suis factoribus potuit quolibet modo suscipere, uobis patenter insinuet, quam nihil erat, quod eatenus colebatis; dum profecto meliores uos, qui spiritum uiuentem a Domino percepistis, eorum constructioni nihilominus existatis; quippe quos Deus omnipotens ex primi hominis, quem plasmauit, cognatione, deductis per saecula innumerabilibus propaginibus, pullulare constituit. Accedite ergo ad agnitionem eius, qui uos creauit, qui in uobis uitae insufflauit spiritum, qui pro uestra redemtione Filium suum unigenitum misit, ut uos ab originali peccato eriperet, et ereptos de potestate nequitiac diabolicae prauitatis caelestibus praemiis muneraret.

II §10h

[E] Suscipite uerba praedicatorum, et euangelium Dei, quod uobis adnuntiant; quatinus credentes, sicut saepius dictum est, in Deum Patrem omnipotentem, et in Iesum Christum eius Filium, et Spiritum Sanctum, et inseparabilem Trinitatem; fugatis daemoniorum sensibus, expulsaque a uobis sollicitatione uenenosi et deceptibilis hostis, per aquam et Spiritum Sanctum renati ei, cui credideritis, in splendore gloriae sempiternae cohabitare, eius opitulante munificentia ualeatis.

II §10i

[E] Praeterea benedictionem protectoris uestri beati Petri apostolorum principis uobis direximus, id est camisia cum ornatura in auro una, et lena Anciriana una; quod petimus, ut eo benignitatis animo gloria uestra suscipiat, quo a nobis noscitur destinatum.

II.11 How Pope Boniface advised the king's consort to use her best endeavours for his salvation

[E] AD coniugem quoque illius Aedilbergam huiusmodi litteras idem pontifex misit:

Exemplar epistulae beatissimi et apostolici Bonifatii papae urbis Romae directae Aedilbergae reginae Aeduini regis.

II §11b

[E] Dominae gloriosae filiae Aedilbergae reginae, Bonifatius episcopus seruus seruorum Dei.

II §11c

[E] Redemptoris nostri benignitas humano generi, quod pretiosi sanguinis sui effusione a uinculis diabolicae captiuitatis eripuit, multae prouidentiae, quibus saluaretur, propinauit remedia; quatinus sui nominis agnitionem diuerso modo gentibus innotescens, Creatorem suum suscepto Christianae fidei agnoscerent sacramento. Quod equidem in uestrae gloriae sensibus caelesti conlatum munere mystica regenerationis uestrae purgatio patenter innuit. Magno ergo largitatis dominicae beneficio mens nostra gaudio exultauit, quod scintillam orthodoxae religionis in uestri dignatus est confessione succendere; ex qua re non solum gloriosi coniugis uestri, immo totius gentis subpositae uobis intellegentiam in amore sui facilius inflammaret.

II §11d

[E] Didicimus namque referentibus his, qui ad nos gloriosi filii nostri Audubaldi regis laudabilem conuersionem nuntiantes peruenerunt, quod etiam uestra gloria, Christianae fidei suscepto mirabili sacramento, piis et Deo placitis iugiter operibus enitescat, ab idolorum etiam cultu seu fanorum auguriorumque inlccebris se diligenter abstineat, et ita in amore Redemtoris sui inmutilata deuotione persistens inuigilet, ut ad dilatandam Christianam fidem incessabiliter non desistat operam commodare; cumque de glorioso coniuge uestro paterna caritas sollicite perquisisset, cognouimus, quod eatenus abominandis idolis seruiens, ad suscipiendam uocem praedicatorum suam distulerit obedientiam exhibere. Qua ex re non modica nobis amaritudo congesta est, ab eo, quod pars corporis uestri ab agnitione summae et indiuiduae Trinitatis remansit extranea. Unde paternis officiis uestrae gloriosae Christianitati nostram commonitionem non distulimus conferendam; adhortantes, quatinus diuinae inspirationis inbuta subsidiis, inportune et oportune agendum non differas, ut et ipse, Saluatoris nostri Domini Iesu Christi cooperante potentia, Christianorum numero copuletur; ut perinde intemerato societatis foedere iura teneas maritalis consortii. Scriptum namque est: «Erunt duo in carne una.» Quomodo ergo unitas uobis coniunctionis inesse dici poterit, si a uestrae fidei splendore, interpositis detestabilis erroris tenebris, ille remanserit alienus?

II §11e

[E] Unde orationi continuae insistens a longanimitate caelestis clementiae inluminationis ipsius beneficia inpetrare non desinas; ut uidelicet, quos copulatio carnalis affectus unum quodam modo corpus exhibuisse monstratur, hos quoque unitas fidei etiam post huius uitae transitum in perpetua societate conseruet. Insiste ergo, gloriosa filia, et summis conatibus duritiam cordis ipsius religiosa diuinorum praeceptorum insinuatione mollire summopere dematura; infundens sensibus eius, quantum sit praeclarum, quod credendo suscepisti, mysterium, quantumue sit admirabile, quod renata praemium consequi meruisti. Frigiditatem cordis ipsius Sancti Spiritus adnuntiatione succende; quatinus amoto torpore perniciosissimi cultus, diuinae fidei calor eius intellegentiam tuarum adhortationum frequentatione succendat, ut profecto sacrae scripturae testimonium per te expletum indubitanter perclareat: «Saluabitur uir infidelis per mulierem fidelem.» Ad hoc enim misericordiam dominicae pietatis consecuta es, ut fructum fidei creditorumque tibi beneficiorum Redemtori tuo multiplicem resignares. Quod equidem, suffragante praesidio benignitatis ipsius, ut explere ualeas, adsiduis non desistimus precibus postulare.

II §11f

[E] His ergo praemissis, paternae uobis dilectionis exhibentes officia, hortamur, ut nos reperta portitoris occasione de his, quae per uos superna potentia mirabiliter in conuersatione coniugis uestri summissaeque uobis gentis dignatus fuerit operari, prosperis quantocius nuntiis releuetis, quatinus sollicitudo nostra, quae de uestri uestrorumque omnium animae salute optabilia desideranter exspectat, uobis nuntiantibus releuetur, inlustrationemque diuinae propitiationis in uobis diffusam opulentius agnoscentes, hilari confessione largitori omnium bonorum Deo, et beato Petro apostolorum principi uberes merito gratias exsoluamus.

II §11g

[E] Praeterea benedictionem protectoris uestri beati Petri apostolorum principis uobis direximus, id est speculum argenteum, et pectinem eboreum inauratum; quod petimus, ut eo benignitatis animo gloria uestra suscipiat, quo a nobis noscitur destinatum.

II.12 How Edwin was persuaded to believe by a vision which he had once seen when he was in exile. [Circ. 616 A.D.]

[E] HAEC quidem memoratus papa Bonifatius de salute regis Aeduini ac gentis ipsius litteris agebat. Sed et oraculum caeleste, quod illi quondam exulanti apud Redualdum regem Anglorum pietas diuina reuelare dignata est, non minimum ad suscipienda uel intellegenda doctrinae monita salutaris sensum iuuit illius. Cum ergo uideret Paulinus difficulter posse sublimitatem animi regalis ad humilitatem uiae salutaris, et suscipiendum mysterium uiuificae crucis inclinari, ac pro salute illius simul et gentis, cui praeerat, et uerbo exhortationis apud homines, et apud diuinam pietatem uerbo deprecationis ageret; tandem, ut uerisimile uidetur, didicit in spiritu, quod uel quale esset oraculum regi quondam caelitus ostensum. Nec exinde distulit, quin continuo regem ammoneret explere uotum, quod in oraculo sibi exhibito se facturum promiserat, si temporis illius erumnis exemtus ad regni fastigia perueniret.

II §12b

[E] Erat autem oraculum huiusmodi. Cum persequente illum Aedilfrido, qui ante eum regnauit, per diuersa occultus loca uel regna multo annorum tempore profugus uagaretur, tandem uenit ad Redualdum obsecrans, ut uitam suam a tanti persecutoris insidiis tutando seruaret; qui libenter eum excipiens, promisit se, quae petebatur, esse facturum. At postquam Aedilfrid in hac eum prouincia apparuisse, et apud regem illius familiariter cum sociis habitare cognouit, misit nuntios, qui Redualdo pecuniam multam pro nece eius offerrent; neque aliquid profecit. Misit secundo, misit tertio, et copiosiora argenti dona offerens, et bellum insuper illi, si contemneretur, indicens. Qui uel minis fractus, uel corruptus muneribus, cessit deprecanti, et siue occidere se Aeduinum, seu legatariis tradere promisit. Quod ubi fidissimus quidam amicus illius animaduertit, intrauit cubiculum, quo dormire disponebat, erat enim prima hora noctis, et euocatum foras, quid erga eum agere rex promisisset, edocuit, et insuper adiecit: «Si ergo uis, hac ipsa hora educam te de hac prouincia, et ea in loca introducam, ubi numquam te uel Reduald, uel Aedilfrid inuenire ualeant.» Qui ait: «Gratias quidem ago beneuolentiae tuae; non tamen hoc facere possum, quod suggeris, ut pactum, quod cum tanto rege inii, ipse primus irritum faciam, cum ille mihi nil mali fecerit, nil adhuc inimicitiarum intulerit. Quin potius, si moriturus sum, ille me magis quam ignobilior quisque morti tradat. Quo enim nunc fugiam, qui per omnes Brittaniae prouincias tot annorum temporumque curriculis uagabundus hostium uitabam insidias?» Abeunte igitur amico, remansit Aeduini solus foris, residensque mestus ante palatium, multis coepit cogitationum aestibus affici, quid ageret, quoue pedem uerteret, nescius.

II §12c

[E] Cumque diu tacitis mentis angoribus, et caeco carperetur igni, uidit subito intempesta nocte silentio adpropinquantem sibi hominem uultus habitusque incogniti; quem uidens, ut ignotum et inopinatum, non parum expauit. At ille accedens salutauit eum, et interrogauit, quare illa hora, ceteris quiescentibus, et alto sopore pressis, solus ipse mestus in lapide peruigil sederet. At ille uicissim sciscitabatur, quid ad eum pertineret, utrum ipse intus an foris noctem transigeret. Qui respondens ait: «Ne me aestimes tuae mestitiae et insomniorum, et forinsecae et solitariae sessionis causam nescire; scio enim certissime qui es, et quare meres, et quae uentura tibi in proximo mala formidas. Sed dicito mihi, quid mercedis dare uelis ei, siqui sit, qui his te meroribus absoluat, et Redualdo suadeat, ut nec ipse tibi aliquid mali faciat, nec tuis te hostibus perimendum tradat.» Qui cum se omnia, quae posset, huic tali pro mercede beneficii daturum esse responderet, adiecit ille: «Quod si etiam regem te futurum exstinctis hostibus in ueritate promittat, ita ut non solum omnes tuos progenitores, sed et omnes, qui ante te reges in gente Anglorum fuerant, potestate transcendas?» At Aeduini constantior interrogando factus, non dubitauit promittere, quin ei, qui tanta sibi beneficia donaret, dignis ipse gratiarum actionibus responderet. Tum ille tertio: «Si autem,» inquit, «is, qui tibi tanta taliaque dona ueraciter aduentura praedixerit, etiam consilium tibi tuae salutis ac uitae melius atque utilius, quam aliquis de tuis parentibus aut cognatis umquam audiuit, ostendere potuerit, num ei obtemperare, et monita eius salutaria suscipere consentis?» Nec distulit Aeduini, quin continuo polliceretur in omnibus se secuturum doctrinam illius, qui se tot ac tantis calamitatibus ereptum, ad regni apicem proueheret.

II §12f

[E] Quo accepto responso, confestim is, qui loquebatur cum eo, inposuit dexteram suam capiti eius dicens: «Cum hoc ergo tibi signum aduenerit, memento huius temporis ac loquellae nostrae, et ea, quae nunc promittis, adimplere ne differas.» Et his dictis, ut ferunt, repente disparuit, ut intellegeret non hominem esse, qui sibi apparuisset, sed spiritum.

II §12d

[E] Et cum regius iuuenis solus adhuc ibidem sederet, gauisus quidem de conlata sibi consolatione, sed multum sollicitus, ac mente sedula cogitans, quis esset ille, uel unde ueniret, qui haec sibi loqueretur, uenit ad eum praefatus amicus illius, laetoque uultu salutans eum: «Surge,» inquit, «intra, et sopitis ac relictis curarum anxietatibus, quieti membra simul et animum conpone, quia mutatum est cor regis, nec tibi aliquid mali facere, sed fidem potius pollicitam seruare disponit; postquam enim cogitationem suam, de qua tibi ante dixi, reginae in secreto reuelauit, reuocauit eum illa ab intentione, ammonens, quia nulla ratione conueniat tanto regi amicum suum optimum in necessitate positum auro uendere, immo fidem suam, quae omnibus ornamentis pretiosior est, amore pecuniae perdere.» Quid plura? Fecit rex, ut dictum est; nec solum exulem nuntiis hostilibus non tradidit, sed etiam eum, ut in regnum perueniret, adiuuit. Nam mox redeuntibus domum nuntiis, exercitum ad debellandum Aedilfridum colligit copiosum, eumque sibi occurrentem cum exercitu multum inpari (non enim dederat illi spatium, quo totum suum congregaret atque adunaret exercitum), occidit in finibus gentis Merciorum ad orientalem plagam amnis, qui uocatur Idlæ; in quo certamine et filius Redualdi, uocabulo Rægenheri, occisus est. Ac sic Aeduini iuxta oraculum, quod acceperat, non tantum regis sibi infesti insidias uitauit, uerum etiam eidem peremto in regni gloriam successit.

II §12e

[E] Cum ergo praedicante uerbum Dei Paulino rex credere differret, et per aliquod tempus, ut diximus, horis conpetentibus solitarius sederet, quid agendum sibi esset, quae religio sequenda, sedulus secum ipse scrutari consuesset, ingrediens ad eum quadam die uir Dei, inposuit dexteram capiti eius et, an hoc signum agnosceret, requisiuit. Qui cum tremens ad pedes eius procidere uellet, leuauit eum, et quasi familiari uoce affatus: «Ecce,» inquit, «hostium manus, quos timuisti, Domino donante euasisti; ecce regnum, quod desiderasti, ipso largiente percepisti. Memento, ut tertium, quod promisisti, facere ne differas, suscipiendo fidem eius, et praecepta seruando, qui te et a temporalibus aduersis eripiens, temporalis regni honore sublimauit; et si deinceps uoluntati eius, quam per me tibi praedicat, obsecundare uolueris, etiam a perpetuis malorum tormentis te liberans, aeterni secum regni in caelis faciet esse participem.»

II.13 Of the Council he held with his chief men concerning their reception of the faith of Christ, and how the high priest profaned his own altars. [627 A.D.]

[E] QUIBUS auditis, rex suscipere quidem se fidem, quam docebat, et uelle et debere respondebat. Uerum adhuc cum amicis principibus et consiliariis suis sese de hoc conlaturum esse dicebat, ut, si et illi eadem cum illo sentire uellent, omnes pariter in fonte uitae Christo consecrarentur. Et adnuente Paulino, fecit, ut dixerat. Habito enim cum sapientibus consilio, sciscitabatur singillatim ab omnibus, qualis sibi doctrina haec eatenus inaudita, et nouus diuinitatis, qui praedicabatur, cultus uideretur.

II §13b

[E] Cui primus pontificum ipsius Coifi continuo respondit: «Tu uide, rex, quale sit hoc, quod nobis modo praedicatur; ego autem tibi uerissime, quod certum didici, profiteor, quia nihil omnino uirtutis habet, nihil utilitatis religio illa, quam hucusque tenuimus. Nullus enim tuorum studiosius quam ego culturae deorum nostrorum se subdidit; et nihilominus multi sunt, qui ampliora a te beneficia quam ego, et maiores accipiunt dignitates, magisque prosperantur in omnibus, quae agenda uel adquirenda disponunt. Si autem dii aliquid ualerent, me potius iuuare uellent, qui illis inpensius seruire curaui. Unde restat, ut si ea, quae nunc nobis noua praedicantur, meliora esse et fortiora, habita examinatione perspexeris, absque ullo cunctamine suscipere illa festinemus.»

II §13c

[E] Cuius suasioni uerbisque prudentibus alius optimatum regis tribuens assensum, continuo subdidit: «Talis,» inquiens, «mihi uidetur, rex, uita hominum praesens in terris, ad conparationem eius, quod nobis incertum est, temporis, quale cum te residente ad caenam cum ducibus ac ministris tuis tempore brumali, accenso quidem foco in medio, et calido effecto caenaculo, furentibus autem foris per omnia turbinibus hiemalium pluuiarum uel niuium, adueniens unus passerum domum citissime peruolauerit; qui cum per unum ostium ingrediens, mox per aliud exierit. Ipso quidem tempore, quo intus est, hiemis tempestate non tangitur, sed tamen paruissimo spatio serenitatis ad momentum excurso, mox de hieme in hiemem regrediens, tuis oculis elabitur. Ita haec uita hominum ad modicum apparet; quid autem sequatur, quidue praecesserit, prorsus ignoramus. Unde si haec noua doctrina certius aliquid attulit, merito esse sequenda uidetur.» His similia et ceteri maiores natu ac regis consiliarii diuinitus admoniti prosequebantur.

II §13d

[E] Adiecit autem Coifi, quia uellet ipsum Paulinum diligentius audire de Deo, quem praedicabat, uerbum facientem. Quod cum iubente rege faceret, exclamauit auditis eius sermonibus dicens: «Iam olim intellexeram nihil esse, quod colebamus; quia uidelicet, quanto studiosius in eo cultu ueritatem quaerebam, tanto minus inueniebam. Nunc autem aperte profiteor, quia in hac praedicatione ueritas claret illa, quae nobis uitae, salutis, et beatitudinis aeternae dona ualet tribuere. Unde suggero, rex, ut templa et altaria, quae sine fructu utilitatis sacrauimus, ocius anathemati et igni contradamus.» Quid plura? praebuit palam adsensum euangelizanti beato Paulino rex, et, abrenuntiata idolatria, fidem se Christi suscipere confessus est. Cumque a praefato pontifice sacrorum suorum quaereret, quis aras et fana idolorum cum septis, quibus erant circumdata. primus profanare deberet; ille respondit: «Ego. Quis enim ea, quae per stultitiam colui, nunc ad exemplum omnium aptius quam ipse per sapientiam mihi a Deo uero donatam destruam?» Statimque, abiecta superstitione uanitatis, rogauit sibi regem arma dare et equum emissarium, quem ascendens ad idola destruenda ueniret. Non enim licuerat pontificem sacrorum uel arma ferre, uel praeter in equa equitare. Accinctus ergo gladio accepit lanceam in manu, et ascendens emissarium regis, pergebat ad idola. Quod aspiciens uulgus, aestimabat eum insanire. Nec distulit ille, mox ut adpropiabat ad fanum, profanare illud, iniecta in eo lancea, quam tenebat; multumque gauisus de agnitione ueri Dei cultus, iussit sociis destruere ac succendere fanum cum omnibus septis suis. Ostenditur autem locus ille quondam idolorum non longe ab Eburaco ad orientem, ultra amnem Doruuentionem, et uocatur hodie Godmunddingaham, ubi pontifex ipse, inspirante Deo uero, polluit ac destruxit eas, quas ipse sacrauerat, aras.

II.14 How King Edwin and his nation became Christians; and where Paulinus baptized them

[E] IGITUR accepit rex Aeduini cum cunctis gentis suae nobilibus ac plebe perplurima fidem et lauacrum sanctae regenerationis anno regni sui XI, qui est annus dominicae incarnationis DCXXVII, ab aduentu uero Anglorum in Brittaniam annus circiter CLXXXmus. Baptizatus est autem Eburaci die sancto paschae pridie Iduum Aprilium in ecclesia Petri apostoli, quam ibidem ipse de ligno, cum cathecizaretur, atque ad percipiendum baptisma inbueretur, citato opere construxit. In qua etiam ciuitate ipsi doctori atque antistiti suo Paulino sedem episcopatus donauit. Mox autem ut baptisma consecutus est, curauit, docente eodem Paulino, maiorem ipso in loco et augustiorem de lapide fabricare basilicam, in cuius medio ipsum, quod prius fecerat, oratorium includeretur. Praeparatis ergo fundamentis in gyro prioris oratorii per quadrum coepit aedificare basilicam. Sed priusquam altitudo parietis esset consummata, rex ipse impia nece occisus, opus idem successori suo Osualdo perficiendum reliquit. Paulinus autem ex eo tempore sex annis continuis, id est ad finem usque imperii regis illius, uerbum Dei, adnuente ac fauente ipso, in ea prouincia praedicabat; credebantque et baptizabantur quotquot erant praeordinati ad uitam aeternam, in quibus erant Osfrid et Eadfrid filii regis Aeduini, qui ambo ei exuli nati sunt de Quoenburga filia Cearli regis Merciorum.

II §14b

[E] Baptizati sunt tempore sequente et alii liberi eius de Aedilberga regina progeniti, Aedilhun et Aedilthryd filia, et alter filius Uuscfrea, quorum primi albati adhuc rapti sunt de hac uita, et Eburaci in ecclesia sepulti. Baptizatus et Yffi filius Osfridi, sed et alii nobiles ac regii uiri non pauci. Tantus autem fertur tunc fuisse feruor fidei ac desiderium lauacri salutaris genti Nordanhymbrorum, ut quodam tempore Paulinus ueniens cum rege et regina in uillam regiam, quae uocatur Adgefrin, XXXVI diebus ibidem cum eis cathecizandi et baptizandi officio deditus moraretur; quibus diebus cunctis a mane usque ad uesperam nil aliud ageret, quam confluentem eo de cunctis uiculis ac locis plebem Christi uerbo salutis instruere, atque instructam in fluuio Gleni, qui proximus erat, lauacro remissionis abluere. Haec uilla tempore sequentium regum deserta, et alia pro illa est facta in loco, qui uocatur Maelmin.

II §14c

[E] Haec quidem in prouincia Berniciorum; sed et in prouincia Deirorum, ubi saepius manere cum rege solebat, baptizabat in fluuio Sualua, qui uicum Cataractam praeterfluit. Nondum enim oratoria uel baptisteria in ipso exordio nascentis ibi ecclesiae poterant aedificari. Attamen in Campodono, ubi tunc etiam uilla regia erat, fecit basilicam, quam postmodum pagani, a quibus Aeduini rex occisus est, cum tota eadem uilla succenderunt; pro qua reges posteriores fecere sibi uillam in regione, quae uocatur Loidis. Euasit autem ignem altare, quia lapideum erat; et seruatur adhuc in monasterio reuerentissimi abbatis et presbyteri Thryduulfi, quod est in silua Elmete.

II.15 How the province of the East Angles received the faith of Christ. [627-628 A.D.]

[E] TANTUM autem deuotionis Aeduini erga cultum ueritatis habuit, ut etiam regi Orientalium Anglorum, Earpualdo filio Redualdi, persuaderet, relictis idolorum superstitionibus, fidem et sacramenta Christi cum sua prouincia suscipere. Et quidem pater eius Reduald iamdudum in Cantia sacramentis Christianae fidei inbutus est, sed frustra; nam rediens domum ab uxore sua et quibusdam peruersis doctoribus seductus est, atque a sinceritate fidei deprauatus habuit posteriora peiora prioribus; ita ut in morem antiquorum Samaritanorum et Christo seruire uideretur et diis, quibus antea seruiebat; atque in eodem fano et altare haberet ad sacrificium Christi, et arulam ad uictimas daemoniorum. Quod uidelicet fanum rex eiusdem prouinciae Alduulf, qui nostra aetate fuit, usque ad suum tempus perdurasse, et se in pueritia uidisse testabatur.

II §15b

[E] Erat autem praefatus rex Reduald natu nobilis, quamlibet actu ignobilis, filius Tytili, cuius pater fuit Uuffa, a quo reges Orientalium Anglorum Uuffingas appellant.

II §15c

[E] Uerum Eorpuald non multo postquam fidem accepit, tempore occisus est a uiro gentili nomine Ricbercto; et exinde tribus annis prouincia in errore uersata est, donec accepit regnum frater eiusdem Eorpualdi Sigberct, uir per omnia Christianissimus ac doctissimus, qui, uiuente adhuc fratre, cum exularet in Gallia, fidei sacramentis inbutus est, quorum participem, mox ubi regnare coepit, totam suam prouinciam facere curauit. Cuius studiis gloriosissime fauit Felix episcopus, qui de Burgundiorum partibus, ubi ortus et ordinatus est, cum uenisset ad Honorium archiepiscopum, eique indicasset desiderium suum, misit eum ad praedicandum uerbum uitae praefatae nationi Anglorum. Nec uota ipsius in cassum cecidere; quin potius fructum in ea multiplicem credentium populorum pius agri spiritalis cultor inuenit. Siquidem totam illam prouinciam, iuxta sui nominis sacramentum, a longa iniquitate atque infelicitate liberatam, ad fidem et opera iustitiae, ac perpetuae felicitatis dona perduxit, accepitque sedem episcopatus in ciuitate Domnoc; et cum X ac VII annos eidem prouinciae pontificali regimine praeesset, ibidem in pace uitam finiuit.

II.16 How Paulinus preached in the province of Lindsey; and of thc character of the reign of Edwin. [Circ. 628 A.D.]

[E] PRAEDICABAT autem Paulinus uerbum etiam prouinciae Lindissi, quae est prima ad meridianam Humbre fluminis ripam, pertingens usque ad mare, praefectumque Lindocolinae ciuitatis, cui nomen erat Blaecca, primum cum domu sua conuertit ad Dominum. In qua uidelicet ciuitate et ecclesiam operis egregii de lapide fecit; cuius tecto uel longa incuria, uel hostili manu deiecto, parietes hactenus stare uidentur, et omnibus annis aliqua sanitatum miracula in eodem loco solent ad utilitatem eorum, qui fideliter quaerunt, ostendi. In qua ecclesia Paulinus, transeunte ad Christum Iusto, Honorium pro eo consecrauit episcopum, ut in sequentibus suo loco dicemus.

II §16b

[E] De huius fide prouinciae narrauit mihi presbyter et abbas quidam uir ueracissimus de monasterio Peartaneu, uocabulo Deda, retulisse sibi quendam seniorem, baptizatum se fuisse die media a Paulino episcopo, praesente rege Aeduino, et multam populi turbam in fluuio Treenta, iuxta ciuitatem, quae lingua Anglorum Tiouulfingacæstir uocatur; qui etiam effigiem eiusdem Paulini referre esset solitus, quod esset uir longae staturae, paululum incuruus, nigro capillo, facie macilenta, naso adunco pertenui, uenerabilis simul et terribilis aspectu. Habuit autem secum in ministerio et Iacobum diaconum, uirum utique industrium ac nobilem in Christo et in ecclesia, qui ad nostra usque tempora permansit.

II §16c

[E] Tanta autem eo tempore pax in Brittania, quaquauersum imperium regis Aeduini peruenerat, fuisse perhibetur, ut, sicut usque hodie in prouerbio dicitur, etiam si mulier una cum recens nato paruulo uellet totam perambulare insulam a mari ad mare, nullo se ledente ualeret. Tantum rex idem utilitati suae gentis consuluit, ut plerisque in locis, ubi fontes lucidos iuxta puplicos uiarum transitus conspexit, ibi ob refrigerium uiantium, erectis stipitibus, aereos caucos suspendi iuberet, neque hos quisquam, nisi ad usum necessarium, contingere prae magnitudine uel timoris eius auderet, uel amoris uellet. Tantum uero in regno excellentiae habuit, ut non solum in pugna ante illum uexilla gestarentur, sed et tempore pacis equitantem inter ciuitates siue uillas aut prouincias suas cum ministris, semper antecedere signifer consuesset; nec non et incedente illo ubilibet per plateas, illud genus uexilli, quod Romani tufam, Angli appellant thuuf, ante eum ferri solebat.

II.17 How Edwin received letters of exhortation from Pope Honorius, who also sent the pall to Paulinus. [634 A.D.]

[E] QUO tempore praesulatum sedis apostolicae Honorius Bonifatii successor habebat, qui, ubi gentem Nordanhymbrorum cum suo rege ad fidem confessionemque Christi, Paulino euangelizante, conuersam esse didicit, misit eidem Paulino pallium; misit et regi Aeduino litteras exhortatorias, paterna illum caritate accendens, ut in fide ueritatis, quam acceperant, persistere semper ac proficere curarent. Quarum uidelicet litterarum iste est ordo:

II §17b

[E] Domino excellentissimo atque praecellentissimo filio Aeduino regi Anglorum Honorius episcopus seruus seruorum Dei salutem.

II §17c

[E] Ita Christianitatis uestrae integritas circa sui conditoris cultum fidei est ardore succensa, ut longe lateque resplendeat, et in omni mundo adnuntiata uestri operis multipliciter referat fructum. Sic enim uos reges esse cognoscitis, dum regem et Creatorem uestrum orthodoxa praedicatione cdocti Deum uenerando creditis, eique, quod humana ualet condicio, mentis uestrae sinceram deuotionem exsoluitis. Quod enim Deo nostro aliud offerre ualebimus, nisi ut in bonis actibus persistentes, ipsumque auctorem humani generis confitcntes, eum colere, eique uota nostra reddere festinemus? Et ideo, excellentissime fili, paterna uos caritate, qua conuenit, exhortamur, ut hoc, quod uos diuina misericordia ad suam gratiam uocare dignata est, sollicita intentione et adsiduis orationibus seruare omnimodo festinetis; ut, qui uos in praesenti saeculo ex omni errore absolutos ad agnitionem sui nominis est dignatus perducere, et caelestis patriae uobis praeparet mansionem. Praedicatoris igitur uestri domini mei apostolicae memoriae Gregorii frequenter lectione occupati, prae oculis affectum doctrinae ipsius, quem pro uestris animabus libenter exercuit, habetote; quatinus eius oratio et regnum uestrum populumque augeat, et uos omnipotenti Deo inreprehensibiles repraesentet. Ea uero, quae a nobis pro uestris sacerdotibus ordinanda sperastis, haec pro fidei uestrae sinceritate, quae nobis multimoda relatione per praesentium portitores laudabiliter insinuata est, gratuito animo adtribuere ulla sine dilatione praeuidemus; et duo pallia utrorumque metropolitanorum, id est Honorio et Paulino, direximus, ut, dum quis eorum de hoc saeculo ad auctorem suum fuerit arcessitus, in loco ipsius alter episcopum ex hac nostra auctoritate debeat subrogare. Quod quidem tam pro uestrae caritatis affectu, quam pro tantarum prouinciarum spatiis, quae inter nos et uos esse noscuntur, sumus inuitati concedere, ut in omnibus deuotioni uestrae nostrum concursum, et iuxta uestra desideria praeberemus.

II §17d

[E] Incolumem excellentiam uestram gratia superna custodiat.

II.18 How Honorius, who succeeded Justus in the bishopric of Canterbury, received the pall and letters from Pope Honorius. [634 A.D.]

[E] HAEC inter Iustus archiepiscopus ad caelestia regna subleuatus quarto Iduum Nouembrium die, et Honorius pro illo est in praesulatum electus; qui ordinandus uenit ad Paulinum, et occurrente sibi illo in Lindocolino, quintus ab Augustino Doruuernensis ecclesiae consecratus est antistes. Cui etiam praefatus papa Honorius misit pallium et litteras, in quibus decernit hoc ipsum, quod in epistula ad Aeduinum regem missa decreuerat; scilicet ut cum Doruuernensis uel Eburacensis antistes de hac uita transierit, is, qui superest, consors eiusdem gradus habeat potestatem alterum ordinandi in loco eius, qui transierat, sacerdotem; ne sit necesse ad Romanam usque ciuitatem per tam prolixa terrarum et maris spatia pro ordinando archiepiscopo sempor fatigari. Quarum etiam textum litterarum in nostra hac historia ponere commodum duximus.

Dilectissimo fratri Honorio Honorius.

II §18b

[E] Inter plurima, quae Redemtoris nostri misericordia suis famulis dignatur bonorum munera praerogare, illud etiam clementer conlata suae pietatis munificentia tribuit, quoties per fraternos affatus unianimam dilectionem quadam contemplatione alternis aspectibus repraesentat. Pro quibus maiestati eius gratias indesinenter exsoluimus, eumque uotis supplicibus exoramus, ut uestram dilectionem in praedicatione euangelii elaborantem et fructificantem, sectantemque magistri et capitis sui sancti Gregorii regulam, perpeti stabilitate confirmet, et ad augmentum ecclesiae suae potiora per uos suscitet incrementa; ut fide et opere, in timore Dei et caritate, uestra adquisitio decessorumque uestrorum, quae per domini Gregorii exordia pullulat, conualescendo amplius extendatur; ut ipsa uos dominici eloquii promissa in futuro respiciant, uosque uox ista ad aeternam festiuitatem euocet: «Uenite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam uos;» et iterum: «Euge, serue bone et fidelis; quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam; intra in gaudium Domini tui.» Et nos equidem, fratres carissimi, haec uobis pro acterna caritate exhortationis uerba praemittentes, quae rursus pro ecclesiarum uestrarum priuilegiis congruere posse conspicimus, non desistimus inpertire.

II §18c

[E] Et tam iuxta uestram petitionem, quam filiorum nostrorum regum uobis per praesentem nostram praeceptionem, uice beati Petri apostolorum principis, auctoritatem tribuimus, ut quando unum ex uobis diuina ad se iusserit gratia euocari, is, qui superstes fuerit, alterum in loco defuncti debeat episcopum ordinare. Pro qua etiam re singula uestrae dilectioni pallia pro eadem ordinatione celebranda direximus, ut per nostrae praeceptionis auctoritatem possitis Deo placitam ordinationem efficere; quia, ut haec uobis concederemus, longa terrarum marisque interualla, quae inter nos ac uos obsistunt, ad haec nos condescendere coegerunt, ut nulla possit ecclesiarum uestrarum iactura per cuiuslibet occasionis obtentum quoquo modo prouenire; sed potius commissi uobis populi deuotionem plenius propagare Deus te incolumem custodiat, dilectissime frater.

II §18d

[E] Data die III Iduum Iunii, imperantibus dominis nostris Augustis, Heraclio anno XXIIII, post consulatum eiusdem anno XXIII, atque Constantino filio ipsius anno uicesimo tertio, et consulatus eius anno III; sed et Heraclio felicissimo Caesare id est filio eius anno III, indictione VII, id est anno dominicae incarnationis DCXXXIIII.

II.19 How the aforesaid Honorius first, and afterwards John, wrote letters to the nation of the Scots, concerning the observance of Easter, and the Pelagian heresy. [640 A.D.]

[E] MISIT idem papa Honorius litteras etiam genti Scottorum, quos in obseruatione sancti paschae errasse conpererat, iuxta quod supra docuimus; sollerter exhortans, ne paucitatem suam in extremis terrae finibus constitutam, sapientiorem antiquis siue modernis, quae per orbem erant, Christi ecclesiis aestimarent; neue contra paschales computos, et decreta synodalium totius orbis pontificum aliud pascha celebrarent.

II §19b

[E] Sed et Iohannes, qui successori eiusdem Honorii Seuerino successit, cum adhuc esset electus in pontificatum, pro eodem errore corrigendo litteras eis magna auctoritate atque eruditione plenas direxit; euidenter astruens, quia dominicum paschae diem a XVa luna usque ad XXIam, quod in Nicena synodo probatum est, oportet inquiri. Necnon pro Pelagiana heresi, quam apud eos reuiuescere didicerat, cauenda ac repellenda, in eadem illos epistula admonere curauit; cuius epistulae principium est:

II §19c

[E] Dilectissimis et sanctissimis Tomiano, Columbano, Cromano, Dinnao, et Baithano episcopis; Cromano, Ernianoque, Laistrano, Scellano, et Segeno presbyteris; Sarano ceterisque doctoribus seu abbatibus Scottis, Hilarus archipresbyter et seruans locum sanctae sedis apostolicae, Iohannes diaconus et in Dei nomine electus; item Iohannes primicerius et seruans locum sanctae sedis apostolicae, et Iohannes seruus Dei, consiliarius eiusdem apostolicae sedis.

II §19d

[E] Scripta, quae perlatores ad sanctae memoriae Seuerinum papam adduxerunt, eo de hac luce migrante, reciproca responsa ad ea, quae postulata fuerant, siluerunt. Quibus reseratis, ne diu tantae quaestionis caligo indiscussa remaneret, repperimus quosdam prouinciae uestrae contra orthodoxam fidem, nouam ex ueteri heresim renouare conantes, pascha nostrum, in quo immolatus est Christus, nebulosa caligine refutantes, et XIIII luna cum Hebreis celebrare nitentes.

II §19e

[E] Quo epistulae principio manifeste declaratur, et nuperrime temporibus illis hanc apud eos heresim exortam, et non totam eorum gentem, sed quosdam in eis hac fuisse inplicitos.

II §19f

[E] Exposita autem ratione paschalis obseruantiae, ita de Pelagianis in eadem epistula subdunt:

II §19g

[E] Et hoc quoque cognouimus, quod uirus Pelagianae hereseos apud uos denuo reuiuescit; quod omnino hortamur, ut a uestris mentibus huiusmodi uenenatum superstitionis facinus auferatur. Nam qualiter ipsa quoque execranda heresis damnata est, latere uos non debet; quia non solum per istos CC annos abolita est, sed et cotidie a nobis perpetuo anathemate sepulta damnatur; et hortamur, ne, quorum arma conbusta sunt, apud uos eorum cineres suscitentur. Nam quis non execretur superbum eorum conamen et impium, dicentium posse sine peccato hominem existere ex propria uoluntate, et non ex gratia Dei? Et primum quidem blasphemiae stultiloquium est dicere esse hominem sine peccato; quod omnino non potest, nisi unus mediator Dei et hominum homo Christus Iesus, qui sine peccato est conceptus et partus. Nam ceteri homines cum peccato originali nascentes testimonium praeuaricationis Adae, etiam sine actuali peccato existentes, portare noscuntur, secundum prophetam dicentem: «Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis peperit me mater mea.»

II.20 How Edwin being slain, Paulinus returned into Kent, and had the bishopric of Rochester conferred upon him. [633 A.D.]

[E] AT uero Aeduini cum X et VII annis genti Anglorum simul et Brettonum gloriosissime praeesset, e quibus sex etiam ipse, ut diximus, Christi regno militauit, rebellauit aduersus eum Caedualla rex Brettonum, auxilium praebente illi Penda uiro strenuissimo de regio genere Merciorum, qui et ipse ex eo tempore gentis eiusdem regno annis XX et IIbus uaria sorte praefuit; et conserto graui proelio in campo, qui uocatur Haethfelth, occisus est Aeduini die IIII Iduum Octobrium, anno dominicae incarnationis DCXXXIII, cum esset annorum XL et VIII; eiusque totus uel interemtus uel dispersus est exercitus. In quo etiam bello ante illum unus filius eius Osfrid iuuenis bellicosus cecidit, alter Eadfrid necessitate cogente ad Pendam regem transfugit, et ab eo postmodum, regnante Osualdo, contra fidem iuris iurandi peremtus est.

II §20b

[E] Quo tempore maxima est facta strages in ecclesia uel gente Nordanhymbrorum, maxime quod unus ex ducibus, a quibus acta est, paganus, alter, quia barbarus erat pagano saeuior. Siquidem Penda cum omni Merciorum gente idolis deditus, et Christiani erat nominis ignarus; at uero Caedualla, quamuis nomen et professionem haberet Christiani, adeo tamen erat animo ac moribus barbarus, ut ne sexui quidem muliebri, uel innocuae paruulorum parceret aetati, quin uniuersos atrocitate ferina morti per tormenta contraderet, multo tempore totas eorum prouincias debacchando peruagatus, ac totum genus Anglorum Brittaniae finibus erasurum se esse deliberans. Sed nec religioni Christianae, quae apud eos exorta erat, aliquid inpendebat honoris. Quippe cum usque hodie moris sit Brettonum, fidem religionemque Anglorum pro nihil habere, neque in aliquo eis magis communicare quam paganis. Adlatum est autem caput Aeduini regis Eburacum, et inlatum postea in ecclesiam beati apostoli Petri, quam ipse coepit, sed successor eius Osuald perfecit, ut supra docuimus, positum est in porticu sancti papae Gregorii, a cuius ipse discipulis uerbum uitae susceperat.

II §20c

[E] Turbatis itaque rebus Nordanhymbrorum huius articulo cladis, cum nil alicubi praesidii nisi in fuga esse uideretur, Paulinus adsumta secum regina Aedilberge, quam pridem adduxerat, rediit Cantiam nauigio, atque ab Honorio archiepiscopo et rege Eadbaldo multum honorifice susceptus est. Uenit autem illuc duce Basso milite regis Aeduini fortissimo, habens secum Eanfledam filiam, et Uuscfrean filium Aeduini, nec non et Yffi filium Osfridi filii eius, quos postea mater metu Eadbaldi et Osualdi regum misit in Galliam nutriendos regi Daegberecto, qui erat amicus illius, ibique ambo in infantia defuncti, et iuxta honorem uel regiis pueris uel innocentibus Christi congruum in ecclesia sepulti sunt. Attulit quoque secum uasa pretiosa Aeduini regis perplura, in quibus et crucem magnam auream, et calicem aureum consecratum ad ministerium altaris, quae hactenus in ecclesia Cantiae conseruata monstrantur.

II §20d

[E] Quo in tempore Hrofensis ecclesia pastorem minime habebat, eo quod Romanus praesul illius ad Honorium papam a Iusto archiepiscopo legatarius missus absortus fuerat fluctibus Italici maris; ac per hoc curam illius praefatus Paulinus inuitatione Honorii antistitis et Eadbaldi regis suscepit ac tenuit, usque dum et ipse suo tempore ad caelestia regna cum gloriosi fructu laboris ascendit. In qua ecclesia moriens pallium quoque, quod a Romano papa acceperat, reliquit.

II §20e

[E] Reliquerat autem in ecclesia sua Eburaci Iacobum diaconum, uirum utique ecclesiasticum et sanctum, qui multo exhinc tempore in ecclesia manens, magnas antiquo hosti praedas docendo et baptizando eripuit; cuius nomine uicus, in quo maxime solebat habitare, iuxta Cataractam, usque hodie cognominatur. Qui, quoniam cantandi in ecclesia erat peritissimus, recuperata postmodum pacein prouincia, et crescente numero fidelium, etiam magister ecclesiasticae cantionis iuxta morem Romanorum siue Cantuariorum multis coepit existere; et ipse senex ac plenus dierum, iuxta scripturas, patrum uiam secutus est.

LIBER TERTIUS

III.1 How King Edwin’s next successors lost both the faith of their nation and the kingdom; but the most Christian King Oswald retrieved both. [633 A.D.]

[E] AT interfecto in pugna Aeduino, suscepit pro illo regnum Deirorum, de qua prouincia ille generis prosapiam et primordia regni habuerat, filius patrui eius Aelfrici, uocabulo Osric, qui ad praedicationem Paulini fidei erat sacramentis inbutus. Porro regnum Berniciorum, nam in has duas prouincias gens Nordanhymbrorum antiquitus diuisa erat, suscepit filius Aedilfridi, qui de illa prouincia generis et regni originem duxerat, nomine Eanfrid. Siquidem tempore toto, quo regnauit Aeduini, filii praefati regis Aedilfridi, qui ante illum regnauerat, cum magna nobilium iuuentute apud Scottos siue Pictos exulabant, ibique ad doctrinam Scottorum cathecizati, et baptismatis sunt gratia recreati. Qui ut, mortuo rege inimico, patriam sunt redire permissi, accepit primus eorum, quem diximus, Eanfrid regnum Berniciorum. Qui uterque rex, ut terreni regni infulas sortitus est, sacramenta regni caelestis, quibus initiatus erat, anathematizando prodidit, ac se priscis idolatriae sordibus polluendum perdendumque restituit.

III §1b

[E] Nec mora, utrumque rex Brettonum Ceadualla impia manu, sed iusta ultione peremit. Et primo quidem proxima aestate Osricum, dum se in oppido municipio temerarie obsedisset, erumpens subito cum suis omnibus inparatum cum toto exercitu deleuit. Dein cum anno integro prouincias Nordanhymbrorum, non ut rex uictor possideret, sed quasi tyrannus saeuiens disperderet, ac tragica caede dilaceraret, tandem Eanfridum inconsulte ad se cum XII lectis militibus postulandae pacis gratia uenientem, simili sorte damnauit. Infaustus ille annus, et omnibus bonis exosus usque hodie permanet, tam propter apostasiam regum Anglorum, qua se fidei sacramentis exuerant, quam propter uesanam Brettonici regis tyrannidem. Unde cunctis placuit regum tempora computantibus, ut, ablata de medio regum perfidorum memoria, idem annus sequentis regis, id est Osualdi, uiri Deo dilecti, regno adsignaretur; quo, post occisionem fratris Eanfridi, superueniente cum paruo exercitu, sed fide Christi munito, infandus Brettonum dux cum inmensis illis copiis, quibus nihil resistere posse iactabat, interemtus est in loco, qui lingua Anglorum Denisesburna, id est riuus Denisi, uocatur.

III.2 How, among innumerable other miracles of healing wrought by the wood of the cross, which King Oswald, being ready to engage against the barbarians, erected, a certain man had his injured arm healed. [634 A.D.]

[E] OSTENDITUR autem usque hodie, et in magna ueneratione habetur locus ille, ubi uenturus ad hanc pugnam Osuald signum sanctae crucis erexit, ac flexis genibus Deum deprecatus est, ut in tanta rerum necessitate suis cultoribus caelesti succurreret auxilio. Denique fertur, quia facta citato opere cruce, ac fouea praeparata, in qua statui deberet, ipse fide feruens hanc arripuerit, ac foueae inposuerit, atque utraque manu erectam tenuerit, donec adgesto a militibus puluere terrae figeretur; et hoc facto, elata in altum uoce cuncto exercitui proclamauerit: «Flectamus omnes genua, et Deum omnipotentem, uiuum, ac uerum in commune deprecemur, ut nos ab hoste superbo ac feroce sua miseratione defendat; scit enim ipse, quia iusta pro salute gentis nostrae bella suscepimus.» Fecerunt omnes, ut iusserat, et sic incipiente diluculo in hostem progressi, iuxta meritum suae fidei uictoria potiti sunt. In cuius loco orationis innumerae uirtutes sanitatum noscuntur esse patratae, ad indicium uidelicet ac memoriam fidei regis. Nam et usque hodie multi de ipso ligno sacrosanctae crucis astulas excidere solent, quas cum in aquas miserint, eisque languentes homines aut pecudes potauerint, siue asperserint, mox sanitati restituuntur.

III §2b

[E] Uocatur locus ille lingua Anglorum Hefenfelth, quod dici potest latine caelestis campus, quod certo utique praesagio futurorum antiquitus nomen accepit; significans nimirum, quod ibidem caeleste erigendum tropaeum, caelestis inchoanda uictoria, caelestia usque hodie forent miracula celebranda. Est autem locus iuxta murum illum ad aquilonem, quo Romani quondam ob arcendos barbarorum impetus totam a mari ad mare praecinxere Brittaniam, ut supra docuimus. In quo uidelicet loco consuetudinem multo iam tempore fecerant fratres Hagustaldensis ecclesiae, quae non longe abest, aduenientes omni anno pridie quam postea idem rex Osuald occisus est, uigilias pro salute animae eius facere, plurimaque psalmorum laude celebrata, uictimam pro eo mane sacrae oblationis offerre. Qui etiam crescente bona consuetudine, nuper ibidem ecclesia constructa, sacratiorem et cunctis honorabiliorem omnibus locum fecere. Nec inmerito, quia nullum, ut conperimus, fidei Christianae signum, nulla ecclesia, nullum altare in tota Berniciorum gente erectum est, priusquam hoc sacrae crucis uexillum nouus militiae ductor, dictante fidei deuotione, contra hostem inmanissimum pugnaturus statueret.

III §2c

[E] Nec ab re est unum e pluribus, quae ad hanc crucem patrata sunt, uirtutis miraculum enarrare. Quidam de fratribus eiusdem Hagustaldensis ecclesiae, nomine Bothelm qui nunc usque superest, ante paucos annos, dum incautius forte noctu in glacie incederet, repente conruens, brachium contriuit, ac grauissima fracturae ipsius coepit molestia fatigari; ita ut ne ad os quidem adducere ipsum brachium ullatenus dolore arcente ualeret. Qui cum die quadam mane audiret unum de fratribus ad locum eiusdem sanctae crucis ascendere disposuisse, rogauit, ut aliquam sibi partem de illo ligno uenerabili rediens adferret, credere se dicens, quia per hoc, donante Domino, salutem posset consequi. Fecit ille, ut rogatus est, et reuersus ad uesperam, sedentibus iam ad mensam fratribus, obtulit ei aliquid de ueteri musco, quo superficies ligni erat obsita. Qui cum sedens ad mensam non haberet ad manum, ubi oblatum sibi munus reponeret, misit hoc in sinum sibi. Et dum iret cubitum, oblitus hoc alicubi deponere, permisit suo in sinu permanere. At medio noctis tempore, cum euigilaret, sensit nescio quid frigidi suo lateri adiacere, admotaque manu requirere quid esset, ita sanum brachium manumque repperit, ac si nihil umquam tanti langoris habuisset.

III.3 How the same King Oswald, asking a bishop of the Scottish nation, had Aidan sent him, and granted him an episcopal see in the Isle of Lindisfarne. [635A.D.]

[E] IDEM ergo Osuald, mox ubi regnum suscepit, desiderans totam, cui praeesse coepit, gentem fidei Christianae gratia inbui, cuius experimenta permaxima in expugnandis barbaris iam ceperat, misit ad maiores natu Scottorum, inter quos exulans ipse baptismatis sacramenta cum his, qui secum erant, militibus consecutus erat; petens, ut sibi mitteretur antistes, cuius doctrina ac ministerio gens, quam regebat, Anglorum, dominicae fidei et dona disceret, et susciperet sacramenta. Neque aliquanto tardius, quod petiit, inpetrauit; accepit namque pontificem Aedanum summae mansuetudinis, et pietatis, ac moderaminis uirum, habentemque zelum Dei, quamuis non plene secundum scientiam. Namque diem paschae dominicum more suae gentis, cuius saepius mentionem fecimus, a XIIIIa luna usque ad XXam obseruare solebat. Hoc etenim ordine septentrionalis Scottorum prouincia, et omnis natio Pictorum illo adhuc tempore pascha dominicum celebrabat, aestimans se in hac obseruantia sancti ac laude digni patris Anatolii scripta secutam. Quod an uerum sit, peritus quisque facillime cognoscit. Porro gentes Scottorum, quae in australibus Hiberniae insulae partibus morabantur, iamdudum ad admonitionem apostolicae sedis antistitis, pascha canonico ritu obseruare didicerunt.

III §3b

[E] Uenienti igitur ad se episcopo, rex locum sedis episcopalis in insula Lindisfarnensi, ubi ipse petebat, tribuit. Qui uidelicet locus accedente ac recedente reumate, bis cotidie instar insulae maris circumluitur undis, bis renudato littore contiguus terrae redditur; atque eius admonitionibus humiliter ac libenter in omnibus auscultans, ecclesiam Christi in regno suo multum diligenter aedificare ac dilatare curauit. Ubi pulcherrimo saepe spectaculo contigit, ut euangelizante antistite, qui Anglorum linguam perfecte non nouerat, ipse rex suis ducibus ac ministris interpres uerbi existeret caelestis; quia nimirum tam longo exilii sui tempore linguam Scottorum iam plene didicerat. Exin coepere plures per dies de Scottorum regione uenire Brittaniam atque illis Anglorum prouinciis, quibus regnauit Osuald, magna deuotione uerbum fidei praedicare et credentibus gratiam baptismi, quicumque sacerdotali erant gradu praediti, ministrare. Construebantur ergo ecclesiae per loca, confluebant ad audiendum uerbum populi gaudentes, donabantur munere regio possessiones et territoria ad instituenda monasteria, inbuebantur praeceptoribus Scottis paruuli Anglorum una cum maioribus studiis et obseruatione disciplinae regularis.

III §3c

[E] Nam monachi erant maxime, qui ad praedicandum uenerant. Monachus ipse episcopus Aedan, utpote de insula, quae uocatur Hii, destinatus, cuius monasterium in cunctis pene septentrionalium Scottorum, et omnium Pictorum monasteriis non paruo tempore arcem tenebat, regendisque eorum populis praeerat; quae uidelicet insula ad ius quidem Brittaniae pertinet, non magno ab ea freto discreta, sed donatione Pictorum, qui illas Brittaniae plagas incolunt, iamdudum monachis Scottorum tradita, eo quod illis praedicantibus fidem Christi perceperint.

III.4 When the nation of the Picts received the faith of Christ. [565 A.D.]

[E] SIQUIDEM anno incarnationis dominicae DoLXoVo, quo tempore gubernaculum Romani imperii post Iustinianum Iustinus minor accepit, uenit de Hibernia presbyter et abbas habitu et uita monachi insignis, nomine Columba Brittaniam, praedicaturus uerbum Dei prouinciis septentrionalium Pictorum, hoc est eis quae arduis atque horrentibus montium iugis ab australibus eorum sunt regionibus sequestratae. Namque ipsi australes Picti, qui intra eosdem montes habent sedes, multo ante tempore, ut perhibent, relicto errore idolatriae, fidem ueritatis acceperant, praedicante eis uerbum Nynia episcopo reuerentissimo et sanctissimo uiro de natione Brettonum, qui erat Romae regulariter fidem et mysteria ueritatis edoctus; cuius sedem episcopatus, sancti Martini episcopi nomine et ecclesia insignem, ubi ipse etiam corpore una cum pluribus sanctis requiescit, iam nunc Anglorum gens obtinet. Qui locus, ad prouinciam Berniciorum pertinens, uulgo uocatur Ad Candidam Casam, eo quod ibi ecclesiam de lapide, insolito Brettonibus more fecerit.

III §4b

[E] Uenit autem Brittaniam Columba, regnante Pictis Bridio filio Meilochon, rege potentissimo, nono anno regni eius, gentemque illam uerbo et exemplo ad fidem Christi conuertit; unde et praefatam insulam ab eis in possessionem monasterii faciendi accepit. Neque enim magna est, sed quasi familiarum quinque, iuxta aestimationem Anglorum; quam successores eius usque hodie tenent, ubi et ipse sepultus est, cum esset annorum LXXVII, post annos circiter XXX et duos, ex quo ipse Brittaniam praedicaturus adiit. Fecerat autem, priusquam Brittaniam ueniret, monasterium nobile in Hibernia, quod a copia roborum Dearmach lingua Scottorum, hoc est campus roborum, cognominatur. Ex quo utroque monasterio plurima exinde monasteria per discipulos eius et in Brittania et in Hibernia propagata sunt, in quibus omnibus idem monasterium insulanum, in quo ipse requiescit corpore, principatum teneret.

III §4c

[E] Habere autem solet ipsa insula rectorem semper abbatem presbyterum, cuius iuri et omnis prouincia, et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti, iuxta exemplum primi doctoris illius, qui non episcopus, sed presbyter extitit et monachus; de cuius uita et uerbis nonnulla a discipulis eius feruntur scripta haberi. Uerum qualiscumque fuerit ipse, nos hoc de illo certum tenemus, quia reliquit successores magna continentia ac diuino amore regularique institutione insignes; in tempore quidem summae festiuitatis dubios circulos sequentes, utpote quibus longe ultra orbem positis nemo synodalia paschalis obseruantiae decreta porrexerat; tantum ea, quae in propheticis, euangelicis, et apostolicis litteris discere poterant, pietatis et castitatis opera diligenter obseruantes. Permansit autem huiusmodi obseruantia paschalis apud eos tempore non pauco, hoc est usque ad annum dominicae incarnationis DCCXV per annos CL.

III §4d

[E] At tunc ueniente ad eos reuerentissimo et sanctissimo patre et sacerdote Ecgbercto, de natione Anglorum, qui in Hibernia diutius exulauerat pro Christo, eratque et doctissimus in scripturis, et longaeua uitae perfectione eximius, correcti sunt per eum, et ad uerum canonicumque paschae diem translati; quem tamen et antea non semper in luna XIIIIa cum Iudaeis, ut quidam rebantur, sed in die quidem dominica, alia tamen, quam decebat, ebdomada celebrabant. Sciebant enim, ut Christiani, resurrectionem dominicam, quae prima sabbati facta est, prima sabbati semper esse celebrandam; sed ut barbari et rustici, quando eadem prima sabbati, quae nunc dominica dies cognominatur, ueniret, minime didicerant. Uerum quia gratia caritatis feruere non omiserunt, et huius quoque rei notitiam ad perfectum percipere meruerunt, iuxta promissum apostoli dicentis: «Et siquid aliter sapitis, et hoc quoque uobis Deus reuelabit.» De quo plenius in sequentibus suo loco dicendum est.

III.5 Of the life of Bishop Aidan. [635 A.D.]

[E] AB hac ergo insula, ab horum collegio monachorum, ad prouinciam Anglorum instituendam in Christo, missus est Aedan, accepto gradu episcopatus. Quo tempore eidem monasterio Segeni abbas et presbyter praefuit. Unde inter alia uiuendi documenta saluberrimum abstinentiae uel continentiae clericis exemplum reliquit; cuius doctrinam id maxime commendabat omnibus, quod non aliter, quam uiuebat cum suis, ipse docebat. Nil enim huius mundi quaerere, nil amare curabat. Cuncta, quae sibi a regibus uel diuitibus saeculi donabantur, mox pauperibus, qui occurrerent, erogare gaudebat. Discurrere per cuncta et urbana et rustica loca, non equorum dorso, sed pedum incessu uectus, nisi si maior forte necessitas conpulisset, solebat; quatinus ubicumque aliquos uel diuites uel pauperes incedens aspexisset, confestim ad hos diuertens, uel ad fidei suscipiendae sacramentum, si infideles essent, inuitaret; uel si fideles, in ipsa eos fide confortaret, atque ad elimosynas operumque bonorum exsecutionem, et uerbis excitaret et factis.

III §5b

[E] In tantum autem uita illius a nostri temporis segnitia distabat, ut omnes, qui cum eo incedebant, siue adtonsi, seu laici, meditari deberent, id est, aut legendis scripturis, aut psalmis discendis operam dare. Hoc erat cotidianum opus illius et omnium, qui cum eo erant, ubicumque locorum deuenissent. Et si forte euenisset, quod tamen raro euenit, ut ad regis conuiuium uocaretur, intrabat cum uno clerico aut duobus; et, ubi paululum reficiebatur, adcelerauit ocius ad legendum cum suis, siue ad orandum egredi. Cuius exemplis informati tempore illo religiosi quique uiri ac feminae consuetudinem fecerunt per totum annum, excepta remissione quinquagesimae paschalis, IIIIa et VIa sabbati ieiunium ad nonam usque horam protelare. Numquam diuitibus honoris siue timoris gratia, siqua delinquissent, reticebat; sed aspera illos inuectione corrigebat. Nullam potentibus saeculi pecuniam, excepta solum esca, siquos hospitio suscepisset, umquam dare solebat, sed ea potius, quae sibi a diuitibus donaria pecuniarum largiebantur, uel in usus pauperum, ut diximus, dispergebat, uel ad redemtionem eorum, qui iniuste fuerant uenditi, dispensabat. Denique multos, quos pretio dato redemerat, redemtos postmodum suos discipulos fecit, atque ad sacerdotalem usque gradum erudiendo atque instituendo prouexit.

III §5c

[E] Ferunt autem, quia, cum de prouincia Scottorum rex Osuald postulasset antistitem, qui sibi suaeque genti uerbum fidei ministraret, missus fuerit primo alius austerioris animi uir, qui, cum aliquandiu genti Anglorum praedicans nihil proficeret, nec libenter a populo audiretur, redierit patriam, atque in conuentu seniorum rettulerit, quia nil prodesse docendo genti, ad quam missus erat, potuisset, eo quod essent homines indomabiles, et durae ac barbarae mentis. At illi, ut perhibent, tractatum magnum in concilio, quid esset agendum, habere coeperunt; desiderantes quidem genti, quam petebantur, saluti esse, sed de non recepto, quem miserant, praedicatore dolentes. Tum ait Aedan, nam et ipse concilio intererat, ad eum, de quo agebatur, sacerdotem: «Uidetur mihi, frater, quia durior iusto indoctis auditoribus fuisti, et non eis iuxta apostolicam disciplinam primo lac doctrinae mollioris porrexisti, donec paulatim enutriti uerbo Dei, ad capienda perfectiora, et ad facienda sublimiora Dei praecepta sufficerent.» Quo audito omnium, qui considebant, ad ipsum ora et oculi conuersi, diligenter, quid diceret, discutiebant, et ipsum esse dignum episcopatu, ipsum ad erudiendos incredulos et indoctos mitti debere decernunt, qui gratia discretionis, quae uirtutum mater est, ante omnia probabatur inbutus; sicque illum ordinantes ad praedicandum miserunt. Qui ubi tempus accepit, sicut prius moderamine discretionis, ita postmodum et ceteris uirtutibus ornatus apparuit.

III.6 Of King Oswald’s wonderful piety and religion. [635-642 A.D.]

[E] HUIUS igitur antistitis doctrina rex Osuald cum ea, cui praeerat, gente Anglorum institutus, non solum incognita progenitoribus suis regna caelorum sperare didicit; sed et regna terrarum plus quam ulli maiorum suorum, ab eodem uno Deo, qui fecit caelum et terram, consecutus est. Denique omnes nationes et prouincias Brittaniae, quae in IIII linguas, id est Brettonum, Pictorum, Scottorum, et Anglorum, diuisae sunt, in dicione accepit.

III §6b

[E] Quo regni culmine sublimatus, nihilominus, quod mirum dictu est, pauperibus et peregrinis semper humilis, benignus, et largus fuit. Denique fertur, quia tempore quodam, cum die sancto paschae cum praefato episcopo consedisset ad prandium, positusque esset in mensa coram eo discus argenteus regalibus epulis refertus, et iamiamque essent manus ad panem benedicendum missuri, intrasse subito ministrum ipsius, cui suscipiendorum inopum erat cura delegata, et indicasse regi, quia multitudo pauperum undecumque adueniens maxima per plateas sederet, postulans aliquid elimosynae a rege. Qui mox dapes sibimet adpositas deferri pauperibus, sed et discum confringi, atque eisdem minutatim diuidi praecepit. Quo uiso pontifex, qui adsidebat, delectatus tali facto pietatis, adprehendit dexteram eius, et ait: «Numquam inueterescat haec manus.» Quod et ita iuxta uotum benedictionis eius prouenit. Nam cum interfecto illo in pugna, manus cum brachio a cetero essent corpore resectae, contigit, ut hactenus incorruptae perdurent. Denique in urbe regia, quae a regina quondam uocabulo Bebba cognominatur, loculo inclusae argenteo in ecclesia sancti Petri seruantur, ac digno a cunctis honore uenerantur.

III §6c

[E] Huius industria regis Derorum et Berniciorum prouinciae, quae eatenus ab inuicem discordabant, in unam sunt pacem, et uelut unum conpaginatae in populum. Erat autem nepos Aeduini regis ex sorore Acha, dignumque fuit, ut tantus praecessor talem haberet de sua consanguinitate et religionis heredem et regni.

III.7 How the West Saxons received the Word of God by the preaching of Birinus; and of his successors, Agilbert and Leutherius. [635-670 A. D.]

[E] EO tempore gens Occidentalium Saxonum, qui antiquitus Geuissae uocabantur, regnante Cynigilso fidem Christi suscepit, praedicante illis uerbum Birino episcopo, quicum consilio papae Honorii uenerat Brittaniam, promittens quidem se illo praesente in intimis ultra Anglorum partibus, quo nullus doctor praecessisset, sanctae fidei semina esse sparsurum. Unde et iussu eiusdem pontificis per Asterium Genuensem episcopum in episcopatus consecratus est gradum. Sed Brittaniam perueniens, ac primum Geuissorum gentem ingrediens, cum omnes ibidem paganissimos inueniret, utilius esse ratus est ibi potius uerbum praedicare, quam ultra progrediens eos, quibus praedicare deberet, inquirere.

III §7b

[E] Itaque euangelizante illo in praefata prouincia, cum rex ipse cathecizatus, fonte baptismi cum sua gente ablueretur, contigit tunc temporis sanctissimum ac uictoriosissimum regem Nordanhymbrorum Osualdum adfuisse, eumque de lauacro exeuntem suscepisse, ac pulcherrimo prorsus et Deo digno consortio, cuius erat filiam accepturus in coniugem, ipsum prius secunda generatione Deo dedicatum sibi accepit in filium. Donauerunt autem ambo reges eidem episcopo ciuitatem, quae uocatur Dorcic, ad faciendum inibi sedem episcopalem; ubi factis dedicatisque ecclesiis, multisque ad Dominum pio eius labore populis aduocatis, migrauit ad Dominum, sepultusque est in eadem ciuitate, et post annos multos, Haedde episcopatum agente, translatus inde in Uentam ciuitatem, atque in ecclesia beatorum apostolorum Petri et Pauli positus est.

III §7c

[E] Defuncto autem et rege, successit in regnum filius eius Coinualch, qui et fidem ac sacramenta regni caelestis suscipere rennuit, et non multo post etiam regni terrestris potentiam perdidit. Repudiata enim sorore Pendan regis Merciorum, quam duxerat, aliam accepit uxorem; ideoque bello petitus, ac regno priuatus ab illo, secessit ad regem Orientalium Anglorum, cui nomen erat Anna; apud quem triennio exulans fidem cognouit ac suscepit ueritatis. Nam et ipse, apud quem exulabat, rex erat uir bonus, et bona ac sancta sobole felix, ut in sequentibus docebimus.

III §7d

[E] Cum uero restitutus esset in regnum Coinualch, uenit in prouinciam de Hibernia pontifex quidam nomine Agilberctus, natione quidem Gallus, sed tunc legendarum gratia scripturarum in Hibernia non paruo tempore demoratus, coniunxitque se regi, sponte ministerium praedicandi assumens. Cuius eruditionem atque industriam uidens rex, rogauit eum, accepta ibi sede episcopali, suae gentis manere pontificem; qui precibus eius adnuens, multis annis eidem genti sacerdotali iure praefuit. Tandem rex, qui Saxonum tantum linguam nouerat, pertaesus barbarae loquellae, subintroduxit in prouinciam alium suae linguae episcopum, uocabulo Uini, et ipsum in Gallia ordinatum; diuidensque in duas parrochias prouinciam, huic in ciuitate Uenta, quae a gente Saxonum Uintancæstir appellatur, sedem episcopatus tribuit; unde offensus grauiter Agilberctus, quod haec ipso inconsulto ageret rex, rediit Galliam, et accepto episcopatu Parisiacae ciuitatis, ibidem senex ac plenus dierum obiit. Non multis autem annis post abscessum eius a Brittania transactis, pulsus est et Uini ab eodem rege de episcopatu; qui secedens ad regem Merciorum uocabulo Uulfheri, emit pretio ab eo sedem Lundoniae ciuitatis, eiusque episcopus usque ad uitae suae terminum mansit. Sicque prouincia Occidentalium Saxonum tempore non pauco absque praesule fuit.

III §7e

[E] Quo etiam tempore rex praefatus ipsius gentis, grauissimis regni sui damnis saepissime ab hostibus adflictus, tandem ad memoriam reduxit, quod eum pridem perfidia regno pulerit, fides agnita Christi in regnum reuocauerit; intellexitque, quod etiam tunc destituta pontifice prouincia recte pariter diuino fuerit destituta praesidio. Misit ergo legatarios in Galliam ad Agilberctum, summissa illum satisfactione deprecans ad episcopatum suae gentis redire. At ille se excusans, et uenire non posse contestans, quia episcopatu propriae ciuitatis ac parrochiae teneretur adstrictus, ne tamen obnixe petenti nil ferret auxilii, misit pro se illo presbyterum Leutherium nepotem suum, qui ei, si uellet, ordinaretur episcopus; dicens, quod ipse eum dignum esse episcopatu iudicaret. Quo honorifice a populo et a rege suscepto, rogauerunt Theodorum, tunc archiepiscopum Doruuernensis ecclesiae, ipsum sibi antistitem consecrari; qui consecratus in ipsa ciuitate, multis annis episcopatum Geuissorum ex synodica sanctione solus sedulo moderamine gessit.

III.8 How Earconbert, King of Kent, ordered the idols to be destroyed, and of his daughter Earcongota, and his kinswoman Ethelberg, virgins consecrated to God. [640 A.D.]

[E] ANNO dominicae incarnationis DCXL, Eadbald rex Cantuariorum transiens ex hac uita, Earconbercto filio regni gubernacula reliquit; quae ille suscepta XXIIII annis et aliquot mensibus nobilissime tenuit. Hic primus regum Anglorum in toto regno suo idola relinqui ac destrui, simul et ieiunium XL dierum obseruari principali auctoritate praecepit. Quae ne facile a quopiam posset contemni, in transgressores dignas et conpetentes punitiones proposuit. Cuius filia Earcongotæ, ut condigna parenti suboles, magnarum fuit uirgo uirtutum, seruiens Domino in monasterio, quod in regione Francorum constructum est ab abbatissa nobilissima uocabulo Fara, in loco, qui dicitur in Brige. Nam eo tempore necdum multis in regione Anglorum monasteriis constructis, multi de Brittania monachicae conuersationis gratia Francorum uel Galliarum monasteria adire solebant; sed et filias suas eisdem erudiendas, ac sponso caelesti copulandas mittebant; maxime in Brige, et in Cale, et in Andilegum monasterio; inter quas erat Saethryd, filia uxoris Annae regis Orientalium Anglorum, cuius supra meminimus, et filia naturalis eiusdem regis Aedilberg; quae utraque cum esset peregrina, prae merito uirtutum eiusdem monasterii Brigensis est abbatissa constituta. Cuius regis filia maior Sexburg, uxor Earconbercti regis Cantuariorum, habuit filiam Earcongotam, de qua sumus dicturi.

III §8b

[E] Huius autem uirginis Deo dicatae multa quidem ab incolis loci illius solent opera uirtutum et signa miraculorum usque hodie narrari. Uerum nos de transitu tantum illius, quo caelestia regna petiit, aliquid breuiter dicere sufficiat.

III §8c

[E] Inminente ergo die suae uocationis, coepit circuire in monasterio casulas infirmarum Christi famularum, earumque uel maxime, quae uel aetate prouectae, uel probitate erant morum insigniores. Quarum se omnium precibus humiliter commendans, obitum proxime suum, quem reuelatione didicerat, non celauit esse futurum. Quam uidelicet reuelationem huiusmodi esse perhibebat: uidisse se albatorum cateruam hominum idem monasterium intrare; hosque a se interrogatos, quid quaererent, aut quid ibi uellent, respondisse, quod ob hoc illo fuerint destinati, ut aureum illud nomisma, quod eo de Cantia uenerat, secum adsumerent. Ipsa autem nocte, in cuius ultima parte, id est incipiente aurora, praesentis mundi tenebras transiens supernam migrauit ad lucem, multi de fratribus eiusdem monasterii, qui aliis erant in aedibus, iam manifeste se concentus angelorum psallentium audisse referebant, sed et sonitum quasi plurimae multitudinis monasterium ingredientis; unde mox egressi dignoscere quid esset, uiderunt lucem caelitus emissam fuisse permaximam, quae sanctam illam animam carnis uinculis absolutam ad aeterna patriae caelestis gaudia ducebat. Addunt et alia, quae ipsa nocte in monasterio eodem diuinitus fuerint ostensa miracula; sed haec nos ad alia tendentes, suis narrare permittimus. Sepultum est autem corpus uenerabile uirginis et sponsae Christi in ecclesia beati protomartyris Stephani; placuitque post diem tertium, ut lapis, quo monumentum tegebatur, amoueretur, et altius ipso in loco reponeretur; quod dum fieret, tantae flagrantia suauitatis ab imis ebulliuit, ut cunctis, qui adstabant, fratribus ac sororibus, quasi opobalsami cellaria esse uiderentur aperta.

III §8d

[E] Sed et matertera eius, de qua diximus, Aedilberg, et ipsa Deo dilectam perpetuae uirginitatis gloriam in magna corporis continentia seruauit; quae cuius esset uirtutis, magis post mortem claruit. Cum enim esset abbatissa, coepit facere in monasterio suo ecclesiam in honorem omnium apostolorum, in qua suum corpus sepelliri cupiebat. Sed cum opus idem ad medium ferme esset perductum, illa ne hoc perficeret, morte praerepta est, et in ipso ecclesiae loco, ubi desiderabat, condita. Post cuius mortem, fratribus alia magis curantibus, intermissum est hoc aedificium annis VII, quibus conpletis statuerunt ob nimietatem laboris, huius structuram ecclesiae funditus relinquere, ossa uero abbatissae illo de loco eleuata, in aliam ecclesiam, quae esset perfecta ac dedicata, transferre. Et aperientes sepulchrum eius, ita intemeratum corpus inuenere, ut a corruptione concupiscentiae carnalis erat inmune; et ita denuo lotum, atque aliis uestibus indutum transtulerunt illud in ecclesiam beati Stephani martyris. Cuius uidelicet natalis ibi solet in magna gloria celebrari die Nonarum Iuliarum.

III.9 How miracles of healing have been frequently wrought in the place where King Oswald was killed; and how, first, a traveller’s horse was restored and afterwards a young girl cured of the palsy. [642 A.D.]

[E] REGNAUIT autem Osuald christianissimus rex Nordanhymbrorum VIIII annos, adnumerato etiam illo, quem et feralis impietas regis Brettonum, et apostasia demens regum Anglorum detestabilem fecerat. Siquidem, ut supra docuimus, unanimo omnium consensu firmatum est, ut nomen et memoria apostatarum de catalogo regum Christianorum prorsus aboleri deberet, neque aliquis regno eorum annus adnotari. Quo conpleto annorum curriculo occisus est, commisso graui proelio, ab eadem pagana gente paganoque rege Merciorum, a quo et prodecessor eius Aeduini peremtus fuerat, in loco, qui lingua Anglorum nuncupatur Maserfelth, anno aetatis suae XXXVIII., die quinto mensis Augusti.

III §9b

[E] Cuius quanta fides in Deum, quae deuotio mentis fuerit, etiam post mortem uirtutum miraculis claruit. Namque in loco, ubi pro patria dimicans a paganis interfectus est, usque hodie sanitates infirmorum et hominum et pecorum celebrari non desinunt. Unde contigit, ut puluerem ipsum, ubi corpus eius in terram conruit, multi auferentes et in aquam mittentes suis per haec infirmis multum commodi adferrent. Qui uidelicet mos adeo increbruit, ut paulatim ablata exinde terra fossam ad mensuram staturae uirilis altam reddiderit. Nec mirandum in loco mortis illius infirmos sanari, qui semper, dum uiueret, infirmis et pauperibus consulere, elimosynas dare, opem ferre non cessabat. Et multa quidem in loco illo uel de puluere loci illius facta uirtutum miracula narrantur; sed nos duo tantum, quae a maioribus audiuimus, referre satis duximus.

III §9c

[E] Non multo post interfectionem eius exacto tempore, contigit, ut quidam equo sedens iter iuxta locum ageret illum; cuius equus subito lassescere, consistere, caput in terram declinare, spumas ex ore demittere, et, augescente dolore nimio, in terram coepit ruere. Desiluit eques, et stramime subtracto coepit expectare horam, qua aut melioratum reciperet iumentum, aut relinqueret mortuum. At ipsum diu graui dolore uexatum, cum diuersas in partes se torqueret, repente uolutando deuenit in illud loci, ubi rex memorabilis occubuit. Nec mora, quiescente dolore cessabat ab insanis membrorum motibus, et consueto equorum more, quasi post lassitudinem in diuersum latus uicissim sese uoluere, statimque exsurgens quasi sanum per omnia, uirecta herbarum auidius carpere coepit.

III §9d

[E] Quo ille uiso, ut uir sagacis ingenii, intellexit aliquid mirae sanctitatis huic loco, quo equus est curatus, inesse; et posito ibi signo, non multo post ascendit equum, atque ad hospitium, quo proposuerat, accessit; quo dum adueniret, inuenit puellam ibi neptem patris familias longo paralysis morbo grauatam; et cum familiares domus illius de acerba puellae infirmitate ipso praesente quererentur, coepit dicere ille de loco, ubi caballus suus esset curatus. Quid multa? inponentes eam carro, duxerunt ad locum, ibidemque deposuerunt. At illa posita in loco obdormiuit parumper; et ubi euigilauit, sanatam se ab illa corporis dissolutione sentiens, postulata aqua, ipsa lauit faciem, crines conposuit, caput linteo cooperuit, et cum his, qui se adduxerant, sana pedibus incedendo reuersa est.

III.10 How the dust of that place prevailed against fire. [After 642 A.D.]

[E] EODEM tempore uenit alius quidam de natione Brettonum, ut ferunt, iter faciens iuxta ipsum locum, in quo praefata erat pugna conpleta; et uidit unius loci spatium cetero campo uiridius ac uenustius; coepitque sagaci animo conicere, quod nulla esset alia causa insolitae illo in loco uiriditatis, nisi quia ibidem sanctior cetero exercitu uir aliquis fuisset interfectus. Tulit itaque de puluere terrae illius secum inligans in linteo, cogitans, quod futurum erat, quia ad medellam infirmantium idem puluis proficeret; et pergens itinere suo peruenit ad uicum quendam uespere, intrauitque in domum, in qua uicani caenantes epulabantur; et susceptus a dominis domus, resedit et ipse cum eis ad conuiuium, adpendens linteolum cum puluere, quem adtulerat, in una posta parietis. Cumque diutius epulis atque ebrietati uacarent, accenso grandi igne in medio, contigit uolantibus in altum scintillis culmen domus, quod erat uirgis contextum, ac foeno tectum, subitaneis flammis impleri. Quod cum repente conuiuae terrore confusi conspicerent, fugerunt foras nil ardenti domui et iamiamque periturae prodesse ualentes. Consumpta ergo domu flammis, posta solummodo, in qua puluis ille inclusus pendebat, tuta ab ignibus et intacta remansit. Qua uisa uirtute mirati sunt ualde; et perquirentes subtilius, inuenerunt, quia de illo loco adsumptus erat puluis, ubi regis Osualdi sanguis fuerat effusus. Quibus patefactis ac diffamatis longe lateque miraculis, multi per dies locum frequentare illum, et sanitatum ibi gratiam capere sibi suisque coeperunt.

III.11 How a light from Heaven stood all night over his relics, and how those possessed with devils were healed by them. [679-697 A.D.]

[E] INTER quae nequaquam silentio praetereundum reor, quid uirtutis ac miraculi caelestis fuerit ostensum, cum ossa eius inuenta, atque ad ecclesiam, in qua nunc seruantur, translata sunt. Factum est autem hoc per industriam reginae Merciorum Osthrydae, quae erat filia fratris eius, id est Osuiu, qui post illum regni apicem tenebat, ut in sequentibus dicemus.

III §11b

[E] Est monasterium nobile in prouincia Lindissi, nomine Beardaneu, quod eadem regina cum uiro suo Aedilredo multum diligebat, uenerabatur, excolebat, in quo desiderabat honoranda patrui sui ossa recondere. Cumque uenisset carrum, in quo eadem ossa ducebantur, incumbente uespera, in monasterium praefatum, noluerunt ea, qui erant in monasterio, libenter excipere; quia etsi sanctum eum nouerant, tamen, quia de alia prouincia ortus fuerat, et super eos regnum acceperat, ueteranis eum odiis etiam mortuum insequebantur. Unde factum est, ut ipsa nocte reliquiae adlatae foris permanerent, tentorio tantum maiore supra carrum, in quo inerant, extenso. Sed miraculi caelestis ostensio, quam reuerenter eae suscipiendae a cunctis fidelibus essent, patefecit. Nam tota ea nocte columna lucis a carro illo ad caelum usque porrecta, omnibus pene eiusdem Lindissæ prouinciae locis conspicua stabat. Unde mane facto fratres monasterii illius, qui pridie abnuerant, diligenter ipsi petere coeperunt, ut apud se eaedem sanctae ac Deo dilectae reliquiae conderentur. Lota igitur ossa intulerunt in thecam, quam in hoc praeparauerant, atque in ecclesia iuxta honorem congruum posuerunt; et ut regia uiri sancti persona memoriam haberet aeternam, uexillum eius super tumbam auro et purpura conpositum adposuerunt, ipsamque aquam, in qua lauerant ossa, in angulo sacrarii fuderunt. Ex quo tempore factum est, ut ipsa terra, quae lauacrum uenerabile suscepit, ad abigendos ex obsessis corporibus daemones gratiae salutaris haberet effectum.

III §11c

[E] Denique tempore sequente, cum praefata regina in eodem monasterio moraretur, uenit ad salutandam eam abbatissa quaedam uenerabilis, quae usque hodie superest, uocabulo Aedilhild, soror uirorum sanctorum Aediluini et Alduini, quorum prior episcopus in Lindissi prouincia, secundus erat abbas in monasterio, quod uocatur Peartaneu, a quo non longe et illa monasterium habebat. Cum ergo ueniens illo loqueretur cum regina, atque inter alia, sermone de Osualdo exorto, diceret, quod et ipsa lucem nocte illa supra reliquias eius ad caelum usque altam uidisset, adiecit regina, quia de puluere pauimenti, in quo aqua lauacri illius effusa est, multi iam sanati essent infirmi. At illa petiit sibi portionem pulueris salutiferi dari; et accipiens inligatum panno condidit in capsella, et rediit. Transacto autem tempore aliquanto, cum esset in suo monasterio, uenit illic quidam hospes, qui solebat nocturnis saepius horis repente ab inmundo spiritu grauissime uexari. Qui cum benigne susceptus post caenam in lecto membra posuisset, subito a diabolo arreptus, clamare, dentibus frendere, spumare, et diuersis motibus coepit membra torquere. Cumque a nullo uel teneri uel ligari potuisset, cucurrit minister, et pulsans ad ostium nuntiauit abbatissae. At illa aperiens ianuam monasterii, exiuit ipsa cum una sanctimonialium feminarum ad locum uirorum, et euocans presbyterum, rogauit secum uenire ad patientem. Ubi cum uenientes uiderent multos adfuisse, qui uexatum tenere, et motus eius insanos conprimere conati nequaquam ualebant, dicebat presbyter exorcismos, et quaeque poterat, pro sedando miseri furore agebat. Sed nec ipse, quamuis multum laborans, proficere aliquid ualebat. Cumque nil salutis furenti superesse uideretur, repente uenit in mentem abbatissae puluis ille praefatus; statimque iussit ire ministram, et capsellam, in qua erat, adducere. Et cum illa adferens, quae iussa est, intraret atrium domus, in cuius interioribus daemoniosus torquebatur, conticuit ille subito, et quasi in somnum laxatus deposuit caput, membra in quietem omnia conposuit. «Conticuere omnes, intentique ora tenebant,» quem res exitum haberet, solliciti exspectantes.

III §11d

[E] Et post aliquantum horae spatium resedit qui uexabatur, et grauiter suspirans: «Modo,» inquit, «sanum sapio, recepi enim sensum animi mei.» At illi sedulo sciscitabantur, quomodo hoc contigisset. Qui ait: «Mox ut uirgo haec cum capsella, quam portabat, adpropinquauit atrio domus huius, discessere omnes, qui me premebant, spiritus maligni, et me relicto nusquam conparuerunt.» Tunc dedit ei abbatissa portiunculam de puluere illo, et sic data oratione a presbytero, noctein illam quietissimam duxit; neque aliquid ex eo tempore nocturni timoris aut uexationis ab antiquo hoste pertulit.

III.12 How a little boy was cured of a fever at his tomb.

[E] SEQUENTE dehinc tempore fuit in eodem monasterio puerulus quidam, longo febrium incommodo grauiter uexatus. Qui cum die quadam sollicitus horam accessionis exspectaret, ingressus ad eum quidam de fratribus: «Uis,» inquit, «mi nate, doceam te, quomodo cureris ab huius molestia langoris? Surge, ingredere ecclesiam, et accedens ad sepulchrum Osualdi, ibi reside, et quietus manens adhere tumbae. Uide, ne exeas inde, nec de loco mouearis, donec hora recessionis febrium transierit. Tunc ipse intrabo, et educam te inde.» Fecit, ut ille suaserat; sedentemque ad tumbam sancti infirmitas tangere nequaquam praesumsit; quin in tantum timens aufugit, ut nec secunda die, nec tertia, neque umquam exinde eum auderet contingere. Quod ita esse gestum, qui referebat mihi, frater inde adueniens adiecit, quod eo adhuc tempore, quo mecum loquebatur, superesset in eodem monasterio iam iuuenis ille, in quo tunc puero factum erat hoc miraculum sanitatis. Nec mirandum preces regis illius iam cum Domino regnantis multum ualere apud eum, qui temporalis regni quondam gubernacula tenens, magis pro aeterno regno semper laborare ac deprecari solebat.

III §12b

[E] Denique ferunt, quia a tempore matutinae laudis saepius ad diem usque in orationibus persteterit, atque ob crebrum morem orandi, siue gratias agendi Domino semper ubicumque sedens, supinas super genua sua manus habere solitus sit. Uulgatum est autem, et in consuetudinem prouerbii uersum, quod etiam inter uerba orationis uitam finierit. Nam cum armis et hostibus circumseptus iamiamque uideret se esse perimendum, orauit pro animabus exercitus sui. Unde dicunt in prouerbio: «Deus miserere animabus, dixit Osuald cadens in terram.»

III §12c

[E] Ossa igitur illius translata et condita sunt in monasterio, quo diximus. Porro caput et manus cum brachiis a corpore praecisas iussit rex, qui occiderat, in stipitibus suspendi. Quo post annum deueniens cum exercitu successor regni eius Osuiu abstulit ea, et caput quidem in cymiterio Lindisfarnensis ecclesiae, in regia uero ciuitate manus cum brachiis condidit.

III.13 How a certain person in Ireland was restored, when at the point of death, by his relics.

[E] NEC solum inclyti fama uiri Brittaniae fines lustrauit uniuersos, sed etiam trans oceanum longe radios salutiferae lucis spargens, Germaniae simul et Hiberniae partes attigit. Denique reuerentissimus antistes Acca solet referre, quia, cum Romam uadens, apud sanctissimum Fresonum gentis archiepiscopum Uilbrordum cum suo antistite Uilfrido moraretur, crebro eum audierit de mirandis, quae ad reliquias eiusdem reuerentissimi regis in illa prouincia gesta fuerint, narrare. Sed et in Hibernia cum presbyter adhuc peregrinam pro aeterna patria duceret uitam, rumorem sanctitatis illius in ea quoque insula longe lateque iam percrebruisse ferebat; e quibus unum, quod inter alia rettulit, miraculum praesenti nostrae historiae inserendum credidimus.

«Tempore,» inquit,

III §13b

[E] mortalitatis, quae Brittaniam Hiberniamque lata strage uastauit, percussus est eiusdem clade pestis inter alios scolasticus quidam de genere Scottorum, doctus quidem uir studio litterarum, sed erga curam perpetuae suae saluationis nihil omnino studii et industriae gerens. Qui cum se morti proximum uideret, timere coepit et pauere, ne mox mortuus ob merita scelerum ad inferni claustra raperetur, clamauitque me, cum essem in uicinia positus, et inter egra tremens suspiria, flebili uoce talia mecum querebatur: “Uides,” inquit, “quia iamiamque crescente corporis molestia ad articulum subeundae mortis conpellor; nec dubito me post mortem corporis statim ad perpetuam animae mortem rapiendum, ac infernalibus subdendum esse tormentis; quia tempore non pauco inter studia diuinae lectionis, uitiorum potius inplicamentis, quam diuinis solebam seruire mandatis. Inest autem animo, si mihi pietas superna aliqua uiuendi spatia donauerit, uitiosos mores corrigere, atque ad imperium diuinae uoluntatis totam ex integro mentem uitamque transferre. Uerum noui non hoc esse meriti mei, ut indutias uiuendi uel accipiam, uel me accepturum esse confidam, nisi forte misero mihi et indigno uenia, per auxilium eorum, qui illi fideliter seruierunt, propitiari dignatus fuerit. Audiuimus autem, et fama est creberrima, quia fuerit in gente uestra rex mirandae sanctitatis, uocabulo Osuald, cuius excellentia fidei et uirtutis, etiam post mortem, uirtutum frequentium operatione claruerit; precorque, si aliquid reliquiarum illius penes te habes, adferas mihi, si forte mihi Dominus per eius meritum misereri uoluerit.” At ego respondi: “Habeo quidem de ligno, in quo caput eius occisi a paganis infixum est; et, si firmo corde credideris, potest diuina pietas per tanti meritum uiri et huius uitae spatia longiora concedere, et ingressu te uitae perennis dignum reddere.” Nec moratus ille integram se in hoc habere fidem respondebat.

III §13c

[E] Tum benedixi aquam, et astulam roboris praefati inmittens obtuli egro potandum. Nec mora, melius habere coepit, et conualescens ab infirmitate, multo deinceps tempore uixit; totoque ad Deum corde et opere conuersus, omnibus, ubicumque perueniebat, clementiam pii Conditoris et fidelis eius famuli gloriam praedicabat.

III.14 How on the death of Paulinus, Ithamar was made Bishop of Rochester in his stead; and of the wonderful humility of King Oswin, who was cruelly slain by Oswy. [644-651 A. D.]

[E] TRANSLATO ergo ad caelestia regna Osualdo, suscepit regni terrestris sedem pro eo frater eius Osuiu, iuuenis XXX circiter annorum, et per annos XXVIII laboriosissime tenuit, inpugnatus uidelicet et ab ea, quae fratrem eius occiderat, pagana gente Merciorum, et a filio quoque suo Alchfrido, nec non et a fratruo, id est fratris sui, qui ante eum regnauit, filio Oidilualdo.

III §14b

[E] Cuius anno secundo, hoc est ab incarnatione dominica anno DCXLIIII, reuerentissimus pater Paulinus, quondam quidem Eburacensis, sed tunc Hrofensis episcopus ciuitatis, transiuit ad Dominum sexto Iduum Octobrium die; qui X et VIIII annos, menses duos, dies XXI episcopatum tenuit; sepultusque est in secretario beati apostoli Andreae, quod rex Aedilberct a fundamentis in eadem Hrofi ciuitate construxit. In cuius locum Honorius archiepiscopus ordinauit Ithamar, oriundum quidem de gente Cantuariorum, sed uita et eruditione antecessoribus suis aequandum.

III §14c

[E] Habuit autem Osuiu primis regni sui temporibus consortem regiae dignitatis, uocabulo Osuini, de stirpe regis Aeduini, hoc est filium Osrici, de quo supra rettulimus, uirum eximiae pietatis et religionis; qui prouinciae Derorum septem annis in maxima omnium rerum affluentia, et ipse amabilis omnibus praefuit. Sed nec cum eo ille, qui ceteram Transhumbranae gentis partem ab Aquilone, id est Berniciorum prouinciam, regebat, habere pacem potuit; quin potius, ingrauescentibus causis dissensionum, miserrima hunc caede peremit. Siquidem congregato contra inuicem exercitu, cum uideret se Osuini cum illo, qui plures habebat auxiliarios, non posse bello confligere, ratus est utilius tunc demissa intentione bellandi, seruare se ad tempora meliora. Remisit ergo exercitum, quem congregauerat, ac singulos domum redire praecepit a loco, qui uocatur Uilfaræsdun, id est mons Uilfari, et est a uico Cataractone X ferme milibus passuum contra solstitialem occasum secretus; diuertitque ipse cum uno tantum milite sibi fidissimo, nomine Tondheri, celandus in domum comitis Hunualdi, quem etiam ipsum sibi amicissimum autumabat. Sed heu, pro dolor! longe aliter erat; nam ab eodem comite proditum eum Osuiu cum praefato ipsius milite per praefectum suum Ediluinum detestanda omnibus morte interfecit. Quod factum est die XIIIa Kalendarum Septembrium, anno regni eius nono, in loco, qui dicitur Ingetlingum; ubi postmodum, castigandi huius facinoris gratia, monasterium constructum est; in quo pro utriusque regis, et occisi uidelicet, et eius, qui occidere iussit, animae redemtione cotidie Domino preces offerri deberent.

III §14d

[E] Erat autem rex Osuini et aspectu uenustus, et statura sublimis, et affatu iucundus, et moribus ciuilis, et manu omnibus, id est nobilibus simul atque ignobilibus, largus; unde contigit, ut ob regiam eius et animi, et uultus, et meritorum dignitatem ab omnibus diligeretur, et undique ad eius ministerium de cunctis prope prouinciis uiri etiam nobilissimi concurrerent. Cuius inter ceteras uirtutis et modestiae, et, ut ita dicam, specialis benedictionis glorias etiam maxima fuisse fertur humilitas, ut uno probare sat erit exemplo.

III §14e

[E] Donauerat equum optimum antistiti Aidano, in quo ille, quamuis ambulare solitus, uel amnium fluenta transire, uel si alia quaelibet necessitas insisteret, uiam peragere posset. Cui cum paruo interiecto tempore pauper quidam occurreret elimosynam petens, desiliens ille praecepit equum, ita ut erat stratus regaliter, pauperi dari; erat enim multum misericors, et cultor pauperum, ac uelut pater miserorum. Hoc cum regi esset relatum, dicebat episcopo, cum forte ingressuri essent ad prandium: «Quid uoluisti, domine antistes, equum regium, quem te conueniebat proprium habere, pauperi dare? Numquid non habuimus equos uiliores plurimos, uel alias species, quae ad pauperum dona sufficerent, quamuis illum eis equum non dares, quem tibi specialiter possidendum elegi?» Cui statim episcopus: «Quid loqueris,» inquit, «rex? Numquid tibi carior est ille filius equae, quam ille filius Dei?» Quibus dictis intrabant ad prandendum. Et episcopus quidem residebat in suo loco. Porro rex, uenerat enim de uenatu, coepit consistens ad focum calefieri cum ministris; et repente inter calefaciendum recordans uerbum, quod dixerat illi antistes, discinxit se gladio suo, et dedit illum ministro, festinusque accedens ante pedes episcopi conruit, postulans, ut sibi placatus esset, «quia numquam,» inquit, «deinceps aliquid loquar de hoc aut iudicabo, quid uel quantum de pecunia nostra filiis Dei tribuas.» Quod uidens episcopus, multum pertimuit, ac statim exsurgens leuauit eum, promittens se multum illi esse placatum, dum modo ille residens ad epulas tristitiam deponeret. Dumque rex, iubente ac postulante episeopo, laetitiam reciperet, coepit e contra episcopus tristis usque ad lacrimarum profusionem effici. Quem dum presbyter suus lingua patria, quam rex et domestici eius non nouerant, quare lacrimaretur, interrogasset: «Scio,» inquit, «quia non multo tempore uicturus est rex; numquam enim ante haec uidi humilem regem. Unde animaduerto illum citius ex hac uita rapiendum; non enim digna est haec gens talem habere rectorem.» Nec multo post dira antistitis praesagia tristi regis funere, de quo supra diximus, impleta sunt.

III §14f

[E] Sed et ipse antistes Aidan non plus quam XII post occisionem regis, quem amabat, die, id est pridie Kalendas Septembres, de saeculo ablatus, perpetua laborum suorum a Domino praemia recepit.

III.15 How Bishop Aidan foretold to certain seamen that a storm would arise, and gave them some holy oil to calm it. [Between 642 and 645 AD.]

[E] QUI cuius meriti fuerit, etiam miraculorum signis internus arbiter edocuit, e quibus tria memoriae causa ponere satis sit. Presbyter quidam, nomine Utta, multae grauitatis ac ueritatis uir, et ob id omnibus, etiam ipsis principibus saeculi honorabilis, cum mitteretur Cantiam ob adducendam inde coniugem regi Osuio, filiam uidelicet Aeduini regis Eanfledam, quae occiso patre illuc fuerat adducta; qui terrestri quidem itinere illo uenire, sed nauigio cum uirgine redire disponebat, accessit ad episcopum Aidanum, obsecrans eum pro se suisque, qui tantum iter erant adgressuri, Domino supplicare. Qui benedicens illos ac Domino commendans, dedit etiam oleum sanctificatum: «Scio,» inquiens, «quia, ubi nauem ascenderitis, tempestas uobis, et uentus contrarius superueniet; sed tu memento, ut hoc oleum, quod tibi do, mittas in mare; et statim quiescentibus uentis, serenitas maris uos laeta prosequetur, ac cupito itinere domum remittet.» Quae cuncta, ut praedixerat antistes, ex ordine conpleta sunt; et quidem inprimis furentibus undis pelagi, temtabant nautae anchoris in mare missis nauem retinere, neque hoc agentes aliquid proficiebant. Cumque uerrentibus undique et inplere incipientibus nauem fluctibus, mortem sibi omnes inminere, et iamiamque adesse uiderent, tandem presbyter reminiscens uerba antistitis, adsumta ampulla misit de oleo in pontum, et statim, ut praedictum erat, suo quieuit a feruore. Sicque factum est, ut uir Dei et per prophetiae spiritum tempestatem praedixerit futuram, et per uirtutem eiusdem spiritus hanc exortam, quamuis corporaliter absens, sopiuerit. Cuius ordinem miraculi non quilibet dubius relator, sed fidelissimus mihi nostrae ecclesiae presbyter, Cynimund uocabulo, narrauit, qui se hoc ab ipso Utta presbytero, in quo et per quem conpletum est, audisse perhibebat.

III.16 How the same Aidan, by his prayers, saved the royal city when it was fired by the enemy. [Before 651 A.D.]

[E] ALIUD eiusdem patris memorabile miraculum ferunt multi, qui nosse potuerunt. Nam tempore episcopatus eius, hostilis Merciorum exercitus Penda duce Nordanhymbrorum regiones impia clade longe lateque deuastans peruenit ad urbem usque regiam, quae ex Bebbae quondam reginae uocabulo cognominatur, eamque, quia neque armis neque obsidione capere poterat, flammis absumere conatus est; discissisque uiculis, quos in uicinia urbis inuenit, aduexit illo plurimam congeriem trabium, tignorum, parietum, uirgeorum, et tecti fenei, et his urbem in magna altitudine circumdedit a parte, quae terrae est contigua, et dum uentum oportunum cerneret, inlato igne conburere urbem nisus est. Quo tempore reuerentissimus antistes Aidan in insula Farne, quae duobus ferme milibus passuum ab urbe procul abest, morabatur. Illo enim saepius secretae orationis et silentii causa secedere consuerat; denique usque hodie locum sedis illius solitariae in eadem insula solent ostendere. Qui cum uentis ferentibus globos ignis ac fumum supra muros urbis exaltari conspiceret, fertur eleuatis ad caelum oculis manibusque cum lacrimis dixisse: «Uide, Domine, quanta mala facit Penda.» Quo dicto statim mutati ab urbe uenti in eos, qui accenderant, flammarum incendia retorserunt, ita ut aliquot laesi, omnes territi, inpugnare ultra urbem cessarent, quam diuinitus iuuari cognouerant.

III.17 How a prop of the church on which Bishop Aidan was leaning when he died, could not be consumed when the rest of the Church was on fire; and concerning his inward life. [651 A. D.]

[E] HUNC cum dies mortis egredi e corpore cogeret, conpletis annis episcopatus sui XVII erat in uilla regia non longe ab urbe, de qua praefati sumus. In hac enim habens ecclesiam et cubiculum, saepius ibidem diuerti ac manere, atque inde ad praedicandum circumquaque exire consueuerat; quod ipsum et in aliis uillis regiis facere solebat, utpote nil propriae possessionis, excepta ecclesia sua et adiacentibus agellis habens. Tetenderunt ergo ei egrotanti tentorium ad occidentalem ecclesiae partem, ita ut ipsum tentorium parieti hereret ecclesiae. Unde factum est, ut adclinis destinae, quae extrinsecus ecclesiae pro munimine erat adposita, spiritum uitae exhalaret ultimum. Obiit autem septimo decimo episcopatus sui anno, pridie Kalendarum Septembrium. Cuius corpus mox inde translatum ad insulam Lindisfarnensium, atque in cymiterio fratrum sepultum est. At interiecto tempore aliquanto, cum fabricata esset ibi basilica maior, atque in honorem beatissimi apostolorum principis dedicata, illo ossa eius translata, atque ad dexteram altaris iuxta uenerationem tanto pontifice dignam condita sunt.

III §17b

[E] Successit uero ei in episcopatum Finan, et ipse illo ab Hii Scottorum insula ac monasterio destinatus, ac tempore non pauco in episcopatu permansit. Contigit autem post aliquot annos, ut Penda Merciorum rex cum hostili exercitu haec in loca perueniens, cum cuncta, quae poterat, ferro flammaque perderet, uicus quoque ille, in quo antistes obiit, una cum ecclesia memorata flammis absumeretur. Sed mirum in modum sola illa destina, cui incumbens obiit, ab ignibus circum cuncta uorantibus absumi non potuit. Quo clarescente miraculo, mox ibidem ecclesia restaurata, et haec eadem destina in munimentum est parietis, ut ante fuerat, forinsecus adposita. Rursumque peracto tempore aliquanto, euenit per culpam incuriae uicum eundem et ipsam pariter ecclesiam ignibus consumi. Sed ne tunc quidem eandem tangere flamma destinam ualebat; et cum magno utique miraculo ipsa eius foramina ingrediens, quibus aedificio erat adfixa, perederet, ipsam tamen ledere nullatenus sinebatur. Unde tertio aedificata ibi ecclesia, destinam illam non, ut antea, deforis in fulcimentum domus adposuerunt, sed intro ipsam ecclesiam in memoriam miraculi posuerunt, ubi intrantes genu flectere, ac misericordiae caelesti supplicare deberent. Constatque multos ex eo tempore gratiam sanitatis in eodem loco consecutos; quin etiam astulis ex ipsa destina excisis, et in aquam missis, plures sibi suisque langorum remedia conquisiere.

III §17c

[E] Scripsi autem haec de persona et operibus uiri praefati; nequaquam in eo laudans aut eligens hoc, quod de obseruatione paschae minus perfecte sapiebat; immo hoc multum detestans, sicut in libro, quem de temporibus conposui, manifestissime probaui; sed quasi uerax historicus, simpliciter ea, quae de illo siue per illum sunt gesta, describens, et quae laude sunt digna in eius actibus laudans, atque ad utilitatem legentium memoriae commendans; studium uidelicet pacis et caritatis, continentiae et humilitatis; animum irae et auaritiae uictorem, superbiae simul et uanae gloriae contemtorem; industriam faciendi simul et docendi mandata caelestia, solertiam lectionis et uigiliarum, auctoritatem sacerdote dignam, redarguendi superbos ac potentes, pariter et infirmos consolandi, ac pauperes recreandi uel defendendi clementiam. Qui, ut breuiter multa conprehendam, quantum ab eis, qui illum nouere, didicimus, nil ex omnibus, quae in euangelicis uel apostolicis siue propheticis litteris facienda cognouerat, praetermittere, sed cuncta pro suis uiribus operibus explere curabat. Haec in praefato antistite multum conplector et amo, quia nimirum haec Deo placuisse non ambigo. Quod autem pascha non suo tempore obseruabat, uel canonicum eius tempus ignorans, uel suae gentis auctoritate ne agnitum sequeretur deuictus, non adprobo nec laudo. In quo tamen hoc adprobo, quia in celebratione sui paschae non aliud corde tenebat, uenerabatur, et praedicabat, quam quod nos; id est, redemtionem generis humani per passionem, resurrectionem, ascensionem in caelos mediatoris Dei et hominum hominis Iesu Christi. Unde et hanc non, ut quidam falso opinantur, XIIIIa luna in qualibet feria cum Iudaeis, sed die dominica semper agebat, a luna XIIIIa usque ad XXam; propter fidem uidelicet dominicae resurrectionis, quam una sabbati factam, propterque spem nostrae resurrectionis, quam eadem una sabbati, quae nunc dominica dies dicitur, ueraciter futuram cum sancta ecclesia credebat.

III.18 Of the life and death of the religious King Sigbert [Circ. 631 A.D.]

[E] His temporibus regno Orientalium Anglorum, post Erpualdum Redualdi successorem, Sigberct frater eius praefuit, homo bonus ac religiosus; qui dudum in Gallia, dum inimicitias Redualdi fugiens exularet, lauacrum baptismi percepit, et patriam reuersus, ubi regno potitus est, mox ea, quae in Galliis bene disposita uidit, imitari cupiens, instituit scolam, in qua pueri litteris erudirentur; iuuante se episcopo Felice, quem de Cantia acceperat, eisque pedagogos ac magistros iuxta morem Cantuariorum praebente.

III §18b

[E] Tantumque rex ille caelestis regni amator factus est, ut ad ultimum, relictis regni negotiis, et cognato suo Ecgrice commendatis, qui et antea partem eiusdem regni tenebat, intraret monasterium, quod sibi fecerat, atque accepta tonsura pro aeterno magis regno militare curaret. Quod dum multo tempore faceret, contigit gentem Merciorum duce rege Penda aduersus Orientales Anglos in bellum procedere, qui, dum se inferiores in bello hostibus conspicerent, rogauerunt Sigberctum ad confirmandum militem secum uenire in proelium. Illo nolente ac contradicente, inuitum monasterio eruentes duxerunt in certamen, sperantes minus animos militum trepidare, minus praesente duce quondam strenuissimo et eximio posse fugam meditari. Sed ipse professionis suae non inmemor, dum opimo esset uallatus exercitu, nonnisi uirgam tantum habere in manu uoluit: occisusque est una cum rege Ecgrice, et cunctus eorum, insistentibus paganis, caesus siue dispersus exercitus.

III §18c

[E] Successor autem regni eorum factus est Anna filius Eni de regio genere, uir optimus, atque optimae genitor sobolis, de quibus in sequentibus suo tempore dicendum est; qui et ipse postea ab eodem pagano Merciorum duce, a quo et prodecessores eius, occisus est.

III.19 How Fursa built a monastery among the East Angles, and of his visions and sanctity, to which, his flesh remaining uncorrupted after death bore testimony. [Circ. 633 A.D.]

[E] UERUM dum adhuc Sigberct regni infulas teneret, superuenit de Hibernia uir sanctus nomine Furseus, uerbo et actibus clarus, sed et egregiis insignis uirtutibus, cupiens pro Domino, ubicumque sibi oportunum inueniret, peregrinam ducere uitam. Qui cum ad prouinciam Orientalium peruenisset Anglorum, susceptus est honorifice a rege praefato, et solitum sibi opus euangelizandi exsequens, multos et exemplo uirtutis, et incitamento sermonis, uel incredulos ad Christum conuertit, uel iam credentes amplius in fide atque amore Christi confirmauit.

III §19b

[E] Ubi quadam infirmitate corporis arreptus, angelica meruit uisione perfrui, in qua admonitus est coepto uerbi ministerio sedulus insistere, uigiliisque consuetis et orationibus indefessus incumbere; eo quod certus sibi exitus, sed incerta eiusdem exitus esset hora futura, dicente Domino: «Uigilate itaque, quia nescitis diem neque horam.» Qua uisione confirmatus, curauit locum monasterii, quem a praefato rege Sigbercto acceperat, uelocissime construere, ac regularibus instituere disciplinis. Erat autum monasterium siluarum et maris uicinitate amoenum, constructum in castro quodam, quod lingua Anglorum Cnobheresburg, id est urbs Cnobheri, uocatur; quod deinde rex prouinciae illius Anna ac nobiles quique augustioribus aedificiis ac donariis adornarunt.

III §19c

[E] Erat autem uir iste de nobilissimo genere Scottorum, sed longe animo quam carne nobilior. Ab ipso tempore pueritiae suae curam non modicam lectionibus sacris simul et monasticis exhibebat disciplinis, et, quod maxime sanctos decet, cuncta, quae agenda didicerat, sollicitus agere curabat.

III §19d

[E] Quid multa? Procedente tempore et ipse sibi monasterium, in quo liberius caelestibus studiis uacaret, construxit; ubi correptus infirmitate, sicut libellus de uita eius conscriptus sufficienter edocet, raptus est e corpore; et a uespera usque ad galli cantum corpore exutus, angelicorum agminum et aspectus intueri, et laudes beatas meruit audire. Referre autem erat solitus, quod aperte eos inter alia resonare audiret: «Ibunt sancti de uirtute in uirtutem»; et iterum: «Uidebitur Deus deorum in Sion.» Qui reductus in corpore, et die tertia rursum eductus, uidit non solum maiora beatorum gaudia, sed et maxima malignorum spirituum certamina, qui crebris accusationibus inprobi iter illi caeleste intercludere contendebant; nec tamen, protegentibus eum angelis, quicquam proficiebant. De quibus omnibus siqui plenius scire uult (id est, quanta fraudis solertia daemones et actus eius, et uerba superflua, et ipsas etiam cogitationes quasi in libro descriptas replicauerint; quae ab angelis sanctis, quae a uiris iustis sibi inter angelos apparentibus laeta uel tristia cognouerit), legat ipsum, de quo dixi, libellum uitae eius, et multum ex illo, ut reor, profectus spiritalis accipiet.

III §19e

[E] In quibus tamen unum est, quod et nos in hac historia ponere multis commodum duximus. Cum ergo in altum esset elatus, iussus est ab angelis, qui eum ducebant, respicere, in mundum. At ille oculos in inferiora deflectens, uidit quasi uallem tenebrosam subtus se in imo positam. Uidit et quattuor ignes in aere non multo ab inuicem spatio distantes. Et interrogans angelos, qui essent hi ignes, audiuit hos esse ignes, qui mundum succendentes essent consumturi. Unum mendacii, cum hoc, quod in baptismo abrenuntiare nos Satanae et omnibus operibus eius promisimus, minime inplemus; alterum cupiditatis, cum mundi diuitias amori caelestium praeponimus; tertium dissensionis, cum animos proximorum etiam in superuacuis rebus offendere non formidamus; quartum impietatis, cum infirmiores spoliare et eis fraudem facere pro nihilo ducimus. Crescentes uero paulatim ignes usque ad inuicem sese extenderunt, atque in inmensam adunati sunt flammam. Cumque adpropinquassent, pertimescens ille dicit angelo: «Domine, ecce ignis mihi adpropinquat.» At ille: «Quod non incendisti,» inquit, «non ardebit in te; nam etsi terribilis iste ac grandis esse rogus uidetur, tamen iuxta merita operum singulos examinat; quia uniuscuiusque cupiditas in hoc igni ardebit. Sicut enim quis ardet in corpore per inlicitam uoluptatem, ita solutus corpore ardebit per debitam poenam.»

III §19x

[E] Tunc uidit unum de tribus angelis, qui sibi in tota utraque uisione ductores adfuerunt, praecedentem ignes flammae diuidere, et duos ab utroque latere circumuolantes ab ignium se periculo defendere. Uidit autem et daemones per ignem uolantes incendia bellorum contra iustos struere. Sequuntur aduersus ipsum accusationes malignorum, defensiones spirituum bonorum, copiosior caelestium agminum uisio; sed et uirorum de sua natione sanctorum, quos olim sacerdotii gradu non ignobiliter potitos, fama iam uulgante, conpererat; a quibus non pauca, quae uel ipsi, uel omnibus, qui audire uellent, multum salubria essent, audiuit. Qui cum uerba finissent, et cum angelicis spiritibus ipsi quoque ad caelos redirent, remanserunt cum beato Furseo tres angeli, de quibus diximus, qui eum ad corpus referrent. Cumque praefato igni maximo adpropiarent, diuisit quidem angelus, sicut prius, ignem flammae. Sed uir Dei ubi ad patefactam usque inter flammas ianuam peruenit, arripientes inmundi spiritus unum de eis, quos in ignibus torrebant, iactauerunt in eum, et contingentes humerum maxillamque eius incenderunt; cognouitque hominem, et, quia uestimentum eius morientis acceperit, ad memoriam reduxit. Quem angelus sanctus statim adprehendens in ignem reiecit. Dicebatque hostis malignus: «Nolite repellere, quem ante suscepistis; nam sicut bona eius peccatoris suscepistis, ita et de poenis eius participes esse debetis.» Contradicens angelus: «Non,»inquit, «propter auaritiam, sed propter saluandam eius animam suscepit»; cessauitque ignis. Et conuersus ad eum angelus: «Quod incendisti,» inquit, «hoc arsit in te. Si enim huius uiri in peccatis suis mortui pecuniam non accepisses, nec poena eius in te arderet.» Et plura locutus, quid erga salutem eorum, qui ad mortem poeniterent, esset agendum, salubri sermone docuit.

III §19y

[E] Qui postmodum in corpore restitutus, omni uitae suae tempore signum incendii, quod in anima pertulit, uisibile cunctis in humero maxillaque portauit; mirumque in modum, quid anima in occulto passa sit, caro palam praemonstrabat. Curabat autem semper, sicut et antea facere consuerat, omnibus opus uirtutum et exemplis ostendere, et praedicare sermonibus. Ordinem autem uisionum suarum illis solummodo, qui propter desiderium conpunctionis interrogabant, exponere uolebat. Superest adhuc frater quidam senior monasterii nostri, qui narrare solet dixisse sibi quendam multum ueracem ac religiosum hominem, quod ipsum Furseum uiderit in prouincia Orientalium Anglorum, illasque uisiones ex ipsius ore audierit; adiciens, quia tempus hiemis fuerit acerrimum et glacie constrictum, cum sedens in tenui ueste uir ita inter dicendum, propter magnitudinem memorati timoris uel suauitatis, quasi in mediae aestatis caumate sudauerit.

III §19f

[E] Cum ergo, ut ad superiora redeamus, multis annis in Scottia uerbum Dei omnibus adnuntians, tumultus inruentium turbarum non facile ferret, relictis omnibus, quae habere uidebatur, ab ipsa quoque insula patria discessit; et paucis cum fratribus per Brettones in prouinciam Anglorum deuenit, ibique praedicans uerbum, ut diximus, monasterium nobile construxit. Quibus rite gestis, cupiens se ab omnibus saeculi huius. et ipsius quoque monasterii negotiis alienare, reliquit monasterii et animarum curam fratri suo Fullano, et presbyteris Gobbano et Dicullo, et ipse ab omnibus mundi rebus liber in anchoretica conuersatione uitam finire disposuit. Habuit alterum fratrem uocabulo Ultanum, qui de monasterii probatione diuturna ad heremiticam peruenerat uitam. Hunc ergo solus petens, annum totum cum eo in continentia et orationibus, in cotidianis manuum uixit laboribus.

III §19g

[E] Dein turbatam incursione gentilium prouinciam uidens, et monasteriis quoque periculum inminere praeuidens, dimissis ordinate omnibus nauigauit Galliam, ibique a rege Francorum Hloduio uel patricio Ercunualdo honorifice susceptus, monasterium construxit in loco Latineaco nominato, ac non multo post infirmitate correptus diem clausit ultimum. Cuius corpus idem Ercunualdus patricius accipiens, seruauit in porticu quodam ecclesiae, quam in uilla sua, cui nomen est Perrona, faciebat, donec ipsa ecclesia dedicaretur. Quod dum post dies XXVII esset factum, et corpus ipsum de porticu ablatum prope altare esset recondendum, inuentum est ita inlesum, ac si eadem hora de hac luce fuisset egressus. Sed et post annos IIII, constructa domuncula cultiore receptui corporis eiusdem, ad orientem altaris, adhuc sine macula corruptionis inuentum, ibidem digno cum honore translatum est; ubi merita illius multis saepe constat Deo operante claruisse uirtutibus. Haec et de corporis eius incorruptione breuiter attigimus, ut, quanta esset uiri sublimitas, legentibus notius existeret. Quae cuncta in libello eius sufficientius, sed et de aliis conmilitonibus ipsius, quisque legerit, inueniet.

III.20 How, when Honorius died, Deusdedit became Archbishop of Canterbury; and of those who were at that time bishops of the East Angles, and of the church of Rochester. [653 A.D.]

[E] INTEREA, defuncto Felice Orientalium Anglorum episcopo post X et VII annos accepti episcopatus, Honorius loco eius ordinauit Thomam diaconum eius de prouincia Gyruiorum; et hoc post quinque annos sui episcopatus de hac uita subtracto, Berctgilsum, cognomine Bonifatium, de prouincia Cantuariorum, loco eius substituit. Et ipse quoque Honorius, postquam metas sui cursus inpleuit, ex hac luce migrauit anno ab incarnatione Domini DCLIII, pridie Kalendarum Octobrium; et cessante episcopatu per annum et sex menses, electus est archiepiscopus cathedrae Doruuernensis sextus Deusdedit de gente Occidentalium Saxonum; quem ordinaturus uenit illuc Ithamar, antistes ecclesiae Hrofensis. Ordinatus est autem die VII Kalendarum Aprilium, et rexit ecclesiam annos VIIII, menses IIII et duos dies; et ipse, defuncto Ithamar, consecrauit pro eo Damianum, qui de genere Australium Saxonum erat oriundus.

III.21 How the province of the Midland Angles became Christian under King Peada. [653 A.D.]

[E] HIS temporibus Middilangli, id est Mediterranei Angli, sub principe Peada filio Pendan regis fidem et sacramenta ueritatis perceperunt, Qui cum esset iuuenis optimus, ac regis nomine ac persona dignissimus, praelatus est a patre regno gentis illius; uenitque ad regem Nordanhymbrorum Osuiu, postulans filiam eius Alchfledam sibi coniugem dari. Neque aliter, quod petebat, inpetrare potuit, nisi fidem Christi ac baptisma cum gente, cui praeerat, acciperet. At ille audita praedicatione ueritatis, et promissione regni caelestis, speque resurrectionis ac futurae inmortalitatis, libenter se Christianum fieri uelle confessus est, etiamsi uirginem non acciperet; persuasus maxime ad percipiendam fidem a filio regis Osuiu, nomine Alchfrido, qui erat cognatus et amicus eius, habens sororem ipsius coniugem, uocabulo Cyniburgam, filiam Pendan regis.

III §21b

[E] Baptizatus est ergo a Finano episcopo cum omnibus, qui secum uenerant, comitibus ac militibus, eorumque famulis uniuersis in uico regis inlustri, qui uocatur Ad Murum. Et acceptis IIII presbyteris, qui ad docendam baptizandamque gentem illius et eruditione et uita uidebantur idonei, multo cum gaudio reuersus est. Erant autem presbyteri, Cedd, et Adda, et Betti, et Diuma, quorum ultimus natione Scottus, ceteri fuere de Anglis. Adda autem erat frater Uttan presbyteri inlustris, et abbatis monasterii, quod uocatur Ad Caprae Caput, cuius supra meminimus. Uenientes ergo in prouinciam memorati sacerdotes cum principe, praedicabant uerbum, et libenter auditi sunt, multique cotidie, et nobilium, et infirmorum, abrenuntiata sorde idolatriae, fidei sunt fonte abluti.

III §21c

[E] Nec prohibuit Penda rex, quin etiam in sua, hoc est Merciorum, natione uerbum, siqui uellent audire, praedicaretur. Quin potius odio habebat, et dispiciebat eos, quos fide Christi inbutos opera fidei non habere deprehendit, dicens contemnendos esse eos et miseros, qui Deo suo, in quem crederent, oboedire contemnerent. Coepta sunt haec biennio ante mortem Pendan regis. Ipso autem occiso, cum Osuiu rex Christianus regnum eius acciperet, ut in sequentibus dicemus, factus est Diuma unus ex praefatis IIII sacerdotibus episcopus Mediterraneorum Anglorum simul et Merciorum, ordinatus a Finano episcopo. Paucitas enim sacerdotum cogebat unum antistitem duobus populis praefici. Qui cum pauco sub tempore non paucam Domino plebem adquisisset, defunctus est apud Mediterraneos Anglos in regione, quae uocatur Infeppingum. Suscepitque pro illo episcopatum Ceollach, et ipse de natione Scottorum, qui non multo post, relicto episcopatu, reuersus est ad insulam Hii, ubi plurimorum caput et arcem Scotti habuere coenobiorum; succedente illi in episcopatum Trumheri, uiro religioso et monachica uita instituto, natione quidem Anglorum, sed a Scottis ordinato episcopo. Quod temporibus Uulfheri regis, de quo in sequentibus dicemus, factum est.

III.22 How under King Sigbert, through the preaching of Cedd, the East Saxons again received the faith, which they had before cast off [653 A.D.]

[E] EO tempore etiam Orientales Saxones fidem, quam olim, expulso Mellito antistite, abiecerant, instantia regis Osuiu receperunt. Erat enim rex eiusdem gentis Sigberct, qui post Sigberctum cognomento Paruum regnauit, amicus eiusdem Osuiu regis, qui, cum frequenter ad eum in prouinciam Nordanhymbrorum ueniret, solebat eum hortari ad intellegendum deos esse non posse, qui hominum manibus facti essent; dei creandi materiam lignum uel lapidem esse non posse, quorum recisurae uel igni absumerentur, uel in uasa quaelibet humani usus formarentur, uel certe dispectui habita foras proicerentur, et pedibus conculcata in terram uerterentur. Deum potius intellegendum maiestate inconprehensibilem, humanis oculis inuisibilem, omnipotentem, aeternum, qui caelum et terram et humanum genus creasset, regeret, et iudicaturus esset orbem in aequitate; cuius sedes aeterna non in uili et caduco metallo, sed in caelis esset credenda; meritoque intellegendum, quia omnes, qui uoluntatem eius, a quo creati sunt, discerent et facerent, aeterna ab illo praemia essent percepturi. Haec et huiusmodi multa cum rex Osuiu regi Sigbercto amicali et quasi fraterno consilio saepe inculcaret, tandem iuuante amicorum consensu credidit, et, facto cum suis consilio, cum exhortatione, fauentibus cunctis et adnuentibus fidei, baptizatus est cum eis a Finano episcopo in uilla regia, cuius supra meminimus, quae cognominatur Ad Murum. Est enim iuxta murum, quo olim Romani Brittaniam insulam praecinxere, XII milibus passuum a mari orientali secreta.

III §22b

[E] Igitur rex Sigberct aeterni regni iam ciuis effectus, temporalis sui regni sedem repetiit, postulans ab Osuiu rege, ut aliquos sibi doctores daret, qui gentem suam ad fidem Christi conuerterent, ac fonte salutari abluerent. At ille mittens ad prouinciam Mediterraneorum Anglorum clamauit ad se uirum Dei Cedd, et dato illi socio altero quodam presbytero, misit praedicare uerbum genti Orientalium Saxonum. Ubi cum omnia perambulantes multam Domino ecclesiam congregassent, contigit tempore quodam eundem Cedd redire domum, ac peruenire ad ecclesiam Lindisfaronensem propter conloquium Finani episcopi. Qui ubi prosperatum ei opus euangelii conperit, fecit eum episcopum in gentem Orientalium Saxonum, uocatis ad se in ministerium ordinationis aliis duobus episcopis. Qui accepto gradu episcopatus rediit ad prouinciam, et maiore auctoritate coeptum opus explens, fecit per loca ecclesias, presbyteros et diaconos ordinauit, qui se in uerbo fidei et ministerio baptizandi adiuuarent, maxime in ciuitate, quae lingua Saxonum Ythancaestir appellatur, sed et in illa, quae Tilaburg cognominatur; quorum prior locus est in ripa Pentæ amnis, secundus in ripa Tamensis. In quibus, collecto examine famulorum Christi, disciplinam uitae regularis, in quantum rudes adhuc capere poterant, custodiri docuit.

III §22c

[E] Cumque tempore non pauco in praefata prouincia, gaudente rege, congaudente uniuerso populo, uitae caelestis institutio cotidianum sumeret augmentum, contigit ipsum regem instigante omnium bonorum inimico, propinquorum suorum manu interfici. Erant autem duo germani fratres, qui hoc facinus patrarunt; qui cum interrogarentur, quare hoc facerent, nil aliud respondere potuerunt, nisi ob hoc se iratos fuisse et inimicos regi, quod ille nimium suis parcere soleret inimicis, et factas ab eis iniurias mox obsecrantibus placida mente dimitteret. Talis erat culpa regis, pro qua occideretur, quod euangelica praecepta deuoto corde seruaret. In qua tamen eius morte innoxia, iuxta praedictum uiri Dei, uera est eius culpa punita. Habuerat enim unus ex his, qui eum occiderunt, comitibus inlicitum coniugium; quod cum episcopus prohibere et corrigere non posset, excommunicauit eum atque omnibus, qui se audire uellent, praecepit, ne domum eius intrarent, neque de cibis illius acciperent. Contemsit autem rex praeceptum, et rogatus a comite, intrauit epulaturus domum eius. Qui cum abisset, obuiauit ei antistes. At rex intuens eum, mox tremefactus desiluit equo, ceciditque ante pedes eius, ueniam reatus postulans. Nam et episcopus pariter desiluit; sederat enim et ipse in equo. Iratus autem tetigit regem iacentem uirga, quam tenebat manu, et pontificali auctoritate protestatus: «Dico tibi,» inquit, «quia noluisti te continere a domu perditi et damnati illius, tu in ipsa domu mori habes.» Sed credendum est, quia talis mors uiri religiosi non solum talem culpam diluerit, sed etiam meritum eius auxerit; quia nimirum ob causam pietatis, quia propter obseruantiam mandatorum Christi contigit.

III §22d

[E] Successit autem Sigbercto in regnum Suidhelm, filius Sexbaldi, qui baptizatus est ab ipso Cedde in prouincia Orientalium Anglorum, in uico regio, qui dicitur Rendlæsham, id est mansio Rendili; suscepitque eum ascendentem de fonto sancto Aediluald rex ipsius gentis Orientalium Anglorum, frater Anna regis eorundem.

III.23 How Bishop Cedd, having a place for building a monastery given him by King Etheiwald, consecrated it to the Lord with prayer and fasting; and concerning his death. [659-664 A. D.]

[E] SOLEBAT autem idem uir Domini, cum apud Orientales Saxones episcopatus officio fungeretur, saepius etiam suam, id est Nordanhymbrorum, prouinciam exhortandi gratia reuisere: quem cum Oidiluald, filius Osualdi regis, qui in Derorum partibus regnum habebat, uirum sanctum et sapientem, probumque moribus uideret, postulauit eum possessionem terrae aliquam a se ad construendum monasterium accipere, in quo ipse rex et frequentius ad deprecandum Dominum uerbumque audiendum aduenire, et defunctus sepeliri deberet. Nam et se ipsum fideliter credidit multum iuuari eorum orationibus cotidianis, qui illo in loco Domino seruirent. Habuerat autem idem rex secum fratrem germanum eiusdem episcopi, uocabulo Caelin, uirum aeque Deo deuotum, qui ipsi ac familiae ipsius uerbum et sacramenta fidei, erat enim presbyter, ministrare solebat, per cuius notitiam maxime ad diligendum noscendumque episcopum peruenit. Fauens ergo uotis regis antistes elegit sibi locum monasterii construendi in montibus arduis ac remotis, in quibus latronum magis latibula, ac lustra ferarum, quam habitacula fuisse uidebantur hominum; ut, iuxta prophetiam Isaiae, «in cubilibus, in quibus prius dracones habitabant, oriretur uiror calami et iunci,» id est fructus bonorum operum ibi nascerentur, ubi prius uel bestiae commorari, uel homines bestialiter uiuere consuerant.

III §23b

[E] Studens autem uir Domini acceptum monasterii locum primo precibus ac ieiuniis a pristina flagitiorum sorde purgare, et sic in eo monasterii fundamenta iacere, postulauit a rege, ut sibi totum XLmae tempus, quod instabat, facultatem ac licentiam ibidem orationis causa demorandi concederet. Quibus diebus cunctis, excepta dominica, ieiunium ad uesperam usque iuxta morem protelans, ne tunc quidem nisi panis permodicum, et unum ouum gallinaceum cum paruo lacte aqua mixto percipiebat. Dicebat enim hanc esse consuetudinem eorum, a quibus normam disciplinae regularis didicerat, ut accepta nuper loca ad faciendum monasterium uel ecclesiam, prius orationibus ac ieiuniis Domino consecrent. Cumque X dies XLmae restarent, uenit qui clamaret eum ad regem. At ille, ne opus religiosum negotiorum regalium causa intermitteretur, petiit presbyterum suum Cynibillum, qui etiam frater germanus erat ipsius, pia coepta conplere. Cui cum ille libenter adquiesceret, expleto studio ieiuniorum et orationis, fecit ibi monasterium, quod nunc Laestingaeu uocatur, et religiosis moribus iuxta ritus Lindisfarnensium, ubi educatus erat, instituit.

III §23c

[E] Qui cum annis multis et in praefata prouincia episcopatum administraret, et huius quoque monasterii statutis propositis curam gereret, casu contigit, ut ad ipsum monasterium tempore mortalitatis adueniens, tactus ibidem infirmitate corporis obiret. Qui primo quidem foris sepultus est; tempore autem procedente, in eodem monasterio ecclesia est in honorem beatae Dei genetricis de lapide facta, et in illa corpus ipsius ad dexteram altaris reconditum.

III §23d

[E] Dedit autem episcopus regendum post se monasterium fratri suo Ceadda, qui postea episcopus factus est, ut in sequentibus dicemus. IIII siquidem hi, quos diximus, germani fratres, Cedd, et Cynibill, et Caelin, et Ceadda, quod raro inuenitur, omnes sacerdotes Domini fuere praeclari, et duo ex eis etiam summi sacerdotii gradu functi sunt. Cum ergo episcopum defunctum ac sepultum in prouincia Nordanhymbrorum audirent fratres, qui in monasterio eius erant in prouincia Orientalium Saxonum, uenerunt illo de suo monasterio homines circiter XXX, cupientes ad corpus sui patris, aut uiuere, si sic Deo placeret, aut morientes ibi sepeliri. Qui libenter a suis fratribus et conmilitonibus suscepti, omnes ibidem superueniente praefatae pestilentiae clade defuncti sunt, excepto uno puerulo, quem orationibus patris sui a morte constat esse seruatum. Nam cum multo post haec tempore uiueret, et scripturis legendis operam daret, tandem didicit se aqua baptismatis non esse regeneratum, et mox fonte lauacri salutaris ablutus, etiam postmodum ad ordinem presbyterii promotus est, multisque in ecclesia utilis fuit; de quo dubitandum non crediderim, quin intercessionibus, ut dixi, sui patris, ad cuius corpus dilectionis ipsius gratia uenerat, sit ab articulo mortis retentus, ut et ipse sic mortem euaderet aeternam, et aliis quoque fratribus ministerium uitae ac salutis docendo exhiberet.

III.24 How when King Penda was slain, the province of the Mercians received the faith of Christ, and Oswy gave possessions and territories to God, for building monasteries, as a thank offering for the victory obtained. [655 A.D.]

[E] HIS temporibus rex Osuiu, cum acerbas atque intolerabiles pateretur inruptiones saepe dicti regis Merciorum, qui fratrem eius occiderat, ad ultimum necessitate cogente promisit se ei innumera et maiora, quam credi potest, ornamenta regia uel donaria in pretium pacis largiturum, dummodo ille domum rediret, et prouincias regni eius usque ad internicionem uastare desineret. Cumque rex perfidus nullatenus precibus illius assensum praeberet, qui totam eius gentem a paruo usque ad magnum delere atque exterminare decreuerat, respexit ille ad diuinae auxilium pietatis, quo ab impietate barbarica posset eripi; uotoque se obligans: «Si paganus,» inquit, «nescit accipere nostra donaria, offeramus ei, qui nouit, Domino Deo nostro.» Uouit ergo, quia, si uictor existeret, filiam suam Domino sacra uirginitate dicandam offerret, simul et XII possessiones praediorum ad construenda monasteria donaret; et sic cum paucissimo exercitu se certamini dedit. Denique fertur, quia tricies maiorem pagani habuerint exercitum; siquidem ipsi XXX legiones ducibus nobilissimis instructas in bello habuere, quibus Osuiu rex cum Alchfrido filio, perparuum, ut dixi, habens exercitum, sed Christo duce confisus, occurrit. Nam alius filius eius Ecgfrid eo tempore in prouincia Merciorum apud reginam Cynuise obses tenebatur; filius autem Osualdi regis Oidiluald, qui eis auxilio esse debuerat, in parte erat aduersariorum, eisdemque contra patriam et patruum suum pugnaturis ductor exstiterat, quamuis ipso tempore pugnandi sese pugnae subtraxerat, euentumque discriminis tuto in loco exspectabat. Inito ergo certamine fugati sunt et caesi pagani, duces regii XXX, qui ad auxilium uenerant, pene omnes interfecti; in quibus Aedilheri, frater Anna regis Orientalium Anglorum, qui post eum regnauit, auctor ipse belli, perditis militibus siue auxiliis interemtus est. Et quia prope fluuium Uinuaed pugnatum est, qui tunc prae inundantia pluuiarum late alueum suum immo omnes ripas suas transierat, contigit, ut multo plures aqua fugientes, quam bellantes perderet ensis.

III §24b

[E] Tum rex Osuiu, iuxta quod Domino uouerat, pro conlata sibi uictoria gratias Deo referens dedit filiam suam Aelffledam, quae uixdum unius anni aetatem inpleuerat, perpetua ei uirginitate consecrandam; donatis insuper XII possessiunculis terrarum, in quibus ablato studio militiae terrestris, ad exercendam militiam caelestem, supplicandumque pro pace gentis eius aeterna, deuotioni sedulae monachorum locus facultasque suppeteret. E quibus uidelicet possessiunculis sex in prouincia Derorum, sex in Berniciorum dedit. Singulae uero possessiones X erant familiarum, id est simul omnes CXX. Intrauit autem praefata regis Osuiu filia Deo dedicanda monasterium, quod nuncupatur Heruteu, id est insula cerui, cui tunc Hild abbatissa praefuit. Quae post biennium conparata possessione X familiarum in loco, qui dicitur Streanæshalch, ibi monasterium construxit; in quo memorata regis filia primo discipula uitae regularis, deinde etiam magistra extitit, donec conpleto undeLX annorum numero, ad conplexum et nuptias sponsi caelestis uirgo beata intraret. In quo monasterio et ipsa, et pater eius Osuiu, et mater eius Aeanfled, et pater matris eius Aeduini, et multi alii nobiles in ecclesia sancti apostoli Petri sepulti sunt. Hoc autem bellum rex Osuiu in regione Loidis tertio decimo regni sui anno, XVIIa die Kalendarum Decembrium cum magna utriusque populi utilitate confecit. Nam et suam gentem ab hostili paganorum depopulatione liberauit, et ipsam gentem Merciorum finitimarumque prouinciarum, desecto capite perfido, ad fidei Christianae gratiam conuertit.

III §24c

[E] Primus autem in prouincia Merciorum, simul et Lindisfarorum ac Mediterraneorum Anglorum, factus est episcopus Diuma, ut supra diximus, qui apud Mediterraneos Anglos defunctus ac sepultus est; secundus Cellach, qui relicto episcopatus officio uiuens ad Scottiam rediit, uterque de genere Scottorum; tertius Trumheri, de natione quidem Anglorum, sed edoctus et ordinatus a Scottis, qui erat abbas in monasterio, quod dicitur Ingetlingum. Ipse est locus, ubi occisus est rex Osuini, ut supra meminimus. Nam regina Aeanfled propinqua illius, ob castigationem necis eius iniustae, postulauit a rege Osuio, ut donaret ibi locum monasterio construendo praefato Dei famulo Trumheræ, quia propinquus et ipse erat regis occisi; in quo uidelicet monasterio orationes assiduae pro utriusque regis, id est et occisi, et eius, qui occidere iussit, salute aeterna fierent. Idem autem rex Osuiu tribus annis post occisionem Pendan regis, Merciorum genti necnon et ceteris australium prouinciarum populis praefuit; qui etiam gentem Pictorum maxima ex parte regno Anglorum subiecit.

III §24d

[E] Quo tempore donauit praefato Peada filio regis Pendan, eo quod esset cognatus suus, regnum Australium Merciorum, qui sunt, ut dicunt, familiarum quinque milium, discreti fluuio Treanta, ab Aquilonaribus Merciis, quorum terra est familiarum VII milium. Sed idem Peada proximo uere multum nefarie peremtus est, proditione, ut dicunt, coniugis suae in ipso tempore festi paschalis. Conpletis autem tribus annis post interfectionem Pendan regis, rebellarunt aduersus regem Osuiu duces gentis Merciorum, Immin, et Eafa, et Eadberct, leuato in regem Uulfhere filio eiusdem Pendan adulescente, quem occultum seruauerant, et eiectis principibus regis non proprii, fines suos fortiter simul et libertatem receperunt; sicque cum suo rege liberi, Christo uero regi pro sempiterno in caelis regno seruire gaudebant. Praefuit autem rex idem genti Merciorum annis X et VII, habuitque primum episcopum Trumheri, de quo supra diximus, secundum Iaruman, tertium Ceaddan, quartum Uynfridum. Omnes hi per ordinem sibimet succedentes sub rege Uulfhere, gentis Merciorum episcopatu sunt functi.

III.25 How the question arose about the due time of keeping Easter, with those that came out of Scotland. [664 A.D.]

[E] INTEREA Aidano episcopo de hac uita sublato, Finan pro illo gradum episcopatus a Scottis ordinatus ac missus acceperat. Qui in insula Lindisfarnensi fecit ecclesiam episcopali sedi congruam; quam tamen more Scottorum non de lapide, sed de robore secto totam conposuit, atque harundine texit; quam tempore sequente reuerentissimus archiepiscopus Theodorus in honore beati apostoli Petri dedicauit. Sed et episcopus loci ipsius Eadberct ablata harundine, plumbi lamminis eam totam, hoc est et tectum, et ipsos quoque parietes eius, cooperire curauit.

III §25b

[E] His temporibus quaestio facta est frequens et magna de obseruatione paschae, confirmantibus eis, qui de Cantia uel de Galliis aduenerant, quod Scotti dominicum paschae diem contra uniuersalis ecclesiae morem celebrarent. Erat in his acerrimus ueri paschae defensor nomine Ronan, natione quidem Scottus, sed in Galliae uel Italiae partibus regulam ecclesiasticae ueritatis edoctus. Qui cum Finano confligens, multos quidem correxit, uel ad solertiorem ueritatis inquisitionem accendit, nequaquam tamen Finanum emendare potuit; quin potius, quod esset homo ferocis animi, acerbiorem castigando et apertum ueritatis aduersarium reddidit. Obseruabat autem Iacob diaconus quondam, ut supra docuimus, uenerabilis archiepiscopi Paulini, uerum et catholicum pascha cum omnibus, quos ad correctiorem uiam erudire poterat. Obseruabat et regina Eanfled cum suis, iuxta quod in Cantia fieri uiderat, habens secum de Cantia presbyterum catholicae obseruationis, nomine Romanum. Unde nonnumquam contigisse fertur illis temporibus, ut bis in anno uno pascha celebraretur, et cum rex pascha dominicum solutis ieiuniis faceret, tum regina cum suis persistens adhuc in ieiunio diem palmarum celebraret. Haec autem dissonantia paschalis obseruantiae uiuente Aidano patienter ab omnibus tolerabatur, qui patenter intellexerant, quia, etsi pascha contra morem eorum, qui ipsum miserant, facere non potuit, opera tamen fidei, pietatis, et dilectionis, iuxta morem omnibus sanctis consuetum, diligenter exsequi curauit. Unde ab omnibus, etiam his, qui de pascha aliter sentiebant, merito diligebatur; nec solum a mediocribus, uerum ab ipsis quoque episcopis, Honorio Cantuariorum, et Felice Orientalium Anglorum, uenerationi habitus est.

III §25c

[E] Defuncto autem Finano, qui post illum fuit, cum Colmanus in episcopatum succederet, et ipse missus a Scottia, grauior de obseruatione paschae, necnon et de aliis ecclesiasticae uitae disciplinis controuersia nata est. Unde merito mouit haec quaestio sensus et corda multorum, timentium, ne forte accepto Christianitatis uocabulo, in uacuum currerent aut cucurrissent. Peruenit et ad ipsas principum aures, Osuiu uidelicet regis, et filii eius Alchfridi. Quia nimirum Osuiu a Scottis edoctus ac baptizatus, illorum etiam lingua optime inbutus, nil melius, quam quod illi docuissent, autumabat; porro Alchfrid magistrum habens eruditionis Christianae Uilfridum uirum doctissimum (nam et Romam prius propter doctrinam ecclesiasticam adierat, et apud Dalfinum archiepiscopum Galliarum Lugdoni multum temporis egerat, a quo etiam tonsurae ecclesiasticae coronam susceperat), huius doctrinam omnibus Scottorum traditionibus iure praeferendam sciebat; unde ei etiam donauerat monasterium XL familiarum in loco, qui dicitur Inhrypum. Quem uidelicet locum paulo ante eis, qui Scottos sequebantur, in possessionem monasterii dederat. Sed quia illi postmodum data sibi optione magis loco cedere, quam suam mutare consuetudinem uolebant, dedit eum illi, qui dignam loco et doctrinam haberet, et uitam. Uenerat eo tempore Agilberctus Occidentalium Saxonum episcopus, cuius supra meminimus, amicus Alchfridi regis et Uilfridi abbatis, ad prouinciam Nordanhymbrorum, et apud eos aliquandiu demorabatur; qui etiam Uilfridum rogatu Alchfridi in praefato suo monasterio presbyterum fecit. Habebat autem secum ipse presbyterum nomine Agathonem. Mota ergo ibi quaestione de pascha, uel tonsura, uel aliis rebus ecclesiasticis, dispositum est, ut in monasterio, quod dicitur Strenœshalc, quod interpretatur sinus Fari, cui tunc Hild abbatissa Deo deuota femina praefuit, synodus fieri, et haec quaestio terminari deberet. Ueneruntque illo rcges ambo, pater scilicet et filius; episcopi, Colman cum clericis suis de Scottia, Agilberctus cum Agathone et Uilfrido presbyteris. Iacobus et Romanus in horum parte erant; Hild abbatissa cum suis in parte Scottorum, in qua erat etiam uenerabilis episcopus Cedd, iamdudum ordinatus a Scottis, ut supra docuimus, qui et interpres in eo concilio uigilantissimus utriusque partis extitit.

III §25d

[E] Primusque rex Osuiu praemissa praefatione, quod oporteret eos, qui uni Deo seruirent, unam uiuendi regulam tenere, nec discrepare in celebratione sacramentorum caelestium, qui unum omnes in caelis regnum expectarent; inquirendum potius, quae esset uerior traditio, et hanc ab omnibus communiter esse sequendam; iussit primo dicere episcopum suum Colmanum, qui esset ritus et unde originem ducens ille, quem ipse sequeretur. Tum Colmanus: «Pascha,» inquit, «hoc, quod agere soleo, a maioribus meis accepi, qui me huc episcopum miserunt, quod omnes patres nostri, uiri Deo dilecti, eodem modo celebrasse noscuntur. Quod ne cui contemnendum et reprobandum esse uideatur, ipsum est, quod beatus euangelista Iohannes, discipulus specialiter Domino dilectus, cum omnibus, quibus praeerat, ecclesiis celebrasse legitur.» Quo haec et his similia dicente, iussit rex et Agilberctum proferre in medium morem suae obseruationis, unde initium haberet, uel qua hunc auctoritate sequeretur. Respondit Agilberctus: «Loquatur, obsecro, uice mea discipulus meus Uilfrid presbyter, quia unum ambo sapimus cum ceteris, qui hic adsident, ecclesiasticae traditionis cultoribus; et ille melius ac manifestius ipsa lingua Anglorum, quam ego per interpretem, potest explanare, quae sentimus.» Tum Uilfrid, iubente rege, ut diceret, ita exorsus est: «Pasca, quod facimus,» inquit, «uidimus Romae, ubi beati apostoli Petrus et Paulus uixere, docuere, passi sunt, et sepulti, ab omnibus celebrari; hoc in Italia, hoc in Gallia, quas discendi uel orandi studio pertransiuimus, ab omnibus agi conspeximus; hoc Africam, Asiam, Aegyptum, Greciam, et omnem orbem, quacumque Christi ecclesia diffusa est, per diuersas nationes et linguas, uno ac non diuerso temporis ordine geri conperimus; praeter hos tantum et obstinationis eorum conplices, Pictos dico et Brettones, cum quibus de duabus ultimis oceani insulis, et his non totis, contra totum orbem stulto labore pugnant.» Cui haec dicenti respondit Colmanus: «Mirum quare stultum appellare uelitis laborem nostrum, in quo tanti apostoli, qui super pectus Domini recumbere dignus fuit, exempla sectamur; cum ipsum sapientissime uixisse omnis mundus nouerit.» At Uilfridus: «Absit,» inquit, «ut Iohannem stultitiae reprehendamus, cum scita legis Mosaicae iuxta litteram seruaret, iudaizante adhuc in multis ecclesia, nec subito ualentibus apostolis omnem legis obseruantiam, quae a Deo instituta est, abdicare (quomodo simulacra, quae a daemonibus inuenta sunt, repudiare omnes, qui ad fidem ueniunt, necesse est), uidelicet ne scandalum facerent eis, qui inter gentes erant Iudaeis. Hinc est enim, quod Paulus Timotheum circumcidit, quod hostias in templo immolauit, quod cum Aquila et Priscilla caput Chorinti totondit; ad nihil uidelicet utile, nisi ad scandalum uitandum Iudaeorum. Hinc quod eidem Paulo Iacobus ait: “Uides, frater, quot milia sunt in Iudaeis, qui crediderunt; et omnes hi aemulatores sunt legis.” Nec tamen hodie clarescente per mundum euangelio necesse est, immo nec licitum fidelibus uel circumcidi, uel hostias Deo uictimarum offerre carnalium. Itaque Iohannes secundum legis consuetudinem XIIIIa die mensis primi ad uesperam incipiebat celebrationem festi paschalis, nil curans, utrum haec sabbato, an alia qualibet feria proueniret. At uero Petrus cum Romae praedicaret, memor, quia Dominus prima sabbati resurrexit a mortuis, ac mundo spem resurrectionis contulit, ita pascha faciendum intellexit, ut secundum consuetudinem ac praecepta legis XIIIIam lunam primi mensis, aeque sicut Iohannes, orientem ad uesperam semper exspectaret; et hac exorta, si dominica dies, quae tunc prima sabbati uocabatur, erat mane uentura, in ipsa uespera pascha dominicum celebrare incipiebat, quomodo et nos omnes hodie facere solemus. Sin autem dominica non proximo mane post lunam XIIIIam, sed XVIa aut XVIIa aut alia qualibet luna usque ad XXIam esset uentura, exspectabat eam, et praecedente sabbato, uespere, sacrosancta paschae sollemnia inchoabat; sicque fiebat, ut dominica paschae dies nonnisi a XVa luna usque ad XXIam seruaretur. Neque haec euangelica et apostolica traditio legem soluit, sed potius adimplet, in qua obseruandum pascha a XIIIIa luna primi mensis ad uesperam usque ad XXIam lunam eiusdem mensis ad uesperam praeceptum est; in quam obseruantiam imitandam omnes beati Iohannis successores in Asia post obitum eius, et omnis per orbem ecclesia conuersa est. Et hoc esse uerum pascha, hoc solum fidelibus celebrandum, Niceno concilio non statutum nouiter, sed confirmatum est, ut ecclesiastica docet historia. Unde constat uos, Colmane, neque Iohannis, ut autumatis, exempla sectari, neque Petri, cuius traditioni scientes contradicitis, neque legi, neque euangelio in obseruatione uestri paschae congruere. Iohannes enim ad legis Mosaicae decreta tempus paschale custodiens, nil de prima sabbati curabat; quod uos non facitis, qui nonnisi prima sabbati pascha celebratis. Petrus a XVa luna usque ad XXIam diem paschae dominicum celebrabat; quod uos non facitis, qui a XIIIIa usque ad XXam lunam diem dominicum paschae obseruatis; ita ut XIIIa luna ad uesperam saepius pascha incipiatis, cuius neque lex ullam fecit mentionem, neque auctor ac dator euangelii Dominus in ea, sed in XIIIIa uel uetus pascha manducauit ad uesperam, uel noui testamenti sacramenta in commemorationem suae passionis ecclesiae celebranda tradidit. Item lunam XXIam, quam lex maxime celebrandam commendauit, a celebratione uestri paschae funditus eliminatis; sicque, ut dixi, in celebratione summae festiuitatis neque Iohanni, neque Petro, neque legi, neque euangelio concordatis.»

III §25e

[E] His contra Colmanus: «Numquid,» ait, «Anatolius uir sanctus, et in praefata historia ecclesiastica multum laudatus, legi uel euangelio contraria sapuit, qui a XIIIIa usque ad XXam pascha celebrandum scripsit? Numquid reuerentissimum patrem nostrum Columbam et successores eius uiros Deo dilectos, qui eodem modo pascha fecerunt, diuinis paginis contraria sapuisse uel egisse credendum est? cum plurimi fuerint in eis, quorum sanctitati caelestia signa, et uirtutum quae fecerunt miracula testimonium praebuerunt; quos ipse sanctos esse non dubitans, semper eorum uitam, mores, et disciplinam sequi non desisto.»

III §25f

[E] At Uilfridus: «Constat,» inquit, «Anatolium uirum sanctissimum, doctissimum, ac laude esse dignissimum; sed quid uobis cum illo, cum nec eius decreta seruetis? Ille enim in pascha suo regulam utique ueritatis sequens, circulum X et VIIII annorum posuit, quem uos aut ignoratis, aut agnitum et a tota Christi ecclesia custoditum pro nihilo contemnitis. Ille sic in pascha dominico XIIIIam lunam conputauit, ut hanc eadem ipsa die more Aegyptiorum XVam lunam ad uesperam esse fateretur. Sic item XXam die dominico paschae adnotauit, ut hanc declinata eadem die esse XXIam crederet. Cuius regulam distinctionis uos ignorasse probat, quod aliquoties pascha manifestissime ante plenilunium, id est in XIIIa luna, facitis. De patre autem uestro Columba et sequacibus eius, quorum sanctitatem uos imitari, et regulam ac praecepta caelestibus signis confirmata sequi perhibetis, possem respondere; quia multis in iudicio dicentibus Domino, quod in nomine eius prophetauerint, et daemonia eiecerint, et uirtutes multas fecerint, responsurus sit Dominus, quia numquam eos nouerit. Sed absit, ut hoc de patribus uestris dicam, quia iustius multo est de incognitis bonum credere quam malum. Unde et illos Dei famulos ac Deo dilectos esse non nego, qui simplicitate rustica, sed intentione pia Deum dilexerunt. Neque illis multum obesse reor talem paschae obseruantiam, quamdiu nullus aduenerat, qui eis instituti perfectioris decreta, quae sequerentur, ostenderet; quos utique credo, siqui tunc ad eos catholicus calculator adueniret, sic eius monita fuisse secuturos, quomodo ea, quae nouerant ac didicerant, Dei mandata probantur fuisse secuti. Tu autem et socii tui, si audita decreta sedis apostolicae, immo uniuersalis ecclesiae, et haec litteris sacris confirmata sequi contemnitis, absque ulla dubietate peccatis. Etsi enim patres tui sancti fuerunt, numquid uniuersali, quae per orbem est, ecclesiae Christi eorum est paucitas uno de angulo extremae insulae praeferenda? Et si sanctus erat, ac potens uirtutibus ille Columba uester, immo et noster, si Christi erat, num praeferri potuit beatissimo apostolorum principi, cui Dominus ait: “Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praeualebunt aduersus eam, et tibi dabo claues regni caelorum”?»

III §25g

[E] Haec perorante Uilfrido, dixit rex: «Uerene, Colmane, haec illi Petro dicta sunt a Domino?» Qui ait: «Uere, rex.» At ille: «Habetis,» inquit, «uos proferre aliquid tantae potestatis uestro Columbae datum?» At ille ait: «Nihil.» Rursum rex: «Si utrique uestrum,» inquit, «in hoc sine ulla controuersia consentiunt, quod haec principaliter Petro dicta, et ei claues regni caelorum sint datae a Domino?» Responderunt: «Etiam,» utrique. At ille ita conclusit: «Et ego uobis dico, quia hic est ostiarius ille, cui ego contradicere nolo; sed, in quantum noui uel ualeo, huius cupio in omnibus oboedire statutis; ne forte, me adueniente ad fores regni caelorum, non sit qui reserat, auerso illo, qui claues tenere probatur.»

Haec dicente rege, fauerunt adsidentes quique siue adstantes maiores una cum mediocribus, et abdicata minus perfecta institutione, ad ea, quae meliora cognouerant, sese transferre festinabant.

III.26 How Colman, being worsted, returned home, and Tuda succeeded him in the bishopric, and of the state of the church under those teachers. [664 A.D.]

[E] FINITOQUE conflictu, ac soluta contione, Agilberctus domum rediit. Colman uidens spretam suam doctrinam, sectamque esse dispectam, adsumtis his, qui se sequi uoluerunt, id est qui pascha catholicum et tonsuram coronae (nam et de hoc quaestio non minima erat) recipere nolebant, Scottiam regressus est, tractaturus cum suis, quid de his facere deberet. Cedd, relictis Scottorum uestigiis, ad suam sedem rediit, utpote agnita obseruatione catholici paschae. Facta est autem haec quaestio anno dominicae incarnationis DCLXIIII, qui fuit annus Osuiu regis XXIIus, episcopatus autem Scottorum, quem gesserunt in prouincia Anglorum, annus XXXus; siquidem Aidan X et VII annis, Finan decem, Colman tribus episcopatum tenuere.

III §26b

[E] Reuerso autem patriam Colmano, suscepit pro illo pontificatum Nordanhymbrorum famulus Christi Tuda, qui erat apud Scottos austrinos eruditus, atque ordinatus episcopus, habens iuxta morem prouinciae illius coronam tonsurae ecclesiasticae, et catholicam temporis paschalis regulam obseruans; uir quidem bonus ac religiosus, sed permodico tempore ecclesiam regens. Uenerat autem de Scottia, tenente adhuc pontificatum Colmano, et diligenter ea, quae ad fidem ac ueritatem pertinent, et uerbo cunctos docebat, et opere. Porro fratribus, qui in Lindisfarnensi ecclesia, Scottis abeuntibus, remanere maluerunt, praepositus est abbatis iure uir reuerentissimus ac mansuetissimus Eata, qui erat abbas in monasterio, quod dicitur Mailros; quod aiunt Colmanum abiturum petisse et inpetrasse a rege Osuiu, eo quod esset idem Eata unus de XII pueris Aidani, quos primo episcopatus sui tempore de natione Anglorum erudiendos in Christo accepit. Multum namque eundem episcopum Colmanum rex pro insita illi prudentia diligebat. Ipse est Eata, qui non multo post eidem ecclesiae Lindisfarnensi episcopus factus est. Abiens autem domum Colman adsumsit secum partem ossuum reuerentissimi patris Aidani; partem uero in ecclesia, cui praeerat, reliquit, et in secretario eius condi praecepit.

III §26c

[E] Quantae autem parsimoniae, cuius continentiae fuerit ipse cum prodecessoribus suis, testabatur etiam locus ille, quem regebant, ubi abeuntihus eis, excepta ecclesia, paucissimae domus repertae sunt, hoc est illae solummodo, sine quibus conuersatio ciuilis esse nullatenus poterat. Nil pecuniarum absque pecoribus habebant. Siquid enim pecuniae a diuitibus accipiebant, mox pauperibus dabant. Nam neque ad susceptionem potentium saeculi, uel pecunias colligi, uel domus praeuideri necesse fuit, qui numquam ad ecclesiam nisi orationis tantum et audiendi uerbi Dei causa ueniebant. Rex ipse, cum oportunitas exegisset, cum V tantum aut VI ministris ueniebat, et expleta in ecclesia oratione discedebat. Quod si forte eos ibi refici contingeret, simplici tantum et cotidiano fratrum cibo contenti, nil ultra quaerebant. Tota enim fuit tunc sollicitudo doctoribus illis Deo seruiendi, non saeculo; tota cura cordis excolendi, non uentris.

III §26d

[E] Unde et in magna erat ueneratione tempore illo religionis habitus; ita ut, ubicumque clericus aliqui aut monachus adueniret, gaudenter ab omnibus tamquam Dei famulus exciperetur. Etiam si in itinere pergens inueniretur, adcurrebant, et flexa ceruice uel manu signari, uel ore illius se benedici gaudebant; uerbis quoque horum exhortatoriis diligenter auditum praebebant. Sed et diebus dominicis ad ecclesiam siue ad monasteria certatim, non reficiendi corporis, sed audiendi sermonis Dei gratia confluebant; et siquis sacerdotum in uicum forte deueniret, mox congregati in unum uicani uerbum uitae ab illo expetere curabant. Nam neque alia ipsis sacerdotibus aut clericis uicos adeundi, quam praedicandi, baptizandi, infirmos uisitandi, et, ut breuiter dicam, animas curandi causa fuit; qui in tantum erant ab omni auaritiae peste castigati, ut nemo territoria ac possessiones ad construenda monasteria, nisi a potestatibus saeculi coactus, acciperet. Quae consuetudo per omnia aliquanto post haec tempore in ecclesiis Nordanhymbrorum seruata est. Sed de his satis dictum.

III.27 How Egbert, a holy man of the English nation, led a monastic life in Ireland. [664 A.D.]

[E] EODEM autem anno dominicae incarnationis DCLXIIII, facta erat eclipsis solis die tertio mensis Maii, hora circiter Xa diei; quo etiam anno subita pestilentiae lues, depopulatis prius australibus Brittaniae plagis, Nordanhymbrorum quoque prouinciam corripiens, atque acerba clade diutius longe lateque desaeuiens, magnam hominum multitudinem strauit. Qua plaga praefatus Domini sacerdos Tuda raptus est de mundo, et in monasterio, quod uocatur Pægnalaech, honorifice sepultus. Haec autem plaga Hiberniam quoque insulam pari clade premebat. Erant ibidem eo tempore multi nobilium simul et mediocrium de gente Anglorum, qui tempore Finani et Colmani episcoporum, relicta insula patria, uel diuinae lectionis, uel continentioris uitae gratia illo secesserant. Et quidam quidem mox se monasticae conuersationi fideliter mancipauerunt, alii magis circueundo per cellas magistrorum, lectioni operam dare gaudebant; quos omnes Scotti libentissime suscipientes, uictum eis cotidianum sine pretio, libros quoque ad legendum, et magisterium gratuitum praebere curabant.

III §27b

[E] Erant inter hos duo iuuenes magnae indolis de nobilibus Anglorum, Edilhun et Ecgberct, quorum prior frater fuit Ediluini, uiri aeque Deo dilecti, qui et ipse aeuo sequente Hiberniam gratia legendi adiit, et bene instructus patriam rediit, atque episcopus in prouincia Lindissi factus, multo ecclesiam tempore nobilissime rexit. Hi ergo cum essent in monasterio, quod lingua Scottorum Rathmelsigi appellatur, et omnes socii ipsorum uel mortalitate de saeculo rapti, uel per alia essent loca dispersi, correpti sunt ambo morbo eiusdem mortalitatis, et grauissime adflicti; e quibus Ecgberct, sicut mihi referebat quidam ueracissimus et uenerandae canitiei presbyter, qui se haec ab ipso audisse perhibebat, cum se aestimaret esse moriturum, egressus est tempore matutino de cubiculo, in quo infirmi quiescebant, et residens solus in loco oportuno, coepit sedulus cogitare de actibus suis, et conpunctus memoria peccatorum suorum faciem lacrimis abluebat, atque intimo ex corde Deum precabatur, ne adhuc mori deberet, priusquam uel praeteritas neglegentias, quas in pueritia siue infantia commiserat, perfectius ex tempore castigaret, uel in bonis se operibus habundantius exerceret. Uouit etiam uotum, quia adeo peregrinus uiuere uellet, ut numquam in insulam, in qua natus est, id est Brittaniam, rediret; quia praeter sollemnem canonici temporis psalmodiam, si non ualetudo corporis obsisteret, cotidie psalterium totum in memoriam diuinae laudis decantaret; quia in omni septimana diem cum nocte ieiunus transiret. Cumque finitis lacrimis, precibus, et uotis domum rediret, inuenit sodalem dormientem; et ipse quoque lectulum conscendens, coepit in quietem membra laxare. Et cum paululum quiesceret, expergefactus sodalis respexit eum, et ait: «O frater Ecgbercte, o quid fecisti? Sperabam, quia pariter ad uitam aeternam intraremus. Uerumtamen scito, quia, quae postulasti, accipies.» Didicerat enim per uisionem et quid ille petisset, et quia petita inpetrasset.

III §27c

[E] Quid multa? Ipse Edilhun proxima nocte defunctus est; at uero Ecgberect decussa molestia egritudinis conualuit, ac multo postea tempore uiuens, acceptumque sacerdotii gradum condignis ornans actibus, post multa uirtutum bona, ut ipse desiderabat, nuper, id est anno dominicae incarnationis DCCXXVIIII, cum esset ipse annorum XC, migrauit ad regna caelestia. Duxit autem uitam in magna humilitatis, mansuetudinis, continentiae, simplicitatis, et iustitiae perfectione. Unde et genti suae et illis, in quibus exulabat, nationibus Scottorum siue Pictorum, exemplo uiuendi, et instantia docendi, et auctoritate corripiendi, et pietate largiendi de his, quae a diuitibus acceperat, multum profuit. Addidit autem uotis, quae diximus, ut semper in XLma non plus quam semel in die reficeret, non aliud quam panem ac lac tenuissimum, et hoc cum mensura gustaret; quod uidelicet lac pridie nouum in fiala ponere solebat, et post noctem ablata superficie crassiore, ipse residuum cum modico, ut diximus, pane bibebat. Cuius modum continentiae etiam XL diebus ante natale Domini, totidem quoque post peracta sollemnia pentecostes, hoc est Lmae, semper obseruare curabat.

III.28 How, when Tuda was dead, Wilfrid was ordained, in Gaul, and Ceadda, among the West Saxons, to be bishops for the province of the Northumbrians. [664 A.D.]

[E] INTEREA rex Alchfrid misit Uilfridum presbyterum ad regem Galliarum, qui eum sibi suisque consecrari faceret episcopum. At ille misit eum ordinandum ad Agilberectum, de quo supra diximus, qui, relicta Brittania, Parisiacae ciuitatis factus erat episcopus; et consecratus est magno cum honore ab ipso, conuenientibus plurimis episcopis in uico regio, qui uocatur In Conpendio. Quo adhuc in transmarinis partibus propter ordinationem demorante, imitatus industriam filii rex Osuiu misit Cantiam uirum sanctum, modestum moribus, scripturarum lectione sufficienter instructum, et ea, quae in scripturis agenda didicerat, operibus solerter exsequentem, qui Eburacensis ecclesiae ordinaretur episcopus. Erat autem presbyter uocabulo Ceadda, frater reuerentissimi antistitis Ceddi, cuius saepius meminimus, et abbas monasterii illius, quod uocatur Laestingaeu. Misitque cum eo rex presbyterum suum uocabulo Eadhaedum, qui postea regnante Ecgfrido, Hrypensis ecclesiae praesul factus est. Uerum illi Cantiam peruenientes, inuenerunt archiepiscopum Deusdedit iam migrasse de saeculo, et necdum alium pro eo constitutum fuisse pontificem. Unde deuerterunt ad prouinciam Occidentalium Saxonum, ubi erat Uini episcopus; et ab illo est uir praefatus consecratus antistes, adsumtis in societatem ordinationis duobus de Brettonum gente episcopis, qui dominicum paschae diem, ut saepius dictum est, secus morem canonicum a XIIIIa usque ad XXam lunam celebrant. Non enim erat tunc ullus, excepto illo Uine, in tota Brittania canonice ordinatus episcopus.

III §28b

[E] Consecratus ergo in episcopum Ceadda maximam mox coepit ecclesiasticae ueritati et castitati curam inpendere; humilitati, continentiae, lectioni operam dare; oppida, rura, casas, uicos, castella propter euangelizandum, non equitando, sed apostolorum more pedibus incedendo peragrare. Erat enim de discipulis Aidani, eisdemque actibus ac moribus iuxta exemplum eius ac fratris sui Ceddi suos instituere curauit auditores. Ueniens quoque Brittaniam Uilfrid iam episcopus factus et ipse perplura catholicae obseruationis moderamina ccclesiis Anglorum sua doctrina contulit. Unde factum est, ut, crescente per dies institutione catholica, Scotti omnes, qui inter Anglos morabantur, aut his manus darent, aut suam redirent ad patriam.

III.29 How the priest Wighard was sent from Britain to Rome, to be ordained archbishop; of his death there, and of the letters of the Apostolic Pope giving an account thereof. [667 A.D.]

[E] HIS temporibus reges Anglorum nobilissimi, Osuiu prouinciae Nordanhymbrorum, et Ecgberct Cantuariorum, habito inter se consilio, quid de statu ecclesiae Anglorum esset agendum, intellexerat enim ueraciter Osuiu, quamuis educatus a Scottis, quia Romana esset catholica et apostolica ecclesia, adsumserunt cum electione et consensu sanctae ecclesiae gentis Anglorum, uirum bonum et aptum episcopatu, presbyterum nomine Uighardum, de clero Deusdedit episcopi, et hunc antistitem ordinandum Romam miserunt; quatinus accepto ipse gradu archiepiscopatus, catholicos per omnem Brittaniam ecclesiis Anglorum ordinare posset antistites.

III §29b

[E] Uerum Uighard Romam perueniens, priusquam consecrari in episcopatum posset, morte praereptus est, et huiusmodi litterae regi Osuiu Brittaniam remissae:

Domino excellenti filio Osuio regi Saxonum Uitalianus cpiscopus, seruus seruorum Dei.

Desiderabiles litteras excellentiae uestrae suscepimus; quas relegentes cognouimus eius piissimam deuotionem, feruentissimumque amorem, quem habet propter beatam uitam; et quia dextera Domini protegente, ad ueram et apostolicam fidem sit conuersus, sperans, sicut in sua gente regnat, ita et cum Christo de futuro conregnare. Benedicta igitur gens, quae talem sapientissimum et Dei cultorem promeruit habere regem; quia non solum ipse Dei cultor extitit, sed etiam omnes subiectos suos meditatur die ac nocte ad fidem catholicam atque apostolicam pro suae animae redemtione conuerti. Quis enim audiens haec suauia non laetetur? Quis non exultet et gaudeat in his piis operibus? Quia et gens uestra Christo omnipotenti Deo credidit secundum diuinorum prophetarum uoces, sicut scriptum est in Isaia: «In die illa radix Iesse, qui stat in signum populorum, ipsum gentes deprecabuntur.» Et iterum: «Audite insulae, et adtendite populi de longe.» Et post paululum: «Parum,» inquit, «est, ut mihi sis seruus ad suscitandas tribus Iacob, et feces Israel conuertendas. Dedi te in lucem gentium, ut sis salus mea usque ad extremum terrae.» Et rursum: «Reges uidebunt, et consurgent principes, et adorabunt.» Et post pusillum: «Dedi te in foedus populi, ut suscitares terram, et possideres hereditates dissipatas, et diceres his, qui uincti sunt: “Exite,” et his, qui in tenebris: “Reuelamini.”» Et rursum: «Ego Dominus uocaui te in iustitia, et adprehendi manum tuam, et seruaui, et dedi te in foedus populi, in lucem gentium, ut aperires oculos caecorum, et educeres de conclusione uinctum, de domo carceris sedentes in tenebris.»

Ecce, excellentissime fili, quam luce clarius est, non solum de uobis, sed etiam de omnibus prophetatum gentibus, quod sint crediturae in Christo omnium conditore. Quamobrem oportet uestram celsitudinem, utpote membrum existens Christi, in omnibus piam regulam sequi perenniter principis apostolorum, siue in pascha celebrandum, siue in omnibus, quae tradiderunt sancti apostoli Petrus et Paulus, qui ut duo luminaria caeli inluminant mundum, sic doctrina eorum corda hominum cotidie inlustrat credentium.»

III §29c

[E] Et post nonnulla, quibus de celebrando per orbem totum uno uero pascha loquitur:

«Hominem denique,» inquit,

«docibilem et in omnibus ornatum antistitem, secundum uestrorum scriptorum tenorem, minime ualuimus nunc repperire pro longinquitate itineris. Profecto enim dum huiusmodi apta reppertaque persona fuerit, eum instructum ad uestram dirigemus patriam, ut ipse et uiua uoce, et per diuina oracula omnem inimici zizaniam ex omni ucstra insula cum diuino nutu eradicet. Munuscula a uestra celsitudine beato principi apostolorum directa pro aeterna eius memoria suscepimus, gratiasque ei agimus, ac pro eius incolumitate iugiter Deum deprecamur cum Christi clero. Itaque qui haec obtulit munera, de hac subtractus est lucc, situsque ad limina apostolorum, pro quo ualde sumus contristati, cum hic esset defunctus. Ucrumtamen gerulis harum nostrarum litterarum uestris missis, et beneficia sanctorum, hoc est reliquias beatorum apostolorum Petri et Pauli, et sanctorum martyrum Laurentii, Iohannis, et Pauli, et Gregorii, atque Pancratii eis fecimus dari, uestrae excellentiae profecto omnes contradendas. Nam et coniugi uestrae, nostrae spiritali filiae, direximus per praefatos gerulos crucem clauem auream habentem de sacratissimis uinculis beatorum Petri et Pauli apostolorum; de cuius pio studio cognoscentes, tantum cuncta sedes apostolica una nobiscum laetatur, quantum eius pia opera coram Deo flagrant et uernant. Festinet igitur, quaesumus, uestra celsitudo, ut optamus, totam suam insulam Deo Christo dicare. Profecto enim habet protectorem, humani generis redemtorem Dominum nostrum Iesum Christum, qui ei cuncta prospera inpertiet, uti nouum Christi populum coaceruet, catholicam ibi et apostolicam constituens fidem. Scriptum est enim: «Quaerite primum regnum Dei et iustitiam eius, et haec omnia adicientur uobis.» Nimirum enim quaerit et inpetrabit, et ei omnes suae insulae, ut optamus, subdentur. Paterno itaque affectu salutantes uestram excellentiam, diuinam precamur iugiter clementiam, quae uos uestrosque omnes in omnibus bonis operibus auxiliari dignetur, ut cum Christo in futuro regnetis saeculo. Incolumem excellentiam uestram gratia superna custodiat.»

Quis sane pro Uighardo reppertus ac dedicatus sit antistes, libro sequente oportunius dicetur.

III.30 How the East Saxons, during a pestilence, returned to idolatry, but were soon brought back from their error by the zeal of Bishop Jaruman. [665 A.D.]

[E] EODEM tempore prouinciae Orientalium Saxonum post Suidhelmum, de quo supra diximus, praefuere reges Sigheri et Sebbi, quamuis ipsi regi Merciorum Uulfheræ subiecti. Quae uidelicet prouincia cum praefatae mortalitatis clade premeretur, Sigheri cum sua parte populi, relictis Christianae fidei sacramentis, ad apostasiam conuersus est. Nam et ipse rex et plurimi de plebe siue optimatibus, diligentes hanc uitam, et futuram non quaerentes, siue etiam non esse credentes, coeperunt fana, quae derelicta erant, restaurare, et adorare simulacra, quasi per haec possent a mortalitate defendi. Porro socius eius et coheres regni eiusdem, Sebbi, magna fidem perceptam cum suis omnibus deuotione seruauit, magna, ut in sequentibus dicemus, uitam fidelem felicitate conpleuit.

III §30b

[E] Quod ubi rex Uulfheri conperit, fidem uidelicet prouinciae ex parte profanatam, misit ad corrigendum errorem, reuocandamque ad fidem ueritatis prouinciam Iaruman episcopum, qui successor erat Trumheri. Qui multa agens solertia, iuxta quod mihi presbyter, qui comes itineris illi et cooperator uerbi extiterat, referebat, erat enim religiosus et bonus uir, longe lateque omnia peruagatus, et populum et regem praefatum ad uiam iustitiae reduxit; adeo ut relictis siue destructis fanis arisque, quas fecerant, aperirent ecclesias, ac nomen Christi, cui contradixerant, confiteri gauderent, magis cum fide resurrectionis in illo mori, quam in perfidiae sordibus inter idola uiuere cupientes. Quibus ita gestis, et ipsi sacerdotes doctoresque eorum domum rediere laetantes.

Introduction: Life of Bede Sect. I. -- Of his birth.

The year of our Lord 673, remarkable for one of the most important of our early English councils, held at Hertford, for the purpose of enforcing certain general regulations of the church, has an equal claim on our attention, as the year in which that great teacher of religion, literature, and science, the Venerable Bede, first saw the light.

The time of his birth has, however, been placed by some writers as late as a.d. 677, but this error arose from not perceiving that the last two or three pages of his Chronological Epitome, attached to the Ecclesiastical History, were added by another hand.*

Bede's own words appear decisive in fixing the date of his birth ; -- " This is the present state of Britain, about 285 years since the coming of the Saxons, and in the seven hundred and thirty-first year of our Lord's incarnation." To this he subjoins a short chronology which comes down to 731, and was continued to 734, either by another hand or by Bede himself, at a later period just before his death : he then gives a short account of the principal events of his own life, and says, that he has attained (attigisse) the fifty-ninth year of his life. Gehle, in his recent publication on the life of Bede, has not scrupled to fix the year 672, interpreting Bede's expression that he had attained his fifty-ninth year as implying that he was entering on his sixtieth. On the other hand, another learned critic whose opinion has been adopted by Stevenson in his Litroduction [p. 7], has endeavoured to show that 674 is the true date. But in so unimportant a particular it is hardly worth while to weigh the conflicting opinions, and the intermediate date, so long ago settled by Mabillon, and apparently so well borne out by Bede's own words, is perhaps the best that can be adopted.

It is always to be regretted, when little is known of the early life of eminent men, as in all cases where many facts have been handed down concerning the years of their youth, something or other has invariably broken forth significant of their future life and fortunes. So very little, however, is known of this great ornament of England and father of the universal church, that, except his own writings, the letter of Cuthbert his disciple, and one or two other almost contemporary records, we have no means whatever of tracing his private history.

The place of his birth is said by Bede himself to have been in the territory afterwards belonging to the twin-monasteries of St. Peter and St. Paul, at Wearmouth and Jarrow. The whole of this territory, lying along the coast near the mouths of the rivers Tyne and Wear, was granted to abbat Benedict by king Egfrid two years after the birth of Bede. William of Malmesbury points out more minutely the spot where our author first saw the light. His words are these : " Britain, which some writers have called another world, because, from its lying at a distance, it has been overlooked by most geographers, contains in its remotest parts a place on the borders of Scotland, where Bede was born and educated. The whole country was formerly studded with monasteries, and beautiful cities founded therein by the Romans ; but now, owing to the devastations of the Danes and Normans, it has nothing to allure the senses. Through it runs the Wear, a river of no mean width, and of tolerable rapidity. It flows into the sea, and receives ships, which are driven thither by the wind, into its tranquil bosom. A certain Benedict built two churches on its banks, and founded there two monasteries, named after St. Peter and St. Paul, and united together by the same rule and bond of brotherly love."* The birth of Bede happened in the third year of Egfrid, son of Oswy, the first of the kings of Northumberland, after the union of the provinces Deira and Bernicia into one monarchy. The dominions of this king extended from the Humber to the Frith of Forth, and comprehended all the six northern counties of England, and the whole of the southern part of Scotland. The piety of Egfrid induced him to grant the large tract of land above men- tioned to one Biscop, surnamed Benedict, who had formerly been one of his thanes, but now became a monk, and built thereon a monastery, which he dedicated to St. Peter, on the north bank of the river Wear, and which from this circumstance derived the name of Wearmouth. The same pious abbat, eight years after [a.d. 682], built another monastic estabUshment, which he dedicated to St. Paul, at Jarrow, on the banks of the Tyne, at the distance of about five miles from the former. In memory of this, the following inscription, which has been preserved, was carved on a tablet in the church at Jarrow : --

Dedicatio Basilicas

S. Pauli VIII Kal. Mail

Anno XV Egfridi regis

Ceolfridi Abb. ejusdemque

Ecclesise Deo auctore

Conditoris anno IV.

The Dedication of the Church

of Saint Paul, on the 24th of April

in the fifteenth year of king Egfrid

and in the fourth year of abbat Ceolfrid,

who, under God, founded the same church.

These two establishments were for many years ruled by Benedict himself, and his associates Ceolfrid, Easterwin, and Sigfrid, and from the unity and concord which prevailed between the two, deserved rather, as Bede expresses it, to be called "one single monastery built in two different places."

We cannot be certain as to the exact spot, but it is sufiiciently near the mark to ascertain that Bede was bom in the neighbourhood of these two monasteries, and probably in the village of Jarrow.

Of his parents nothing has been recorded. He tells us, in his own short narrative of himself, that he was placed, at the age of seven years, under the care of abbat Benedict, in the abbey of Wearmouth, that of Jarrow being not yet built. When, however, this second establishment was founded, Bede appears to have gone thither under Ceolfrid its first abbat, and to have resided there all the remainder of his life.

Sect. 2. -- Of his youth.

For a youth of such studious habits and indefatigable industry, no situation could have been more appropriate than that in which he was now placed. Benedict Biscop, the founder of the monasteries, was a man of extraordinary learning and singular piety. Though a nobleman by birth, he was unwearied in the pursuit of knowledge, and in ameliorating the condition of his country. In order to accomplish his benevolent intentions, he travelled into other countries, and introduced not only foreign literature, but arts hitherto unknown, into our island. He was the first who brought masons and glaziers home with him, having need of their services in the noble buildings which he erected. He travelled four or five times to Rome, and became intimate with Pope Agatho. Here he was much captivated with the liturgy of the Roman church, and their manner of chanting, for until then the Galilean or Mozarabic liturgy was used both in Britain and Ireland, as is alluded to in Augustine's Questions to pope Gregory. Each time, on his return to England, Benedict carried back with him the most valuable books and costly relics and works of art which could be procured for money. This collection, which was, by his orders, preserved with peculiar care, received considerable augmentations from the zeal and munificence of his successors. Bede's thirst for study was here, no doubt, satisfied : so large and valuable a library could scarcely have been within his reach elsewhere, even among the other Benedictines of the day, however well qualified that order was to encourage a taste for learning, and to provide means for gratifying that taste among its fosterUngs. In so large a community, too, as that of Wearmouth, there were doubtlessly many scholars of mature age, who would all assist in promoting the studies of so talented a youth as he who was now introduced within their walls.

Bede was not, however, left to chance, or the untutored dictates of his own youthful fancy, to find his way as he could through the years spent in the rudiments of learning. In the study of theology and the Holy Scriptures, he received, ...

Sect. 3. -- ?

[missing page] ...

This, however, no doubt happened after he took priest's orders in his thirtieth year, though the eleven years which intervened must have been sedulously spent in laying up that store of erudition which afterwards enabled him to shine forth to the world in every department of literature. For it does not appear that he published any thing in writing until after he had undergone the second of the church's ordinances. This we have from his own words, " From the time of my taking priest's orders, to the fifty-ninth year of my age, I have occupied myself in making these short extracts from the works of the venerable fathers for the use of me and mine, or in adding thereto somewhat of my own, after the model of their meaning and interpretation."

If, however, he was admitted unusually early to the orders of deacon, he was in no mind, on the other hand, to rush hastily, or without long and patient study, into the full duty of the priest's office ; and thus he devoted eleven patient years to qualify himself for the various services which he was preparing to render to the literature of his country, and the interests of the church.

Sect. 4. -- Of his clerical and literary labours.

The office of priest, or mass priest, as he is called in king Alfred's Anglo-Saxon translation, brought Avith it a considerable portion of duties which would not allow him to devote the whole of his time to his favourite occupations. His employment was to say mass in the church, by which we are to understand that he officiated at the various masses which were performed at different hours in the day, besides perhaps assisting in the morning and evening prayers of the monastery. The following extracts from Anglo-Saxon writers, quoted by Sharon Turner, will well describe the responsible functions which were supposed to belong to the priest's office.

Priests ! you ought to be well provided with books and apparel as suits your condition. The mass-priest should at least have his missal, his singing-book, his reading-book, his psalter, his hand-book, his penitential, and his numeral one. He ought to have his officiating garments, and to sing from sun-rise, with the nine intervals and nine readings. His sacramental cup should be of gold or silver, glass or tin, and not of earth, at least not of wood. The altar should be always clean, well clothed, and not defiled with dirt. There should be no mass without wine.

Take care that you be better and wiser in your spiritual craft than worldly men are in theirs, that you may be fit teachers of true wisdom. The priest should preach rightly the true belief ; read fit discourses ; visit the sick ; and baptize infants, and give the unction when desired. No one should be a covetous trader, nor a plunderer, nor drunk often in wine-houses, nor be proud or boastful, nor wear ostentatious girdles, nor be adorned with gold, but to do honour to himself by his good morals.

They should not be litigious nor quarrelsome, nor seditious, but should pacify the contending ; nor carry arms, nor go to any fight, though some say that priests should carry weapons when necessity requires ; yet the servant of God ought not to go to any war or military exercise. Neither a wife nor a battle becomes them, if they will rightly obey God and keep his laws as becomes their state.

Their duties are also described in the Canons of Edgar in the following terms: --

They are forbidden to carry any controversy among themselves to a lay-tribunal. Their own companions were to settle it, or the bishop was to determine it.

No priest was to forsake the church to which he was consecrated, nor to intermeddle with the rights of others, nor to take the scholar of another. He was to learn sedulously his own handicraft, and not put another to shame for his ignorance, but to teach him better. The high-born were not to despise the less-born, nor any to be unrighteous or covetous dealers. He was to baptize whenever required, and to abolish all heathenism and witchcraft. They were to take care of their churches, and apply exclusively to their sacred duties ; and not to indulge in idle speech, or idle deeds, or excessive drinking ; nor to let dogs come within their church-inclosure, nor more swine than a man might govern.

They were to celebrate mass only in churches, and on the altar, unless in cases of extreme sickness. They were to have at mass their corporalis garment, and the subucula under their alba ; and all their officiating garments were to be woven. Each was to have a good and right book. No one was to celebrate mass, unless fasting, and unless he had one to make responses ; nor more than three times a day ; nor unless he had, for the eucharist, pure bread, wine and water. The cup was to be of something molten, not of wood. No woman was to come near the altar during mass. The bell was to be rung at the proper time.

They were to preach every Sunday to the people ; and always to give good examples. They were ordered to teach youth with care, and to draw them to some craft. They were to distribute alms, and urge the people to give them, and to sing the psalms during the distribution, and to exhort the poor to intercede for the donors. They were forbidden to swear, and were to avoid ordeals. They were to recommend confession, penitence, and compensation ; to administer the sacrament to the sick, and to anoint him if he desired it ; and the priest was always to keep oil ready for this purpose and for baptism. He was neither to hunt, or hawk, or dice ; but to play with his book as became his condition. [Wilkins's Leges Anglo-Saxonicae, 85-87]

But the duties pointed out in these extracts do not seem to have satisfied the Venerable Bede ; he applied himself to every branch of literature and science then known, and besides study, and writing comments on the Scriptures, he treated on several subjects, on history, astrology, orthography, rhetoric, and poetry ; in the latter of which he was not inferior to other poets of that age, as appears by what he has left us on the Ufe of St. Cuthbert, and some verses in his Ecclesiastical History; he wrote likewise two books of the Art of Poetry, which are not now extant ; a book of Hymns, and another of Epigrams. Bede's own writings inform us of the names of some of his literary friends ; among whom were Eusebius or Huetbert, to whom he inscribed his book, De Ratione Temporum, and his Interpretation on the Apocalypse, and who was afterwards abbat of Wearmouth : Cuthbert, called likewise Antonius, to whom he inscribed his book, De Arte Metrica, and who succeeded Huetbert, and was afterwards abbat of Jarrow ; he wrote of his master's death, but of this hereafter : also Constantino, to whom he inscribed his book, De Divisione Numerorum; and Nothelm, then priest at London, and afterwards archbishop of Canterbury, to whom he wrote his Questions on the Books of Kings; to which we may add several in other monasteries ; whilst others have improperly classed amongst them Alcuinus, afterwards preceptor to Charles the Great.

Thus was the time of that excellent man employed in doing good to mankind, seldom or never moving beyond the limits of his own monastery, and yet in the dark cloister of it surveying the whole world, and dispensing to it the gifts entrusted to him ; it seems not a httle surprising, that one who had scarcely moved away from the place of his nativity, should so accurately describe those at a distance ; and this quality in his writings, when considered with reference to the age in which he Uved, is the more remarkable, as there is but one other recorded in history who possessed it in equal perfection, -- the immortal Homer.

Sect. 5. -- Of his supposed journey to Rome.

The peaceful tenor of Bede's monastic Hfe was apparently uninterrupted by absence or travel, and his own words might be thought to afford sufficient authority for the supposition. A controversy, hoAvever, on this subject has arisen from a letter first published by William of Malmesbury, which to this hour has not been satisfactorily decided. This historian says that Bede's learning and attainments were so higlily esteemed, that pope Sergius wished to see him at Rome, and consult him on questions of importance and difficulty relating to the church. He accordingly quotes a letter, addressed by Sergius to abbat Ceolfrid, in which he is requested to send Bede without delay to Rome. Now it is argued, and apparently with truth, that Bede would not have dared to decline an invitation coming from so high a quarter; and yet it is all but certain that Bede never was out of England. He tells us distinctly that his whole life was spent in the neighbourhood of Jarrow ; and that the letters, which he has iuGerted in his Ecclesiastical History, had been procured for him at Rome by Nothelm, which would certainly lead us to infer that Bede tvas not there himself. Moreover, he tells us in his treatise, De Natura Rerum [46], that he was not with the monks of Yarrow, who went to Rome in the year 701. It is therefore certain that Bede, if invited, never went to Rome ; and it is most probable, as has been stated by Gehle in his Latin Life of Bede, that the unexpected death of Pope Sergius, which happened shortly after, was the cause of his not undertaking the journey.

Sect. 6. -- Of his pretended residence at Cambridge.

It has been also asserted, that Bede resided at the University of Cambridge, and taught there in the office of Professor. This has been maintained by certain members of that University, who have been eager to claim such an illustrious man as their own ; whilst other writers of the University of Oxford have been induced, by a corresponding jealousy, to deny the fact.

The principal authority for this ill-supported statement is found in a volume called Liber Niger, preserved in the University of Cambridge. Out of that book, Hearne, in the year 1719, published Nicolai Cantalupi Historiola de Antiquitate et Origine Universitatis Cantabrigiensis, simul cum Chronicis Sprotti Ox.

In this history Bede is said, "at the request of doctor Wilfred, and at the bidding of abbat Ceolfrid, to have left the territory belonging to the monastery of St. Peter and St. Paul, and being even then a monk in mind and regular discipline, though not in dress, to have gone, in the year 682, to Cambridge, where by sowing the seeds of knowledge for himself and others, by writing books and teaching the ignorant, he was of use before God and man in eradicating prevailng errors.

It is hardly necessary to observe, that this is said to have happened at a time when Bede was little more than nine years old ! Seven years after he is stated to have had public honours conferred on him by the University, and at a later period to be still pursuing the duties of a teacher.

In support of these statements a letter is produced, purporting to be addressed to the Students of the University of Cambridge, by Alcuin, in which allusion is made to Bede as still alive, but Alcuin was fifty years later than Bede, and the supposed letter is consequently a forgery.

Sect. 7. -- Of his occasional visits to his friends.

We may therefore infer without hesitation that Bede did not travel far from the monastery. This is both plainly asserted in his own account of his secluded life, and appears also from the want of any evidence to the contrary. Yet it is certain he made visits and excursions to other places ; nor can we suppose that he confined himself entirely within the monastery, and never indulged the pleasure of seeing and conversing with his friends. In his own letter to Egbert, archbishop of York, and nephew to king Ceolwulf, he alludes to a visit which he paid to that nobleman and prelate, and acknowledges an invitation to go there for the sake of conferring with him on their common pursuits in the year following. He was unable to comply with this request, in consequence of illness, and therefore communicated with his Friend by letter. In another letter, still extant, addressed to Wictred [King of Kent] on the celebration of Easter, he speaks of the kindness and affability with which he had been received by him Oil a former occasion. It is not improbable that he might sometimes likewise pay visits to the court ; for Ceolwulf, king of the Northumbrians, in one of whose provinces, i. e. Bernicia, Bede lived, was himself a man of singular learning, and a very great encourager of it in others ; and had, doubtlessly, an extraordinary respect for Bede, as appears by his request to him to write the Ecclesiastical History, and by Bede's submitting the papers to him for his perusal. That prince was not only a lover of learned men in general, but especially of that part of them who led a monastic life, insomuch tlaat, about three years after Bede's death, he resigned his crown, and became a monk at Lindisfarne.

Sect. 8. -- Of his death.

The tranquillity of Bede's life, passed, as we have seen, entirely in the monastery of Jarrow, has left it a difficult task for his biographers to extend their accounts of him to that length which might seem suitable to his reputation and the value of his works. It has been truly remarked that scholars and persons of sedentary habits, though liable to frequent petty illnesses from want of bodily exercise and too great mental exertion, are nevertheless on the whole rather a long-lived race. This rule was not exempHfied in the case of Bede. He seems to have contracted at a somewhat early period a complaint in his stomach, accompanied with shortness of breath : "So that," says Malmesbury, "he suffered in his stomach, and drew his breath with pains and sighs." An attack of this disorder had lately prevented him from visiting his friend archbishop Egbert, and led to his writing him the valuable letter on the duties of a bishop, which we have still extant. We are not informed whether the disorder left him at that time, and came on afresh, when it at last killed him ; but it is most probable that he enjoyed general ill health during the last few years of his existence. He was ill some weeks before he died, and was attended by Cuthbert, who had been one of his pupils, and after Huetbert became abbat of the monastery. The Christian piety with which he suffered the dispensation which awaited him, has been the universal theme of panegyric. The whole scene of his increasing malady, his devout resignation, and fervent prayers for all his friends, together with his paternal admonitions for the regulation of their lives, and his uncontrollable anxiety to dictate to the boy who was his amanuensis, even to his last moments, are so beautifully recorded in the letter of his pupil Cuthbert, that we shall not attempt here to describe it in other terms.

Cuthbert's letter on the death of venerable bede.

To his fellow reader Cuthwin, beloved in Christ, Cuthbert, his school-fellow ; health for ever in the Lord. I have received with much pleasure the small present which you sent me, and with much satisfaction read the letters of your devout erudition ; wherein I found that masses and holy prayers are diligently celebrated by you for our father and master, Bede, whom God loved : this was what I principally desired, and therefore it is more pleasing, for the love of him (according to my capacity), in a few words to relate in what manner he departed this world, understanding that you also desire and ask the same. He was much troubled with short- ness of breath, yet without pain, before the day of our Lord's resurrection, that is, about a fortnight ; and thus he after- wards passed his life, cheerful and rejoicing, giving thanks to Almighty God every day and night, nay, every hour, till the day of our Lord's ascension, that is, the seventh before the kalends of June [twenty-sixth of May], and daily read lessons to us his disciples, and whatever remained of the day, he spent in singing psalms ; he also passed all the night awake, in joy and thanksgiving, unless a short sleep pre- vented it ; in which case he no sooner awoke than he pre- sently repeated his wonted exercises, and ceased not to give thanks to God Avith uplifted hands. I declare with truth, that I have never seen with my eyes, nor heard with my ears, any man so earnest in giving thanks to the living God.

O truly happy man ! He chanted the sentence of St. Paul the apostle, 'It is dreadful to fall into the hands of the living God,' and much more out of Holy Writ ; wherein also he admonished us to think of our last hour, and to shake off the sleep of the soul ; and being learned in our poetry, he said some things also in our tongue, for he said, putting the same into English,

For tham neod-fere
Nenig wyrtheth
Thances snottra
Thonne him thearf sy
To gehiggene

which means this : --

'No man is wiser than is requisite, before the necessary departure ; that is, to consider, before the soul departs hence, what good or evil it hath done, and how it is to be judged after its departure.'

He also sang antiphons according to our custom and his own, one of which is, 'O glorious King, Lord of all power, who, triumphing this day, didst ascend above all the heavens ; do not forsake us orphans ; but send down upon us the Spirit of truth which was promised to us by the Father. Hallelujah !' And when he came to that word, 'do not forsake us,' he burst into tears, and wept much, and an hour after he began to repeat what he had commenced, and we, hearing it, mourned with him. By turns we read, and by turns we wept, nay, we wept always whilst we read. In such joy W3 passed the days of Lent, till the aforesaid day ; and he rejoiced much, and gave God thanks, because he had been thought worthy to be so weakened. He often repeated,

'That God scourgeth every son whom he receiveth ;' and much more out of Holy Scripture ; as also this sentence from St. Ambrose, ' I have not lived so as to be ashamed to live among you ; nor do I fear to die, because we have a gracious God.' During these days he laboured to compose two works well worthy to be remembered, besides the lessons we had from him, and singing of Psalms ; viz. he translated the Gospel of St. John as lar as the words : ' But what are these among so many,' etc. [St. John, vi. 9.] into our own tongue, for the benefit of the church ; and some collections out of the Book of Notes of bishop Isidorus, saying : ' I will not have my pupils read a falsehood, nor labour therein without profit after my death.' When the Tuesday before the ascension of our Lord came, he began to suffer still more in his breath, and a small swelling appeared in his feet ; but he passed all that day and dictated cheerfully, and now and then among other things, said, ' Go on quickly, I know not how long I shall hold out, and whether my Maker will not soon take me away.' But to us he seemed very well to know the time of his departure ; and so he spent the night, awake, in thanksgiving ; and when the morning appeared, that is, Wednesday, he ordered us to write with all speed what he had begun ; and this done, we walked till the third hour with the relies of saints, according to the custom of that day. There was one of us with him, who said to him, ' Most dear master, there is still one chapter wanting : do you think it troublesome to be asked any more questions ?' He answered, 'It is no trouble. Take your pen, and make ready, and write fast.' Which he did, but at the ninth hour he said to me, ' I have some little articles of value in my chest, such as pepper, napkins, and incense : run quickly, and bring the priests of our monastery to me, that I may distribute among them the gifts which God has bestowed on me. The rich in this world are bent on giving gold and silver and other precious things. But I, in charity, will joyfully give my brothers what God has given unto me.' He spoke to every one of them, admonishing and entreating them that they would carefully say masses and prayers for him, which they readily promised ; but they all mourned and wept, especially because he said, 'They should no more see his face in this world.' They rejoiced for that he said, ' It is time that I return to Him who formed me out of nothing : I have lived long ; my merciful Judge well foresaw my life for me ; the time of my dissolution draws nigh ; for I desire to die and to be with Christ.' Having said much more, he passed the day joyfully till the evening ; and the boy, above mentioned, said : ' Dear master, there is yet one sentence not written.' He answered, ' Write quickly.' Soon after, the boy said, 'The sentence is now written.' He replied, ' It is well, you have said the truth. It is ended. Receive my head into your hands, for it is a great satisfaction to me to sit facing my holy place, where I was wont to pray, that I may also sitting call upon my Father.' And thus on the pavement of his little cell, singing : ' Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost,' when he had named the Holy Ghost, he breathed his last, and so departed to the heavenly kingdom. All who were present at the death of the blessed father, said they had never seen any other person expire with so much devotion, and in so tranquil a frame of mind. For as you have heard, so long as the soul animated his body, he never ceased to give thanks to the true and living God, with expanded hands exclaiming : ' Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost !' with other spiritual ejaculations. But know this, dearest brother, that I could say much concerning him, if my want of learning did not cut short my discourse. Nevertheless, by the grace of God, I purpose shortly to write more concerning him, particularly of those things which I saw with my own eyes, and heard with my own ears.

As we learn from this letter of Cuthbert that Bede died on St. Ascension-day which he states to have been that year the seventh before the kalends of June, this fact enables us to fix it on the 26th May, in the year of our Lord 735.

The remains of the venerable Bede were placed first under the south porch of the church. After being removed to a more honourable situation within the church, they were stolen from the monastery by Elfred a priest of Durban], who used for some years previously to offer up his prayers at Bede's tomb, on the anniversary of his death.

"On one of these occasions," says Simeon of Durham, "he went to Jarrow as usual, and having spent some days in the church in solitude, praying and watching, he returned in the early morning alone to Durham, without the knowledge of his companions -- a thing which he had never done before -- as though he wished to have no witness to his secret. Now, although he lived many years afterwards, yet he never again visited Jarrow, and it appeared as if he had achieved the object of his desires. When, also, he was asked by his most intimate friends, ' Where were the bones of venerable Bede?' he would reply, 'No one can answer that question so well as I. You may be assured, my brethren, beyond all doubt, that the same chest which holds the hallowed body of our father Cuthbert, also contains the bones of Bede, our reverend teacher and brother. It is useless to search beyond that little corner for any portion of his relics.'"

By this artifice the cathedral of Durham obtained possession of a valuable source of revenue in the offerings which were sure to be made at the tomb of so venerable a man. The theft was kept secret by the brethren until all who could have reclaimed the body were dead, and so Bede's bones remained until a.d. 1104, when St. Cuthbert's relics were removed, and those of Bede were placed alone in a linen bag in the same chest. Fifty years afterwards Hugh Pudsey, bishop of Durham, erected a shrine of gold and silver, adorned with jewels, in which he enclosed the relics of venerable Bede, with an inscription placed on it, which may be translated thus:

Within this chest Bede's mortal body lies.

In the reign of Henry VIII this beautiful shrine was demolished, and the saintly relics were treated with every indignity by the insane and ignorant mob. The only memorial now remaining in Durham cathedral of its having once been the resting-place of Bede's remains, is a long inscription to his memory concluding with the well known monkish rhyme:

Hac sunt in fossa Bedae venerabilis ossa.
III -- ANALYSIS OF BEDE'S ECCLESIASTICAL HISTORY.

The Ecclesiastical History of venerable Bede was first published on the Continent : numerous editions of it have been printed, which it is here necessary to enumerate.

It was first published in England by Wheloc, fol. Cantab. 1643-4, with an Appendix containing the Anglo-Saxon translation by king Alfred the Great.

To this succeeded the edition of Smith, printed at Cambridge in 1722, which superseded all the preceding. The basis of this edition was a MS. formerly belonging to More, bishop of Ely, and now deposited in the public library at Cambridge. [Kk, 5, 16.] At the end of the MS., which is written in Anglo-Saxon letters, are several notes in a somewhat later handwriting, by which it would appear that the volume was copied in the year 737, i.e. two years after Bede's death, and probably from the author's original manuscript.

The last edition of this celebrated and valuable work is that of Stevenson, pubhshed by the English Historical Society, Lond. 8vo. 1838. The editor professes to have used the same MS. of bishop More, and to have occasionally collated four others [Cotton. Tib. C, 11, Tib. A, XIV, Harl. 4978, and King's MS. 13 C, V.]. Prefixed to the volume is a copious and valuable notice of the author and his work, from Avhich we take the liberty of making the following long extract, as containing the most judicious account of this our author's greatest work.

The scope of this valuable and justly esteemed work is sufficiently indicated by its title. After some observations upon the position, inhabitants, and natural productions of Britain, the author gives a rapid sketch of its history from the earliest period until the arrival of Augustine in a.d. 597, at which era, in his opinion, the ecclesiastical history of our nation had its commencement. After that event, he treats, as was to be expected, for a time exclusively of the circumstances which occurred in Kent ; but, as Christianity extended itself over the other kingdoms into which England was then divided, he gradually includes their history in his narrative, until he reaches the year 731. Here he concludes his work, which embraces a space of one hundred and thirty-four years, with a Ereneral outline of the ecclesiastical state of the island.

The Introduction, which extends from the commencement of the work to the conversion of the Saxons to Christianity, is gleaned, as Bede himself informs us, from various writers. The chief sources for the description of Britain ai'e Pliny, Solinus, Orosius, and Gildas ; St. Basil is also cited ; and the traditions which were current in Bede's own day are occasionally introduced. The history of the Romans in Britain is founded chiefly upon Orosius, Eutropius, and Gildas, corrected, however, in some places by the author, apparently from tradition or local information, and augmented by an account of the introduction of Christianity under Lucius, of the martyrdom of St. Alban, copied apparently from some legend, and of the origin of the Pelagian heresy, -- all of them circumstances intimately connected with the ecclesiastical history of the island. The mention of Hengist and Horsa, and the allusion to the tomb of the latter at Horstead, render it probable that the account which Bede gives of the arrival of the Teutonic tribes, and their settlement in England, was communicated by Albinus and Nothelm. It is purely fabulous, being, in fact, not the history, but the tradition, of the Jutish kingdom of Kent, as appears from circumstances mentioned elsewhere in this work, as well as from the authorities there quoted. The two visits of Germanus to England, so important in the history of its religion, are introduced in the very words of Constantius Lugdunensis, and must therefore have been copied from that author. The ante- Augustine portion of the history is terminated by extracts from Gildas, relative to the conflicts between the Saxons and Britons. As the mission of Augustine in a.d. 596 is the period at which Bede ceases to speak of himself as a compiler, and assumes the character of an historian, it becomes incumbent upon us to examine into the sources upon whicli he has founded this, by far the most interesting portion of his history. The materials which he employed seem to have consisted of (i.) written documents, and (ii.) verbal information, (i.) The written materials may be divided into (1.) Historical information draAvn up and communicated by his correspondents for the express purpose of being employed in his work ; (2.) documents pre-existing in a narrative form, and (3.) transcripts of official documents.

(1.) That Bede's correspondents drew up and communicated to him information which he used when writing this history, is certain from what he states in its prologue ; and it is highly probable that to them we are indebted for many particulars connected with the history of kingdoms situated to the south of the river Humber, with which a monk of Jarrow, from his local position, was probably unacquainted. Traces of the assistance which he derived from Canterbury are perceptible in the minute acquaintance which he exhibits not only with the topography of Kent, but with its condition at the time when he wrote ; and the same remark is applicable, although in a more limited degree, to most of the southern kingdoms.

(2.) Documents pre-existing in an historical form are seldom quoted : amongst those of which use has been made may be numbered the Life of Gregory the Great, written by Paulus Diaconus ; the miracles of Ethelberga, abbess of Barking ; the Life of Sebbi, king- of the East Saxons ; the Legend of Fursey; and that of Cuthbert of Lindisfarne, formerly written by Bede, but now augmented by himself, with additional facts. These, together with some extracts from the Treatise of Arculf de Locis Sanctis, are all the written documents to which the author refers.

That other narratives, however, were in Bede's possession, of which he has made liberal use, is certain from his express words, and may also be inferred from internal evidence. Albinus and Nothelm appear to have furnished him with chronicles, in which he found accurate and fuU information upon the pedigrees, accessions, marriages, exploits, descendants, deaths, and burials of the kings of Kent. From the same source he derived his valuable account of the archbishops of Canterbury, both before and after ordination, the place and date of consecration, even though it took place abroad the days on which they severally took possession of that see, the duration of their episcopate, their deaths, burial-places, and the intervals which elapsed before the election of a successor. It is evident that the minuteness and accuracy of this information could have been preserved only by means of contemporary written memoranda. That such records existed in the time of the Saxons cannot be doubted, for Bede introduces a story by which it appears that the abbey of Selsey possessed a volume in which were entered the obits of eminent individuals; and the same custom probably prevailed throughout the other monastic establishments of England.

The history of the diocese of Rochester was communicated by Albinus and Nothelm. It is exceedingly barren of particulars, and probably would have been even more so, had it not been connected with the life of Paulinus of York, concerning whom Bede appears to have obtained information from other quarters.

The early annals of East Anglia are equally scanty, as we have little more than a short pedigree of its kings, an account of its conversion to Christianity, the history of Sigebert and Anna, and a few particulars regarding its bishops, Felix, Thomas, Bertgils, and Bisi, which details were communicated in part by Albinus and Nothelm.

The history of the West Saxons was derived partly from the same authorities, and partly from the information of Daniel, bishop of Winchester. It relates to their conversion by Birinus, the reigns of Ceedwalla and of Ina, and the pontificate of Wini, Aldhelm, and Daniel. To this last named bishop we are indebted for a portion of the little of what is known as to the early history of the South Saxons and the Isle of Wight, the last of the Saxon kingdoms which embraced the Christian faith. It relates to the conversion of those districts by the agency of Wilfrid. A few unimportant additions are afterwards made in a hurried and incidental manner, evidently showing that Bede's information upon this head was neither copious nor definite.

The monks of Lastingham furnished materials relative to the ministry of Cedd and Chad, by whose preaching the Mercians were induced to renounce paganism. The history of this kingdom is obscure, and consists of an account of its conversion, the succession of its sovereigns and its bishops. The neighbouring state of Middle Anglia, which, if ever independent of Mercia, soon merged in it, is simihirly circumstanced, and we are perhaps indebted to its connexion witli the princes and bishops of Northumbria for what is known of its early history.

Lindsey, part of Lincolnshire, although situated so near to the kingdom of Northumbria, was both politically and ecclesiastically independent of it, and Bede was as ignorant of the transactions of that province as of those which were much more remote from Jarrow. He received some materials from bishop Cynebert, but they appear to have been scanty, for the circumstances which relate to Lincolnshire are generally derived from the information of other witnesses.

The history of East Saxony is more copious, and is derived partly from the communications of Albinus and Nothelm, and partly from the monks of Lastingham. To the first of these two sources we must probably refer the account of the pontificate of Mellitus, and the apostasy of the sons of Sabert, -- circumstances too intimately connected with the see of Canterbury to be omitted in its annals. To the latter we are indebted for the history of the recon version of Saxony, -- an event in which the monks of Lastingham were interested, as it was accomplished by their founder Cedd. From them Bede also received an account of the ministry of Chad. Some further details respecting its civil and ecclesiastical affairs, the life of Earconwald, bishop of London, and the journey of Offa to Rome, conclude the information which we have respecting this kingdom.

In the history of Northumbria Bede, as a native, was particularly interested, and would probably exert himself to procure the most copious and authentic information regarding it. Although he gives no intimation of having had access to previous historical documents, when speaking of his sources of information, yet there seems reason to believe that he has made use of such materials. We may infer from what he says of the mode in which Oswald's reign was generally calculated, that in this king's time there existed Annals or Chronological Tables, in which events were inserted as they occurred, the regnal year of the monarch who then filled the throne being at the time specified. These annals appear to have extended beyond the period of the conversion of Northumbria to Christianity, although it is difficult to imagine how any chronological calculation or record of events C50uld be preserved before the use of letters had become known. But the history of Edwin, with its interesting details, shows that Bede must have had access to highly valu able materials which reached back to the very earliest era of authentic history; and we need not be surprised at finding information of a similar character throughout the remainder of his history of Northumbria. Accordingly we have minute accounts of the pedigrees of its kings, their accession, exploits, anecdotes of them, and sketches of their character, their deaths, and the duration of their reigns, -- details too minute in themselves, and too accurately defined by Bede, to have been derived by him from tradition. Similar proofs might, if necessary, be drawn from the history of its bishops.

(3.) The Historia Ecclesiastica contains various transcripts of important official documents. These are of two classes, either such as were sent from the Papal Court to the princes and ecclesiastics of England, or were the production of native writers. The first were transcribed from the Papal Regesta by Nothelm of London, during a residence at Rome, and were sent to Bede by the advice of his friend Albinus of Canterbury. They relate to the history of the kingdoms of Kent and Northumbria. The letters of archbishops Laurentius and Honorius, concerning the proper time for celebrating Easter, were probably furnished by the same individual. The proceedings of the councils of Hertford and Hatfield may have been derived from the archives of Bede's own monastery, since it was customary in the early ages of the church for each ecclesiastical establishment to have a tabularium in which were deposited the synodal decrees by which its members were governed.

(ii.) A considerable portion of the Historia Ecclesiastica, especially that part of it Avhicli relates to the kingdom of Northumberland, is founded upon local information which its author derived from various individuals. On almost every occasion Bede gives the name and designation of his informant, being anxious, apparently, to show that nothing is inserted for which he had not the testimony of some respectable witness. Some of these persons are credible from having been present at the event which they related j others, from the high rank which they held in the church, such as Acca, bishop of Hexham, Gutlifrid, abbat of Lindisfarne, Berthun, abbat of Beverley, and Pechthelm, bishop of Whitherne. The author received secondary evidence with caution, for he distinguishes between the statements which he received from eye-witnesses, and those which reached him through a succession of informants. In the last of these instances, the channel of information is always pointed out with scrupulous exactness, whatever opinion we may entertain, as in the case of some visions and miracles, of the credibiHty of the facts themselves.

Of the value of this work we can have no better evidence than the fact of its having been so often translated into the vernacular tongue. King Alfred thought it not beneath his dignity to render it familiar to his Anglo-Saxon subjects, by translating it into their tongue.

The first version in modern English was that of Stapleton, bearing the follomng title, The History of the Church of Englande, compiled by Venerable Bede, Englishman, translated out of Latin into English by Thomas Stapleton, Student in Divinity. Antw. by John Laet, 1565. The object of the translator was to recall the affections of the people to the theological forms and doctrines which in his time were being exploded. In the dedication to queen Elizabeth occurs the following passage :--

In this History Your Hignes shall see in how many and weighty pointes the pretended reformers of the Church in Your Graces dominions have departed from the patern of that sounde and catholike faith planted first among Englishmen by holy S. Augustin our Apostle, and his virtuous company, described truly and sincerely by Venerable Bede, so called in all Christendom for his passing vertues and rare learning, the Author of this History. And to thentent Your Highnes intention bent to weightier considerations and affaires may spende no longe time in espying oute the particulars, I have gathered out of the whole History a number of diversities betwene the pretended religion of Protestants, and the primitive faith of the English Church.

The work was again translated into English by John Stevens, Lond. 8vo. 1723; and a third time (with some omissions) by W. Hurst, Lond. 8vo. 1814, and apparently with the same object which influenced Stapleton.

In 1840, the editor of the present volume published a new edition of Stevens's translation, altering it in many respects, and correcting the orthography of proper names, according to the modern and generally received standard. A second edition of the same volume was published in 1842. In the same year also it was introduced, to accompany the Latin text, in the second volume of an edition of the complete works of Venerable Bede, and is now a fourth time printed with the other works contained in this volume. As the translation has on each occasion received certain corrections, it is hoped that the English reader will now find it to convey a tolerably accurate notion of the style and sense of the original.

IV. -- OF THE SAXON CHRONICLE.

The work, which passes under the name of the Saxon Chronicle, is a continued narrative written at diff*erent dates, and in the Anglo-Saxon language, of the most important events of English History from the earliest period to the year of our Lord 1154. As it is evident, both from the antiquity of the very manuscripts of it now extant, as well as from certain allusions and forms of speech which occur in it, that the latter part of it at least was written by a person contemporary with the events which he relates, it cannot but be an object of interest and of great historical importance to examine so ancient a writing according to all the modes which literary criticism can suggest ; and this inquiry becomes the more imperative from the extreme probability that the earlier part of the Chronicle is also of a contemporary character, and therefore ascends to a very earlier period of Saxon history, even to the time of the Heptarchy itself This opinion rests upon the remarkable fact, that whilst the dialect of the latter portion of the Chronicle approaches very nearly to our modern English, the early part of it bears the impress of times much more rude and ancient, and the language in which it is written is absolutely unintelligible to the modern Englislunan, who has not made the Anglo-Saxon tongue a serious object of his study.

The first point which suggests itself to the inquirer, con- cerns the form in which so valuable a national monument has come down to us. I shall not deem it necessary to delay the reader's attention by an account of the mode in which our large public and private collections of manuscripts have been formed. It is sufficient to observe that in all our col- lections of MSS. there are now only six ancient copies of the Saxon Chronicle known to be in existence. We will proceed to enumerate and describe them in order.

I. The first copy of this Chronicle is generally known by the name of the Benet or Plegmund MS., so called because it is preserved in Benet [now Corpus Christi] College, Cam- bridge, and because Plegmund, archbishop of Canterbury, in the reign of king Alfred, is thought to have had some hand in compiling the first part of it.

Dr. Ingram:

From internal evidence of an indirect nature there is great reason to presume that archbishop Plegmund transcribed or superintended this very copy of the Saxon Annals to the year 891, the year in which he came to the see. Wanley observes it is written in one and the same hand to this year, and in hands equally ancient to the year 924, after which it is continued in different hands to the end.

At the end of the year 890 is added, in a neat but imita- tive hand, the following interpolation, which is betrayed by the faintness of the ink, as well as by the Norman cast of the dialect and orthography:

Her waes Plegemund gecoron of gode and of eallen his halechen.

There are many other interpolations in this MS. [The death of Plegmund for instance]; a par- ticular account of which, however curious, would necessarily become tedious. A few only are here selected, with a view to illustrate the critical apparatus of this work, and the pro- gressive accumulation of liistorical facts. They are generally very short, except where an erasure has been made to find room for them. The notice of the birth of St. Dunstan, as of every thing else relating to him, appears to be a monastic interpolation. His death is mentioned in the margin, in a very minute hand, in Latin. There seems to be nothing of any great value in this MS. beyond the time of Alfric, whose death is recorded, after a considerable cliasm, in the year 1006. After this period the notices of events and transac- tions are very scanty and defective. The royal donation of the haven of Sandwich to Christ Church, Canterbury, is placed to the year 1031, but evidently written after the con- quest, and left unfinished. The Saxon part ends in the year 1070, with the words, - - bletsungan underfeng ; after de- scribing at full length the dispute between the archbishops of Canterbury and York.

II. The second copy of the Saxon Chronicle is in the British Museum. [MS. Cotton, Tiberius A. vi.] It is

written in the same hand with much neatness and accuracy, from the beginning to the end," and " is of very high autho- rity and antiquity. It was probably written c. 977, where it terminates. The hand -writing resembles that ascribed to St. Dunstan. It narrowly escaped destruction in the fire at Westminster, previous to its removal to its present place of custody, being one of Sir R. Cotton's MSS., formerly be- longing to the monastery of St. Augustine's, Canterbury.

III. A third MS. is also in the British Museum. [Cott. Tib. B. i.]

This MS., though frequently quoted by Somner in his Dictionary under the title of Chronica Abbendoniae, or the Abingdon Chronicle, and said to have been transcribed by him, seems not to have been known to Gibson, though no- ticed by Nicolson within a few years after the appearance of his edition. It contains many important additions to the former Chronicles, some of which are confirmed by C.T. B. iv. ; but many are not to be found in any other MS., par- ticularly those in the latter part of it. These are now incor- porated with the old materials. Wanley considers the hand- writing to be the same to the end of the year 1048. The orthography, however, varies about the year 890 (889 of the printed Chronicle). The writer seems to have been startled at Offoe for Oththan, i. e. Othoni, a.d. 925 ; for there is a chasm from that place to the year 934, -when a slight notice is introduced of the expedition of Athelstan into Scotland. [Most of the MSS. are defective here ; and the thread of history, during this turbulent period, appears to have been often disturbed. But poetry took advantage of the circumstance, and occasionally filled a chasm with some of the earliest specimens of the northern muse ; the preservation of which we owe exclusively to the Saxon Chronicle.]
In the year 982 are some curious particulars respecting tlie wars of Otho II. in Greece, and his victories there over the Saracens, now first printed. From the same source, and from C. T. B. iv., we have been enabled to present to the reader of English history a more copious and accurate ac- count than has hitherto appeared, of the Danish invasions, the civil wars in the reign of Edward the Confessor, and the battles of Harold previous to the ISTorman Conquest. The MS. terminates imperfectly in 1066, after describing most minutely the battle of Stanford-bridge ; the few lines which appear in the last page being supplied by a much later hand.
...

PREFACE

To the most glorious king Ceolwulph[1] Bede, the servant of Christ and Priest,

[L] I FORMERLY, at your request, most readily transmitted to you the Ecclesiastical History of the English Nation, which I had newly published, for you to read, and give it your approbation; and I now send it again to be transcribed, and more fully considered at your leisure. And I cannot but commend the sincerity and zeal, with which you not only diligently give ear to hear the words of the Holy Scripture, but also industriously take care to become acquainted with the actions and sayings of former men of renown, especially of our own nation. For if history relates good things of good men, the attentive hearer is excited to imitate that which is good; or if it mentions evil things of wicked persons, nevertheless the religious and pious hearer or reader, shunning that which is hurtful and perverse, is the more earnestly excited to perform those things which he knows to be good, and worthy of God. Of which you also being deeply sensible, are desirous that the said history should be more fully made familiar to yourself, and to those over whom the Divine Authority has appointed you governor, from your great regard to their general welfare. But to the end that I may remove all occasion of doubting what I have written, both from yourself and other readers or hearers of this history, I will take care briefly to intimate from what authors I chiefly learned the same.

Preface § 2

[L] My principal authority and aid in this work was the learned and reverend Abbot Albinus ; who, educated in the Church of Canterbury by those venerable and learned men, Archbishop Theodore of blessed memory, and the Abbot Adrian, transmitted to me by Nothelm, the pious priest of the Church of London,[2] either in writing, or by word of mouth of the same Nothelm, all that he thought worthy of memory, that had been done in the province of Kent, or the adjacent parts, by the disciples of the blessed Pope Gregory, as he had learned the same either from written records, or the traditions of his ancestors. The same Nothelm, afterwards going to Rome, having, with leave of the present Pope Gregory[3], searched into the archives of the holy Roman Church, found there some epistles of the blessed Pope Gregory, and other popes ; and returning home, by the advice of the aforesaid most reverend father Albinus, brought them to me, to be inserted in my history. Thus, from the beginning of this volume to the time when the English nation received the faith of Christ, have we collected the writings of our predecessors, and from them gathered matter for our history ; but from that time till the present, what was transacted in the Church of Canterbury, by the disciples of St. Gregory or their successors, and under what kings the same happened, has been conveyed to us by Nothelm through the industry of the aforesaid Abbot Albinus. They also partly informed me by what bishops and under what kings the provinces of the East and West Saxons, as also of the East Angles, and of the Northumbrians, received the faith of Christ. In short I was chiefly encouraged to undertake this work by the persuasions of the same Albinus. In like manner, Daniel, the most reverend Bishop of the West Saxons, who is still living, communicated to me in writing some things relating to the Ecclesiastical History of that province, and the next adjoining to it of the South Saxons, as also of the Isle of Wight. But how, by the pious ministry of Cedd and Ceadda, the province of the Mercians was brought to the faith of Christ, which they knew not before, and how that of the East Saxons recovered the same, after having expelled it, and how those fathers lived and died, we learned from the brethren of the monastery, which was built by them, and is called Lastingham. What ecclesistical transactions took place in the province of the East Angles, was partly made known to us from the writings and tradition of our ancestors, and partly by relation of the most reverend Abbot Esius. What was done towards promoting the faith, and what was the sacerdotal succession in the province of Lindsey, we had either from the letters of the most reverend prelate Cunebert,[4] or by word of mouth from other persons of good credit. But what was done in the Church throughout the province of the Northumbrians, from the time when they received the faith of Christ till this present, I received not from any particular author, but by the faithful testimony of innumerable witnesses, who might know or remember the same ; besides what I had of my own knowledge. Wherein it is to be observed, that what I have written concerning our most holy father, Bishop Cuthbert, either in this volume, or in my treatise on his life and actions, I partly took, and faithfully copied from what I found written of him by the brethren of the Church of Lindisfarne[5]; but at the same time took care to add such things as I could myself have knowledge of by the faithful testimony of such as knew him. And I humbly entreat the reader, that if he shall in this that we have written find anything not delivered according to the truth, he will not impute the same to me, who, as the true rule of history requires, have laboured sincerely to commit to writing such things as I could gather from common report, for the instruction of posterity.

Preface § 3

[L] Moreover, I beseech all men who shall hear or read this history of our nation, that for my manifold infirmities both of mind and body, they will offer up frequent supplications to the throne of Grace. And I further pray, that in recompense for the labour wherewith I have recorded in the several countries and cities those events which were most worthy of note, and most grateful to the ears of their inhabitants, I may for my reward have the benefit of their pious prayers.

BOOK I

I. Of the Situation of Britain and Ireland, and of their ancient inhabitants

[L] Britain, an island in the Atlantic, formerly called Albion, lies to the north-west, facing, though at a considerable distance, the coasts of Germany, France, and Spain, which form the greatest part of Europe. It extends 800 miles in length towards the north, and is 200 miles in breadth, except where several promontories extend further in breadth, by which its compass is made to be 4,875 miles. To the south lies Belgic Gaul. To its nearest shore there is an easy passage from the city of Rutubi Portus, by the English now corrupted into Reptacaestir. The distance from here across the sea to Gessoriacum, the nearest shore in the territory of the Morini, is fifty miles, or as some writers say, 450 furlongs. On the other side of the island, where it opens upon the boundless ocean, it has the islands called Orcades.

I §1b

[L] Britain is rich in grain and trees, and is well adapted for feeding cattle and beasts of burden. It also produces vines in some places, and has plenty of land and water fowl of divers sorts; it is remarkable also for rivers abounding in fish, and plentiful springs. It has the greatest plenty of salmon and eels; seals are also frequently taken, and dolphins, as also whales; besides many sorts of shell-fish, such as mussels, in which are often found excellent pearls of all colours, red, purple, violet and green, but chiefly white. There is also a great abundance of snails, of which the scarlet dye is made, a most beautiful red, which never fades with the heat of the sun or exposure to rain, but the older it is, the more beautiful it becomes. It has both salt and hot springs, and from them flow rivers which furnish hot baths proper for all ages and both sexes, in separate places, according to their requirements. For water, as St. Basil says, receives the quality of heat, when it runs along certain metals, and becomes not only hot but scalding. Britain is rich also in veins of metals, as copper, iron, lead, and silver; it produces a great deal of excellent jet, which is black and sparkling, and burns when put to the fire, and when set on fire, drives away serpents; being warmed with rubbing, it attracts whatever is applied to it, like amber. The island was formerly distinguished by twenty-eight famous cities, besides innumerable forts, which were all strongly secured with walls, towers, gates, and bars.

I §1c

[L] And, because it lies almost under the North Pole, the nights are light in summer, so that at midnight the beholders are often in doubt whether the evening twilight still continues, or that of the morning has come; since the sun at night returns to the east in the northern regions without passing far beneath the earth. For this reason the days are of a great length in summer, and on the other hand, the nights in winter are eighteen hours long, for the sun then withdraws into southern parts. In like manner the nights are very short in summer, and the days in winter, that is, only six equinoctial hours. Whereas, in Armenia, Macedonia, Italy, and other countries of the same latitude, the longest day or night extends but to fifteen hours, and the shortest to nine.

I §1d

[L] There are in the island at present, following the number of the books in which the Divine Law was written, five languages of different nations employed in the study and confession of the one self-same knowledge, which is of highest truth and true sublimity, to wit, English, British, Scottish[6], Pictish[7], and Latin, the last having become common to all by the study of the Scriptures.

I §1e

[L] But at first this island had no other inhabitants but the Britons, from whom it derived its name, and who, coming over into Britain, as is reported, from Armorica. There, finding the nation of the Scots, they begged to be allowed to settle among them, but could not succeed in obtaining their request. Ireland is the largest island next to Britain, and lies to the west of it; but as it is shorter than Britain to the north, so, on the other hand, it runs out far beyond it to the south, over against the northern part of Spain, though a wide sea lies between them. The Picts then, as has been said, arriving in this island by sea, desired to have a place granted them in which they might settle. The Scots answered that the island could not contain them both; but "We can give you good counsel," said they, "whereby you may know what to do; we know there is another island, not far from ours, to the eastward, which we often see at a distance, when the days are clear. If you will go thither, you can obtain settlements; or, if any should oppose you, we will help you." The Picts, accordingly, sailing over into Britain, began to inhabit the northern parts thereof, for the Britons had possessed themselves of the southern. Now the Picts had no wives, and asked them of the Scots; who would not consent to grant them upon any other terms, than that when any question should arise, they should choose a king from the female royal race rather than from the male: which custom, as is well known, has been observed among the Picts to this day.

I §1f

[L] In process of time, Britain, besides the Britons and the Picts, received a third nation, the Scots, who, migrating from Ireland under their leader, Reuda, either by fair means, or by force of arms, secured to themselves those settlements among the Picts which they still possess. From the name of their commander, they are to this day called Dalreudini; for, in their language, Dal signifies a part.[8]

I §1g

[L] Ireland is broader than Britain and has a much healthier and milder climate; for the snow scarcely ever lies there above three days: no man makes hay in the summer for winter's provision, or builds stables for his beasts of burden. No reptiles are found there, and no snake can live there; for, though snakes are often carried thither out of Britain, as soon as the ship comes near the shore, and the scent of the air reaches them, they die. On the contrary, almost all things in the island are efficacious against poison. In truth, we have known that when men have been bitten by serpents, the scrapings of leaves of books that were brought out of Ireland, being put into water, and given them to drink, have immediately absorbed the spreading poison, and assuaged the swelling. The island abounds in milk and honey, nor is there any lack of vines, fish, or fowl; and it is noted for the hunting of stags and roe-deer. It is properly the country of the Scots, who, migrating from thence, as has been said, formed the third nation in Britain in addition to the Britons and the Picts.

I §1h

[L] There is a very large gulf of the sea, which formerly divided the nation of the Britons from the Picts; it runs from the west far into the land, where, to this day, stands a strong city of the Britons, called Alcluith. The Scots, arriving on the north side of this bay, settled themselves there.

II. How Caius Julius Caesar was the first Roman that came into Britain. [54 AD]

[L] Now Britain had never been visited by the Romans, and was entirely unknown to them before the time of Caius Julius Caesar, who, in the year 693 after the foundation of Rome, but the sixtieth year[9] before the Incarnation of our Lord, was consul with Lucius Bibulus. While he was making war upon the Germans and the Gauls, who were divided only by the river Rhine, he came into the province of the Morini, whence is the nearest and shortest passage into Britain. Here, having provided about eighty ships of burden and fast-sailing vessels, he sailed over into Britain; where, being first roughly handled in a battle, and then caught in a storm, he lost a considerable part of his fleet, no small number of foot-soldiers, and almost all his cavalry. Returning into Gaul, he put his legions into winter-quarters, and gave orders for building six hundred sail of both sorts. With these he again crossed over early in spring into Britain, but, whilst he was marching with the army against the enemy, the ships, riding at anchor, were caught in a storm and either dashed one against another, or driven upon the sands and wrecked. Forty of them were lost, the rest were, with much difficulty, repaired. Caesar's cavalry was, at the first encounter, defeated by the Britons, and there Labienus, the tribune, was slain. In the second engagement, with great hazard to his men, he defeated the Britons and put them to flight. Thence he proceeded to the river Thames, where a great multitude of the enemy had posted themselves on the farther side of the river, under the command of Cassobellaunus, and fenced the bank of the river and almost all the ford under water with sharp stakes: the remains of these are to be seen to this day, apparently about the thickness of a man's thigh, cased with lead, and fixed immovably in the bottom of the river. This being perceived and avoided by the Romans, the barbarians, not able to stand the charge of the legions, hid themselves in the woods, whence they grievously harassed the Romans with repeated sallies. In the meantime, the strong state of the Trinovantes[10], with their commander Androgius, surrendered to Caesar, giving him forty hostages. Many other cities, following their example, made a treaty with the Romans. Guided by them, Caesar at length, after severe fighting, took the town of Cassobellaunus, situated between two marshes, fortified by sheltering woods, and plentifully furnished with all necessaries. After this, Caesar returned from Britain into Gaul, but he had no sooner put his legions into winter quarters, than he was suddenly beset and distracted with wars and sudden risings on every side.

III. How Claudius, the second of the Romans who came into Britain, brought the islands Orcades into subjection to the Roman empire; and Vespasian, sent by hint, reduced the Isle of Wight under the dominion of the Romans. [44 AD]

[L] In the year of Rome 798, Claudius, fourth emperor from Augustus, being desirous to approve [himself] a prince beneficial to the republic, and eagerly bent upon war and conquest on every side, undertook an expedition into Britain, which as it appeared, was roused to rebellion by the refusal of the Romans to give up certain deserters. No one before or after Julius Caesar had dared to land upon the island. Claudius crossed over to it, and within a very few days, without any fighting or bloodshed, the greater part of the island was surrendered into his hands. He also added to the Roman empire the Orcades, which lie in the ocean beyond Britain, and, returning to Rome in the sixth month after his departure, he gave his son the title of Britannicus. This war he concluded in the fourth year of his reign, which is the forty-sixth from the Incarnation of our Lord. In which year there came to pass a most grievous famine in Syria, which is recorded in the Acts of the Apostles to have been foretold by the prophet Agabus.

I §3b

[L] Vespasian, who was emperor after Nero, being sent into Britain by the same Claudius, brought also under the Roman dominion the Isle of Wight, which is close to Britain on the south, and is about thirty miles in length from east to west, and twelve from north to south; being six miles distant from the southern coast of Britain at the east end, and three at the west. Nero, succeeding Claudius in the empire, undertook no wars at all; and, therefore, among countless other disasters brought [by him] upon the Roman state, he almost lost Britain; for in his time two most notable towns were there taken and destroyed.

IV. How Lucius, king of Britain, writing to Pope Eleutherus, desired to be made a Christian.

[L] In the year of our Lord 156, Marcus Antoninus Verus, the fourteenth from Augustus, was made emperor, together with his brother, Aurelius Commodus. [Editor's note: Marcus Antoninus Verus, commonly called Marcus Aurelius, succeeded in 161 A.D. His colleague in the empire was his adopted brother, Lucius Verus, whose full adoptive name was Lucius Aurelius Antoninus Verus Commodus. He died in 169. Eleutherus became Pope between 171 and 177. Bede's chronology is therefore wrong.] In their time, whilst the holy Eleutherus presided over the Roman Church, Lucius, king of Britain, sent a letter to him, entreating that by a mandate from him he might be made a Christian. He soon obtained his pious request, and the Britons preserved the faith, which they had received, uncorrupted and entire, in peace and tranquillity until the time of the Emperor Diocletian.

V. How the Emperor Severus divided from the rest by a rampart that part of Britain which had been recovered.

[L] In the year of our Lord 189, Severus, an African, born at Leptis, in the province of Tripolis, became emperor. He was the seventeenth from Augustus; and reigned seventeen years. Being naturally of a harsh disposition, and engaged in many wars, he governed the state vigorously, but with much trouble. Having been victorious in all the grievous civil wars which happened in his time, he was drawn into Britain by the revolt of almost all the confederated tribes; and, after many great and severe battles, he thought fit to divide that part of the island, which he had recovered, from the other unconquered nations, not with a wall, as some imagine, but with a rampart. For a wall is made of stones, but a rampart, with which camps are fortified to repel the assaults of enemies, is made of sods, cut out of the earth, and raised high above the ground, like a wall, having in front of it the trench whence the sods were taken, with strong stakes of wood fixed above it. Thus Severus drew a great trench and strong rampart, fortified with several towers, from sea to sea. And there, at York, he fell sick afterwards and died, leaving two sons, Bassianus and Geta; of whom Geta died, adjudged an enemy of the State; but Bassianus, having taken the surname of Antonius, obtained the empire.

VI. Of the reign of Diocletian, and how he persecuted the Christians. [286 AD]

[L] In the year of our Lord 286, Diocletian, the thirty-third from Augustus, and chosen emperor by the army, reigned twenty years, and created Maximian, surnamed Herculius, his colleague in the empire. In their time, one Carausius, of very mean birth, but a man of great ability and energy, being appointed to guard the sea-coasts, then infested by the Franks and Saxons, acted more to the prejudice than to the advantage of the commonwealth, by not restoring to its owners any of the booty taken from the robbers, but keeping all to himself; thus giving rise to the suspicion that by intentional neglect he suffered the enemy to infest the frontiers. When, therefore, an order was sent by Maximian that he should be put to death, he took upon him the imperial purple, and possessed himself of Britain, and having most valiantly conquered and held it for the space of seven years, he was at length put to death by the treachery of his associate Allectus. The usurper, having thus got the island from Carausius, held it three years, and was then vanquished by Asclepiodotus, the captain of the Praetorian guards, who thus at the end of ten years restored Britain to the Roman empire.

I §6b

[L] Meanwhile, Diocletian in the east, and Maximian Herculius in the west, commanded the churches to be destroyed, and the Christians to be persecuted and slain. This persecution was the tenth since the reign of Nero, and was more lasting and cruel than almost any before it; for it was carried on incessantly for the space of ten years, with burning of churches, proscription of innocent persons, and the slaughter of martyrs. Finally, Britain also attained to the great glory of bearing faithful witness to God.

VII. The passion of St. Alban and his companions, who at that time shed their blood for our Lord. [A.D. 305.]

[L] AT that time suffered St. Alban, of whom the priest Fortunatus, in the Praise of Virgins, where he makes mention of the blessed martyrs that came to the Lord from all parts of the world, says ­

In Britain's isle was holy Alban born.
I §7b

[L] This Alban, being yet a pagan, at the time when the cruelties of wicked princes were raging against Christians, gave entertainment in his house to a certain clergyman, flying from the persecutors. This man he observed to be engaged in continual prayer and watching day and night; when on a sudden the Divine grace shining on him, he began to imitate the example of faith and piety which was set before him, and being gradually instructed by his wholesome admonitions, he cast off the darkness of idolatry, and became a Christian in all sincerity of heart. The aforesaid clergyman having been some days entertained by him, it came to the ears of the wicked prince, that this holy confessor of Christ, whose time of martyrdom had not yet come, was concealed at Alban's house. Whereupon he sent some soldiers to make a strict search after him. When they came to the martyr's house, St. Alban immediately presented himself to the soldiers, instead of his guest and master, in the habit or long coat which he wore, and was led bound before the judge.

I §7c

[L] It happened that the judge, at the time when Alban was carried before him, was standing at the altar, and offering sacrifice to devils. When he saw Alban, being much enraged that he should thus, of his own accord, put himself into the hands of the soldiers, and incur such danger in behalf of his guest, he commanded him to be dragged up to the images of the devils, before which he stood, saying, "Because you have chosen to conceal a rebellious and sacrilegious person, rather than to deliver him up to the soldiers, that his contempt of the gods might meet with the penalty due to such blasphemy, you shall undergo all the punishment that was due to him, if, you abandon the worship of our religion." But St. Alban, who had voluntarily declared himself a Christian to the persecutors of the faith, was not at all daunted at the prince's threats, but putting on the armour of spiritual warfare, publicly declared that he would not obey the command. Then said the judge, "Of what family or race are you?" ­ "What does it concern you," answered Alban, "of what stock I am? If you desire to hear the truth of my religion be it known to you, that I am now a Christian, and bound by Christian duties." ­ "I ask your name," said the judge; "tell me it immediately." ­ "I am called Alban by my parents," replied he; "and I worship and adore the true and living God, who created all things." Then the judge, inflamed with anger, said, "If you will enjoy the happiness of eternal life, do not delay to offer sacrifice to the great gods." Alban rejoined, "These sacrifices, which by you are offered to devils, neither can avail the subjects, nor answer the wishes or desires of those that offer up their supplications to them. On the contrary, whosoever shall offer sacrifice to these images shall receive the everlasting pains of hell for his reward."

I §7d

[L] The judge, hearing these words, and being much incensed, ordered this holy confessor of God to be scourged by the executioners, believing he might by stripes shake that constancy of heart, on which he could not prevail by words. He, being most cruelly tortured, bore the same patiently, or rather joyfully, for our Lord's sake. When the judge perceived that he was not to be overcome by tortures, or withdrawn from the exercise of the Christian religion, he ordered him to be put to death.

I §7e

[L] Being led to execution, he came to a river, which, with a most rapid course, ran between the wall of the town and the arena where he was to be executed. He there saw a multitude of persons of both sexes, and of several ages and conditions, who were doubtlessly assembled by Divine instinct, to attend the blessed confessor and martyr, and had so taken up the bridge on the river, that he could scarce pass over that evening. In short, almost all had gone out, so that the judge remained in the city without attendance. St. Alban, therefore, urged by an ardent and devout wish to arrive quickly at martyrdom, drew near to the stream, and on lifting up his eyes to heaven, the channel was immediately dried up, and he perceived that the water had departed and made way for him to pass. Among the rest, the executioner, who was to have put him to death, observed this, and moved by Divine inspiration hastened to meet him at the place of execution, and casting down the sword which he had carried ready drawn, fell at his feet, praying that he might rather suffer with the martyr, whom was ordered to execute or, if possible, instead of him.

I §7f

[L] While he thus from a persecutor was become a companion in the faith, and the other executioners hesitated to take up the sword which was lying on the ground, the reverend confessor, accompanied by the multitude, ascended a hill, about 500 paces from the place, adorned, or, rather clothed with all kinds of flowers, having its sides neither perpendicular, nor even craggy, but sloping down into a most beautiful plain, worthy from its lovely appearance to be the scene of a martyr's sufferings. On the top of this hill, St. Alban prayed that God would give him water, and immediately a living spring broke out before his feet, the course being confined, so that all men perceived that the river also had been dried up in consequence of the martyr's presence. Nor was it likely that the martyr, who had left no water remaining in the river, should want some on the top of the hill, unless he thought it suitable to the occasion. The river having performed the holy service, returned to its natural course, leaving a testimony of its obedience. Here, therefore, the head of most courageous martyr was struck off, and here he received the crown of life, which God has promised to those who love Him. But he who gave the wicked stroke, was not permitted to rejoice over the deceased; for his eyes dropped upon the ground together with the blessed martyr's head.

I §7g

[L] At the same time was also beheaded the soldier, who before, through the Divine admonition, refused to give the stroke to the holy confessor. Of whom it is apparent, that though he was not regenerated by baptism, yet he was cleansed by the washing of his own blood, and rendered worthy to enter the kingdom of heaven. Then the judge, astonished at the novelty of so many heavenly miracles, ordered the persecution to cease immediately, beginning to honour the death of the saints, by which he before thought they might have been diverted from the Christian faith. The blessed Alban suffered death on the twenty-second day of June, near the city of Verulam, which is now by the English nation called Verlamacestir, or Varlingacestir [present-day St. Albans], where afterwards, when peaceable Christian times were restored, a church of wonderful workmanship, and suitable to his martyrdom, was erected. In which place, there ceases not to this day the cure of sick persons, and the frequent working of wonders.

I §7h

[L] At the same time suffered Aaron and Julius, citizens of Chester, and many more of both sexes in several places; who, when they had endured sundry torments, and their limbs had been torn after an unheard­of manner, yielded their souls up, to enjoy in the heavenly city a reward for the sufferings which they had passed through.

VIII. How, when the persecution ceased, the Church in Britain enjoyed peace till the time of the Arian heresy. [325 AD]

[L] When the storm of persecution ceased, the faithful Christians, who, during the time of danger, had hidden themselves in woods and deserts and secret caves, came forth and rebuilt the churches which had been levelled to the ground; founded, erected, and finished the cathedrals raised in honour of the holy martyrs, and, as if displaying their conquering standards in all places, celebrated festivals and performed their sacred rites with pure hearts and lips. This peace continued in the Christian churches of Britain until the time of the Arian madness, which, having corrupted the whole world, infected this island also, so far removed from the rest of the world, with the poison of its error; and when once a way was opened across the sea for that plague, straightway all the taint of every heresy fell upon the island, ever desirous to hear some new thing, and never holding firm to any sure belief.

I §8b

[L] At this time Constantius, who, whilst Diocletian was alive, governed Gaul and Spain, a man of great clemency and urbanity, died in Britain. This man left his son Constantine [Constantine the Great] born of Helena, his concubine, emperor of the Gauls. Eutropius writes that Constantine, being created emperor in Britain, succeeded his father in the sovereignty. In his time the Arian heresy broke out, and although it was exposed and condemned in the Council of Nicaea, nevertheless, the deadly poison of its evil spread, as has been said, to the Churches in the islands, as well as to those of the rest of the world.

IX. How during the reign of Gratian, Maximus, being created Emperor in Britain, returned into Gaul with a mighty army. [377 AD]

[L] In the year of our Lord 377, Gratian, the fortieth from Augustus, held the empire for six years after the death of Valens; though he had long before reigned with his uncle Valens, and his brother Valentinian. Finding the condition of the commonwealth much impaired, and almost gone to ruin, and impelled by the necessity of restoring it, he invested the Spaniard, Theodosius, with the purple at Sirmium, and made him emperor of Thrace and the Eastern provinces. At that time, Maximus, a man of energy and probity, and worthy of the title of Augustus, if he had not broken his oath of allegiance, was made emperor by the army somewhat against his will, passed over into Gaul, and there by treachery slew the Emperor Gratian, who in consternation at his sudden invasion, was attempting to escape into Italy. His brother, the Emperor Valentinian, expelled from Italy, fled into the East, where he was entertained by Theodosius with fatherly affection, and soon restored to the empire, for Maximus the tyrant, being shut up in Aquileia, was there taken by them and put to death.

X. How, in the reign of Arcadius, Pelagius, a Briton, insolently impugned the Grace of God. [395 AD]

[L] In the year of our Lord 394, Arcadius, the son of Theodosius, the forty-third from Augustus, succeeding to the empire, with his brother Honorius, held it thirteen years. In his time, Pelagius, [Pelagius, the founder of the heresy known as Pelagianism, was probably born in 370 A.D., and is said to have been a Briton. His great opponent, St. Augustine, speaks of him as a good and holy man; later slanders are to be attributed to Jerome's abusive language. The cardinal point in his doctrine is his denial of original sin, involving a too great reliance on the human will in achieving holiness, and a limitation of the action of the grace of God] a Briton, spread far and near the infection of his perfidious doctrine, denying the assistance of the Divine grace, being seconded therein by his associate Julianus of Campania, who was impelled by an uncontrolled desire to recover his bishopric, of which he had been deprived. St . Augustine, and the other orthodox fathers, quoted many thousand catholic authorities against them, but failed to amend their folly; nay, more, their madness being rebuked was rather increased by contradiction than suffered by them to be purified through adherence to the truth; which Prosper, the rhetorician, has beautifully expressed thus in heroic verse :--

They tell that one, erewhile consumed with gnawing spite, snake-like attacked Augustine in his writings. Who urged the wretched viper to raise from the ground his head, howsoever hidden in dens of darkness? Either the sea-girt Britons reared him with the fruit of their soil, or fed on Campanian pastures his heart swells with pride.
XI. How during the reign of Honorius, Gratian and Constantine were created tyrants in Britain; and soon after the former was slain in Britain, and the latter in Gaul. [407 A.D.]

[L] IN the year of our Lord 407, Honorius, the younger son of Theodosius, and the forty-fourth from Augustus, being emperor, two years before the invasion of Rome by Alaric, king of the Goths, when the nations of the Alani, Suevi, Vandals, and many others with them, having defeated the Franks and passed the Rhine, ravaged all Gaul, Gratianus, a citizen of the country, was set up as tyrant in Britain and killed. In his place, Constantine, one of the meanest soldiers, only for the hope afforded by his name, and without any worth to recommend him, was chosen emperor. As soon as he had taken upon him the command, he crossed over into Gaul, where being often imposed upon by the barbarians with untrustworthy treaties, he did more harm than good to the Commonwealth. Whereupon Count Constantius, by the command of Honorius, marching into Gaul with an army, besieged him in the city of Arles, took him prisoner, and put him to death. His son Constans, a monk, whom he had created Caesar, was also put to death by his own follower Count Gerontius, at Vienne.

I §11b

[L] Rome was taken by the Goths, in the year from its foundation, 1164. Then the Romans ceased to rule in Britain, almost 470 years after Caius Julius Caesar came to the island. They dwelt within the rampart, which, as we have mentioned, Severus made across the island, on the south side of it, as the cities, watch-towers, bridges, and paved roads there made testify to this day; but they had a right of dominion over the farther parts of Britain, as also over the islands that are beyond Britain.

XII. How the Britons, being ravaged by the Scots and Picts, sought succour from the Romans, who coming a second time, built a wall across the island; but when this was broken down at once by the aforesaid enemies, they were reduced to greater distress than before. [410-420 AD]

[L] FROM that time, the British part of Britain, destitute of armed soldiers, of all military stores, and of the whole flower of its active youth, who had been led away by the rashness of the tyrants never to return, was wholly exposed to rapine, the people being altogether ignorant of the use of weapons. Whereupon they suffered many years from the sudden invasions of two very savage nations from beyond the sea, the Scots from the west, and the Picts from the north. We call these nations from beyond the sea, not on account of their being seated out of Britain, but because they were separated from that part of it which was possessed by the Britons, two broad and long inlets of the sea lying between them, one of which runs into the interior of Britain, from the Eastern Sea, and the other from the Western, though they do not reach so far as to touch one another. The eastern has in the midst of it the city Giudi. On the Western Sea, that is, on its right shore, stands the city of Alcluith, which in their language signifies the Rock Cluith, for it is close by the river of that name.

I §12b

[L] On account of the attacks of these nations, the Britons sent messengers to Rome with letters piteously praying for succour, and promising perpetual subjection, provided that the impending enemy should be driven away. An armed legion was immediately sent them, which, arriving in the island, and engaging the enemy, slew a great multitude of them, drove the rest out of the territories of their allies, and having in the meanwhile delivered them from their worst distress, advised them to build a wall between the two seas across the island, that it might secure them by keeping off the enemy. So they returned home with great triumph. But the islanders building the wall which they had been told to raise, not of stone, since they had no workmen capable of such a work, but of sods, made it of no use. Nevertheless, they carried it for many miles between the two bays or inlets of the sea of which we have spoken; to the end that where the protection of the water was wanting, they might use the rampart to defend their borders from the irruptions of the enemies. Of the work there erected, that is, of a rampart of great breadth and height, there are evident remains to be seen at this day. It begins at about two miles distance from the monastery of Aebbercurnig, west of it, at a place called in the Pictish language Peanfahel, but in the English tongue, Penneltun, and running westward, ends near the city of Aicluith.

I §12c

[L] But the former enemies, when they perceived that the Roman soldiers were gone, immediately coming by sea, broke into the borders, trampled and overran all places, and like men mowing ripe corn, bore down all before them. Hereupon messengers were again sent to Rome miserably imploring aid, lest their wretched country should be utterly blotted out, and the name of a Roman province, so long renowned among them, overthrown by the cruelties of foreign races, might become utterly contemptible. A legion was accordingly sent again, and, arriving unexpectedly in autumn, made great slaughter of the enemy, obliging all those that could escape, to flee beyond the sea; whereas before, they were wont yearly to carry off their booty without any opposition.

I §12d

[L] Then the Romans declared to the Britons, that they could not for the future undertake such troublesome expeditions for their sake, and advised them rather to take up arms and make an effort to engage their enemies, who could not prove too powerful for them, unless they themselves were enervated by cowardice. Moreover, thinking that it might be some help to the allies, whom they were forced to abandon, they constructed a strong stone wall from sea to sea, in a straight line between the towns that had been there built for fear of the enemy, where Severus also had formerly built a rampart. This famous wall, which is still to be seen, was raised at public and private expense, the Britons also lending their assistance. It is eight feet in breadth, and twelve in height, in a straight line from east to west, as is still evident to beholders. This being presently finished, they gave the dispirited people good advice, and showed them how to furnish themselves with arms. Besides, they built towers to command a view of the sea, at intervals, on the southern coast, where their ships lay, because there also the invasions of the barbarians were apprehended, and so took leave of their allies, never to return again.

I §12e

[L] After their departure to their own country, the Scots and Picts, understanding that they had refused to return, at once came back, and growing more confident than they had been before, occupied all the northern and farthest part of the island, driving out the natives, as far as the wall. Hereupon a timorous guard was placed upon the fortification, where, dazed with fear, they became ever more dispirited day by day. On the other side, the enemy constantly attacked them with barbed weapons, by which the cowardly defenders were dragged in piteous fashion from the wall, and dashed against the ground. At last, the Britons, forsaking their cities and wall, took to flight and were scattered. The enemy pursued, and forthwith followed a massacre more grievous than ever before; for the wretched natives were torn in pieces by their enemies, as lambs are torn by wild beasts. Thus, being expelled from their dwellings and lands, they saved themselves from the immediate danger of starvation by robbing and plundering one another, adding to the calamities inflicted by the enemy their own domestic broils, till the whole country was left destitute of food except such as could be procured in the chase.

XIII. How in the reign of Theodosius the younger, in whose time Palladius was sent to the Scots that believed in Christ, the Britons begging assistance of Aetius, the consul, could not obtain it. [446 A.D.]

[L] In the year of our Lord 423, Theodosius, the younger, the forty-fifth from Augustus, succeeded Honorius and governed the Roman empire twenty-six years. In the eighth year of his reign, Palladius was sent by Celestinus, the Roman pontiff, to the Scots that believed in Christ, to be their first bishop. In the twenty-third year of his reign, Aetius, a man of note and a patrician, discharged his third consulship with Symmachus for his colleague. To him the wretched remnant of the Britons sent a letter, which began thus :-- "To Aetius, thrice Consul, the groans of the Britons." And in the sequel of the letter they thus unfolded their woes :-- "The barbarians drive us to the sea; the sea drives us back to the barbarians: between them we are exposed to two sorts of death; we are either slaughtered or drowned." Yet, for all this, they could not obtain any help from him, as he was then engaged in most serious wars with Bledla and Attila, kings of the Huns. And though the year before this Bledla had been murdered by the treachery of his own brother Attila, yet Attila himself remained so intolerable an enemy to the Republic, that he ravaged almost all Europe, attacking and destroying cities and castles. At the same time there was a famine at Constantinople, and soon after a plague followed; moreover, a great part of the wall of that city, with fifty-seven towers, fell to the ground. Many cities also went to ruin, and the famine and pestilential state of the air destroyed thousands of men and cattle.

XIV. How the Britons, compelled by the great famine, drove the barbarians out of the their territories, and soon after there ensued, along with abundance of corn, decay of morals, pestilence, and the downfall of the nation.

[L] IN the meantime, the aforesaid famine distressing the Britons more and more, and leaving to posterity a lasting memory of its mischievous effects, obliged many of them to submit themselves to the depredators; though others still held out, putting their trust in God, when human help failed. These continually made raids from the mountains, caves, and woods, and, at length, began to inflict severe losses on their enemies, who had been for so many years plundering the country. The bold Irish robbers thereupon returned home, intending to come again before long. The Picts then settled down in the farthest part of the island and afterwards remained there; but they did not fail to plunder and harass the Britons from time to time.

I §14b

[L] Now, when the ravages of the enemy at length abated, the island began to abound with such plenty of grain as had never been known in any age before; along with plenty, evil living increased, and this was immediately attended by the taint of all manner of crime; in particular, cruelty, hatred of truth, and love of falsehood; insomuch, that if any one among them happened to be milder than the rest, and more inclined to truth, all the rest abhorred and persecuted him unrestrainedly, as if he had been the enemy of Britain. Nor were the laity only guilty of these things, but even our Lord's own flock, with its shepherds, casting off the easy yoke of Christ, gave themselves up to drunkenness, enmity, quarrels, strife, envy, and other such sins. In the meantime, on a sudden, a grievous plague fell upon that corrupt generation, which soon destroyed such numbers of them, that the living scarcely availed to bury the dead: yet, those that survived, could not be recalled from the spiritual death, which they had incurred through their sins, either by the death of their friends, or the fear of death. Whereupon, not long after, a more severe vengeance for their fearful crimes fell upon the sinful nation. They held a council to determine what was to be done, and where they should seek help to prevent or repel the cruel and frequent incursions of the northern nations; and in concert with their King Vortigern, it was unanimously decided to call the Saxons to their aid from beyond the sea, which, as the event plainly showed, was brought about by the Lord's will, that evil might fall upon them for their wicked deeds.

XV. How the Angles, being invited into Britain, at first drove off the enemy; but not long after, making a league with them, turned their weapons against their allies.

[L] In the year of our Lord 449, Marcian, the forty-sixth from Augustus, being made emperor with Valentinian, ruled the empire seven years. Then the nation of the Angles, or Saxons, being invited by the aforesaid king, arrived in Britain with three ships of war and had a place in which to settle assigned to them by the same king, in the eastern part of the island, on the pretext of fighting in defence of their country, whilst their real intentions were to conquer it. Accordingly they engaged with the enemy, who were come from the north to give battle, and the Saxons obtained the victory. When the news of their success and of the fertility of the country, and the cowardice of the Britons, reached their own home, a more considerable fleet was quickly sent over, bringing a greater number of men, and these, being added to the former army, made up an invincible force. The newcomers received of the Britons a place to inhabit among them, upon condition that they should wage war against their enemies for the peace and security of the country, whilst the Britons agreed to furnish them with pay.

I §15b

[L] Those who came over were of the three most powerful nations of Germany -- Saxons, Angles, and Jutes. From the Jutes are descended the people, of Kent, and of the Isle of Wight, including those in the province of the West-Saxons who are to this day called Jutes, seated opposite to the Isle of Wight. From the Saxons, that is, the country which is now called Old Saxony, came the East-Saxons, the South-Saxons, and the West-Saxons. From the Angles, that is, the country which is called Angulus, and which is said, from that time, to have remained desert to this day, between the provinces of the Jutes and the Saxons, are descended the East-Angles, the Midland-Angles, the Mercians, all the race of the Northumbrians, that is, of those nations that dwell on the north side of the river Humber, and the other nations of the Angles. The first commanders are said to have been the two brothers Hengist and Horsa. Of these Horsa was afterwards slain in battle by the Britons, and a monument, bearing his name, is still in existence in the eastern parts of Kent. They were the sons of Victgilsus, whose father was Vitta, son of Vecta, son of Woden; from whose stock the royal race of many provinces trace their descent.

I §15c

[L] In a short time, swarms of the aforesaid nations came over into the island, and the foreigners began to increase so much, that they became a source of terror to the natives themselves who had invited them. Then, having on a sudden entered into league with the Picts, whom they had by this time repelled by force of arms, they began to turn their weapons against their allies. At first, they obliged them to furnish a greater quantity of provisions; and, seeking an occasion of quarrel, protested, that unless more plentiful supplies were brought them, they would break the league, and ravage all the island; nor were they backward in putting their threats into execution. In short, the fire kindled by the hands of the pagans, proved God's just vengeance for the crimes of the people; not unlike that which, being of old lighted by the Chaldeans, consumed the walls and all the buildings of Jerusalem. For here, too, through the agency of the pitiless conqueror, yet by the disposal of the just Judge, it ravaged all the neighbouring cities and country, spread the conflagration from the eastern to the western sea, without any opposition, and overran the whole face of the doomed island. Public as well as private buildings were overturned; the priests were everywhere slain before the altars; no respect was shown for office, the prelates with the people were destroyed with fire and sword; nor were there any left to bury those who had been thus cruelly slaughtered. Some of the miserable remnant, being taken in the mountains, were butchered in heaps. Others, spent with hunger, came forth and submitted themselves to the enemy, to undergo for the sake of food perpetual servitude, if they were not killed upon the spot. Some, with sorrowful hearts, fled beyond the seas. Others, remaining in their own country, led a miserable life of terror and anxiety of mind among the mountains, woods and crags.

XVI. How the Britons obtained their first victory over the Angles, under the command of Ambrosius, a Roman. [456 A.D.]

[L] When the army of the enemy, having destroyed and dispersed the natives, had returned home to their own settlements, the Britons began by degrees to take heart, and gather strength, sallying out of the lurking places where they had concealed themselves, and with one accord imploring the Divine help, that they might not utterly be destroyed. They had at that time for their leader, Ambrosius Aurelianus, a man of worth, who alone, by chance, of the Roman nation had survived the storm, in which his parents, who were of the royal race, had perished. Under him the Britons revived, and offering battle to the victors, by the help of God, gained the victory. From that day, sometimes the natives, and sometimes their enemies, prevailed, till the year of the siege of Badon-hill, when they made no small slaughter of those enemies, about forty-four years after their arrival in England. But of this hereafter.

XVII. How Germanus the Bishop, sailing into Britain with Lupus, first quelled the tempest of the sea, and afterwards that of the Pelagians, by Divine power. [429 A.D.]

[L] Some few years before their arrival, the Pelagian heresy, brought over by Agricola, the son of Severianus, a Pelagian bishop, had corrupted with its foul taint the faith of the Britons. But whereas they absolutely refused to embrace that perverse doctrine, and blaspheme the grace of Christ, yet were not able of themselves to confute the subtilty of the unholy belief by force of argument, they bethought them of wholesome counsels and determined to crave aid of the Gallican prelates in that spiritual warfare. Hereupon, these, having assembled a great synod, consulted together to determine what persons should be sent thither to sustain the faith, and by unanimous consent, choice was made of the apostolic prelates, Germanus, Bishop of Auxerre, and Lupus of Troyes, to go into Britain to confirm the people's faith in the grace of God. With ready zeal they complied with the request and commands of the Holy Church, and put to sea. The ship sped safely with favouring winds till they were halfway between the coast of Gaul and Britain. There on a sudden they were obstructed by the malevolence of demons, who were jealous that men of such eminence and piety should be sent to bring back the people to salvation. They raised storms, and darkened the sky with clouds. The sails could not support the fury of the winds, the sailors' skill was forced to give way, the ship was sustained by prayer, not by strength, and as it happened, their spiritual leader and bishop, being spent with weariness, had fallen asleep. Then, as if because resistance flagged, the tempest gathered strength, and the ship, overwhelmed by the waves, was ready to sink. Then the blessed Lupus and all the rest, greatly troubled, awakened their elder, that he might oppose the raging elements. He, showing himself the more resolute in proportion to the greatness of the danger, called upon Christ, and having, in the name of the Holy Trinity, taken and sprinkled a little water, quelled the raging waves, admonished his companion, encouraged all, and all with one consent uplifted their voices in prayer. Divine help was granted, the enemies were put to flight, a cloudless calm ensued, the winds veering about set themselves again to forward their voyage, the sea was soon traversed, and they reached the quiet of the wished-for shore. A multitude flocking thither from all parts, received the bishops, whose coming had been foretold by the predictions even of their adversaries. For the evil spirits declared their fear, and when the bishops expelled them from the bodies of the possessed, they made known the nature of the tempest, and the dangers they had occasioned, and confessed that they had been overcome by the merits and authority of these men.

I §17b

[L] In the meantime the bishops speedily filled the island of Britain with the fame of their preaching and miracles; and the Word of God was by them daily preached, not only in the churches, but even in the streets and fields, so that the faithful and Catholic were everywhere confirmed, and those who had been perverted accepted the way of amendment. Like the Apostles, they acquired honour and authority through a good conscience, learning through the study of letters, and the power of working miracles through their merits. Thus the whole country readily came over to their way of thinking; the authors of the erroneous belief kept themselves in hiding, and, like evil spirits, grieved for the loss of the people that were rescued from them. At length, after long deliberation, they had the boldness to enter the lists. They came forward in all the splendour of their wealth, with gorgeous apparel, and supported by a numerous following; choosing rather to hazard the contest, than to undergo among the people whom they had led astray, the reproach of having been silenced, lest they should seem by saying nothing to condemn themselves. An immense multitude had been attracted thither with their wives and children. The people were present as spectators and judges; the two parties stood there in very different case; on the one side was Divine faith, on the other human presumption; on the one side piety, on the other pride; on the one side Pelagius, the founder of their faith, on the other Christ. The blessed bishops permitted their adversaries to speak first, and their empty speech long took up the time and filled the ears with meaningless words. Then the venerable prelates poured forth the torrent of their eloquence and showered upon them the words of Apostles and Evangelists, mingling the Scriptures with their own discourse and supporting their strongest assertions by the testimony of the written Word. Vainglory was vanquished and unbelief refuted; and the heretics, at every argument put before them, not being able to reply, confessed their errors. The people, giving judgement, could scarce refrain from violence, and signified their verdict by their acclamations.

XVIII. How the same holy man gave sight to the blind daughter of a tribune, and then coming to St. Alban, there received of his relics, and left other relics of the blessed Apostles and other martyrs. [429 A.D.]

[L] After this, a certain man, who held the office of tribune, came forward with his wife, and brought his blind daughter, a child of ten years of age, to be healed of the bishops. They ordered her to be brought to their adversaries, who, being rebuked by their own conscience, joined their entreaties to those of the child's parents, and besought the bishops that she might be healed. They, therefore, perceiving their adversaries to yield, poured forth a short prayer, and then Germanus, full of the Holy Ghost, invoking the Trinity, at once drew from his side a casket which hung about his neck, containing relics of the saints, and, taking it in his hands, applied it in the sight of all to the girl's eyes, which were immediately delivered from darkness and filled with the light of truth. The parents rejoiced, and the people were filled with awe at the miracle; and after that day, the heretical beliefs were so fully obliterated from the minds of all, that they thirsted for and sought after the doctrine of the bishops.

I §18b

[L] This damnable heresy being thus suppressed, and the authors thereof confuted, and all the people settled in the purity of the faith, the bishops went to the tomb of the martyr, the blessed Alban, to give thanks to God through him. There Germanus, having with him relics of all the Apostles, and of divers martyrs, after offering up his prayers, commanded the tomb to be opened, that he might lay therein the precious gifts; judging it fitting, that the limbs of saints brought together from divers countries, as their equal merits had procured them admission into heaven, should find shelter in one tomb. These being honourably bestowed, and laid together, he took up a handful of dust from the place where the blessed martyr's blood had been shed, to carry away with him. In this dust the blood had been preserved, showing that the slaughter of the martyrs was red, though the persecutor was pale in death. In consequence of these things, an innumerable multitude of people was that day converted to the Lord.

XIX. How the same holy man, being detained there by sickness, by his prayers quenched a fire that had broken out among the houses, and was himself cured of his infirmity by a vision. [429 A.D.]

[L] AS they were returning thence, the treacherous enemy, having, as it chanced, prepared a snare, caused Germanus to bruise his foot by a fall, not knowing that, as it was with the blessed Job, his merits would be but increased by bodily affliction. Whilst he was thus detained some time in the same place by his infirmity, a fire broke out in a cottage neighbouring to that in which he was; and having burned down the other houses which were thatched with reed, fanned by the wind, was carried on to the dwelling in which he lay. The people all flocked to the prelate, entreating that they might lift him in their arms, and save him from the impending danger. But he rebuked them, and in the assurance of his faith, would not suffer himself to be removed. The whole multitude, in terror and despair, ran to oppose the conflagration; but, for the greater manifestation of the Divine power, whatsoever the crowd endeavoured to save, was destroyed; and what the sick and helpless man defended, the flame avoided and passed by, though the house that sheltered the holy man lay open to it, and while the fire raged on every side, the place in which he lay appeared untouched, amid the general conflagration. The multitude rejoiced at the miracle, and was gladly vanquished by the power of God. A great crowd of people watched day and night before the humble cottage; some to have their souls healed, and some their bodies.

I §19b

[L] All that Christ wrought in the person of his servant, all the wonders the sick man performed cannot be told. Moreover, he would suffer no medicines to be applied to his infirmity; but one night he saw one clad in garments as white as snow, standing by him, who reaching out his hand, seemed to raise him up, and ordered him to stand firm upon his feet; from which time his pain ceased, and he was so perfectly restored, that when the day came, with good courage he set forth upon his journey.

XX. How the same Bishops brought help from Heaven to the Britons in a battle, and then returned home. [430 A.D.]

[L] IN the meantime, the Saxons and Picts, with their united forces, made war upon the Britons, who in these straits were compelled to take up arms. In their terror thinking themselves unequal to their enemies, they implored the assistance of the holy bishops; who, hastening to them as they had promised, inspired so much confidence into these fearful people, that one would have thought they had been joined by a mighty army. Thus, by these apostolic leaders, Christ Himself commanded in their camp. The holy days of Lent were also at hand, and were rendered more sacred by the presence of the bishops, insomuch that the people being instructed by daily sermons, came together eagerly to receive the grace of baptism. For a great multitude of the army desired admission to the saving waters, and a wattled church was constructed for the Feast of the Resurrection of our Lord, and so fitted up for the army in the field as if it were in a city. Still wet with the baptismal water the troops set forth; the faith of the people was fired; and where arms had been deemed of no avail, they looked to the help of God. News reached the enemy of the manner and method of their purification, who, assured of success, as if they had to deal with an unarmed host, hastened forward with renewed eagerness. But their approach was made known by scouts.

I §20b

[L] When, after the celebration of Easter, the greater part of the army, fresh from the font, began to take up arms and prepare for war, Germanus offered to be their leader. He picked out the most active, explored the country round about, and observed, in the way by which the enemy was expected, a valley encompassed by hills of moderate height. In that place he drew up his untried troops, himself acting as their general. And now a formidable host of foes drew near, visible, as they approached, to his men lying in ambush. Then, on a sudden, Germanus, bearing the standard, exhorted his men, and bade them all in a loud voice repeat his words. As the enemy advanced in all security, thinking to take them by surprise, the bishops three times cried, "Hallelujah." A universal shout of the same word followed, and the echoes from the surrounding hills gave back the cry on all sides, the enemy was panic-stricken, fearing, not only the neighbouring rocks, but even the very frame of heaven above them; and such was their terror, that their feet were not swift enough to save them. They fled in disorder, casting away their arms, and well satisfied if, even with unprotected bodies, they could escape the danger; many of them, flying headlong in their fear, were engulfed by the river which they had crossed. The Britons, without a blow, inactive spectators of the victory they had gained, beheld their vengeance complete. The scattered spoils were gathered up, and the devout soldiers rejoiced in the success which Heaven had granted them. The prelates thus triumphed over the enemy without bloodshed, and gained a victory by faith, without the aid of human force.

I §20c

[L] Thus, having settled the affairs of the island, and restored tranquillity by the defeat of the invisible foes, as well as of enemies in the flesh, they prepared to return home. Their own merits, and the intercession of the blessed martyr Alban, obtained for them a calm passage, and the happy vessel restored them in peace to the desires of their people.

XXI. How, when the Pelagian heresy began to spring up afresh, Germanus, returning to Britain with Severus, first restored bodily strength to a lame youth, then spiritual health to the people of God, having condemned or converted the Heretics [447 A.D.]

[L] NOT long after, news was brought from the same island, that certain persons were again attempting to teach and spread abroad the Pelagian heresy, and again the holy Germanus was entreated by all the priests, that he would defend the cause of God, which he had before maintained. He speedily complied with their request; and taking with him Severus, a man of singular sanctity, who was disciple to the blessed father, Lupus, bishop of Troyes, and at that time, having been ordained bishop of the Treveri, was preaching the Word of God to the tribes of Upper Germany, put to sea, and with favouring winds and calm waters sailed to Britain.

I §21b

[L] In the meantime, the evil spirits, speeding through the whole island, were constrained against their will to foretell that Germanus was coming, insomuch, that one Elafius, a chief of that region, without tidings from any visible messenger, hastened to meet the holy men, carrying with him his son, who in the very flower of his youth laboured under a grievous infirmity; for the sinews of the knee were wasted and shrunk, so that the withered limb was denied the power to walk. All the country followed this Elafius. The bishops arrived, and were met by the ignorant multitude, whom they blessed, and preached the Word of God to them. They found the people constant in the faith as they had left them; and learning that but few had gone astray, they sought out the authors of the evil and condemned them. Then suddenly Elafius cast himself at the feet of the bishops, presenting his son, whose distress was visible and needed no words to express it. All were grieved, but especially the bishops, who, filled with pity, invoked the mercy of God; and straightway the blessed Germanus, causing the youth to sit down, touched the bent and feeble knee and passed his healing hand over all the diseased part. At once health was restored by the power of his touch, the withered limb regained its vigour, the sinews resumed their task, and the youth was, in the presence of all the people, delivered whole to his father. The multitude was amazed at the miracle, and the Catholic faith was firmly established in the hearts of all; after which, they were, in a sermon, exhorted to amend their error. By the judgement of all, the exponents of the heresy, who had been banished from the island, were brought before the bishops, to be conveyed into the continent, that the country might be rid of them, and they corrected of their errors. So it came to pass that the faith in those parts continued long after pure and untainted.

I §21c

[L] Thus when they had settled all things, the blessed prelates returned home as prosperously as they had come. But Germanus, after this, went to Ravenna to intercede for the tranquillity of the Armoricans, where, after being very honourably received by Valentinian and his mother, Placidia, he departed hence to Christ; his body was conveyed to his own city with a splendid retinue, and mighty works attended his passage to the grave. Not long after, Valentinian was murdered by the followers of Aetius, the patrician, whom he had put to death, in the sixth year of the reign of Marcian, and with him ended the empire of the West.

XXII. How the Britons, being for a time at rest from foreign invasions, wore themselves out by civil wars, and at the same time gave themselves up to more heinous crimes.

[L] IN the meantime, in Britain, there was some respite from foreign, but not from civil war. The cities destroyed by the enemy and abandoned remained in ruins; and the natives, who had escaped the enemy, now fought against each other. Nevertheless, the kings, priests, private men, and the nobility, still remembering the late calamities and slaughters, in some measure kept within bounds; but when these died, and another generation succeeded, which knew nothing of those times, and was only acquainted with the existing peaceable state of things, all the bonds of truth and justice were so entirely broken, that there was not only no trace of them remaining, but only very few persons seemed to retain any memory of them at all. To other crimes beyond description, which their own historian, Gildas, mournfully relates, they added this -- that they never preached the faith to the Saxons, or English, who dwelt amongst them. Nevertheless, the goodness of God did not forsake his people, whom he foreknew, but sent to the aforesaid nation much more worthy heralds of the truth, to bring it to the faith.

XXIII. How the holy Pope Gregory sent Augustine, with other monks, to preach to the English nation, and encouraged them by a letter of exhortation, not to desist from their labour. [596 A. D.]

[L] IN the year of our Lord 582, Maurice, the fifty-fourth from Augustus, ascended the throne, and reigned twenty one years. In the tenth year of his reign, Gregory, a man eminent in learning and the conduct of affairs, was promoted to the Apostolic see of Rome, and presided over it thirteen years, six months and ten days. He, being moved by Divine inspiration, in the fourteenth year of the same emperor, and about the one hundred and fiftieth after the coming of the English into Britain, sent the servant of God, Augustine, and with him divers other monks, who feared the Lord, to preach the Word of God to the English nation. They having, in obedience to the pope's commands, undertaken that work, when they had gone but a little way on their journey, were seized with craven terror, and began to think of returning home, rather than proceed to a barbarous, fierce, and unbelieving nation, to whose very language they were strangers; and by common consent they decided that this was the safer course. At once Augustine, who had been appointed to be consecrated bishop, if they should be received by the English, was sent back, that he might, by humble entreaty, obtain of the blessed Gregory, that they should not be compelled to undertake so dangerous, toilsome, and uncertain a journey. The pope, in reply, sent them a letter of exhortation, persuading them to set forth to the work of the Divine Word, and rely on the help of God. The purport of which letter was as follows:

[L] Gregory, the servant of the servants of God, to the servants of our Lord.

Forasmuch as it had been better not to begin a good work, than to think of desisting from one which has been begun, it behoves you, my beloved sons, to fulfil with all diligence the good work, which, by the help of the Lord, you have undertaken. Let not, therefore, the toil of the journey, nor the tongues of evil-speaking men, discourage you; but with all earnestness and zeal perform, by God's guidance, that which you have set about; being assured, that great labour is followed by the greater glory of an eternal reward. When Augustine, your Superior, returns, whom we also constitute your abbot, humbly obey him in all things; knowing, that whatsoever you shall do by his direction, will, in all respects, be profitable to your souls. Almighty God protect you with His grace, and grant that I may, in the heavenly country, see the fruits of your labour, inasmuch as, though I cannot labour with you, I shall partake in the joy of the reward, because I am willing to labour. God keep you in safety, my most beloved sons.

Given the 23rd of July, in the fourteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, the thirteenth year after the consulship of our lord aforesaid, and the fourteenth indiction.

XXIV. How he wrote to the bishop of Arles to entertain them. [596 A.D.]

[L] THE same venerable pope also sent at the same time a letter to Aetherius, archbishop of Arles, exhorting him to give favourable entertainment to Augustine on his way to Britain; which letter was in these words:

[L] To his most reverend and holy brother and fellow bishop Aetherius, Gregory, the servant of the servants of God.

Although religious men stand in need of no recommendation with priests who have the charity which is pleasing to God; yet because an opportunity of writing has occurred, we have thought fit to send this letter to you, Brother, to inform you, that with the help of God we have directed thither, for the good of souls, the bearer of these presents, Augustine, the servant of God, of whose zeal we are assured, with other servants of God, whom it is requisite that your Holiness readily assist with priestly zeal, affording him all the comfort in your power. And to the end that you may be the more ready in your help, we have enjoined him to inform you particularly of the occasion of his coming; knowing, that when you are acquainted with it, you will, as the matter requires, for the sake of God, dutifully dispose yourself to give him comfort. We also in all things recommend to your charity, Candidus, the priest, our common son, whom we have transferred to the administration of a small patrimony in our Church. God keep you in safety, most reverend brother.

Given the 23rd day of July, in the fourteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, the thirteenth year after the consulship of our lord aforesaid, and the fourteenth indiction.

XXV. How Augustine, coming into Britain, first preached in the Isle of Thanet to the King of Kent, and having obtained licence from him, went into Kent, in order to preach therein. [597 A. D.]

[L] Augustine, thus strengthened by the encouragement of the blessed Father Gregory, returned to the work of the Word of God, with the servants of Christ who were with him, and arrived in Britain. The powerful Ethelbert was at that time king of Kent; he had extended his dominions as far as the boundary formed by the great river Humber, by which the Southern Saxons are divided from the Northern. On the east of Kent is the large Isle of Thanet, containing, according to the English way of reckoning, 600 families, divided from the mainland by the river Wantsum, which is about three furlongs in breadth, and which can be crossed only in two places; for at both ends it runs into the sea. On this island landed the servant of the Lord, Augustine, and his companions, being, as is reported, nearly forty men. They had obtained, by order of the blessed Pope Gregory, interpreters of the nation of the Franks, and sending to Ethelbert, signified that they were come from Rome, and brought a joyful message, which most undoubtedly assured to those that hearkened to it everlasting joys in heaven, and a kingdom that would never end, with the living and true God. The king hearing this, gave orders that they, should stay in the island where they had landed, and be furnished with necessaries, till he should consider what to do with them. For he had before heard of the Christian religion, having a Christian wife of the royal family of the Franks, called Bertha; whom he had received from her parents, upon condition that she should be permitted to preserve inviolate the rites of her religion with the Bishop Liudhard, who was sent with her to support her in the faith.

I §25b

[L] Some days after, the king came into the island, and sitting in the open air, ordered Augustine and his companions to come and hold a conference with him. For he had taken precaution that they should not come to him in any house, lest, by so coming, according to an ancient superstition, if they practised any magical arts, they might impose upon him, and so get the better of him. But they came endued with Divine, not with magic power, bearing a silver cross for their banner, and the image of our Lord and Saviour painted on a board; and chanting litanies, they offered up their prayers to the Lord for the eternal salvation both of themselves and of those to whom and for whom they had come. When they had sat down, in obedience to the king's commands, and preached to him and his attendants there present the Word of life, the king answered thus: "Your words and promises are fair, but because they are new to us, and of uncertain import, I cannot consent to them so far as to forsake that which I have so long observed with the whole English nation. But because you are come from far as strangers into my kingdom, and, as I conceive, are desirous to impart to us those things which you believe to be true, and most beneficial, we desire not to harm you, but will give you favourable entertainment, and take care to supply you with all things necessary to your sustenance; nor do we forbid you to preach and gain as many as you can to your religion." Accordingly he gave them an abode in the city of Canterbury, which was the metropolis of all his dominions, and, as he had promised, besides supplying them with sustenance, did not refuse them liberty to preach. It is told that, as they drew near to the city, after their manner, with the holy cross, and the image of our sovereign Lord and King, Jesus Christ, they sang in concert this litany: "We beseech thee, Lord, for Thy great mercy, that Thy wrath and anger be turned away from this city, and from Thy holy house, for we have sinned. Hallelujah."

XXVI. How St. Augustine in Kent followed the doctrine and manner of life of the primitive Church, and settled his episcopal see in the royal city. [597 A. D.]

[L] AS soon as they entered the dwelling-place assigned to them, they began to imitate the Apostolic manner of life in the primitive Church; applying themselves to constant prayer, watchings, and fastings; preaching the Word of life to as many as they could; despising all worldly things, as in nowise concerning them; receiving only their necessary food from those they taught; living themselves in all respects conformably to what they taught, and being always ready to suffer any adversity, and even to die for that truth which they preached. In brief, some believed and were baptized, admiring the simplicity of their blameless life, and the sweetness of their heavenly doctrine. There was on the east side of the city, a church dedicated of old to the honour of St. Martin[*], built whilst the Romans were still in the island, wherein the queen, who, as has been said before, was a Christian, was wont to pray. In this they also first began to come together, to chant the Psalms, to pray, to celebrate Mass, to preach, and to baptize, till when the king had been converted to the faith, they obtained greater liberty to preach everywhere and build or repair churches.

Note: St. Martin was regarded with special reverence in Britain and Ireland. Possibly some of the earliest missionaries may have been his disciples, e.g., St. Ninian and, St. Patrick. The Roman church of St. Martin at Canterbury has been frequently altered and partly rebuilt, so that "small portions only of the Roman walls remain. Roman bricks are used as old materials in the parts rebuilt"

I §26b

[L] When he, among the rest, believed and was baptized, attracted by the pure life of these holy men and their gracious promises, the truth of which they established by many miracles, greater numbers began daily to flock together to hear the Word, and, forsaking their heathen rites, to have fellowship, through faith, in the unity of Christ's Holy Church. It is told that the king, while he rejoiced at their conversion and their faith, yet compelled none to embrace Christianity, but only showed more affection to the believers, as to his fellow citizens in the kingdom of Heaven. For he had learned from those who had instructed him and guided him to salvation, that the service of Christ ought to be voluntary, not by compulsion. Nor was it long before he gave his teachers a settled residence suited to their degree in his metropolis of Canterbury, with such possessions of divers sorts as were necessary for them.

XXVII. How St. Augustine, being made a bishop, sent to acquaint Pope Gregory with what had been done in Britain, and asked and received replies, of which he stood in need. [597-601 A.D.]

[L] IN the meantime, Augustine, the man of God, went to Arles, and, according to the orders received from the holy Father Gregory, was ordained archbishop of the English nation, (Note: Augustine was not consecrated as archbishop either of London or Canterbury, but by the general title of "Archbishop of the English." According to Gregory's original scheme, London, not Canterbury, was to have been the seat of the primacy of southern England. London and York being doubtless the most important cities of south and north known to him from their history during the Roman occupation. But Christianity was not permanently established in London till it was too late to remove the see from Canterbury, which would obviously commend itself to Augustine as the most suitable place to be the metropolitan city) by Aetherius, archbishop of that city. Then returning into Britain, he sent Laurentius the priestand Peter the monkto Rome, to acquaint Pope Gregory, that the English nation had received the faith of Christ, and that he was himself made their bishop. At the same time, he desired his solution of some doubts which seemed urgent to him. He soon received fitting answers to his questions, which we have also thought meet to insert in this our history:

I §27b

[L] The First Question of the blessed Augustine, Bishop of the Church of Canterbury. -- Concerning bishops, what should be their manner of conversation towards their clergy? or into how many portions the offerings of the faithful at the altar are to be divided? and how the bishop is to act in the Church?

I §27c

[L] Gregory, Pope of the City of Rome, answers. -- Holy Scripture, in which we doubt not you are well versed, testifies to this, and in particular the Epistles of the Blessed Paul to Timothy, wherein he endeavours to show him what should be his manner of conversation in the house of God; but it is the custom of the Apostolic see to prescribe these rules to bishops when they are ordained: that all emoluments which accrue, are to be divided into four portions ; -- one for the bishop and his household, for hospitality and entertainment of guests; another for the clergy; a third for the poor; and the fourth for the repair of churches. But in that you, my brother, having been instructed in monastic rules, must not live apart from your clergy in the Church of the English, which has been lately, by the will of God, converted to the faith, you must establish the manner of conversation of our fathers in the primitive Church, among whom, none said that aught of the things which they possessed was his own, but they had all things common.

I §27d

[L] But if there are any clerks not received into holy orders, who cannot live continent, they are to take wives, and receive their stipends outside of the community; because we know that it is written concerning the same fathers of whom we have spoken that a distribution was made unto every man according as he had need. Care is also to be taken of their stipends, and provision to be made, and they are to be kept under ecclesiastical rule, that they may live orderly, and attend to singing of psalms, and, by the help of God, preserve their hearts and tongues and bodies from all that is unlawful. But as for those that live in common, there is no need to say anything of assigning portions, or dispensing hospitality and showing mercy; inasmuch as all that they have over is to be spent in pious and religious works, according to the teaching of Him who is the Lord and Master of all, "Give alms of such things as ye have over, and behold all things are clean unto you."

I §27e

[L] Augustine's Second Question -- Whereas the faith is one and the same, are there different customs in different Churches? and is one custom of Masses observed in the holy Roman Church, and another in the Church of Gaul?

I §27f

[L] Pope Gregory answers. -- You know, my brother, the custom of the Roman Church in which you remember that you were bred up. But my will is, that if you have found anything, either in the Roman, or the Gallican, or any other Church, which may be more acceptable to Almighty God, you should carefully make choice of the same, and sedulously teach the Church of the English, which as yet is new in the faith, whatsoever you can gather from the several Churches. For things are not to be loved for the sake of places, but places for the sake of good things. Choose, therefore, from every Church those things that are pious, religious, and right, and when you have, as it were, made them up into one bundle, let the minds of the English be accustomed thereto.

I §27g

[L] Augustine's Third Question. -- I beseech you, what punishment must be inflicted on one who steals anything from a church?

I §27h

[L] Gregory answers. -- You may judge, my brother, by the condition of the thief, in what manner he is to be corrected. For there are some, who, having substance, commit theft; and there are others, who transgress in this matter through want. Wherefore it is requisite, that some be punished with fines, others with stripes; some with more severity, and some more mildly. And when the severity is greater, it is to proceed from charity, not from anger; because this is done for the sake of him who is corrected, that he may not be delivered up to the fires of Hell. For it behoves us to maintain discipline among the faithful, as good parents do with their children according to the flesh, whom they punish with stripes for their faults, and yet they design to make those whom they chastise their heirs, and preserve their possessions for those whom they seem to visit in wrath. This charity is, therefore, to be kept in mind, and it dictates the measure of the punishment, so that the mind may do nothing beyond the rule prescribed by reason. You will add to this, how men are to restore those things which they have stolen from the church. But let not the Church take more than it has lost of its worldly possessions, or seek gain from vanities.

I §27i

[L] Augustine's Fourth Question. -- Whether two full brothers may marry two sisters, who are of a family far removed from them?

I §27j

[L] Augustine's Fourth Question. -- Whether two full brothers may marry two Gregory answers. -- Most assuredly this may lawfully be done; for nothing is found in Holy Writ on this matter that seems to contradict it.

I §27k

[L] Augustine's Fifth Question. -- To what degree may the faithful marry with their kindred? and is it lawful to marry a stepmother or a brother's wife?

I §27l

[L] Gregory answers. -- A certain secular law in the Roman commonwealth allows, that the son and daughter of a brother and sister, or of two full brothers, or two sisters, may be joined in matrimony; but we have found, by experience, that the offspring of such wedlock cannot grow up; and the Divine law forbids a man to "uncover the nakedness of his kindred." Hence of necessity it must be the third or fourth generation of the faithful, that can be lawfully joined in matrimony; for the second, which we have mentioned, must altogether abstain from one another. To marry with one's stepmother is a heinous crime, because it is written in the Law, "Thou shalt not uncover the nakedness of thy father:" now the son, indeed, cannot uncover his father's nakedness; but in regard that it is written, "They twain shall be one flesh," he that presumes to uncover the nakedness of his stepmother, who was one flesh with his father, certainly uncovers the nakedness of his father. It is also prohibited to marry with a sister-in-law, because by the former union she is become the brother's flesh. For which thing also John the Baptist was beheaded, and obtained the crown of holy martyrdom. For, though he was not ordered to deny Christ, and it was not for confessing Christ that he was killed, yet inasmuch as the same Jesus Christ, our Lord, said, "I am the Truth," because John was killed for the truth, he also shed his blood for Christ.

I §27m

[L] But forasmuch as there are many of the English, who, whilst they were still heathens, are said to have been joined in this unholy union, when they attain to the faith they are to be admonished to abstain, and be made to known that this is a grievous sin. Let them fear the dread judgement of God, lest, for the gratification of their carnal desires, they incur the torments of eternal punishment. Yet they are not on this account to be deprived of the Communion of the Body and Blood of Christ, lest they should seem to be punished for those things which they did through ignorance before they had received Baptism. For in these times the Holy Church chastises some things with zeal, and tolerates some in mercy, and is blind to some in her wisdom, and so, by forbearance and blindness often suppresses the evil that stands in her way. But all that come to the faith are to be admonished not to presume to do such things. And if any shall be guilty of them, they are to be excluded from the Communion of the Body and Blood of Christ. For as the offence is, in some measure, to be tolerated in those who did it through ignorance, so it is to be rigorously punished in those who do not fear to sin knowingly.

I §27n

[L] Augustine's Sixth Question. -- Whether a bishop may be consecrated without other bishops being present, if there be so great a distance between them, that they cannot easily come together?

I §27o

[L] Gregory answers. -- In the Church of England, of which you are as yet the only bishop, you cannot otherwise ordain a bishop than in the absence of other bishops. For when do bishops come over from Gaul, that they may be present as witnesses to you in ordaining a bishop? But we would have you, my brother, to ordain bishops in such a manner, that the said bishops may not be far asunder, to the end that there be no lack, but that at the ordination of a bishop other pastors also, whose pretence is of great benefit, should easily come together. Thus, when, by the help of God, bishops shall have been ordained in places near to one another, no ordination of a bishop is to take place without assembling three or four bishops. For, even in spiritual affairs, we may take example by the temporal, that they may be wisely and discreetly conducted. For surely, when marriages are celebrated in the world, some married persons are assembled, that those who went before in the way of matrimony, may also partake in the joy of the new union. Why, then, at this spiritual ordinance, wherein, by means of the sacred ministry, man is joined to God, should not such persons be assembled, as may either rejoice in the advancement of the new bishop, or jointly pour forth their prayers to Almighty God for his preservation?

I §27p

[L] Augustine's Seventh Question. -- How are we to deal with the bishops of Gaul and Britain?

I §27q

[L] Gregory answers. -- We give you no authority over the bishops of Gaul, because the bishop of Arles received the pall in the old times of my predecessors, and we must by no means deprive him of the authority he has received. If it shall therefore happen, my brother, that you go over into the province of Gaul, you are to concert with the said bishop of Aries, how, if there be any faults among the bishops, they may be amended. And if he shall be lukewarm in keeping up discipline, he is to be fired by your zeal; to whom we have also written, that aided by the presence of your Holiness in Gaul, he should exert himself to the utmost, and put away from the behaviour of the bishops all that is opposed to the command of our Creator. But you shall not have power to go beyond your own authority and judge the bishops of Gaul, but by persuading, and winning them, and showing good works for them to imitate, you shall recall the perverted to the pursuit of holiness; for it is written in the Law, "When thou comest into the standing corn of thy neighbour, then thou mayest bruise the ears with thine hand and eat; but thou shalt not move a sickle unto thy neighbours' standing corn." For thou mayest not apply the sickle of judgement in that harvest which thou seest to have been committed to another; but by the influence of good works thou shalt clear the Lord's wheat of the chaff of its vices, and convert it by exhortation and persuasion in the body of the Church, as it were, by eating. But whatsoever is to be done by authority, must be transacted with the aforesaid bishop of Aries, lest that should be omitted, which the ancient institution of the fathers has appointed. But as for all the bishops of Britain, we commit them to your care, that the unlearned may be taught, the weak strengthened by persuasion, and the perverse corrected by authority.

I §27r

[L] Augustine's Eighth Question. -- Whether a woman with child ought to be baptized? Or when she has brought forth, after what time she may come into the church? As also, after how many days the infant born may be baptized, lest he be prevented by death? Or how long after her husband may have carnal knowledge of her? Or whether it is lawful for her to come into the church when she has her courses, or to receive the Sacrament of Holy Communion? Or whether a man, under certain circumstances, may come into the church before he has washed with water? Or approach to receive the Mystery of the Holy Communion? All which things are requisite to be known by the ignorant nation of the English.

I §27s

[L] Gregory answers. -- I do not doubt but that these questions have been put to you, my brother, and I think I have already answered you therein. But I believe you would wish the opinion which you yourself might give and hold to be confirmed by my reply also. Why should not a woman with child be baptized, since the fruitfulness of the flesh is no offence in the eyes of Almighty God? For when our first parents sinned in Paradise, they forfeited the immortality which they had received, by the just judgement of God. Because, therefore, Almighty God would not for their fault wholly destroy the human race, he both deprived man of immortality for his sin, and, at the same time, of his great goodness and loving-kindness, reserved to him the power of propagating his race after him. On what ground, then, can that which is preserved to human nature by the free gift of Almighty God, be excluded from the privilege of Holy Baptism? For it is very foolish to imagine that the gift can be opposed to grace in that Mystery in which all sin is blotted out.

[L] When a woman is delivered, after how many days she may come into the church, you have learnt from the teaching of the Old Testament, to wit, that she is to abstain for a male child thirty-three days, and sixty-six for a female. Now you must know that this is to be received in a mystery; for if she enters the church the very hour that she is delivered, to return thanks, she is not guilty of any sin; because the pleasure of the flesh is a fault, and not the pain; but the pleasure is in the copulation of the flesh, whereas there is pain in bringing forth the child. Wherefore it is said to the first mother of all, "In sorrow thou shalt bring forth children." If, therefore, we forbid a woman that has brought forth, to enter the church, we make a crime of her very punishment. To baptize either a woman who has brought forth, if there be danger of death, even the very hour that she brings forth, or that which she has brought forth the very hour it is born, is in no way prohibited, because, as the grace of the Holy Mystery is to be with much discretion provided for those who are in full life and capable of understanding, so is it to be without any delay administered to the dying; lest, while a further time is sought to confer the Mystery of redemption, if a small delay intervene, the person that is to be redeemed be dead and gone.

[L] Her husband is not to approach her, till the infant born be weaned. An evil custom is sprung up in the lives of married people, in that women disdain to suckle the children whom they bring forth, and give them to other women to suckle; which seems to have been invented on no other account but incontinency; because, as they will not be continent, they will not suckle the children whom they bear. Those women, therefore, who, from evil custom, give their children to others to bring up, must not approach their husbands till the time of purification is past. For even when there has been no child-birth, women are forbidden to do so, whilst they have their courses, insomuch that the Law condemns to death any man that shall approach unto a woman during her uncleanness. Yet the woman, nevertheless, must not be forbidden to come into the church whilst she has her courses; because the superfluity of nature cannot be imputed to her as a crime; and it is not just that she should be refused admittance into the church, for that which she suffers against her will. For we know, that the woman who had the issue of blood, humbly approaching behind our Lord's back, touched the hem of his garment, and her infirmity immediately departed from her. If, therefore, she that had an issue of blood might commendably touch the garment of our Lord, why may not she, who has her courses, lawfully enter into the church of God? But you may say, Her infirmity compelled her, whereas these we speak of are bound by custom. Consider, then, most dear brother, that all we suffer in this mortal flesh, through the infirmity of our nature, is ordained by the just judgement of God after the fall; for to hunger, to thirst, to be hot, to be cold, to be weary, is from the infirmity of our nature; and what else is it to seek food against hunger, drink against thirst, air against heat, clothes against cold, rest against weariness, than to procure a remedy against distempers? Thus to a woman her courses are a distemper. If, therefore, it was a commendable boldness in her, who in her disease touched our Lord's garment, why may not that which is allowed to one infirm person, be granted to all women, who, through the fault of their nature, are rendered infirm?

I §27t

[L] She must not, therefore, be forbidden to receive the Mystery of the Holy Communion during those days. But if any one out of profound respect does not presume to do it, she is to be commended; yet if she receives it, she is not to be judged. For it is the part of noble minds in some manner to acknowledge their faults, even when there is no fault; because very often that is done without a fault, which, nevertheless, proceeded from a fault. Thus, when we are hungry, it is no sin to eat; yet our being hungry proceeds from the sin of the first man. The courses are no sin in women, because they happen naturally; yet, because our nature itself is so depraved, that it appears to be defiled even without the concurrence of the will, a defect arises from sin, and thereby human nature may itself know what it is become by judgement. And let man, who wilfully committed the offence, bear the guilt of that offence against his will. And, therefore, let women consider with themselves, and if they do not presume, during their courses, to approach the Sacrament of the Body and Blood of our Lord, they are to be commended for their praiseworthy consideration; but when they are carried away with love of the same Mystery to receive it according to the custom of the religious life, they are not to be restrained, as we said before. For as in the Old Testament the outward works are observed, so in the New Testament, that which is outwardly done, is not so diligently regarded as that which is inwardly thought, that the punishment may be with discernment. For whereas the Law forbids the eating of many things as unclean, yet our Lord says in the Gospel, "Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man." And afterwards he added, expounding the same, "Out of the heart proceed evil thoughts." Where it is abundantly shown, that that is declared by Almighty God to be polluted in deed, which springs from the root of a polluted thought. Whence also Paul the Apostle says, "Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving, nothing is pure." And presently, declaring the cause of that defilement, he adds, "For even their mind and conscience is defiled." If, therefore, meat is not unclean to him whose mind is not unclean, why shall that which a woman suffers according to nature, with a clean mind, be imputed to her as uncleanness?

I §27u

[L] A man who has approached his own wife is not to enter the church unless washed with water, nor is he to enter immediately although washed. The Law prescribed to the ancient people, that a man in such cases should be washed with water, and not enter into the church before the setting of the sun. Which, nevertheless, may be understood spiritually, because a man acts so when the mind is led by the imagination to unlawful concupiscence; for unless the fire of concupiscence be first driven from his mind, he is not to think himself worthy of the congregation of the brethren, while he sees himself burdened by the iniquity of a perverted will. For though divers nations have divers opinions concerning this affair, and seem to observe different rules, it was always the custom of the Romans, from ancient times, for such an one to seek to be cleansed by washing, and for some time reverently to forbear entering the church. Nor do we, in so saying, assign matrimony to be a fault; but forasmuch as lawful intercourse cannot be had without the pleasure of the flesh, it is proper to forbear entering the holy place, because the pleasure itself cannot be without a fault. For he was not born of adultery or fornication, but of lawful marriage, who said, "Behold I was conceived in iniquity, and in sin my mother brought me forth." For he who knew himself to have been conceived in iniquity, lamented that he was born from sin, because he bears the defect, as a tree bears in its bough the sap it drew from the root. In which words, however, he does not call the union of the married couple iniquity, but the will itself. For there are many things which are lawful and permitted, and yet we are somewhat defiled in doing them. As very often by being angry we correct faults, and at the same time disturb our own peace of mind; and though that which we do is right, yet it is not to be approved that our mind should be disturbed. For he who said, "My eye was disturbed with anger," had been angry at the vices of sinners. Now, seeing that only a calm mind can rest in the light of contemplation, he grieved that his eye was disturbed with anger; because, whilst he was correcting evil actions below, he was obliged to be confused and disturbed with regard to the contemplation of the highest things. Anger against vice is, therefore, commendable, and yet painful to a man, because he thinks that by his mind being agitated, he has incurred some guilt. Lawful commerce, therefore, must be for the sake of children, not of pleasure; and must be to procure offspring, not to satisfy vices. But if any man is led not by the desire of pleasure, but only for the sake of getting children, such a man is certainly to be left to his own judgement, either as to entering the church, or as to receiving the Mystery of the Body and Blood of our Lord, which he, who being placed in the fire cannot burn, is not to be forbidden by us to receive. But when, not the love of getting children, but of pleasure prevails, the pair have cause to lament their deed. For this the holy preaching concedes to them, and yet fills the mind with dread of the very concession. For when Paul the Apostle said, "Let him that cannot contain have his own wife;" he presently took care to subjoin, "But this I say by way of permission, not of commandment." For that is not granted by way of permission which is lawful, because it is just; and, therefore, that which he said he permitted, he showed to be an offence.

I §27v

[L] It is seriously to be considered, that when God was about to speak to the people on Mount Sinai, He first commanded them to abstain from women. And if purity of body was there so carefully required, where God spoke to the people by the means of a creature as His representative, that those who were to hear the words of God should abstain; how much more ought women, who receive the Body of Almighty God, to preserve themselves in purity of flesh, lest they be burdened with the very greatness of that inestimable Mystery? For this reason also, it was said to David, concerning his men, by the priest, that if they were clean in this particular, they should receive the shewbread, which they would not have received at all, had not David first declared them to be clean. Then the man, who, afterwards, has been washed with water, is also capable of receiving the Mystery of the Holy Communion, when it is lawful for him, according to what has been before declared, to enter the church.

I §27w

[L] Augustine's Ninth Question -- Whether after an illusion, such as is wont to happen in a dream, any man may receive the Body of our Lord, or if he be a priest, celebrate the Divine Mysteries?

I §27x

[L] Gregory answers. -- The Testament of the Old Law, as has been said already in the article above, calls such a man polluted, and allows him not to enter into the church till the evening, after being washed with water. Which, nevertheless, a spiritual people, taking in another sense, will understand in the same manner as above; because he is imposed upon as it were in a dream, who, being tempted with uncleanness, is defiled by real representations in thought, and he is to be washed with water, that he may cleanse away the sins of thought with tears; and unless the fire of temptation depart before, may know himself to be in a manner guilty until the evening. But a distinction is very necessary in that illusion, and one must carefully consider what causes it to arise in the mind of the person sleeping; for sometimes it proceeds from excess of eating or drinking; sometimes from the superfluity or infirmity of nature, and sometimes from the thoughts. And when it happens either through superfluity or infirmity of nature, such an illusion is not to be feared at all, because it is to be lamented, that the mind of the person, who knew nothing of it, suffers the same, rather than that he occasioned it. But when the appetite of gluttony commits excess in food, and thereupon the receptacles of the humours are oppressed, the mind thence contracts some guilt; yet not so much as to hinder the receiving of the Holy Mystery, or celebrating Mass, when a holy day requires it, or necessity obliges the Mystery to be shown forth, because there is no other priest in the place; for if there be others who can perform the ministry, the illusion proceeding from over-eating ought not to exclude a man from receiving the sacred Mystery; but I am of opinion he ought humbly to abstain from offering the sacrifice of the Mystery, but not from receiving it, unless the mind of the person sleeping has been disturbed with some foul imagination. For there are some, who for the most part so suffer the illusion, that their mind, even during the sleep of the body, is not defiled with filthy thoughts. In which case, one thing is evident, that the mind is guilty, not being acquitted even in its own judgement; for though it does not remember to have seen anything whilst the body was sleeping, yet it calls to mind that, when the body was awake, it fell into gluttony. But if the illusion of the sleeper proceeds from evil thoughts when he was awake, then its guilt is manifest to the mind; for the man perceives from what root that defilement sprang, because what he had consciously thought of, that he afterwards unconsciously endured. But it is to be considered, whether that thought was no more than a suggestion, or proceeded to delight, or, what is worse, consented to sin. For all sin is committed in three ways, viz., by suggestion, by delight, and by consent. Suggestion comes from the Devil, delight from the flesh, and consent from the spirit. For the serpent suggested the first offence, and Eve, as flesh, took delight in it, but Adam, as the spirit, consented. And when the mind sits in judgement on itself, it must clearly distinguish between suggestion and delight, and between delight and consent. For when the evil spirit suggests a sin to the mind, if there ensue no delight in the sin, the sin is in no way committed; but when the flesh begins to take delight in it, then sin begins to arise. But if it deliberately consents, then the sin is known to be full-grown. The seed, therefore, of sin is in the suggestion, the nourishment of it in delight, its maturity in the consent. And it often happens that what the evil spirit sows in the thought, in that the flesh begins to find delight, and yet the soul does not consent to that delight. And whereas the flesh cannot be delighted without the mind, yet the mind struggling against the pleasures of the flesh, is after a manner unwillingly bound by the carnal delight, so that through reason it opposes it, and does not consent, yet being bound by delight, it grievously laments being so bound. Wherefore that great soldier of our Lord's host, groaned and said, "I see another law in my members warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members." Now if he was a captive, he did not fight; but he did fight; wherefore he was a captive and at the same time therefore fought against the law of the mind, which the law that is in the members opposed; but if he fought, he was no captive. Thus, then, man is, as I may say, a captive and yet free. Free on account of justice, which he loves, a captive by the delight which he unwillingly bears within him.

XXVIII. How Pope Gregory wrote to the bishop of Aries to help Augustine in the work of God. [601 A.D.]

[L] Thus far the answers of the holy Pope Gregory, to the questions of the most reverend prelate, Augustine. Now the letter, which he says he had written to the bishop of Aries, was directed to Vergilius, successor to Aetherius, and was in the following words:

[L] To his most reverend and holy brother and fellow bishop, Vergilius; Gregory, servant of the servants of God.

With how much kindness brethren, coming of their own accord, are to be entertained, is shown by this, that they are for the most part invited for the sake of brotherly love. Therefore, if our common brother, Bishop Augustine, shall happen to come to you, let your love, as is becoming, receive him with so great kindness and affection, that it may refresh him by the benefit of its consolation and show to others how brotherly charity is to be cultivated. And, since it often happens that those who are at a distance first learn from others the things that need correction, if he bring before you, my brother, any sins of bishops or others, do you, in conjunction with him, carefully inquire into the same, and show yourself so strict and earnest with regard to those things which offend God and provoke His wrath, that for the amendment of others, the punishment may fall upon the guilty, and the innocent may not suffer under false report. God keep you in safety, most reverend brother.

Given the 22nd day of June, in the nineteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, the eighteenth year after the consulship of our said lord, and the fourth indiction.

XXIX. How the same Pope sent to Augustine the Pall and a letter, along with several ministers of the Word. [601 A.D.]

[L] Moreover, the same Pope Gregory, hearing from Bishop Augustine, that the harvest which he had was great and the labourers but few, sent to him, together with his aforesaid envoys, certain fellow labourers and ministers of the Word, of whom the chief and foremost were Mellitus, Justus, Paulinus, and Rufinianus, and by them all things in general that were necessary for the worship and service of the Church, to wit, sacred vessels and altar-cloths, also church-furniture, and vestments for the bishops and clerks, as likewise relics of the holy Apostles and martyrs; besides many manuscripts. He also sent a letter, wherein he signified that he had despatched the pall to him, and at the same time directed how he should constitute bishops in Britain. The letter was in these words:

[L] To his most reverend and holy brother and fellow bishop, Augustine, Gregory, the servant of the servants of God.

Though it be certain, that the unspeakable rewards of the eternal kingdom are reserved for those who labour for Almighty God, yet it is requisite that we bestow on them the benefit of honours, to the end that they may by this recompense be encouraged the more vigorously to apply themselves to the care of their spiritual work. And, seeing that the new Church of the English is, through the bounty of the Lord, and your labours, brought to the grace of God, we grant you the use of the pall in the same, only for the celebration of the solemn service of the Mass; that so you may ordain twelve bishops in different places, who shall be subject to your jurisdiction. But the bishop of London shall, for the future, be always consecrated by his own synod, and receive the pall, which is the token of his office, from this holy and Apostolic see, which I, by the grace of God, now serve. But we would have you send to the city of York such a bishop as you shall think fit to ordain; yet so, that if that city, with the places adjoining, shall receive the Word of God, that bishop shall also ordain twelve bishops, and enjoy the honour of a metropolitan; for we design, if we live, by the help of God, to bestow on him also the pall; and yet we would have him to be subject to your authority, my brother; but after your decease, he shall so preside over the bishops he shall have ordained, as to be in no way subject to the jurisdiction of the bishop of London. But for the future let there be this distinction as regards honour between the bishops of the cities of London and York, that he who has been first ordained have the precedence. But let them take counsel and act in concert and with one mind dispose whatsoever is to be done for zeal of Christ; let them judge rightly, and carry out their judgement without dissension.

But to you, my brother, shall, by the authority of our God and Lord Jesus Christ, be subject not only those bishops whom you shall ordain, and those that shall be ordained by the bishop of York, but also all the prelates in Britain; to the end that from the words and manner of life of your Holiness they may learn the rule of a right belief and a good life, and fulfilling their office in faith and righteousness, they may, when it shall please the Lord, attain to the kingdom of Heaven. God preserve you in safety, most reverend brother.

Given the 22nd of June, in the nineteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, the eighteenth year after the consulship of our said lord, and the fourth indiction."

XXX. A copy of the letter which Pope Gregory sent to the Abbot Mellitus, then going into Britain. [601 A.D.]

[L] The aforesaid envoys having departed, the blessed Father Gregory sent after them a letter worthy to be recorded, wherein he plainly shows how carefully he watched over the salvation of our country. The letter was as follows:

[L] To his most beloved son, the Abbot Mellitus; Gregory, the servant of the servants of God.

We have been much concerned, since the departure of our people that are with you, because we have received no account of the success of your journey. Howbeit, when Almighty God has led, you to the most reverend Bishop Augustine, our brother, tell him what I have long been considering in my own mind concerning the matter of the English people; to wit, that the temples of the idols in that nation ought not to be destroyed; but let the idols that are in them be destroyed; let water be consecrated and sprinkled in the said temples, let altars be erected, and relics placed there. For if those temples are well built, it is requisite that they be converted from the worship of devils to the service of the true God; that the nation, seeing that their temples are not destroyed, may remove error from their hearts, and knowing and adoring the true God, may the more freely resort to the places to which they have been accustomed. And because they are used to slaughter many oxen in sacrifice to devils, some solemnity must be given them in exchange for this, as that on the day of the dedication, or the nativities of the holy martyrs, whose relics are there deposited, they should build themselves huts of the boughs of trees about those churches which have been turned to that use from being temples, and celebrate the solemnity with religious feasting, and no more offer animals to the Devil, but kill cattle and glorify God in their feast, and return thanks to the Giver of all things for their abundance; to the end that, whilst some outward gratifications are retained, they may the more easily consent to the inward joys. For there is no doubt that it is impossible to cut off every thing at once from their rude natures; because he who endeavours to ascend to the highest place rises by degrees or steps, and not by leaps. Thus the Lord made Himself known to the people of Israel in Egypt; and yet He allowed them the use, in His own worship, of the sacrifices which they were wont to offer to the Devil, commanding them in His sacrifice to kill animals, to the end that, with changed hearts, they might lay aside one part of the sacrifice, whilst they retained another; and although the animals were the same as those which they were wont to offer, they should offer them to the true God, and not to idols; and thus they would no longer be the same sacrifices. This then, dearly beloved, it behoves you to communicate to our aforesaid brother, that he, being placed where he is at present, may consider how he is to order all things. God preserve you in safety, most beloved son.

Given the 17th of June, in the nineteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, the eighteenth year after the consulship of our said lord, and the fourth indiction.

XXXI. How Pope Gregory, by letter, exhorted Augustine not to glory in his miracles. [601 A.D.]

[L] At which time he also sent Augustine a letter concerning the miracles that he had heard had been wrought by him; wherein he admonishes him not to incur the danger of being puffed up by the number of them. The letter was in these words:

[L] I know, dearly beloved brother, that Almighty God, by means of you, shows forth great miracles to the nation which it was His will to choose. Wherefore you must needs rejoice with fear, and fear with joy concerning that heavenly gift; for you will rejoice because the souls of the English are by outward miracles drawn to inward grace; but you will fear, lest, amidst the wonders that are wrought, the weak mind may be puffed up with self-esteem, and that whereby it is outwardly raised to honour cause it inwardly to fall through vain-glory. For we must call to mind, that when the disciples returned with joy from preaching, and said to their Heavenly Master, Lord, even the devils are subject to us through Thy Name; forthwith they received the reply, In this rejoice not; but rather rejoice, because your names are written in heaven.' For their minds were set on private and temporal joys, when they rejoiced in miracles; but they are recalled from the private to the common joy, and from the temporal to the eternal, when it is said to them, Rejoice in this, because your names are written in heaven.' For all the elect do not work miracles, and yet the names of all are written in heaven. For those who are disciples of the truth ought not to rejoice, save for that good thing which all men enjoy as well as they, and in which their joy shall be without end.

[L] It remains, therefore, most dear brother, that amidst those outward actions, which you perform through the power of the Lord, you should always carefully judge yourself in your heart, and carefully understand both what you are yourself, and how much grace is bestowed upon that same nation, for the conversion of which you have received even the gift of working miracles. And if you remember that you have at any time sinned against our Creator, either by word or deed, always call it to mind, to the end that the remembrance of your guilt may crush the vanity which rises in your heart. And whatsoever gift of working miracles you either shall receive, or have received, consider the same, not as conferred on you, but on those for whose salvation it has been given you.

XXXII. How Pope Gregory sent letters and gifts to King Ethelbert. [601 A.D.]

[L] The same blessed Pope Gregory, at the same time, sent a letter to King Ethelbert, with many gifts of divers sorts; being desirous to glorify the king with temporal honours, at the same. time that he rejoiced that through his own labour and zeal he had attained to the knowledge of heavenly glory. The copy of the said letter is as follows:

[L] To the most glorious lord, and his most excellent son, Ethelbert, king of the English, Bishop Gregory.

Almighty God advances good men to the government of nations, that He may by their means bestow the gifts of His lovingkindness on those over whom they are placed. This we know to have come to pass in the English nation, over whom your Highness was placed, to the end, that by means of the blessings which are granted to you, heavenly benefits might also be conferred on your subjects. Therefore, my illustrious son, do you carefully guard the grace which you have received from the Divine goodness, and be eager to spread the Christian faith among the people under your rule; in all uprightness increase your zeal for their conversion; suppress the worship of idols; overthrow the structures of the temples; establish the manners of your subjects by much cleanness of life, exhorting, terrifying, winning, correcting, and showing forth an example of good works, that you may obtain your reward in Heaven from Him, Whose Name and the knowledge of Whom you have spread abroad upon earth. For He, Whose honour you seek and maintain among the nations, will also render your Majesty's name more glorious even to posterity.

[L] For even so the most pious emperor, Constantine, of old, recovering the Roman commonwealth from the false worship of idols, brought it with himself into subjection to Almighty God, our Lord Jesus Christ, and turned to Him with his whole mind, together with the nations under his rule. Whence it followed, that his praises transcended the fame of former princes; and he excelled his predecessors in renown as much as in good works. Now, therefore, let your Highness hasten to impart to the kings and peoples that are subject to you, the knowledge of one God, Father, Son, and Holy Ghost; that you may surpass the ancient kings of your nation in praise and merit, and while you cause the sins of others among your own subjects to be blotted out, become the more free from anxiety with regard to your own sins before the dread judgement of Almighty God.

[L] Willingly hear, devoutly perform, and studiously retain in your memory, whatsoever counsel shall be given you by our most reverend brother, Bishop Augustine, who is trained up in the monastic rule, full of the knowledge of Holy Scripture, and, by the help of God, endued with good works; for if you give ear to him when he speaks on behalf of Almighty God, the sooner will Almighty God hear his prayers for you. But if (which God forbid!) you slight his words, how shall Almighty God hear him on your behalf, when you neglect to hear him on behalf of God? Unite yourself, therefore, to him with all your mind, in the fervour of faith, and further his endeavours, by that virtue which God has given you, that He may make you partaker of His kingdom, Whose faith you cause to be received and maintained in your own.

[L] Besides, we would have your Highness know that, as we find in Holy Scripture from the words of the Almighty Lord, the end of this present world, and the kingdom of the saints, which will never come to an end, is at hand. But as the end of the world draws near, many things are about to come upon us which were not before, to wit, changes in the air, and terrors from heaven, and tempests out of the order of the seasons, wars, famines, pestilences, earthquakes in divers places; which things will not, nevertheless, all happen in our days, but will all follow after our days. If, therefore, you perceive that any of these things come to pass in your country, let not your mind be in any way disturbed; for these signs of the end of the world are sent before, for this reason, that we may take heed to our souls, and be watchful for the hour of death, and may be found prepared with good works to meet our Judge. Thus much, my illustrious son, I have said in few words, with intent-that when the Christian faith is spread abroad in your kingdom, our discourse to you may also be more copious, and we may desire to say the more, as joy for the full conversion of your nation is increased in our mind.

[L] I have sent you some small gifts, which will not appear small to you, when received by you with the blessing of the blessed Apostle, Peter. May Almighty God, therefore, perfect in you His grace which He has begun, and prolong your life here through a course of many years, and in the fulness of time receive you into the congregation of the heavenly country. May the grace of God preserve you in safety, my most excellent lord and son.

Given the 22nd day of June, in the nineteenth year of the reign of our most religious lord, Mauritius Tiberius Augustus, in the eighteenth year after his consulship, and the fourth indiction.

XXXIII. How Augustine repaired the church of our Saviour, and built the monastery of the blessed Peter the Apostle; and concerning Peter the first abbot of the same.

[L] Augustine having had his episcopal see granted him in the royal city, as has been said, recovered therein, with the support of the king, a church, which he was informed had been built of old by the faithful among the Romans, and consecrated it in the name of the Holy Saviour, our Divine Lord Jesus Christ, and there established a residence for himself and all his successors.' He also built a monastery not far from the city to the eastward, in which, by his advice, Ethelbert erected from the foundation the church of the blessed Apostles, Peter and Paul, and enriched it with divers gifts; wherein the bodies of the same Augustine, and of all the bishops of Canterbury, and of the kings of Kent, might be buried. Nevertheless, it was not Augustine himself who consecrated that church, but Laurentius, his successor.

I §33b

[L] The first abbot of that monastery was the priest Peter, who, being sent on a mission into Gaul, was drowned in a bay of the sea, which is called Amfleat, and committed to a humble tomb by the inhabitants of the place; but since it was the will of Almighty God to reveal his merits, a light, from Heaven was seen over his grave every night; till the neighbouring people who saw it, perceiving that he had been a holy man that was buried there, and inquiring who and whence he was, carried away the body, and interred it in the church, in the city of Boulogne, with the honour due to so great a person.

XXXIV. How Ethelfrid, king of the Northumbrians, having vanquished the nations of the Scots, expelled them from the territories of the English. [603 A. D.]

[L] At this time, the brave and ambitious king, Ethelfrid, governed the kingdom of the Northumbrians, and ravaged the Britons more than all the chiefs of the English, insomuch that he might be compared to Saul of old, king of the Israelites, save only in this, that he was ignorant of Divine religion. For he conquered more territories from the Britons than any other chieftain or king, either subduing the inhabitants and making them tributary, or driving them out and planting the English in their places. To him might justly be applied the saying of the patriarch blessing his son in the person of Saul, "Benjamin shall ravin as a wolf; in the morning he shall devour the prey, and at night he shall divide the spoil."

I §34b

[L] Hereupon, Aedan, king of the Scots that dwell in Britain, being alarmed by his success, came against him with a great and mighty army, but was defeated and fled with a few followers; for almost all his army was cut to pieces at a famous place, called Degsastán, that is, Degsa Stone. In which battle also Theodbald, brother to Ethelfrid, was killed, with almost all the forces he commanded. This war Ethelfrid brought to an end in the year of our Lord 603, the eleventh of his own reign, which lasted twenty-four years, and the first year of the reign of Phocas, who then was at the head of the Roman empire. From that time, no king of the Scots durst come into Britain to make war on the English to this day.

BOOK II

I. Of the death of the blessed Pope Gregory. [604 A.D.]

[L] AT this time, that is, in the year of our Lord 605, the blessed Pope Gregory, after having most gloriously governed the Roman Apostolic see thirteen years, six months, and ten days, died, and was translated to an eternal abode in the kingdom of Heaven. Of whom, seeing that by his zeal he converted our nation, the English, from the power of Satan to the faith of Christ, it behoves us to discourse more at large in our Ecclesiastical History, for we may rightly, nay, we must, call him our apostle; because, as soon as he began to wield the pontifical power over all the world, and was placed over the Churches long before converted to the true faith, he made our nation, till then enslaved to idols, the Church of Christ, so that concerning him we may use those words of the Apostle; "if he be not an apostle to others, yet doubtless he is to us; for the seal of his apostleship are we in the Lord."

II §1b

[L] He was by nation a Roman, son of Gordianus, tracing his descent from ancestors that were not only noble, but religious. Moreover Felix, once bishop of the same Apostolic see, a man of great honour in Christ and in the Church, was his forefather, Nor did he show his nobility in religion by less strength of devotion than his parents and kindred. But that nobility of this world which was seen in him, by the help of the Divine Grace, he used only to gain the glory of eternal dignity; for soon quitting his secular habit, he entered a monastery, wherein he began to live with so much grace of perfection that (as he was wont afterwards with tears to testify) his mind was above all transitory things; that he rose superior to all that is subject to change; that he used to think of nothing but what was heavenly; that, whilst detained by the body, he broke through the bonds of the flesh by contemplation; and that he even loved death, which is a penalty to almost all men, as the entrance into life, and the reward of his labours. This he used to say of himself, not to boast of his progress in virtue, but rather to bewail the falling off which he imagined he had sustained through his pastoral charge. Indeed, once in a private conversation with his deacon, Peter, after having enumerated the former virtues of his soul, he added sorrowfully, "But now, on account of the pastoral charge, it is entangled with the affairs of laymen, and, after so fair an appearance of inward peace, is defiled with the dust of earthly action. And having wasted itself on outward things, by turning aside to the affairs of many men, even when it desires the inward things, it returns to them undoubtedly impaired. I therefore consider what I endure, I consider what I have lost, and when I behold what I have thrown away; that which I bear appears the more grievous."

II §1c

[L] So spake the holy man constrained by his great humility. But it behoves us to believe that he lost nothing of his monastic perfection by reason of his pastoral charge, but rather that he gained greater profit through the labour of converting many, than by the former calm of his private life, and chiefly because, whilst holding the pontifical office, he set about organizing his house like a monastery. And when first drawn from the monastery, ordained to the ministry of the altar, and sent to Constantinople as representative of the Apostolic see, though he now took part in the secular affairs of the palace, yet he did not abandon the fixed course of his heavenly life; for some of the brethren of his monastery, who had followed him to the royal city in their brotherly love, he employed for the better observance of monastic rule, to the end that at all times, by their example, as he writes himself, he might be held fast to the calm shore of prayer, as it were, with the cable of an anchor, whilst he should be tossed up and down by the ceaseless waves of worldly affairs; and daily in the intercourse of studious reading with them, strengthen his mind shaken with temporal concerns. By their company he was not only guarded against the assaults of the world, but more and more roused to the exercises of a heavenly life.

II §1d

[L] For they persuaded him to interpret by a mystical exposition the book of the blessed Job, which is involved in great obscurity; nor could he refuse to undertake that work, which brotherly affection imposed on him for the future benefit of many; but in a wonderful manner, in five and thirty books of exposition, he taught how that same book is to be understood literally; how to be referred to the mysteries of Christ and the Church; and in what sense it is to be adapted to every one of the faithful. This work he began as papal representative in the royal city, but finished it at Rome after being made pope. Whilst he was still in the royal city, by the help of the grace of Catholic truth, he crushed in its first rise a new heresy which sprang up there, concerning the state of our resurrection. For Eutychius, bishop of that city, taught, that our body, in the glory of resurrection, would be impalpable, and more subtle than wind and air. The blessed Gregory hearing this, proved by force of truth, and by the instance of the Resurrection of our Lord, that this doctrine was every way opposed to the orthodox faith. For the Catholic faith holds that our body, raised by the glory of immortality, is indeed rendered subtile by the effect of spiritual power, but is palpable by the reality of nature; according to the example of our Lord's Body, concerning which, when risen from the dead, He Himself says to His disciples, "Handle Me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see Me have. In maintaining this faith, the venerable Father Gregory so earnestly strove against the rising heresy, and with the help of the most pious emperor, Tiberius Constantine, so fully suppressed it, that none has been since found to revive it.

II §1e

[L] He likewise composed another notable book, the "Liber Pastoralis," wherein he clearly showed what sort of persons ought to be preferred to rule the Church; how such rulers ought to live; with how much discrimination they ought to instruct the different classes of their hearers, and how seriously to reflect every day on their own frailty. He also wrote forty homilies on the Gospel, which he divided equally into two volumes; and composed four books of Dialogues, in which, at the request of his deacon, Peter, he recounted the virtues of the more renowned saints of Italy, whom he had either known or heard of, as a pattern of life for posterity; to the end that, as he taught in his books of Expositions what virtues men ought to strive after, so by describing the miracles of saints, he might make known the glory of those' virtues. Further, in twenty-two homilies, he showed how much light is latent in the first and last parts of the prophet Ezekiel, which seemed the most obscure. Besides which, he wrote the "Book of Answers," to the questions of the holy Augustine, the first bishop of the English nation, as we have shown above, inserting the same book entire in this history; and the useful little "Synodical Book," which he composed with the bishops of Italy on necessary matters of the Church; as well as private letters to certain persons. And it is the more wonderful that he could write so many lengthy works, seeing that almost all the time of his youth, to use his own words, he was frequently tormented with internal pain, constantly enfeebled by the weakness of his digestion, and oppressed by a low but persistent fever. But in all these troubles, forasmuch as he carefully reflected that, as the Scripture testifies, "He scourgeth every son whom He receiveth," the more severely he suffered under those present evils, the more he assured himself of his eternal hope.

II §1f

[L] Thus much may be said of his immortal genius, which could not be crushed by such severe bodily pains. Other popes applied themselves to building churches or adorning them with gold and silver, but Gregory was wholly intent upon gaining souls.

II §1g

[L] Whatsoever money he had, he took care to distribute diligently and give to the poor, that his righteousness, might endure for ever, and his horn be exalted with honour; so that the words of the blessed Job might be truly said of him, "When the ear heard me, then it blessed me; and when the eye saw me, it gave witness to me: because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him. The blessing of him that was ready to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for, joy. I put on righteousness, and it clothed me; my judgement was as a robe and a diadem. I was eyes to the blind, and feet was I to the lame. I was a father to the poor; and the cause which I knew not, I searched out. And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth." And a little after: "If I have withheld," says he, "the poor from their desire; or have caused the eyes of the widow to fail; or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof: (for from my youth compassion grew up with me, and from my mother's womb it came forth with me.")

II §1h

[L] To his works of piety and righteousness this also may be added, that he saved our nation, by the preachers he sent hither, from the teeth of the old enemy, and made it partaker of eternal liberty. Rejoicing in the faith and salvation of our race, and worthily commending it with praise, he says, in his exposition of the blessed Job, "Behold, the tongue of Britain, which only knew how to utter barbarous cries, has long since begun to raise the Hebrew Hallelujah to the praise of God! Behold, the once swelling ocean now serves prostrate at the feet of the saints; and its wild upheavals, which earthly princes could not subdue with the sword, are now, through the fear of God, bound by the lips of priests with words alone; and the heathen that stood not in awe of troops of warriors, now believes and fears the tongues of the humble! For he has received a message from on high and mighty works are revealed; the strength of the knowledge of God is given him, and restrained by the fear of the Lord, he dreads to do evil, and with all his heart desires to attain to everlasting grace."

In which words the blessed Gregory shows us this also, that St. Augustine and his companions brought the English to receive the truth, not only by the preaching of words, but also by showing forth heavenly signs.

II §1i

[L] The blessed Pope Gregory, among other things, caused Masses to be celebrated in the churches of the holy Apostles, Peter and Paul, over their bodies. And in the celebration of Masses, he added three petitions of the utmost perfection: "And dispose our days in thy peace, and bid us to be preserved from eternal damnation, and to be numbered in the flock of thine elect."

II §1j

[L] He governed the Church in the days of the Emperors Mauritius and Phocas, and passing out of this life in the second year of the same Phocas, departed to the true life which is in Heaven. His body was buried in the church of the blessed Apostle Peter before the sacristy, on the 12th day of March, to rise one day in the same body in glory with the rest of the holy pastors of the Church. On his tomb was written this epitaph:

Receive, Earth, his body taken from thine own;
thou canst restore it, when God calls to life.
His spirit rises to the stars; the claims of death shall not avail against him,
for death itself is but the way to new life.
In this tomb are laid the limbs of a great pontiff,
who yet lives for ever in all places in countless deeds of mercy.
Hunger and cold he overcame with food and raiment,
and shielded souls from the enemy by his holy teaching.
And whatsoever he taught in word, that he fulfilled in deed,
that he might be a pattern, even as he spake words of mystic meaning.
By his guiding love he brought the Angles to Christ,
gaining armies for the Faith from a new people.
This was thy toil, thy task, thy care, thy aim as shepherd,
to offer to thy Lord abundant increase of the flock.
So, Consul of God, rejoice in this thy triumph,
for now thou hast the reward of thy works for evermore.
II §1k

[L] Nor must we pass by in silence the story of the blessed Gregory, handed down to us by the tradition of our ancestors, which explains his earnest care for the salvation of our nation. It is said that one day, when some merchants had lately arrived at Rome, many things were exposed for sale in the market place, and much people resorted thither to buy: Gregory himself went with the rest, and saw among other wares some boys put up for sale, of fair complexion, with pleasing countenances, and very beautiful hair. When he beheld them, he asked, it is said, from what region or country they were brought? and was told, from the island of Britain, and that the inhabitants were like that in appearance. He again inquired whether those islanders were Christians, or still involved in the errors of paganism, and was informed that they were pagans. Then fetching a deep sigh from the bottom of his heart, "Alas! what pity," said he, "that the author of darkness should own men of such fair countenances; and that with such grace of outward form, their minds should be void of inward grace. He therefore again asked, what was the name of that nation? and was answered, that they were called Angles. "Right," said he, "for they have an angelic face, and it is meet that such should be co-heirs with the Angels in heaven. What is the name of the province from which they are brought?" It was replied, that the natives of that province were called Deiri. (Note: Southern Northumbria) "Truly are they Deira," said he, "saved from wrath, and called to the mercy of Christ. How is the king of that called?" They told him his name was Aelli;' and he, playing upon the name, said, "Allelujah, the praise of God the Creator must be sung in those parts."

II §1l

[L] Then he went to the bishop of the Roman Apostolic see (for he was not himself then made pope), and entreated him to send some ministers of the Word into Britain to the nation of the English, that it might be converted to Christ by them; declaring himself ready to carry out that work with the help of God, if the Apostolic Pope should think fit to have it done. But not being then able to perform this task, because, though the Pope was willing to grant his request, yet the citizens of Rome could not be brought to consent that he should depart so far from the city, as soon as he was himself made Pope, he carried out the long-desired work, sending, indeed, other preachers, but himself by his exhortations and prayers helping the preaching to bear fruit. This account, which we have received from a past generation, we have thought fit to insert in our Ecclesiastical History.

II. How Augustine admonished the bishops of the Britons on behalf of Catholic peace, and to that end wrought a heavenly miracle in their presence; and of the vengeance that pursued them for their contempt. [Circ. 603 A.D.]

[L] IN the meantime, Augustine, with the help of King Ethelbert, drew together to a conference the bishops and doctors of the nearest province of the Britons, at a place which is to this day called, in the English language, Augustine's Ac, that is, Augustine's Oak, on the borders of the Hwiccas and West Saxons; and began by brotherly admonitions to persuade them to preserve Catholic peace with him, and undertake the common labour of preaching the Gospel to the heathen for the Lord's sake. For they did not keep Easter Sunday at the proper time, but from the fourteenth to the twentieth moon; which computation is contained in a cycle of eighty-four years. Besides, they did many other things which were opposed to the unity of the church. When, after a long disputation, they did not comply With the entreaties, exhortations, or rebukes of Augustine and his companions, but preferred their own traditions before all the Churches which are united in Christ throughout the world, the holy father, Augustine, put an end to this troublesome and tedious contention, saying, "Let us entreat God, who maketh men to be of one mind in His Father's house, to vouchsafe, by signs from Heaven, to declare to us which tradition is to be followed; and by what path we are to strive to enter His kingdom. Let some sick man be brought, and let the faith and practice of him, by whose prayers he shall be healed, be looked upon as hallowed in God's sight and such as should be adopted by all." His adversaries unwillingly consenting, a blind man of the English race was brought, who having been presented to the British bishops, found no benefit or healing from their ministry; at length, Augustine, compelled by strict necessity, bowed his knees to the Father of our Lord Jesus Christ, praying that He would restore his lost sight to the blind man, and by the bodily enlightenment of one kindle the grace of spiritual light in the hearts of many of the faithful. Immediately the blind man received sight, and Augustine was proclaimed by all to be a true herald of the light from Heaven. The Britons then confessed that they perceived that it was the true way of righteousness which Augustine taught; but that they could not depart from their ancient customs without the consent and sanction of their people. They therefore desired that a second time a synod might be appointed, at which more of their number should be present.

II §2b

[L] This being decreed, there came, it is said, seven bishops of the Britons, and many men of great learning, particularly from their most celebrated monastery, which is called, in the English tongue, Bancornaburg, and over which the Abbot Dinoot is said to have presided at that time. They that were to go to the aforesaid council, be-took themselves first to a certain holy and discreet man, who was wont to lead the life of a hermit among them, to consult with him, whether they ought, at the preaching of Augustine, to forsake their traditions. He answered, "If he is a man of God, follow him."-- "How shall we know that?" said they. He replied, "Our Lord saith, Take My yoke upon you, and learn of Me, for I am meek and lowly in heart; if therefore, Augustine is meek and lowly of heart, it is to be believed that he bears the yoke of Christ himself, and offers it to you to bear. But, if he is harsh and proud, it is plain that he is not of God, nor are we to regard his words." They said again, "And how shall we discern even this?" – "Do you contrive," said the anchorite, "that he first arrive with his company at the place where the synod is to be held; and if at your approach he rises tip to you, hear him submissively, being assured that he is the servant of Christ; but if he despises you, and does not rise up to you, whereas you are more in number, let him also be despised by you."

II §2c

[L] They did as he directed; and it happened, that as they approached, Augustine was sitting on a chair. When they perceived it, they were angry, and charging him with pride, set themselves to contradict all he said. He said to them, "Many things ye do which are contrary to our custom, or rather the custom of the universal Church, and yet, if you will comply with me in these three matters, to wit, to keep Easter at the due time; to fulfil the ministry of Baptism, by which we are born again to God, according to the custom of the holy Roman Apostolic Church; and to join with us in preaching the Word of God to the English nation, we will gladly suffer all the other things you do, though contrary to our customs." They answered that they would do none of those things, nor receive him as their archbishop; for they said among themselves, "if he would not rise up to us now, how much more will he despise us, as of no account, if we begin to be under his subjection?"

II §2d

[L] Then the man of God, Augustine, is said to have threatened them, that if they would not accept peace with their brethren, they should have war from their enemies; and, if they would not preach the way of life to the English nation, they should suffer at their hands the vengeance of death. All which, through the dispensation of the Divine judgement, fell out exactly as he had predicted.

II §2e

[L] For afterwards the warlike king of the English, Ethelfrid, of whom we have spoken, having raised a mighty army, made a very great slaughter of that heretical nation, at the city of Legions, (Chester) which by the English is called Legacaestir, but by the Britons more rightly Car-legion. Being about to give battle, he observed their priests, who were come together to offer up their prayers to God for the combatants, standing apart in a place of greater safety; he inquired who they were, and what they came together to do in that place. Most of them were of the monastery of Bangor, in which, it is said, there was so great a number of monks, that the monastery being divided into seven parts, with a superior set over each, none of those parts contained less than three hundred men, who all lived by the labour of their hands. Many of these, having observed a fast of three days,. had come together along with others to pray at the aforesaid battle, having one Brocmail for their protector, to defend them, whilst they were intent upon their prayers, against the swords of the barbarians. King Ethelfrid being informed of the occasion of their coming, said; "If then they cry to their God against us, in truth, though they do not bear arms, yet they fight against us, because they assail us with their curses." He, therefore, commanded them to be attacked first, and then destroyed the rest of the impious army, not without great loss of his own forces. About twelve hundred of those that came to pray are said to have been killed, and only fifty to have escaped by flight. Brocmail, turning his back with his men, at the first approach of the enemy, left those whom he ought to have defended unarmed and exposed to the swords of the assailants. Thus was fulfilled the prophecy of the holy Bishop Augustine, though he himself had been long before taken up into the heavenly kingdom, that the heretics should feel the vengeance of temporal death also, because they had despised the offer of eternal salvation.

III. How St. Augustine made Mellitus and Justus bishops; and of his death. [604 A.D.]

[L] IN the year of our Lord 604, Augustine, Archbishop of Britain, ordained two bishops, to wit, Mellitus and Justus; Mellitus to preach to the province of the East Saxons, who are divided from Kent by the river Thames, and border on the Eastern sea. Their metropolis is the city of London, which is situated on the bank of the aforesaid river, and is the mart of many nations resorting to it by sea and land. At that time, Sabert, nephew to Ethelbert through his sister Ricula, reigned over the nation, though he was under subjection to Ethelbert, who, as has been said above, had command over all the nations of the English as far as the river Humber. But when this province also received the word of truth, by the preaching of Mellitus, King Ethelbert built the church of St. Paul the Apostle, in the city of London, where he and his successors should have their episcopal see. As for Justus, Augustine ordained him bishop in Kent, at thc city of Dorubrevis, which the English call Hrofaescaestrae [present-day Rochester], from one that was formerly the chief man of it, called Hrof. It is about twenty-four miles distant from the city of Canterbury to the westward, and in it King Ethelbert dedicated a church to the blessed Apostle Andrew, and bestowed many gifts on the bishops of both those churches, as well as on the Bishop of Canterbury, adding lands and possessions for the use of those who were associated with the bishops.

II §3b

[L] After this, the beloved of God, our father Augustine, died, and his body was laid outside, close by the church of the blessed Apostles, Peter and Paul, above spoken of, because it was not yet finished, nor consecrated, but as soon as it was consecrated, the body was brought in, and fittingly buried in the north chapel a thereof; wherein also were interred the bodies of all the succeeding archbishops, except two only, Theodore and Bertwald, whose bodies are in the church itself, because the aforesaid chapel could contain no more. Almost in the midst of this chapel is an altar dedicated in honour of the blessed Pope Gregory, at which every Saturday memorial Masses are celebrated for the archbishops by a priest of that place. On the tomb of Augustine is inscribed this epitaph:

Here rests the Lord Augustine, first Archbishop of Canterbury, who, being of old sent hither by the blessed Gregory, Bishop of the city of Rome, and supported by God in the working of miracles, led King Ethelbert and his nation from the worship of idols to the faith of Christ, and having ended the days of his office in peace, died the 26th day of May, in the reign of the same king"
IV. How Laurentius and his bishops admonished the Scots to observe the unity of the Holy Church, particularly in keeping of Easter, and how Mellitus went to Rome.

[L] LAURENTIUS succeeded Augustine in the bishopric, having been ordained thereto by the latter, in his lifetime, lest, upon his death, the Church, as yet in so unsettled a state, might begin to falter, if it should be destitute of a pastor, though but for one hour. Wherein he also followed the example of the first pastor of the Church, that is, of the most blessed Peter, chief of the Apostles, who, having founded the Church of Christ at Rome, is said to have consecrated Clement to help him in preaching the Gospel, and at the same time to be his successor. Laurentius, being advanced to the rank of archbishop, laboured indefatigably, both by frequent words of holy exhortation and constant example of good works to strengthen the foundations of the Church, which had been so nobly laid, and to carry it on to the fitting height of perfection. In short, he not only took charge of the new Church formed among the English, but endeavoured also to bestow his pastoral care upon the tribes of the ancient inhabitants of Britain, as also of the Scots, who inhabit the island of Ireland, which is next to Britain. For when he understood that the life and profession of the Scots in their aforesaid country, as well as of the Britons in Britain, was not truly in accordance with the practice of the Church in many matters, especially that they did not celebrate the festival of Easter at the due time, but thought that the day of the Resurrection of our Lord ought, as has been said above, to be observed between the 14th and 20th of the moon; he wrote, jointly with his fellow bishops, a hortatory epistle, entreating and conjuring them to keep the unity of peace and Catholic observance with the Church of Christ spread throughout the world. The beginning of which epistle is as follows:

[L] To our most dear brethren, the Lords Bishops and Abbots throughout all the country of the Scots, Laurentius, Mellitus, and Justus, Bishops, servants of the servants of God.

[L] When the Apostolic see, according to the universal custom which it has followed elsewhere, sent us to these western parts to preach to pagan nations, and it was our lot to come into this island, which is called Britain, before we knew them, we held both the Britons and Scots in great esteem for sanctity, believing that they walked according to the custom of the universal Church; but becoming acquainted with the Britons, we thought that the Scots had been better. Now we have learnt from Bishop Dagan, who came into this aforesaid island, and the Abbot Columban, (Note: The most famous of the great Irish missionaries who laboured on the Continent. He was born in Leinster about 540, went to Gaul about 574, founded three monasteries (Annegray, Luxeuil, and Fontaines), worked for twenty years among the Franks and Burgundians, afterwards among the Suevi and Alemanni, and finally in Italy, where he founded a monastery at Bobbio and died there in 615. He was a vigorous supporter of the Celtic usages and an active opponent of Arianism. He instituted a monastic rule of great severity.) in Gaul, that the Scots in no way differ from the Britons in their walk; for when Bishop Dagan came to us, not only did he refuse to eat at the same table, but even to eat in the same house where we were entertained."

II §4d

[L] Also Laurentius with his fellow bishops wrote a letter to the bishops of the Britons, suitable to his degree, by which he endeavoured to confirm them in Catholic unity; but what he gained by so doing the present times still show.

II §4e

[L] About this time, Mellitus, bishop of London, went to Rome, to confer with the Apostolic Pope Boniface about the necessary affairs of the English Church. And the same most reverend pope, assembling a synod of the bishops of Italy, to prescribe rules for the life and peace of the monks, Mellitus also sat among them, in the eighth year of the reign of the Emperor Phocas, the thirteenth incliction, on the 27th of February, to the end that he also might sign and confirm by his authority whatsoever should be regularly decreed, and on his return into Britain might carry the decrees to the Churches of the English, to be committed to them and observed; together with letters which the same pope sent to the beloved of God, Archbishop Laurentius, and to all the clergy; as likewise to King Ethelbert and the English nation. This pope was Boniface, the fourth after the blessed Gregory, bishop of the city of Rome. He obtained for the Church of Christ from the Emperor Phocas the gift of the temple at Rome called by the ancients Pantheon, as representing all the gods; wherein he, having purified, it from all defilement, dedicated a church to the holy Mother of God, and to all Christ's martyrs, to the end that, the company of devils being expelled, the blessed company of the saints might have therein a perpetual memorial.

V. How, after the death of the kings Ethelbert and Sabert, their successors restored idolatry; for which reason, both Mellitus and Justus departed out of Britain. [616 A.D.]

[L] IN the year of our Lord 616, which is the twenty-first year after Augustine and his company were sent to preach to the English nation, Ethelbert, king of Kent, having most gloriously governed his temporal kingdom fifty-six years, entered into the eternal joys of the kingdom of Heaven. He was the third of the English kings who ruled over all the southern provinces that are divided from the northern by the river Humber and the borders contiguous to it; but the first of all that ascended to the heavenly kingdom. The first who had the like sovereignty was Aelli, king of the South-Saxons; the second, Caelin, king of the West-Saxons, who, in their own language, is called Ceaulin; the third, as has been said, was Ethelbert, king of Kent; the fourth was Redwald, king of the East-Angles, who, even in the life-time of Ethelbert, had been acquiring the leadership for his own race. The fifth was Edwin, king of the Northumbrian nation, that is, of those who live in the district to the north of the river H umber; his power was greater; he had the overlordship over all the nations who inhabit Britain, both English and British, except only the people of Kent; and he reduced also under the dominion of the English, the Mevanian Islands of the Britons, lying between Ireland and Britain; the sixth was Oswald, the most Christian king of the Northumbrians, whose kingdom was within the same bounds; the seventh, his brother Oswy, ruled over a kingdom of like extent for a time, and for the most part subdued and made tributary the nations of the Picts and Scots, who occupy the northern parts of Britain: but of that hereafter.

II §5b

[L] King Ethelbert died on the 24th day of the month of February, twenty-one years after he had received the faith, and was buried in St. Martin's chapel within the church of the blessed Apostles Peter and Paul, where also lies his queen, Bertha.

II §5c

[L] Among other benefits which he conferred upon his nation in his care for them, he established, with the help of his council of wise men, judicial decisions, after the Roman model; which are written in the language of the English, and are still kept and observed by them. Among which, he set down first what satisfaction should be given by any one who should steal anything belonging to the Church, the bishop, or the other clergy, for he was resolved to give protection to those whom he had received along with their doctrine.

II §5d

[L] This Ethelbert was the son of Irminric, whose father was Octa, whose father was Oeric, surnamed Oisc, from whom the kings of Kent are wont to be called Oiscings. His father was Hengist, who, being invited by Vortigern, first came into Britain, with his son Oisc, as has been said above.

II §5e

[L] But after the death of Ethelbert, the accession of his son Eadbald proved very harmful to the still tender growth of the new Church; for he not only refused to accept the faith of Christ, but was also defiled with such fornication, as the Apostle testifies, as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. By both which crimes he gave occasion to those to return to their former uncleanness, who, under his father, had, either for favour or fear of the king, submitted to the laws of the faith and of a pure life. Nor did the unbelieving king escape without the scourge of Divine severity in chastisement and correction; for he was troubled with frequent fits of madness, and possessed by an unclean spirit.

II §5f

[L] The storm of this disturbance was increased by the death of Sabert, king of the East Saxons, who departing to the heavenly kingdom, left three sons, still pagans, to inherit his temporal crown. They immediately began openly to give themselves up to idolatry, which, during their father's lifetime, they had seemed somewhat to abandon, and they granted free licence to their subjects to serve idols. And when they saw the bishop, whilst celebrating Mass in the church, give the Eucharist to the people, filled, as they were, with folly and ignorance, they said to him, as is commonly reported, "Why do you not give us also that white bread, which you used to give to our father Saba (for so they were wont to call him), and which you still continue to give to the people in the church?" To whom he answered, "If you will be washed in that font of salvation, in which your father was washed, you may also partake of the holy Bread of which he partook; but if you despise the laver of life, you can in no wise receive the Bread of life." They replied, "We will not enter into that font, because we know that we do not stand in need of it, and yet we will be refreshed by that bread." And being often earnestly admonished by him, that this could by no means be done, nor would any one be admitted to partake of the sacred Oblation without the holy cleansing, at last, they said, filled with rage, "If you will not comply with us in so small a matter as that which we require, you shall not stay in our province." And they drove him out and bade him and his company depart from their kingdom.

II §5g

[L] Being driven thence, he came into Kent, to take counsel with his fellow bishops, Laurentius and Justus, and learn what was to be done in that case; and with one consent they determined that it was better for them all to return to their own country, where they might serve God in freedom of mind, than to continue to no purpose among barbarians, who had revolted from the faith. Mellitus and Justus accordingly went away first, and withdrew into the parts of Gaul, intending there to await the event. But the kings, who had driven from them the herald of the truth, did not continue long unpunished in their worship of devils. For marching out to battle against the nation of the Gewissi, they were all slain with their army. Nevertheless, the people having been once turned to wickedness, though the authors of it were destroyed, would not be corrected, nor return to the unity of faith and charity which is in Christ.

VI. How Laurentius, being reproved by the Apostle Peter, converted King Eadbald to Christ; and how the king soon recalled Mellitus and Justus to preach the Word. [617-618A.D.]

[L] LAURENTIUS, being about to follow Mellitus and Justus, and to quit Britain, ordered his bed to be laid that night in the church of the blessed Apostles, Peter and Paul, which has been often mentioned before; wherein having laid himself to rest, after he had with tears poured forth many prayers to God for the state of the Church, he fell asleep; in the dead of night, the blessed chief of the Apostles appeared to him, and scourging him grievously a long time, asked of him with apostolic severity, why he was forsaking the flock which he had committed to him? or to what shepherd he was leaving, by his flight, Christ's sheep that were in the midst of wolves? "Hast thou," he said, "forgotten my example, who, for the sake of those little ones, whom Christ commended to me in token of His affection, underwent at the hands of infidels and enemies of Christ, bonds, stripes, imprisonment, afflictions, and lastly, death itself, even the death of the cross, that I might at last be crowned with Him?" Laurentius, the servant of Christ, roused by the scourging of the blessed Peter and his words of exhortation, went to the king as soon as morning broke, and laying aside his garment, showed the scars of the stripes which he had received. The king, astonished, asked who had presumed to inflict such stripes on so great a man. And when he heard that for the sake of his salvation the bishop had suffered these cruel blows at the hands of the Apostle of Christ, he was greatly afraid; and abjuring the worship of idols, and renouncing his unlawful marriage, he received the faith of Christ, and being baptized, promoted and supported the interests of the Church to the utmost of his power.

II §6b

[L] He also sent over into Gaul, and recalled Mellitus and Justus, and bade them return to govern their churches in freedom. They came back one year after their departure, and Justus returned to the city of Rochester, where he had before presided; but the people of London would not receive Bishop Mellitus, choosing rather to be under their idolatrous high priests; for King Eadbald had not so much authority in the kingdom as his father, and was not able to restore the bishop to his church against the will and consent of the pagans. But he and his nation, after his conversion to the Lord, sought to obey the commandments of God. Lastly, he built the church of the holy Mother of God, in the monastery of the most blessed chief of the Apostles, which was afterwards consecrated by Archbishop Mellitus.

VII. How Bishop Mellitus by prayer quenched afire in his city. [619 AD.]

[L] IN this king's reign, the blessed Archbishop Laurentius was taken up to the heavenly kingdom: he was buried in the church and monastery of the holy Apostle Peter, close by his predecessor Augustine, on the 2nd day of the month of February. Mellitus, who was bishop of London, succeeded to the see of Canterbury, being the third archbishop from Augustine; Justus, who was still living, governed the church of Rochester. These ruled the Church of the English with much care and industry, and received letters of exhortation from Boniface, bishop of the Roman Apostolic see, who presided over the Church after Deusdedit, in the year of our Lord 619. Mellitus laboured under the bodily infirmity of gout, but his mind was sound and active, cheerfully passing over all earthly things, and always aspiring to love, seek, and attain to those which are celestial. He was noble by birth, but still nobler by the elevation of his mind.

II §7b

[L] In short, that I may give one instance of his power, from which the rest may be inferred, it happened once that the city of Canterbury, being set on fire through carelessness, was in danger of being consumed by the spreading conflagration; water was thrown on the fire in vain; a considerable part of the city was already destroyed, and the fierce flames were advancing towards the bishop's abode, when he, trusting in God, where human help failed, ordered himself to be carried towards the raging masses of fire which were spreading on every side. The church of the four crowned Martyrs was in the place where the fire raged most fiercely. The bishop, being carried thither by his servants, weak as he was, set about averting by prayer the danger which the strong hands of active men had not been able to overcome with all their exertions. Immediately the wind, which blowing from the south had spread the conflagration throughout the city, veered to the north, and thus prevented the destruction of those places that had been exposed to its full violence, then it ceased entirely and there was a calm, while the flames likewise sank and were extinguished. And because the man of God burned with the fire of divine love, and was wont to drive away the storms of the powers of the air, by his frequent prayers and at his bidding, from doing harm to himself, or his people, it was meet that he should be allowed to prevail over the winds and flames of this world, and to obtain that they should not injure him or his.

II §7c

[L] This archbishop also, having ruled the church five years, departed to heaven in the reign of King Eadbald, and was buried with his fathers in the monastery and church, which we have so often mentioned, of the most blessed chief of the Apostles, in the year of our Lord 624, on the 24th day of April.

VIII. How Pope Boniface sent the Pall and a letter to Justus, successor to Mellitus

[L] JUSTUS, bishop of the church of Rochester, immediately succeeded Mellitus in the archbishopric. He consecrated Romanus bishop of that see in his own stead, having obtained authority to ordain bishops from Pope Boniface, whom we mentioned above as successor to Deusdedit: of which licence this is the form:

Boniface, to his most beloved brother Justus.

[L] We have learnt not only from the contents of your letter addressed to us, but from the fulfilment granted to your work, how faithfully and vigilantly you have laboured, my brother, for the Gospel of Christ; for Almighty God has not forsaken either the mystery of His Name, or the fruit of your labours, having Himself faithfully promised to the preachers of the Gospel, "Lo! I am with you alway, even unto the end of the world"; which promise His mercy has particularly manifested in this ministry imposed upon you, opening the hearts of the nations to receive the wondrous mystery of your preaching. For He has blessed with a rich reward your Eminence's acceptable course, by the support of His loving kindness; granting a plentiful increase to your labours in the faithful management of the talents committed to you, and bestowing it on that which you might confirm to many generations. This is conferred on you by that recompense whereby, constantly persevering in the ministry imposed upon you, you have awaited with praiseworthy patience the redemption of that nation, and that they might profit by your merits, salvation has been bestowed on them. For our Lord Himself says, "He that endureth to the end shall be saved." You are, therefore, saved by the hope of patience, and the virtue of endurance, to the end that the hearts of unbelievers, being cleansed from their natural disease of superstition, might obtain the mercy of their Saviour: for having received letters from our son Adulwald, we perceive with how much knowledge of the Sacred Word you, my brother, have brought his mind to the belief in true conversion and the certainty of the faith. Therefore, firmly confiding in the long-suffering of the Divine clemency, we believe that, through the ministry of your preaching, there will ensue most full salvation not only of the nations subject to him, but also of their neighbours; to the end, that as it is written, the recompense of a perfect work may be conferred on you by the Lord, the Rewarder of all the just; and that the universal confession of all nations, having received the mystery of the Christian faith, may declare, that in truth "Their sound is gone out into all the earth, and their words unto the end of the world."

[L] We have also, my brother, moved by the warmth of our goodwill, sent you by the bearer of these presents, the pall, giving you authority to use it only in the celebration of the Sacred Mysteries; granting to you likewise to ordain bishops when there shall be occasion, through the Lord's mercy; that so the Gospel of Christ, by the preaching of many, may be spread abroad in all the nations that are not yet converted. You must, therefore, endeavour, my brother, to preserve with unblemished sincerity of mind that which you have received through the kindness of the Apostolic see, bearing in mind what it is that is represented by the honourable vestment which you have obtained to be borne on your shoulders. And imploring the Divine mercy, study to show yourself such that you may present before the tribunal of the Supreme Judge that is to come, the rewards of the favour granted to you, not with guiltiness, but with the benefit of souls. "God preserve you in safety, most dear brother!"

IX. Of the reign of King Edwin, and how Paulinus, coming to preach the Gospel, first converted his daughter and others to the mysteries of the faith of Christ. [625-626 A.D.]

[L] AT this time the nation of the Northumbrians, that is, the English tribe dwelling on the north side of the river Humber, with their king, Edwin, received the Word of faith through the preaching of Paulinus, of whom we have before spoken. This king, as an earnest of his reception of the faith, and his share in the heavenly kingdom, received an increase also of his temporal realm, for he reduced under his dominion all the parts of Britain that were provinces either of the English, or of the Britons, a thing which no English king had ever done before; and he even subjected to the English the Mevanian islands, as has been said above. The more important of these, which is to the southward, is the larger in extent, and more fruitful, containing nine hundred and sixty families, according to the English computation; the other contains above three hundred.

II §9b

[L] The occasion of this nation's reception of the faith was the alliance by marriage of their aforesaid king with the kings of Kent, for he had taken to wife Ethelberg, otherwise called Tata, (a term of endearment) daughter to King Ethelbert. When he first sent ambassadors to ask her in marriage of her brother Eadbald, who then reigned in Kent, he received the answer, "That it was not lawful to give a Christian maiden in marriage to a pagan husband, lest the faith and the mysteries of the heavenly King should be profaned by her union with a king that was altogether a stranger to the worship of the true God." This answer being brought to Edwin by his messengers, he promised that he would in no manner act in opposition to the Christian faith, which the maiden professed; but would give leave to her, and all that went with her, men and women, bishops and clergy, to follow their faith and worship after the custom of the Christians. Nor did he refuse to accept that religion himself, if, being examined by wise men, it should be found more holy and more worthy of God.

II §9c

[L] So the maiden was promised, and sent to Edwin, and in accordance with the agreement, Paulinus, a man beloved of God, was ordained bishop, to go with her, and by daily exhortations, and celebrating the heavenly Mysteries, to confirm her, and her company, lest they should be corrupted by intercourse with the pagans.

II §9d

[L] Paulinus was ordained bishop by the Archbishop Justus, on the 21st day of July, in the year of our Lord 625, and so came to King Edwin with the aforesaid maiden as an attendant on their union in the flesh. But his mind was wholly bent upon calling the nation to which he was sent to the knowledge of truth; according to the words of the Apostle, "To espouse her to the one true Husband, that he might present her as a chaste virgin to Christ."' Being come into that province, he laboured much, not only to retain those that went with him, by the help of God, that they should not abandon the faith, but, if haply he might, to convert some of the pagans to the grace of the faith by his preaching. But, as the Apostle says, though he laboured long in the Word, "The god of this world blinded the minds of them that believed not, lest the light of the glorious Gospel of Christ should shine unto them."

II §9e

[L] The next year there came into the province one called Eumer, sent by the king of the West-Saxons, whose name was Cuichelm, to lie in wait for King Edwin, in hopes at once to deprive him of his kingdom and his life. He had a two-edged dagger, dipped in poison, to the end that, if the wound inflicted by the weapon did not avail to kill the king, it might be aided by the deadly venom. He came to the king on the first day of the Easter festival,' at the river Derwent, where there was then a royal township, and being admitted as if to deliver a message from his master, whilst unfolding in cunning words his pretended embassy, he startled up on a sudden, and unsheathing the dagger under his garment, assaulted the king. When Lilla, the king's most devoted servant, saw this, having no buckler at hand to protect the king from death, he at once interposed his own body to receive the blow; but the enemy struck home with such force, that he wounded the king through the body of the slaughtered thegn. Being then attacked on all sides with swords, in the confusion he also slew impiously with his dagger another of the thegns, whose name was Forthhere.

II §9f

[L] On that same holy Easter night, the queen had brought forth to the king a daughter, called Eanfled. The king, in the presence of Bishop Paulinus, gave thanks to his gods for the birth of his daughter; and the bishop, on his part, began to give thanks to Christ, and to tell the king, that by his prayers to Him he had obtained that the queen should bring forth the child in safety, and without grievous pain. The king, delighted with his words, promised, that if God would grant him life and victory over the king by whom the murderer who had wounded him had been sent, he would renounce his idols, and serve Christ; and as a pledge that he would perform his promise, he delivered up that same daughter to Bishop Paulinus, to be consecrated to Christ. She was the first to be baptized of the nation of the Northumbrians, and she received Baptism on the holy day of Pentecost, along with eleven others of her house.

II §9g

[L] At that time, the king, being recovered of the wound which he had received, raised an army and marched against the nation of the West-Saxons; and engaging in war, either slew or received in surrender all those of whom he learned that they had conspired to murder him. So he returned victorious into his own country, but he would not immediately and unadvisedly embrace the mysteries of the Christian faith, though he no longer worshipped idols, ever since he made the promise that he would serve Christ; but first took heed earnestly to be instructed at leisure by the venerable Paulinus, in the knowledge of faith, and to confer with such as he knew to be the wisest of his chief men, inquiring what they thought was fittest to be done in that case. And being a man of great natural sagacity, he often sat alone by himself a long time in silence, deliberating in the depths of his heart how he should proceed, and to which religion he should adhere.

X. How Pope Boniface, by letter, exhorted the same king to embrace the faith. [Circ. 625 A.D.]

[L] AT this time he received a letter from Pope Boniface exhorting him to embrace the faith, which was as follows:

COPY OF THE LETTER OF THE MOST BLESSED AND APOSTOLIC POPE OF THE CHURCH OF THE CITY OF ROME, BONIFACE, ADDRESSED TO THE ILLUSTRIOUS EDWIN, KING OF THE ENGLISH.

[L] To the illustrious Edwin, king of the English, Bishop Boniface, the servant of the servants of God. Although the power of the Supreme Deity cannot be expressed by the function of human speech, seeing that, by its own greatness, it so consists in invisible and unsearchable eternity, that no keenness of wit can comprehend or express how great it is; yet inasmuch as His Humanity, having opened the doors of the heart to receive Himself, mercifully, by secret inspiration, puts into the minds of men such things as It reveals concerning Itself, we have thought fit to extend our episcopal care so far as to make known to you the fulness of the Christian faith; to the end that, bringing to your knowledge the Gospel of Christ, which our Saviour commanded should be preached to all nations, we might offer to you the cup of the means of salvation.

[L] Thus the goodness of the Supreme Majesty, which, by the word alone of His command, made and created all things, the heaven, the earth, the sea, and all that in them is, disposing the order by which they should subsist, hath, ordaining all things, with the counsel of His co-eternal Word, and the unity of the Holy Spirit, made man after His own image and likeness, forming him out of the mire of the earth; and granted him such high privilege of distinction, as to place him above all else; so that, preserving the bounds of the law of his being, his substance should be established to eternity. This God,--Father, Son, and Holy Ghost, the undivided Trinity,--from the east unto the west, through faith by confession to the saving of their souls, men worship and adore as the Creator of all things, and their own Maker; to Whom also the heights of empire and the powers of the world are subject, because the pre-eminence of all kingdoms is granted by His disposition. It hath pleased Him, therefore, in the mercy of His loving kindness, and for the greater benefit of all His creatures, by the fire of His Holy Spirit wonderfully to kindle the cold hearts even of the nations seated at the extremities of the earth in the knowledge of Himself.

[L] For we suppose, since the two countries are near together, that your Highness has fully understood what the clemency of our Redeemer has effected in the enlightenment of our illustrious son, King Eadbald, and the nations under his rule; we therefore trust, with assured confidence that, through the long-suffering of Heaven, His wonderful gift will be also conferred on you; since, indeed, we have learnt that your illustrious consort, who is discerned to be one flesh with you, has been blessed with the reward of eternity, through the regeneration of Holy Baptism. We have, therefore, taken care by this letter, with all the goodwill of heartfelt love, to exhort your Highness, that, abhorring idols and their worship, and despising the foolishness of temples, and the deceitful flatteries of auguries, you believe in God the Father Almighty, and His Son Jesus Christ, and the Holy Ghost, to the end that, believing and being released from the bonds of captivity to the Devil, you may, through the co-operating power of the Holy and undivided Trinity, be partaker of the eternal life.

[L] How great guilt they lie tinder, who adhere in their worship to the pernicious superstition of idolatry, appears by the examples of the perishing of those whom they worship. Wherefore it is said of them by the Psalmist, 'All the gods of the nations are devils,' but the Lord made the heavens.' And again, 'Eyes have they, but they see not; they have ears, but they hear not; noses have they, but they smell not; they have hands, but they handle not; feet have they, but they walk not. Therefore they are made like unto those that place the hope of their confidence in them.' For how can they have power to help any man, that are made out of corruptible matter, by the hands of your inferiors and subjects, and on which, by employing human art, you have bestowed a lifeless similitude of members? which, moreover, unless they be moved by you, will not be able to walk; but, like a stone fixed in one place, being so formed, and having no understanding, sunk in insensibility, have no power of doing harm or good. We cannot, therefore, by any manner of discernment conceive how you come to be so deceived as to follow and worship those gods, to whom you yourselves have given the likeness of a body.

[L] It behoves you, therefore, by taking upon you the sign of the Holy Cross, by which the human race has been redeemed, to root out of your hearts all the accursed deceitfulness of the snares of the Devil, who is ever the jealous foe of the works of the Divine Goodness, and to put forth your hands and with all your might set to work to break in pieces and destroy those which you have hitherto fashioned of wood or stone to be your gods. For the very destruction and decay of these, which never had the breath of life in them, nor could in any wise receive feeling from their makers, may plainly teach you how worthless that was which you hitherto worshipped. For you yourselves, who have received the breath of life from the Lord, are certainly better than these which are wrought with hands, seeing that Almighty God has appointed you to be descended, after many ages and through many generations, from the first man whom he formed. Draw near, then, to the knowledge of Him Who created you, Who breathed the breath of life into you, Who sent His only-begotten Son for your redemption, to save you from original sin, that being delivered from the power of the Devil's perversity and wickedness, He might bestow on you a heavenly reward.

[L] Hearken to the words of the preachers, and the Gospel of God, which they declare to you, to the end that, believing, as has been said before more than once, in God the Father Almighty, and in Jesus Christ His Son, and the Holy Ghost, and the indivisible Trinity, having put to flight the thoughts of devils, and driven from you the temptations of the venomous and deceitful enemy, and being born again of water and the Holy Ghost, you may, through the aid of His bounty, dwell in the brightness of eternal glory with Him in Whom you shall have believed.

[L] We have, moreover, sent you the blessing of your protector, the blessed Peter, chief of the Apostles, to wit, a shirt of proof with one gold ornament, and one cloak of Ancyra, which we pray your Highness to accept with all the goodwill with which it is sent by us.

XI . How Pope Boniface advised the king's consort to use her best endeavours for his salvation. [Circ. 625 A.D.]

[E] THE same pope also wrote to King Edwin's consort, Ethelberg, to this effect:

THE COPY OF THE LETTER OF THE MOST BLESSED AND APOSTOLIC BONIFACE, POPE OF THE CITY OF ROME, TO ETHELBERG, KING EDWIN'S QUEEN.

[E] To the illustrious lady his daughter, Queen Ethelberg, Boniface, bishop, servant of the servants of God.

[E] The goodness of our Redeemer has in His abundant Providence offered the means of salvation to the human race, which He rescued, by the shedding of His precious Blood, from the bonds of captivity to the Devil; to the end that, when He had made known His name in divers ways to the nations, they might acknowledge their Creator by embracing the mystery of the Christian faith. And this the mystical purification of your regeneration plainly shows to have been bestowed upon the mind of your Highness by God's gift. Our heart, therefore, has greatly rejoiced in the benefit bestowed by the bounty of the Lord, for that He has vouchsafed, in your confession, to kindle a spark of the orthodox religion, by which He might the more easily inflame with the love of Himself the understanding, not only of your illustrious consort, but also of all the nation that is subject to you.

[E] For we have been informed by those, who came to acquaint us with the laudable conversion of our illustrious son, King Eadbald, that your Highness, also, having received the wonderful mystery of the Christian faith, continually excels in the performance of works pious and acceptable to God; that you likewise carefully refrain from the worship of idols, and the deceits of temples and auguries, and with unimpaired devotion, give yourself so wholly to the love of your Redeemer, as never to cease from lending your aid in spreading the Christian faith. But when our fatherly love earnestly inquired concerning your illustrious consort, we were given to understand, that he still served abominable idols, and delayed to yield obedience in giving ear to the voice of the preachers. This occasioned us no small grief, that he that is one flesh with you still remained a stranger to the knowledge of the supreme and undivided Trinity. Whereupon we, in our fatherly care, have not delayed to admonish and exhort your Christian Highness, to the end that, filled with the support of the Divine inspiration, you should not defer to strive, both in season and out of season, that with the co-operating power of our Lord and Saviour Jesus Christ, your husband also may be added to the number of Christians; that so you may uphold the rights of marriage in the bond of a holy and unblemished union. For it is written, 'They twain shall be one flesh.' How then can it be said, that there is unity in the bond between you, if he continues a stranger to the brightness of your faith, separated from it by the darkness of detestable error?

[E] Wherefore, applying yourself continually to prayer, do not cease to beg of the long-suffering of the Divine Mercy the benefits of his illumination; to the end, that those whom the union of carnal affection has manifestly made in a manner to be one body, may, after this life continue in perpetual fellowship, by the unity of faith. Persist, therefore, illustrious daughter, and to the utmost of your power endeavour to soften the hardness of his heart by carefully making known to him the Divine precepts; pouring into his mind a knowledge of the greatness of that mystery which you have received by faith, and of the marvellous reward which, by the new birth, you have been made worthy to obtain. Inflame the coldness of his heart by the message of the Holy Ghost, that he may put from him the deadness of an evil worship, and the warmth of the Divine faith may kindle his understanding through your frequent exhortations; and so the testimony of Holy Scripture may shine forth clearly, fulfilled by you, 'The unbelieving husband shall be saved by the believing wife.' For to this end you have obtained the mercy of the Lord's goodness, that you might restore with increase to your Redeemer the fruit of faith and of the benefits entrusted to your hands. That you may be able to fulfil this task, supported by the help of His loving kindness we do not cease to implore with frequent prayers.

[E] Having premised thus much, in pursuance of the duty of our fatherly affection, we exhort you, that when the opportunity of a bearer shall offer, you will with all speed comfort us with the glad tidings of the wonderful work which the heavenly Power shall vouchsafe to perform by your means in the conversion of your consort, and of the nation subject to you; to the end, that our solicitude, which earnestly awaits the fulfilment of its desire in the soul's salvation of you and yours, may, by hearing from you, be set at rest; and that we, discerning more fully the light of the Divine propitiation shed abroad in you, may with a joyful confession abundantly return due thanks to God, the Giver of all good things, and to the blessed Peter, the chief of the Apostles.

[E] We have, moreover, sent you the blessing of your protector, the blessed Peter, the chief of the Apostles, to wit, a silver looking-glass, and a gilded ivory comb, which we pray your Highness to accept with all the goodwill with which it is sent by us.

XII. How Edwin was persuaded to believe by a vision which he had once seen when he was in exile. [Circ. 616 A.D.]

[E] THUS wrote the aforesaid Pope Boniface for the salvation of King Edwin and his nation. But a heavenly vision, which the Divine Goodness was pleased once to reveal to this king, when he was in banishment at the court of Redwald, king of the Angles, was of no little use in urging him to receive and understand the doctrines of salvation. For when Paulinus perceived that it was a difficult task to incline the king's proud mind to the humility of the way of salvation and the reception of the mystery of the life-giving Cross, and at the same time was employing the word of exhortation with men, and prayer to the Divine Goodness, for the salvation of Edwin and his subjects; at length, as we may suppose, it was shown him in spirit what the nature of the vision was that had been formerly revealed from Heaven to the king. Then he lost no time, but immediately admonished the king to perform the vow which he had made, when he received the vision, promising to fulfil it, if he should be delivered from the troubles of that time, and advanced to the throne.

II §12b

[E] The vision was this. When Ethelfrid, his predecessor, was persecuting him, he wandered for many years as an exile, hiding in divers places and kingdoms, and at last came to Redwald, beseeching him to give him protection against the snares of his powerful persecutor. Redwald willingly received him, and promised to perform 'what was asked of him. But when Ethelfrid understood that he had appeared in that province, and that he and his companions were hospitably entertained by Redwald, he sent messengers to bribe that king with a great sum of money to murder him, but without effect. He sent a second and a third time, offering a greater bribe each time, and, moreover, threatening to make war on him if his offer should be despised. Redwald, whether terrified by his threats, or won over by his gifts, complied with this request, and promised either to kill Edwin, or to deliver him up to the envoys. A faithful friend of his, hearing of this, went into his chamber, where he was going to bed, for it was the first hour of the night; and calling him out, told him what the king had promised to do with him, adding, "If, therefore, you are willing, I will this very hour conduct you out of this province, and lead you to a place where neither Redwald nor Ethelfrid shall ever find you." He answered, "I thank you for your good will, yet I cannot do what you propose, and be guilty of being the first to break the compact I have made with so great a king, when he has done me no harm, nor shown any enmity to me; but, on the contrary, if I must die, let it rather be by his hand than by that of any meaner man. For whither shall I now fly, when I have for so many long years been a vagabond through all the provinces of Britain, to escape the snares of my enemies?" His friend went away; Edwin remained alone without, and sitting with a heavy heart before the palace, began to be overwhelmed with many thoughts, not knowing what to do, or which way to turn.

II §12c

[E] When he had remained a long time in silent anguish of mind, consumed with inward fire, on a sudden in the stillness of the dead of night he saw approaching a person, whose face and habit were strange to him, at sight of whom, seeing that he was unknown and unlooked for, he was not a little startled. The stranger coming close up, saluted him, and asked why he sat there in solitude on a stone troubled and wakeful at that time, when all others were taking their rest, and were fast asleep. Edwin, in his turn, asked, what it was to him, whether he spent the night within doors or abroad. The stranger, in reply, said, "Do not think that I am ignorant of the cause of your grief, your watching, and sitting alone without. For I know of a surety who you are, and why you grieve, and the evils which you fear will soon fall upon you. But tell me, what reward you would give the man who should deliver you out of these troubles, and persuade Redwald neither to do you any harm himself, nor to deliver you up to be murdered by your enemies." Edwin replied, that he would give such an one all that he could in return for so great a benefit. The other further added, "What if he should also assure you, that your enemies should be destroyed, and you should be a king surpassing in power, not only all your own ancestors, but even all that have reigned before you in the English nation?" Edwin, encouraged by these questions, did not hesitate to promise that he would make a fitting return to him who should confer such benefits upon him. Then the other spoke a third time and said, "But if he who should truly foretell that all these great blessings are about to befall you, could also give you better and more profitable counsel for your life and salvation than any of your fathers or kindred ever heard, do you consent to submit to him, and to follow his wholesome guidance?" Edwin at once promised that he would in all things follow the teaching of that man who should deliver him from so many great calamities, and raise him to a throne.

II §12f

[E] Having received this answer, the man who talked to him laid his right hand on his head saying, "When this sign shall be given you, remember this present discourse that has passed between us, and do not delay the performance of what you now promise." Having uttered these words, he is said to have immediately vanished. So the king perceived that it was not a man, but a spirit, that had appeared to him.

II §12d

[E] Whilst the royal youth still sat there alone, glad of the comfort he had received, but still troubled and earnestly pondering who he was, and whence he came, that had so talked to him, his aforesaid friend came to him, and greeting him with a glad countenance, "Rise," said he, "go in; calm and put away your anxious cares, and compose yourself in body and mind to sleep; for the king's resolution is altered, and he designs to do you no harm, but rather to keep his pledged faith; for when he had privately made known to the queen his intention of doing what I told you before, she dissuaded him from it, reminding him that it was altogether unworthy of so great a king to sell his good friend in such distress for gold, and to sacrifice his honour, which is more valuable than all other adornments, for the love of money." In short, the king did as has been said, and not only refused to deliver up the banished man to his enemy's messengers, but helped him to recover his kingdom. For as soon as the messengers had returned home, he raised a mighty army to subdue Ethelfrid; who, meeting him with much inferior forces, (for Redwald had not given him time to gather and unite all his power,) was slain on the borders of the kingdom of Mercia, on the east side of the river that is called Idle. In this battle, Redwald's son, called Raegenheri, was killed. Thus Edwin, in accordance with the prophecy he had received, not only escaped the danger from his enemy, but, by his death, succeeded the king on the throne.

II §12e

[E] King Edwin, therefore, delaying to receive the Word of God at the preaching of Paulinus, and being wont for some time, as has been said, to sit many hours alone, and seriously to ponder with himself what he was to do, and what religion he was to follow, the man of God came to him one day, laid his right hand on his head, and asked, whether he knew that sign? The king, trembling, was ready to fall down at his feet, but he raised him up, and speaking to him with the voice of a friend, said,

Behold, by the gift of God you have escaped the hands of the enemies whom you feared. Behold, you have obtained of His bounty the kingdom which you desired. Take heed not to delay to perform your third promise; accept the faith, and keep the precepts of Him Who, delivering you from temporal adversity, has raised you to the honour of a temporal kingdom; and if, from this time forward, you shall be obedient to His will, which through me He signifies to you, He will also deliver you from the everlasting torments of the wicked, and make you partaker with Him of His eternal kingdom in heaven.
XIII. Of the Council he held with his chief men concerning their reception of the faith of Christ, and how the high priest profaned his own altars. [627 A.D.]

[E] THE king, hearing these words, answered, that he was both willing and bound to receive the faith which Paulinus taught; but that he would confer about it with his chief friends and counsellors, to the end that if they also were of his opinion, they might all together be consecrated to Christ in the font of life. Paulinus consenting, the king did as he said; for, holding a council with the wise men,' he asked of every one in particular what he thought of this doctrine hitherto unknown to them, and the new worship of God that was preached?

II §13b

[E] The chief of his own priests, Coifi, immediately answered him,

King, consider what this is which is now preached to us; for I verily declare to you what I have learnt beyond doubt, that the religion which we have hitherto professed has no virtue in it and no profit. For none of your people has applied himself more diligently to the worship of our gods than I; and yet there are many who receive greater favours from you, and are more preferred than I, and are more prosperous in all that they undertake to do or to get. Now if the gods were good for any thing, they would rather forward me, who have been careful to serve them with greater zeal. It remains, therefore, that if upon examination you find those new doctrines, which are now preached to us, better and more efficacious, we hasten to receive them without any delay.
II §13c

[E] Another of the king's chief men, approving of his wise words and exhortations, added thereafter: "The present life of man upon earth, O king, seems to me, in comparison with that time which is unknown to us, like to the swift flight of a sparrow through the house wherein you sit at supper in winter, with your ealdormen and thegns, while the fire blazes in the midst, and the hall is warmed, but the wintry storms of rain or snow are raging abroad. The sparrow, flying in at one door and immediately out at another, whilst he is within, is safe from the wintry tempest; but after a short space of fair weather, he immediately vanishes out of your sight, passing from winter into winter again. So this life of man appears for a little while, but of what is to follow or what went before we know nothing at all. If, therefore, this new doctrine tells us something more certain, it seems justly to deserve to be followed." The other elders and king's counsellors, by Divine prompting, spoke to the same effect.

II §13d

[E] But Coifi added, that he wished more attentively to hear Paulinus discourse concerning the God Whom he preached. When he did so, at the king's command, Coifi, hearing his words, cried out, "This long time I have perceived that what we worshipped was naught; because the more diligently I sought after truth in that worship, the less I found it. But now I freely confess, that such truth evidently appears in this preaching as can confer on us the gifts of life, of salvation, and of eternal happiness. For which reason my counsel is, O king, that we instantly give up to ban and fire those temples and altars which we have consecrated without reaping any benefit from them." In brief, the king openly assented to the preaching of the Gospel by Paulinus, and renouncing idolatry, declared that he received the faith of Christ: and when he inquired of the aforesaid high priest of his religion, who should first desecrate the altars and temples of their idols, with the precincts that were about them, he answered,

I; for who can more fittingly than myself destroy those things which I worshipped in my folly, for an example to all others, through the wisdom which has been given me by the true God?

Then immediately, in contempt of his vain superstitions, he desired the king to furnish him with arms and a stallion, that he might mount and go forth to destroy the idols; for it was not lawful before for the high priest either to carry arms, or to ride on anything but a mare. Having, therefore, girt a sword about him, with a spear in his hand, he mounted the king's stallion, and went his way to the idols. The multitude, beholding it, thought that he was mad; but as soon as he drew near the temple he did not delay to desecrate it by casting into it the spear which he held; and rejoicing in the knowledge of the worship of the true God, he commanded his companions to tear down and set on fire the temple, with all its precincts. This place where the idols once stood is still shown, not far from York, to the eastward, beyond the river Derwent, and is now called Godmunddingaham, where the high priest, by the inspiration of the true God, profaned and destroyed the altars which he had himself consecrated.

XIV. How King Edwin and his nation became Christians; and where Paulinus baptized them [627 A.D.]

[E] KING EDWIN, therefore, with all the nobility of the nation, and a large number of the common sort, received the faith, and the washing of holy regeneration, in the eleventh year of his reign, which is the year of our Lord 627, and about one hundred and eighty after the coming of the English into Britain. He was baptized at York, on the holy day of Easter, being the 12th of April, in the church of St. Peter the Apostle, which he himself had built of timber there in haste, whilst he was a catechumen receiving instruction in order to be admitted to baptism. In that city also he bestowed upon his instructor and bishop, Paulinus, his episcopal see. But as soon as he was baptized, he set about building, by the direction of Paulinus, in the same place a larger and nobler church of stone, in the midst whereof the oratory which he had first erected should be enclosed. Having, therefore, laid the foundation, he began to build the church square, encompassing the former oratory. But before the walls were raised to their full height, the cruel death of the king left that work to be finished by Oswald his successor. Paulinus, for the space of six years from this time, that is, till the end of the king's reign, with his, consent and favour, preached the Word of God in that country, and as many as were foreordained to eternal life believed and were baptized. Among them were Osfrid and Eadfrid, King Edwin's sons who were both born to him, whilst he was in banishment, of Quenburga, the daughter of Cearl, king of the Mercians.

II §14b

[E] Afterwards other children of his, by Queen Ethelberg, were baptized, Ethelhun and his daughter Ethelthryth, and another, Wuscfrea, a son; the first two were snatched out of this life whilst they were still in the white garments of the newly-baptized, and buried in the church at York. Yffi, the son of Osfrid, was also baptized, and many other noble and royal persons. So great was then the fervour of the faith, as is reported, and the desire for the laver of salvation among the nation of the Northumbrians, that Paulinus at a certain time coming with the king and queen to the royal township, which is called Adgefrin, stayed there with them thirty-six days, fully occupied in catechizing and baptizing; during which days, from morning till night, he did nothing else but instruct the people resorting from all villages and places, in Christ's saving Word; and when they were instructed, he washed them with the water of absolution in the river Glen, which is close by. This township, under the following kings, was abandoned, and another was built instead of it, at the place called Maelmin.

II §14c

[E] These things happened in the province of the Bernicians; but in that of the Deiri also, where he was wont often to be with the king, he baptized in the river Swale, which runs by the village of Cataract; for as yet oratories, or baptisteries, could not be built in the early infancy of the Church in those parts. But in Campodonum, where there was then a royal township, he built a church which the pagans, by whom King Edwin was slain, afterwards burnt, together with all the place. Instead of this royal seat the later kings built themselves a township in the country called Loidis. But the altar, being of stone, escaped the fire and is still preserved in the monastery of the most reverend abbot and priest, Thrydwulf, which is in the forest of Elmet.

XV. How the province of the East Angles received the faith of Christ. [627-628 A.D.]

[E] EDWIN was so zealous for the true worship, that he likewise persuaded Earpwald, king of the East Angles, and son of Redwald, to abandonhis idolatrous superstitions, and with his whole province to receive the faith and mysteries of Christ. And indeed his father Redwald had long before been initiated into the mysteries of the Christian faith in Kent, but in vain; for on his return home, he was seduced by his wife and certain perverse teachers, and turned aside from the sincerity of the faith; and thus his latter state was worse than the former; so that, like the Samaritans of old, he seemed at the same time to serve Christ and the gods whom he served before; and in the same temple he had an altar for the Christian Sacrifice, and another small one at which to offer victims to devils. Aldwulf, king of that same province, who lived in our time, testifies that this temple had stood until his time, and that he had seen it when he was a boy.

II §15b

[E] The aforesaid King Redwald was noble by birth, though ignoble in his actions, being the son of Tytilus, whose father was Uuffa, from whom the kings of the East Angles are called Uuffings.

II §15c

[E] Earpwald, not long after he had embraced the Christian faith, was slain by one Ricbert, a pagan; and from that time the province was in error for three years, till Sigbert succeeded to the kingdom, brother to the same Earpwald, a most Christian and learned man, who was banished, and went to live in Gaul during his brother's life, and was there initiated into the mysteries of the faith, whereof he made it his business to cause all his province to partake as soon as he came to the throne. His exertions were nobly promoted by Bishop Felix, who, coming to Honorius, the archbishop, from the parts of Burgundy, where he had been born and ordained, and having told him what he desired, was sent by him to preach the Word of life to the aforesaid nation of the Angles. Nor were his good wishes in vain; for the pious labourer in the spiritual field reaped therein a great harvest of believers, delivering all that province (according to the inner signification of his name) from long iniquity and unhappiness, and bringing it to the faith and works of righteousness, and the gifts of everlasting happiness. He had the see of his bishopric appointed him in the city Dommoc, and having presided over the same province with pontifical authority seventeen years, he ended his days there in peace.

XVI. How Paulinus preached in the province of Lindsey; and of thc character of the reign of Edwin. [Circ. 628 A.D.]

[E] PAULINUS also preached the Word to the province of Lindsey, which is the first on the south side of the river H umber, stretching as far as the sea; and he first converted to the Lord the reeve of the city of Lincoln, whose name was Blaecca, with his whole house. He likewise built, in that city, a stone church of beautiful workmanship; the roof of which has either fallen through long neglect, or been thrown down by enemies, but the walls are still to be seen standing, and every year miraculous cures are wrought in that place, for the benefit of those who have faith to seek them. In that church, when Justus had departed to Christ, Paulinus consecrated Honorius bishop in his stead, as will be hereafter mentioned in its proper place.

II §16b

[E] A certain priest and abbot of the monastery of Peartaneu,(Partney in Lincolnshire)a man of singular veracity, whose name was Deda, told me concerning the faith of this province that an old man had informed him that he himself had been baptized at noon-day, by Bishop Paulinus, in the presence of King Edwin, and with him a great multitude of the people, in the river Trent, near the city, which in the English tongue is called Tiouulfingacaestir; and he was also wont to describe the person of the same Paulinus, saying that he was tall of stature, stooping somewhat, his hair black, his visage thin, his nose slender and aquiline, his aspect both venerable and awe-inspiring. He had also with him in the ministry, James, the deacon, a man of zeal and great fame in Christ and in the church, who lived even to our days.

II §16c

[E] It is told that there was then such perfect peace in Britain, wheresoever the dominion of King Edwin extended, that, as is still proverbially said, a woman with her new-born babe might walk throughout the island, from sea to sea, without receiving any harm. That king took such care for the good of his nation, that in several places where he had seen clear springs near the highways, he caused stakes to be fixed, with copper drinking-vessels hanging on them, for the refreshment of travellers; nor durst any man touch them for any other purpose than that for which they were designed, either through the great dread they had of the king, or for the affection which they bore him. His dignity was so great throughout his dominions, that not only were his banners borne before him in battle, but even in time of peace, when he rode about his cities, townships, or provinces, with his thegns, the standard-bearer was always wont to go before him. Also, when he walked anywhere along the streets, that sort of banner which the Romans call Tufa, and the English, Thuuf, was in like manner borne before him.

XVII. How Edwin received letters of exhortation from Pope Honorius, who also sent the pall to Paulinus. [634 A.D.]

[E] AT that time Honorius, successor to Boniface, was Bishop of the Apostolic see. When he learned that the nation of the Northumbrians, with their king, had been, by the preaching of Paulinus, converted to the faith and confession of Christ, he sent the pall to the said Paulinus, and with it letters of exhortation to King Edwin, with fatherly love inflaming his zeal, to the end that he and his people should persist in belief of the truth which they had received. The contents of which letter were as follow:

[E] To his most noble son, and excellent lord, Edwin king of the Angles, Bishop Honorius, servant of the servants of God, greeting.

[E] The wholeheartedness of your Christian Majesty, in the worship of your Creator, is so inflamed with the fire of faith, that it shines out far and wide, and, being reported throughout the world, brings forth plentiful fruits of your labours. For the terms of your kingship you know to be this, that taught by orthodox preaching the knowledge of your King and Creator, you believe and worship God, and as far as man is able, pay Him the sincere devotion of your mind. For what else are we able to offer to our God, but our readiness to worship Him and to pay Him our vows, persisting in good actions, and confesssing Him the Creator of mankind? And, therefore, most excellent son, we exhort you with such fatherly love as is meet, to labour to preserve this gift in every way, by earnest striving and constant prayer, in that the Divine Mercy has vouchsafed to call you to His grace; to the end that He, Who has been pleased to deliver you from all errors, and bring you to the knowledge of His name in this present world, may likewise prepare a place for you in the heavenly country. Employing yourself, therefore, in reading frequently the works of my lord Gregory, your Evangelist, of apostolic memory, keep before your eyes that love of his doctrine, which he zealously bestowed for the sake of your souls; that his prayers may exalt your kingdom and people, and present you faultless before Almighty God. We are preparing with a willing mind immediately to grant those things which you hoped would be by us ordained for your bishops, and this we do on account of the sincerity of your faith, which has been made known to us abundantly in terms of praise by the bearers of these presents. We have sent two palls to the two metropolitans, Honorius and Paulinus; to the intent, that when either of them shall be called out of this world to his Creator, the other may, by this authority of ours, substitute another bishop in his place; which privilege we are induced to grant by the warmth of our love for you, as well as by reason of the great extent of the provinces which lie between us and you; that we may in all things support your devotion and likewise satisfy your desires.

[E] May God's grace preserve your Highless in safety!

XVIII. How Honorius, who succeeded Justus in the bishopric of Canterbury, received the pall and letters from Pope Honorius. [634 A.D.]

[E] IN the meantime, Archbishop Justus was taken up to the heavenly kingdom, on the 10th of November, and Honorius, who was elected to the see in his stead, came to Paulinus to be ordained, and meeting him at Lincoln was there consecrated the fifth prelate of the Church of Canterbury from Augustine. To him also the aforesaid Pope Honorius sent the pall, and a letter, wherein he ordains the same that he had before ordained in his epistle to King Edwin, to wit, that when either the Archbishop of Canterbury or of York shall depart this life, the survivor, being of the same degree, shall have power to ordain another bishop in the room of him that is departed; that it might not be necessary always to undertake the toilsome journey to Rome, at so great a distance by sea and land, to ordain an archbishop. Which letter we have also thought fit to insert in this our history:

Honorius to his most beloved brother Honorius:

[E] Among the many good gifts which the mercy of our Redeemer is pleased to bestow on His servants He grants to us in His bounty, graciously conferred on us by His goodness, the special blessing of realizing by brotherly intercourse, as it were face to face, our mutual love. For which gift we continually render thanks to His Majesty; and we humbly beseech Him, that He will ever confirm your labour, beloved, in preaching the Gospel, and bringing forth fruit, and following the rule of your master and head, the holy Gregory; and that, for the advancement of His Church, He may by your means raise up further increase; to the end, that through faith and works, in the fear and love of God, what you and your predecessors have already gained from the seed sown by our lord Gregory, may grow strong and be further extended; that so the promises spoken by our Lord may hereafter be brought to pass in you; and that these words may summon you to everlasting happiness: 'Come unto Me all ye that labour and are heavy laden, and I will refresh you.' And 'Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things; enter thou into the joy of thy Lord." And we, most beloved brothers, sending you first these words of exhortation out of our enduring charity, do not fail further to grant those things which we perceive may be suitable for the privileges of your Churches.

[E] Wherefore, in accordance with your request, and that of the kings our sons, we do hereby in the name of the blessed Peter, chief of the Apostles, grant you authority, that when the Divine Grace shall call either of you to Himself, the survivor shall ordain a bishop in the room of him that is deceased. To which end also we have sent a pall to each of you, beloved, for celebrating the said ordination; that by the authority which we hereby commit to you, you may make an ordination acceptable to God; because the long distance of sea and land that lies between us and you, has obliged us to grant you this, that no loss may happen to your Church in any way, on any pretext whatever, but that the devotion of the people committed to you may increase the more. God preserve you in safety, most dear brother!

[E] Given the 11th day of June, in the reign of these our lords and emperors, in the twenty-fourth year of the reign of Heraclius, and the twenty-third after his consulship; and in the twenty-third of his son Constantine, and the third after his consulship; and in the third year of the most prosperous Caesar, his son Heraclius, the seventh indiction; that is, in the year of our Lord, 634.

XIX. How the aforesaid Honorius first, and afterwards John, wrote letters to the nation of the Scots, concerning the observance of Easter, and the Pelagian heresy. [640 A.D.]

[E] THE same Pope Honorius also wrote to the Scots, whom he had found to err in the observance of the holy Festival of Easter, as has been shown above, with subtlety of argument exhorting them not to think themselves, few as they were, and placed in the utmost borders of the earth, wiser than all the ancient and modern Churches of Christ, throughout the world; and not to celebrate a different Easter, contrary to the Paschal calculation and the decrees of all the bishops upon earth sitting in synod.

II §19b

[E] Likewise John, who succeeded Severinus, successor to the same Honorius, being yet but Pope elect, sent to them letters of great authority and erudition for the purpose of correcting the same error; evidently showing, that Easter Sunday is to be found between the fifteenth of the moon and the twenty-first, as was approved in the Council of Nicaea He also in the same epistle admonished them to guard against the Pelagian heresy, and reject it, for he had been informed that it was again springing up among them. The beginning of the epistle was as follows:

[E] To our most beloved and most holy Tomianus, Columbanus, Cromanus, Dinnaus, and Baithanus, bishops; to Cromanus, Ernianus, Laistranus, Scellanus, and Segenus, priests; to Saranus and the rest of the Scottish doctors and abbots, Hilarus, the arch-presbyter, and vice-gerent of the holy Apostolic See; John, the deacon, and elect in the name of God; likewise John, the chief of the notaries and vicegerent of the holy Apostolic See, and John, the servant of God, and counsellor of the same Apostolic See.

II §19d

[E] The writings which were brought by the bearers to Pope Severinus, of holy memory, were left, when he departed from the light of this world, without an answer to the questions contained in them. Lest any obscurity should long remain undispelled in a matter of so great moment, we opened the same, and found that some in your province, endeavouring to revive a new heresy out of an old one, contrary to the orthodox faith, do through the darkness of their minds reject our Easter, when Christ was sacrificed; and contend that the same should be kept with the Hebrews on the fourteenth of the moon.

II §19e

[E] By this beginning of the epistle it evidently appears that this heresy arose among them in very late times, and that not all their nation, but only some of them, were involved in the same.

II §19f

[E] After having laid down the manner of keeping Easter, they add this concerning the Pelagians in the same epistle:

[E] And we have also learnt that the poison of the Pelagian heresy again springs up among you; we, therefore, exhort you, that you put away from your thoughts all such venomous and superstitious wickedness. For you cannot be ignorant how that execrable heresy has been condemned; for it has not only been abolished these two hundred years, but it is also daily condemned by us and buried under our perpetual ban; and we exhort you not to rake up the ashes of those whose weapons have been burnt. For who would not detest that insolent and impious assertion, 'That man can live without sin of his own free will, and not through the grace of God?' And in the first place, it is blasphemous folly to say that man is without sin, which none can be, but only the one Mediator between God and men, the Man Christ Jesus, Who was conceived and born without sin; for all other men, being born in original sin, are known to bear the mark of Adam's transgression, even whilst they are without actual sin, according to the saying of the prophet, 'For behold, I was conceived in iniquity; and in sin did my mother give birth to me.'

XX. How Edwin being slain, Paulinus returned into Kent, and had the bishopric of Rochester conferred upon him. [633 A.D.]

[E] EDWIN reigned most gloriously seventeen years over the nations of the English and the Britons, six whereof, as has been said, he also was a soldier in the kingdom of Christ. Caedwalla, king of the Britons, rebelled against him, being supported by the vigorous Penda, of the royal race of the Mercians, who from that time governed that nation for twenty-two years with varying success.

II §20b

[E] A great battle being fought in the plain that is called Haethfelth, Edwin was killed on the 12th of October, in the year of our Lord 633, being then forty-eight years of age, and all his army was either slain or dispersed. In the same war also, Osfrid, one of his sons, a warlike youth, fell before him; Eadfrid, another of them, compelled by necessity, went over to King Penda, and was by him afterwards slain in the reign of Oswald, contrary to his oath. At this time a great slaughter was made in the Church and nation of the Northumbrians; chiefly because one of the chiefs, by whom it was carried on, was a pagan, and the other a barbarian, more cruel than a pagan; for Penda, with all the nation of the Mercians, was an idolater, and a stranger to the name of Christ; but Caedwalla, though he professed and called himself a Christian, was so barbarous in his disposition and manner of living, that he did not even spare women and innocent children, but with bestial cruelty put all alike to death by torture, and overran all their country in his fury for a long time, intending to cut off all the race of the English within the borders of Britain. Nor did he pay any respect to the Christian religion which had sprung up among them; it being to this day the custom of the Britons to despise the faith and religion of the English, and to have no part with them in anything any more than with pagans. King Edwin's head was brought to York, and afterwards taken into the church of the blessed Peter the Apostle, which he had begun, but which his successor Oswald finished, as has been said before. It was laid in the chapel of the holy Pope Gregory, from whose disciples he had received the word of life.

II §20c

[E] The affairs of the Northumbrians being thrown into confusion at the moment of this disaster, when there seemed to be no prospect of safety except in flight, Paulinus, taking with him Queen Ethelberg, whom he had before brought thither, returned into Kent by sea, and was very honourably received by the Archbishop Honorius and King Eadbald. He came thither under the conduct of Bassus, a most valiant thegn of King Edwin, having with him Eanfled, the daughter, and Wuscfrea, the son of Edwin, as well as Yffi, the son of Osfrid, Edwin's son. Afterwards Ethelberg, for fear of the kings Eadbald and Oswald, sent Wuscfrea and Yffi over into Gaul to be bred up by King Dagobert, who was her friend; and there they both died in infancy, and were buried in the church with the honour due to royal children and to Christ's innocents. He also brought with him many rich goods of King Edwin, among which were a large gold cross, and a golden chalice, consecrated to the service of the altar, which are still preserved, and shown in the church of Canterbury.

II §20d

[E] At that time the church of Rochester had no pastor, for Romanus, the bishop thereof, being sent on a mission to Pope Honorius by Archbishop Justus, was drowned in the Italian Sea; and thus Paulinus, at the request of Archbishop Honorius and King Eadbald, took upon him the charge of the same, and held it until he too, in his own time, departed to heaven, with the fruits of his glorious labours; and, dying in that Church, he left there the pall which he had received from the Pope of Rome.

II §20e

[E] He had left behind him in his Church at York, James, the deacon, a true churchman and a holy man, who continuing long after in that Church, by teaching and baptizing, rescued much prey from the ancient enemy; and from him the village, where he chiefly dwelt, near Cataract, has its name to this day. He had great skill in singing in church, and when the province was afterwards restored to peace, and the number of the faithful increased, he began to teach church music to many, according to the custom of the Romans, or of the Cantuarians. And being old and full of days, as the Scripture says. He went the way of his fathers.

BOOK III

I. How King Edwin’s next successors lost both the faith of their nation and the kingdom; but the most Christian King Oswald retrieved both. [633 A.D.]

[L] EDWIN being slain in battle, the kingdom of the Deiri, to which province his family belonged, and where he first began to reign, passed to Osric, the son of his uncle Aelfric, who, through the preaching of Paulinus, had also received the mysteries of the faith. But the kingdom of the Bernicians -- for into these two provinces the nation of the Northumbrians was formerly divided --passed to Eanfrid, the son of Ethelfrid, who derived his origin from the royal family of that province. For all the time that Edwin reigned, the sons of the aforesaid Ethelfrid, who had reigned before him, with many of the younger nobility, lived in banishment among the Scots or Picts, and were there instructed according to the doctrine of the Scots, and were renewed with the grace of Baptism. Upon the death of the king, their enemy, they were allowed to return home, and the aforesaid Eanfrid, as the eldest of them, became king of the Bernicians. Both those kings, as soon as they obtained the government of their earthly kingdoms, abjured and betrayed the mysteries of the heavenly kingdom to which they had been admitted, and again delivered themselves up to defilement and perdition through the abominations of their former idolatry.

III §1b

[L] But soon after, the king of the Britons, Caedwalla, the unrighteous instrument of rightful vengeance, slew them both. First, in the following summer, he put Osric to death; for, being rashly besieged by him in the municipal town, he sallied out on a sudden with all his forces, took him by surprise, and destroyed him and all his army. Then, when he had occupied the provinces of the Northumbrians for a whole year, not ruling them like a victorious king, but ravaging them like a furious tyrant, he at length put an end to Eanfrid, in like manner, when he unadvisedly came to him with only twelve chosen soldiers, to sue for peace. To this day, that year is looked upon as ill-omened, and hateful to all good men; as well on account of the apostacy of the English kings, who had renounced the mysteries of the faith, as of the outrageous tyranny of the British king. Hence it has been generally agreed, in reckoning the dates of the kings, to abolish the memory of those faithless monarchs, and to assign that year to the reign of the following king, Oswald, a man beloved of God. This king, after the death of his brother Eanfrid, advanced with an army, small, indeed, in number, but strengthened with the faith of Christ; and the impious commander of the Britons, in spite of his vast forces, which he boasted nothing could withstand, was slain at a place called in the English tongue Denisesburna, that is, the brook of Denis.

II. How, among innumerable other miracles of healing wrought by the wood of the cross, which King Oswald, being ready to engage against the barbarians, erected, a certain man had his injured arm healed. [634 A.D.]

[L] THE place is shown to this day, and held in much veneration, where Oswald, being about to engage in this battle, erected the symbol of the Holy Cross, and knelt down and prayed to God that he would send help from Heaven to his worshippers in their sore need. Then, we are told, that the cross being made in haste, and the hole dug in which it was to be set up, the king himself, in the ardour of his faith, laid hold of it and held it upright with both his hands, till the earth was heaped up by the soldiers and it was fixed. Thereupon, uplifting his voice, he cried to his whole army, "Let us all kneel, and together beseech the true and living God Almighty in His mercy to defend us from the proud and cruel enemy; for He knows that we have undertaken a just war for the safety of our nation." All did as he had commanded, and accordingly advancing towards the enemy with the first dawn of day, they obtained the victory, as their faith deserved. In the place where they prayed very many miracles of healing are known to have been wrought, as a token and memorial of the king’s faith; for even to this day, many are wont to cut off small splinters from the wood of the holy cross, and put them into water, which they give to sick men or cattle to drink, or they sprinkle them therewith, and these are presently restored to health.

III §2b

[L] The place is called in the English tongue Hefenfelth, or the Heavenly Field, which name it undoubtedly received of old as a presage of what was afterwards to happen, denoting, that the heavenly trophy was to be erected, the heavenly victory begun, and heavenly miracles shown forth to this day. The place is near the wall in the north which the Romans formerly drew across the whole of Britain from sea to sea, to restrain the onslaught of the barbarous nations, as has been said before. Hither also the brothers of the church of Hagustald, which is not far distant, long ago made it their custom to resort every year, on the day before that on which King Oswald was afterwards slain, to keep vigils there for the health of his soul, and having sung many psalms of praise, to offer for him in the morning the sacrifice of the Holy Oblation. And since that good custom has spread, they have lately built a church there, which has attached additional sanctity and honour in the eyes of all men to that place;and this with good reason; for it appears that there was no symbol of the Christian faith, no church, no altar erected throughout all the nation of the Bernicians, before that new leader in war, prompted by the zeal of his faith, set up this standard of the Cross as he was going to give battle to his barbarous enemy.

III §2c

[L] Nor is it foreign to our purpose to relate one of the many miracles that have been wrought at this cross. One of the brothers of the same church of Hagulstald, whose name is Bothelm, and who is still living, a few years ago, walking carelessly on the ice at night, suddenly fell and broke his arm; he was soon tormented with a most grievous pain in the broken part, so that he could not lift his arm to his mouth for the anguish. Hearing one morning that one of the brothers designed to go up to the place of the holy cross, he desired him, on his return to bring him a piece of that sacred wood, saying, he believed that with the mercy of God he might thereby be healed. The brother did as he was desired; and returning in the evening, when the brothers were sitting at table, gave him some of the old moss which grew on the surface of the wood. As he sat at table, having no place to bestow the gift which was brought him, he put it into his bosom; and forgetting, when he went to bed, to put it away, left it in his bosom. Awaking in the middle of the night, he felt something cold lying by his side, and putting his hand upon it to feel what it was, he found his arm and hand as sound as if he had never felt any such pain.

III. How the same King Oswald, asking a bishop of the Scottish nation, had Aidan sent him, and granted him an episcopal see in the Isle of Lindisfarne. [635A.D.]

[L] THE same Oswald, as soon as he ascended the throne, being desirous that all the nation under his rule should be endued with the grace of the Christian faith, whereof he had found happy experience in vanquishing the barbarians, sent to the elders of the Scots, among whom himself and his followers, when in banishment, had received the sacrament of Baptism, desiring that they would send him a bishop, by whose instruction and ministry the English nation, which he governed, might learn the privileges and receive the Sacraments of the faith of our Lord. Nor were they slow in granting his request; for they sent him Bishop Aidan, a man of singular gentleness, piety, and moderation; having a zeal of God, but not fully according to knowledge; for he was wont to keep Easter Sunday according to the custom of his country, which we have before so often mentioned, from the fourteenth to the twentieth of the moon; the northern province of the Scots, and all the nation of the Picts, at that time still celebrating Easter after that manner, and believing that in this observance they followed the writings of the holy and praiseworthy Father Anatolius. Whether this be true, every instructed person can easily judge. But the Scots which dwelt in the South of Ireland had long since, by the admonition of the Bishop of the Apostolic see, learned to observe Easter according to the canonical custom.

III §3b

[L] On the arrival of the bishop, the king appointed him his episcopal see in the island of Lindisfarne, as he desired. Which place, as the tide ebbs and flows, is twice a day enclosed by the waves of the sea like an island; and again, twice, when the beach is left dry, becomes contiguous with the land. The king also humbly and willingly in all things giving ear to his admonitions, industriously applied himself to build up and extend the Church of Christ in his kingdom; wherein, when the bishop, who was not perfectly skilled in the English tongue, preached the Gospel, it was a fair sight to see the king himself interpreting the Word of God to his ealdormen and thegns, for he had thoroughly learned the language of the Scots during his long banishment. From that time many came daily into Britain from the country of the Scots, and with great devotion preached the Word to those provinces of the English, over which King Oswald reigned, and those among them that had received priest’s orders administered the grace of Baptism to the believers.. Churches were built in divers places; the people joyfully flocked together to hear the Word; lands and other property were given of the king’s bounty to found monasteries; English children, as well as their elders, were instructed by their Scottish teachers in study and the observance of monastic discipline.

III §3c

[L] For most of those who came to preach were monks. Bishop Aidan was himself a monk, having been sent out from the island called Hii (Iona)whereof the monastery was for a long time the chief of almost all those of the northern Scots, and all those of the Picts, and had the direction of their people. That island belongs to Britain, being divided from it by a small arm of the sea, but had been long since given by the Picts, who inhabit those parts of Britain, to the Scottish monks, because they had received the faith of Christ through their preaching.

IV. When the nation of the Picts received the faith of Christ. [565 A.D.]

[L] IN the year of our Lord 464, when Justin, the younger, the successor of Justinian, obtained the government of the Roman empire, there came into Britain from Ireland a famous priest and abbot, marked as a monk by habit and manner of life, whose name was Columba, to preach the word of God to the provinces of the northern Picts, who are separated from the southern parts belonging to that nation by steep and rugged mountains. For the southern Picts, who dwell on this side of those mountains, had, it is said, long before forsaken the errors of idolatry, and received the true faith by the preaching of Bishop Ninias, a most reverend and holy man of the British nation, who had been regularly instructed at Rome in the faith and mysteries of the truth; whose episcopal see, named after St. Martin the bishop, and famous for a church dedicated to him (wherein Ninias himself and many other saints rest in the body), is now in the possession of the English nation. The place belongs to the province of the Bernicians, and is commonly called the White House, because he there built a church of stone, which was not usual among the Britons.

III §4b

[L] Columba came into Britain in the ninth year of the reign of Bridius, who was the son of Meilochon, and the powerful king of the Pictish nation, and he converted that nation to the faith of Christ, by his preaching and example. Wherefore he also received of them the gift of the aforesaid island whereon to found a monastery. It is not a large island, but contains about five families, according to the English computation; his successors hold it to this day; he was also buried therein, having died at the age of seventy-seven, about thirty-two years after he came into Britain to preach. Before he crossed over into Britain, he had built a famous monastery in Ireland, which, from the great number of oaks, is in the Scottish tongue called Dearmach -- The Field of Oaks. From both these monasteries, many others had their beginning through his disciples, both in Britain and Ireland; but the island monastery where his body lies, has the pre-eminence among them all.

III §4c

[L] That island has for its ruler an abbot, who is a priest, to whose jurisdiction all the province, and even the bishops, contrary to the usual method, are bound to be subject, according to the example of their first teacher, who was not a bishop, but a priest and monk;of whose life and discourses some records are said to be preserved by his disciples. But whatsoever he was himself, this we know for certain concerning him, that he left successors renowned for their continence, their love of God, and observance of monastic rules. It is true they employed doubtful cycles in fixing the time of the great festival, as having none to bring them the synodal decrees for the observance of Easter, by reason of their being so far away from the rest of the world; but they earnestly practiced such works of piety and chastity as they could learn from the Prophets, the Gospels and the Apostolic writings. This manner of keeping Easter continued among them no little time, to wit, for the space of 150 years, till the year of our Lord 715.

III §4d

[L] But then the most reverend and holy father and priest, Egbert, of the English nation, who had long lived in banishment in Ireland for the sake of Christ, and was most learned in the Scriptures, and renowned for long perfection of life, came among them, corrected their error, and led them to observe the true and canonical day of Easter; which, nevertheless, they did not always keep on the fourteenth of the moon with the Jews, as some imagined, but on Sunday, although not in the proper week. For, as Christians, they knew that the Resurrection of our Lord, which happened on the first day of the week, was always to be celebrated on the first day of the week; but being rude and barbarous, they had not learned when that same first day after the Sabbath, which is now called the Lord’s day, should come. But because they had not failed in the grace of fervent charity, they were accounted worthy to receive the full knowledge of this matter also, according to the promise of the Apostle, "And if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you." Of which we shall speak more fully hereafter in its proper place.

V. Of the life of Bishop Aidan. [635 A.D.]

[L] FROM this island, then, and the fraternity of these monks, Aidan was sent to instruct the English nation in Christ, having received the dignity of a bishop. At that time Segeni, abbot and priest, presided over that monastery. Among other lessons in holy living, Aidan left the clergy a most salutary example of abstinence and continence; it was the highest commendation of his doctrine with all men, that he taught nothing that he did not practice in his life among his brethren; for he neither sought nor loved anything of this world, but delighted in distributing immediately among the poor whom he met whatsoever was given him by the kings or rich men of the world. He was wont to traverse both town and country on foot, never on horseback, unless compelled by some urgent necessity; to the end that, as he went, he might turn aside to any whomsoever he saw, whether rich or poor, and call upon them, if infidels, to receive the mystery of the faith, or, if they were believers, strengthen them in the faith, and stir them up by words and actions to giving of alms and the performance of good works.

III §5b

[L] His course of life was so different from the slothfulness of our times, that all those who bore him company, whether they were tonsured or laymen, had to study either reading the Scriptures, or learning psalms. This was the daily employment of himself and all that were with him, wheresoever they went; and if it happened, which was but seldom, that he was invited to the king’s table, he went with one or two clerks, and having taken a little food, made haste to be gone, either to read with his brethren or to pray. At that time, many religious men and women, led by his example, adopted the custom of prolonging their fast on Wednesdays and Fridays, till the ninth hour, throughout the year, except during the fifty days after Easter. Never, through fear or respect of persons, did he keep silence with regard to the sins of the rich; but was wont to correct them with a severe rebuke. He never gave money to the powerful men of the world, but only food, if he happened to entertain them; and, on the contrary, whatsoever gifts of money he received from the rich, he either distributed, as has been said, for the use of the poor, or bestowed in ransoming such as had been wrongfully sold for slaves. Moreover, he afterwards made many of those he had ransomed his disciples, and after having taught and instructed them, advanced them to priest’s orders.

III §5c

[L] It is said, that when King Oswald had asked a bishop of the Scots to administer the Word of faith to him and his nation, there was first sent to him another man of more harsh disposition, who, after preaching for some time to the English and meeting with no success, not being gladly heard by the people, returned home, and in an assembly of the elders reported, that he had not been able to do any good by his teaching to the nation to whom he had been sent, because they were intractable men, and of a stubborn and barbarous disposition. They then, it is said, held a council and seriously debated what was to be done, being desirous that the nation should obtain the, salvation it demanded, but grieving that they had not received the preacher sent to them. Then said Aidan, who was also present in the council, to the priest in question, "Methinks, brother, that you were more severe to your unlearned hearers than you ought to have been, and did not at first, conformably to the Apostolic rule, give them the milk of more easy doctrine, till, being by degrees nourished with the Word of God, they should be capable of receiving that which is more perfect and of performing the higher precepts of God." Having heard these words, all present turned their attention to him and began diligently to weigh what he had said, and they decided that he was worthy to be made a bishop, and that he was the man who ought to be sent to instruct the unbelieving and unlearned; since he was found to be endued preeminently with the grace of discretion, which is the mother of the virtues. So they ordained him and sent him forth to preach; and, as time went on, his other virtues became apparent, as well as that temperate discretion which had marked him at first.

VI. Of King Oswald’s wonderful piety and religion. [635-642 A.D.]

[L] KING OSWALD, with the English nation which he governed, being instructed by the teaching of this bishop, not only learned to hope for a heavenly kingdom unknown to his fathers, but also obtained of the one God, Who made heaven and earth, a greater earthly kingdom than any of his ancestors. In brief, he brought under his dominion all the nations and provinces of Britain, which are divided into four languages, to wit, those of the Britons, the Picts, the Scots, and the English.

III §6b

[L] Though raised to that height of regal power, wonderful to relate, he was always humble, kind, and generous to the poor and to strangers. To give one instance, it is told, that when he was once sitting at dinner, on the holy day of Easter, with the aforesaid bishop, and a silver dish full of royal dainties was set before him, and they were just about to put forth their hands to bless the bread, the servant, whom he had appointed to relieve the needy, came in on a sudden, and told the king, that a great multitude of poor folk from all parts was sitting in the streets begging alms of the king; he immediately ordered the meat set before him to be carried to the poor, and the dish to be broken in pieces and divided among them. At which sight, the bishop who sat by him, greatly rejoicing at such an act of piety, clasped his right hand and said, "May this hand never decay." This fell out according to his prayer, for his hands with the arms being cut off from his body, when he was slain in battle, remain uncorrupted to this day, and are kept in a silver shrine, as revered relics, in St. Peter’s church in the royal city, which has taken its name from Bebba, one of its former queens.

III §6c

[L] Through this king’s exertions the provinces of the Deiri and the Bernicians, which till then had been at variance, were peacefully united and moulded into one people. He was nephew to King Edwin through his sister Acha; and it was fit that so great a predecessor should have in his own family such an one to succeed him in his religion and sovereignty.

VII. How the West Saxons received the Word of God by the preaching of Birinus; and of his successors, Agilbert and Leutherius. [635-670 A. D.]

[L] AT that time, the West Saxons, formerly called Gewissae, in the reign of Cynegils, received the faith of Christ, through the preaching of Bishop Birinus, who came into Britain by the counsel of Pope Honorius ; having promised in his presence that he would sow the seed of the holy faith in the farthest inland regions of the English, where no other teacher hadbeen before him. Hereupon at the bidding of the Pope he received episcopal consecration from Asterius, bishop of Genoa, but on his arrival in Britain, he first came to the nation of the Gewissae, and finding all in that place confirmed pagans, he thought it better to preach the Word there, than to proceed further to seek for other hearers of his preaching.

III §7b

[L] Now, as he was spreading the Gospel in the aforesaid province, it happened that when the king himself, having received instruction as a catechumen, was being baptized together with his people, Oswald, the most holy and victorious king of the Northumbrians, being present, received him as he came forth from baptism, and by an honourable alliance most acceptable to God, first adopted as his son, thus born again and dedicated to God, the man whose daughterhe was about to receive in marriage. The two kings gave to the bishop the city called Dorcic, there to establish his episcopal see; where having built and consecrated churches, and by his pious labours called many to the Lord, he departed to the Lord, and was buried in the same city; but many years after, when Haedde was bishop," he was translated thence to the city of Venta, and laid in the church of the blessed Apostles, Peter and Paul.

III §7c

[L] When the king died, his son Coinwalch succeeded him on the throne, but refused to receive the faith and the mysteries of the heavenly kingdom; and not long after he lost also the dominion of his earthly kingdom; for he put away the sister of Penda, king of the Mercians, whom he had married, and took another wife; whereupon a war ensuing, he was by him deprived of his kingdom, and withdrew to Anna, king of the East Angles, where he lived three years in banishment, and learned and received the true faith; for the king, with whom he lived in his banishment, was a good man, and happy in a good and saintly offspring, as we shall show hereafter.

III §7d

[L] But when Coinwalch was restored to his kingdom, there came into that province out of Ireland, a certain bishop called Agilbert, a native of Gaul, but who had then lived a long time in Ireland, for the purpose of reading the Scriptures. He attached himself to the king, and voluntarily undertook the ministry of preaching. The king, observing his learning and industry, desired him to accept an episcopal see there and remain as the bishop of his people. Agilbert complied with the request. And presided over that nation as their bishop for many years. At length the king, who understood only the language of the Saxons, weary of his barbarous tongue, privately brought into the province another bishop, speaking his own language, by name Wini, who had also been ordained in Gaul; and dividing his province into two dioceses, appointed this last his episcopal see in the city of Venta, by the Saxons called Wintancaestir. (Winchester) Agilbert, being highly offended, that the king should do this without consulting him, returned into Gaul, and being made bishop of the city of Paris, died there, being old and full of days. Not many years after his departure out of Britain, Wini was also expelled from his bishopric by the same king, and took refuge with Wulfhere, king of the Mercians, of whom he purchased for money the see of the city of London, and remained bishop thereof till his death. Thus the province of the West Saxons continued no small time without a bishop.

III §7e

[L] During which time, the aforesaid king of that nation, sustaining repeatedly very great losses in his kingdom from his enemies, at length bethought himself, that as he had been before expelled from the throne for his unbelief, he had been restored when he acknowledged the faith of Christ; and he perceived that his kingdom, being deprived of a bishop, was justly deprived also of the Divine protection. He, therefore, sent messengers into Gaul to Agilbert, with humble apologies entreating him to return to the bishopric of his nation. But he excused himself, and protested that he could not go, because he was bound to the bishopric of his own city and diocese; notwithstanding, in order to give him some help in answer to his earnest request, he sent thither in his stead the priest Leutherius, his nephew, to be ordained as his bishop, if he thought fit, saying that he thought him worthy of a bishopric. The king and the people received him honourably, and asked Theodore, then Archbishop of Canterbury, to consecrate him as their bishop. He was accordingly consecrated in the same city, and many years diligently governed the whole bishopric of the West Saxons by synodical authority.

VIII. How Earconbert, King of Kent, ordered the idols to be destroyed, and of his daughter Earcongota, and his kinswoman Ethelberg, virgins consecrated to God. [640 A.D.]

[L] IN the year of our Lord 640, Eadbald, king of Kent, departed this life, and left his kingdom to his son Earconbert, who governed it most nobly twenty-four years and some months. He was the first of the English kings that of his supreme authority commanded the idols throughout his whole kingdom to be forsaken and destroyed, and the fast of forty days to be observed; and that the same might not be lightly neglected, he appointed fitting and condign punishments for the offenders. His daughter Earcongota, as became the offspring of such a parent, was a most virtuous virgin, serving God in a monastery in the country of the Franks, built by a most noble abbess, named Fara, at a place called In Brige; for at that time but few monasteries had been built in the country of the Angles, and many were wont, for the sake of monastic life, to repair to the monasteries of the Franks or Gauls; and they also sent their daughters there to be instructed, and united to their Heavenly Bridegroom, especially in the monasteries of Brige, of Cale, and Andilegum. Among whom was also Saethryth, daughter of the wife of Anna, king of the East Angles, above mentioned; and Ethelberg, the king’s own daughter; both of whom, though strangers, were for their virtue made abbesses of the monastery of Brige. Sexburg, that king’s elder daughter, wife to Earconbert, king of Kent, had a daughter called Earcongota, of whom we are about to speak.

III §8b

[L] Many wonderful works and miracles of this virgin, dedicated to God, are to this day related by the inhabitants of that place; but for us it shall suffice to say something briefly of her departure out of this world to the heavenly kingdom.

III §8c

[L] The day of her summoning drawing near, she began to visit in the monastery the cells of the infirm handmaidens of Christ, and particularly those that were of a great age, or most noted for their virtuous life, and humbly commending herself to their prayers, she let them know that her death was at hand, as she had learnt by revelation, which she said she had received in this manner. She had seen a band of men, clothed in white, come into the monastery, and being asked by her what they wanted, and what they did there, they answered, "They had been sent thither to carry away with them the gold coin that had been brought thither from Kent." Towards the close of that same night, as morning began to dawn, leaving the darkness of this world, she departed to the light of heaven. Many of the brethren of that monastery who were in other houses, declared they had then plainly heard choirs of singing angels, and, as it were, the sound of a multitude entering the monastery. Whereupon going out immediately to see what it might be, they beheld a great light coming down from heaven, which bore that holy soul, set loose from the bonds of the flesh, to the eternal joys of the celestial country. They also tell of other miracles that were wrought that night in the same monastery by the power of God; but as we must proceed to other matters, we leave them to be related by those whose concern they are. The body of this venerable virgin and bride of Christ was buried in the church of the blessed protomartyr, Stephen. It was thought fit, three days after, to take up the stone that covered the tomb, and to raise it higher in the same place, and whilst they were doing this, so sweet a fragrance rose from below, that it seemed to all the brethren and sisters there present, as if a store of balsam had been opened.

III §8d

[L] Her aunt also, Ethelberg, of whom we have spoken, preserved the glory, acceptable to God, of perpetual virginity, in a life of great self-denial, but the extent of her virtue became more conspicuous after her death. Whilst she was abbess, she began to build in her monastery a church, in honour of all the Apostles, wherein she desired that her body should be buried; but when that work was advanced half way, she was prevented by death from finishing it, and was buried in the place in the church which she had chosen. After her death, the brothers occupied themselves with other things, and this structure was left untouched for seven years, at the expiration whereof they resolved, by reason of the greatness of the work, wholly to abandon the building of the church, and to remove the abbess’s bones thence to some other church that was finished and consecrated. On opening her tomb, they found the body as untouched by decay as it had been free from the corruption of carnal concupiscence, and having washed it again and clothed it in other garments, they removed it to the church of the blessed Stephen, the Martyr. And her festival is wont to be celebrated there with much honour on the 7th of July.

IX. How miracles of healing have been frequently wrought in the place where King Oswald was killed; and how, first, a traveller’s horse was restored and afterwards a young girl cured of the palsy. [642 A.D.]

[L] OSWALD, the most Christian king of the Northumbrians, reigned nine years, including that year which was held accursed for the barbarous cruelty of the king of the Britons and the reckless apostacy of the English kings; for, as was said above, it is agreed by the unanimous consent of all, that the names and memory of the apostates should be erased from the catalogue of the Christian kings, and no year assigned to their reign. After which period, Oswald was killed in a great battle, by the same pagan nation and pagan king of the Mercians, who had slain his predecessor Edwin, at a place called in the English tongue Maserfelth, in the thirty-eighth year of his age, on the fifth day of the month of August.

III §9b

[L] How great his faith was towards God, and how remarkable his devotion, has been made evident by miracles even after his death; for, in the place where he was killed by the pagans, fighting for his country, sick men and cattle are frequently healed to this day. Whence it came to pass that many took up the very dust of the place where his body fell, and putting it into water, brought much relief with it to their friends who were sick. This custom came so much into use, that the earth being carried away by degrees, a hole was made as deep as the height of a man. Nor is it surprising that the sick should be healed in the place where he died; for, whilst he lived, he never ceased to provide for the poor and the sick, and to bestow alms on them, and assist them. Many miracles are said to have been wrought in that place, or with the dust carried from it; but we have thought it sufficient to mention two, which we have heard from our elders.

III §9c

[L] It happened, not long after his death, that a man was travelling on horseback near that place, when his horse on a sudden fell sick, stood still, hung his head, and foamed at the mouth, and, at length, as his pain increased, he fell to the ground; the rider dismounted, and taking off his saddle, waited to see whether the beast would recover or die. At length, after writhing for a long time in extreme anguish, the horse happened in his struggles to come to the very place where the great king died. Immediately the pain abated, the beast ceased from his frantic kicking, and, after the manner of horses, as if resting from his weariness, he rolled from side to side, and then starting up, perfectly recovered, began to graze hungrily on the green herbage.

III §9d

[L] The rider observing this, and being an intelligent man, concluded that there must be some wonderful sanctity in the place where the horse had been healed, and he marked the spot. After which he again mounted his horse, and went on to the inn where he intended to stop. On his arrival he found a girl, niece to the landlord, who had long been sick of the palsy; and when the members of the household, in his presence, lamented the girl’s grievous calamity, he gave them an account of the place where his horse had been cured. In brief, she was put into a wagon and carried to the place and laid down there. At first she slept awhile, and when she awoke, found herself healed of her infirmity. Upon which she called for water, washed her face, arranged her hair, put a kerchief on her head, and returned home on foot, in good health, with those who had brought her.

X. How the dust of that place prevailed against fire. [After 642 A.D.]

[L] ABOUT the same time, another traveller, a Briton, as is reported, happened to pass by the same place, where the aforesaid battle was fought. Observing one particular spot of ground greener and more beautiful than any other part of the field, he had the wisdom to infer that the cause of the unusual greenness in that place must be that some person of greater holiness than any other in the army had been killed there. Ide therefore took along with him some of the dust of that piece of ground, tying it up in a linen cloth, supposing, as was indeed the case, that it would be of use for curing sick people, and proceeding on his journey, came in the evening to a certain village, and entered a house where the villagers were feasting at supper. Being received by the owners of the house, he sat down with them at the entertainment, hanging the cloth, with the dust which he had carried in it, on a post in the wall. They sat long at supper and drank deep. Now there was a great fire in the middle of the room, and it happened that the sparks flew up and caught the roof of the house, which being made of wattles and thatch, was suddenly wrapped in flames; the guests ran out in panic and confusion, but they were not able to save the burning house, which was rapidly being destroyed. Wherefore the house was burnt down, and only that post on which the dust hung in the linen cloth remained safe and untouched by the fire. When they beheld this miracle, they were all amazed, and inquiring into it diligently, learned that the dust had been taken from the place where the blood of King Oswald had been shed. These wonderful works being made known and reported abroad, many began daily to resort to that place, and received the blessing of health for themselves and their friends.

XI. How a light from Heaven stood all night over his relics, and how those possessed with devils were healed by them. [679-697 A.D.]

[L] AMONG the rest, I think we ought not to pass over in silence the miracles and signs from Heaven that were shown when King Oswald’s bones were found, and translated into the church where they are now preserved. This was done by the zealous care of Osthryth, queen of the Mercians, the daughter of his brother Oswy, who reigned after him, as shall be said hereafter.

III §11b

[L] There is a famous monastery in the province of Lindsey, called Beardaneu, which that queen and her husband Ethelred greatly loved and venerated, conferring upon it many honours. It was here that she was desirous to lay the revered bones of her uncle. When the wagon in which those bones were carried arrived towards evening at the aforesaid monastery, they that were in it were unwilling to admit them, because, though they knew him to be a holy man, yet, as he was a native of another province, and had obtained the sovereignty over them, they retained their ancient aversion to him even after his death. Thus it came to pass that the relics were left in the open air all that night, with only a large tent spread over the wagon which contained them. But it was revealed by a sign from Heaven with how much reverence they ought to be received by all the faithful; for all that night, a pillar of light, reaching from the wagon up to heaven, was visible in almost every part of the province of Lindsey. Hereupon, in the morning, the brethren of that monastery who had refused it the day before, began themselves earnestly to pray that those holy relics, beloved of God, might be laid among them. Accordingly, the bones, being washed, were put into a shrine which they had made for that purpose, and placed in the church, with due honour; and that there might be a perpetual memorial of the royal character of this holy man, they hung up over the monument his banner of gold and purple. Then they poured out the water in which they had washed the bones, in a corner of the cemetery. From that time, the very earth which received that holy water, had the power of saving grace in casting out devils from the bodies of persons possessed.

III §11c

[L] Lastly, when the aforesaid queen afterwards abode some time in that monastery, there came to visit her a certain venerable abbess, who is still living, called Ethelhild, the sister of the holy men, Ethelwinand Aldwin, the first of whom was bishop in the province of Lindsey, the other abbot of the monastery of Peartaneu; not far from which was the monastery of Ethelhild. When this lady was come, in a conversation between her and the queen, the discourse, among other things, turning upon Oswald, she said, that she also had that night seen the light over his relics reaching up to heaven. The queen thereupon added, that the very dust of the pavement on which the water that washed the bones had been poured out, had already healed many sick persons. The abbess thereupon desired that some of that health-bringing dust might be given her, and, receiving it, she tied it up in a cloth, and, putting it into a casket, returned home. Some time after, when she was in her monastery, there came to it a guest, who was wont often in the night to be on a sudden grievously tormented with an unclean spirit; he being hospitably entertained, when he had gone to bed after supper, was suddenly seized by the Devil, and began to cry out, to gnash his teeth, to foam at the mouth, and to writhe and distort his limbs. None being able to hold or bind him, the servant ran, and knocking at the door, told the abbess. She, opening the monastery door, went out herself with one of the nuns to the men’s apartment, and calling a priest, desired that he would go with her to the sufferer. Being come thither, and seeing many present, who had not been able, by their efforts, to hold the tormented person and restrain his convulsive movements, the priest used exorcisms, and did all that he could to assuage the madness of the unfortunate man, but, though he took much pains, he could not prevail. When no hope appeared of easing him in his ravings, the abbess bethought herself of the dust, and immediately bade her handmaiden go and fetch her the casket in which it was. As soon as she came with it, as she had been bidden, and was entering the hall of the house, in the inner part whereof the possessed person was writhing in torment, he suddenly became silent, and laid down his head, as if he had been falling asleep, stretching out all his limbs to rest. "Silence fell upon all and intent they gazed," anxiously waiting to see the end of the matter.

III §11d

[L] And after about the space of an hour the man that had been tormented sat up, and fetching a deep sigh, said, "Now I am whole, for I am restored to my senses." They earnestly inquired how that came to pass, and he answered, "As soon as that maiden drew near the hall of this house, with the casket she brought, all the evil spirits that vexed me departed and left me, and were no more to be seen." Then the abbess gave him a little of that dust, and the priest having prayed, he passed that night in great peace; nor was he, from that time forward, alarmed by night, or in any way troubled by his old enemy.

XII. How a little boy was cured of a fever at his tomb.

[L] SOME time after, there was a certain little boy in the said monastery, who had been long grievously troubled with a fever; he was one day anxiously expecting the hour when his fit was to come on, when one of the brothers, coming in to him, said, "Shall I tell you, my son, how you may be cured of this sickness? Rise, enter the church, and go close to Oswald’s tomb; sit down and stay there quiet and do not leave it; do not come away, or stir from the place, till the time is past, when the fever leaves you: then I will go in and fetch you away." The boy did as he was advised, and the disease durst not assail him as he sat by the saint’s tomb; but fled in such fear that it did not dare to touch him, either the second or third day, or ever after. The brother that came from thence, and told me this, added, that at the time when he was talking with me, the young man was then still living in the monastery, on whom, when a boy, that miracle of healing had been wrought. Nor need we wonder that the prayers of that king who is now reigning with our Lord, should be very efficacious with Him, since he, whilst yet governing his temporal kingdom, was always wont to pray and labour more for that which is eternal.

III §12b

[L] Nay, it is said, that he often continued in prayer from the hour of morning thanksgiving till it was day; and that by reason of his constant custom of praying or giving thanks to God, he was wont always, wherever he sat, to hold his hands on his knees with the palms turned upwards. It is also commonly affirmed and has passed into a proverb, that he ended his life in prayer; for when he was beset with the weapons of his enemies, and perceived that death was at hand, he prayed for the souls of his army. Whence it is proverbially said, "‘Lord have mercy on their souls,’ said Oswald, as he fell to the ground."

III §12c

[L] Now his bones were translated to the monastery which we have mentioned, and buried therein: but the king who slew him commanded his head, and hands, with the arms, to be cut off from the body, and set upon stakes. But his successor in the throne, Oswy, coming thither the next year with his army, took them down, and buried his head in the cemetery of the church of Lindisfarne, and the hands and arms in his royal city.

XIII. How a certain person in Ireland was restored, when at the point of death, by his relics.

[L] NOR was the fame of the renowned Oswald confined to Britain, but, spreading rays of healing light even beyond the sea, reached also to Germany and Ireland. For the most reverend prelate, Acca, is wont to relate, that when, in his journey to Rome, he and his bishop Wilfrid stayed some time with Wilbrord, the holy archbishop of the Frisians, he often heard him tell of the wonders which had been wrought in that province at the relics of that most worshipful king. And he used to say that in Ireland, when, being yet only a priest, he led the life of a stranger and pilgrim for love of the eternal country, the fame of that king’s sanctity was already spread far and near in that island also. One of the miracles, among the rest, which he related, we have thought fit to insert in this our history.

"At the time," said he,

[L] of the plague which made such widespread havoc in Britain and Ireland, among others, a certain scholar of the Scottish race was smitten with the disease, a man learned in the study of letters, but in no way careful or studious of his eternal salvation; who, seeing his death near at hand, began to fear and tremble lest, as soon as he was dead, he should be hurried away to the prison-house of Hell for his sins. He called me, for I was near, and trembling and sighing in his weakness, with a lamentable voice made his complaint to me, after this manner: ‘You see that my bodily distress increases, and that I am now reduced to the point of death. Nor do I question but that after the death of my body, I shall be immediately snatched away to the everlasting death of my soul, and cast into the torments of hell, since for a long time, amidst all my reading of divine books, I have suffered myself to be ensnared by sin, instead of keeping the commandments of God. But it is my resolve, if the Divine Mercy shall grant me a new term of life, to correct my sinful habits, and wholly to devote anew my mind and life to obedience to the Divine will. But I know that I have no merits of my own whereby to obtain a prolongation of life, nor can I hope to have it, unless it shall please God to forgive me, wretched and unworthy of pardon as I am, through the help of those who have faithfully served him. We have heard, and the report is widespread, that there was in your nation a king, of wonderful sanctity, called Oswald, the excellency of whose faith and virtue has been made famous even after his death by the working of many miracles. I beseech you, if you have any relics of his in your keeping, that you will bring them to me; if haply the Lord shall be pleased, through his merits, to have mercy on me.’ I answered, ‘I have indeed a part of the stake on which his head was set up by the pagans, when he was killed, and if you believe with steadfast heart, the Divine mercy may, through the merits of so great a man, both grant you a longer term of life here, and render you worthy to be admitted into eternal life.’ He answered immediately that he had entire faith therein.

[L] Then I blessed some water, and put into it a splinter of the aforesaid oak, and gave it to the sick man to drink. He presently found ease, and, recovering of his sickness, lived a long time after; and, being entirely converted to God in heart and deed, wherever he went, he spoke of the goodness of his merciful Creator, and the honour of His faithful servant.

XIV. How on the death of Paulinus, Ithamar was made Bishop of Rochester in his stead; and of the wonderful humility of King Oswin, who was cruelly slain by Oswy. [644-651 A. D.]

[L] OSWALD being translated to the heavenly kingdom, his brother Oswy, a young man of about thirty years of age, succeeded him on the throne of his earthly kingdom, and held it twenty-eight years with much trouble, being attacked by the pagan nation of the Mercians, that had slain his brother, as also by his son Alchfrid, and by his nephew Oidilwald, the son of his brother who reigned before him.

III §14b

[L] In his second year, that is, in the year of our Lord 644, the most reverend Father Paulinus, formerly Bishop of York, but at that time Bishop of the city of Rochester, departed to the Lord, on the ioth day of October, having held the office of a bishop nineteen years, two months, and twenty-one days; and was buried in the sacristy of the blessed Apostle Andrew,’ which King Ethelbert had built from the foundation, in the same city of Rochester. In his place. Archbishop Honorius ordained Ithamar, of the Kentish nation, but not inferior to his predecessors in learning and conduct of life.

III §14c

[L] Oswy, during the first part of his reign, had a partner in the royal dignity called Oswin, of the race of King Edwin, and son to Osricof whom we have spoken above, a man of wonderful piety and devotion, who governed the province of the Deiri seven years in very great prosperity, and was himself beloved by all men. But Oswy, who governed all the other northern part of the nation beyond the Humber, that is, the province of the Bernicians, could not live at peace with him; and at last, when the causes of their disagreement increased, he murdered him most cruelly. For when each had raised an army against the other, Oswin perceived that he could not maintain a war against his enemy who had more auxiliaries than himself, and he thought it better at that time to lay aside all thoughts of engaging, and to reserve himself for better times. He therefore disbanded the army which he had assembled, and ordered all his men to return to their own homes, from the place that is called Wilfaraesdun, that is, Wilfar’s Hill, which is about ten miles distant from the village called Cataract, towards the north-west. He himself, with only one trusty thegn, whose name was Tondhere, withdrew and lay concealed in the house of Hunwald, a noble, whom he imagined to be his most assured friend. But, alas! it was far otherwise; for Hunwald betrayed him, and Oswy, by the hands of his reeve, Ethilwin, foully slew him and the thegn aforesaid. This happened on the 20th of August, in the ninth year of his reign, at a place called Ingetlingum, where afterwards, to atone for this crime, a monastery was built, wherein prayers should be daily offered up to God for the redemption of the souls of both kings, to wit, of him that was murdered, and of him that commanded the murder.

III §14d

[L] King Oswin was of a goodly countenance, and tall of stature, pleasant in discourse, and courteous in behaviour; and bountiful to all, gentle and simple alike; so that he was beloved by all men for the royal dignity of his mind and appearance and actions, and men of the highest rank came from almost all provinces to serve him. Among all the graces of virtue and moderation by which he was distinguished and, if I may say so, blessed in a special manner, humility is said to have been the greatest, which it will suffice to prove by one instance.

III §14e

[L] He had given a beautiful horse to Bishop Aidan, to use either in crossing rivers, or in performing a journey upon any urgent necessity, though the Bishop was wont to travel ordinarily on foot. Some short time after, a poor man meeting the Bishop, and asking alms, he immediately dismounted, and ordered the horse, with all his royal trappings, to be given to the beggar; for he was very compassionate, a great friend to the poor, and, in a manner, the father of the wretched. This being told to the king, when they were going in to dinner, he said to the Bishop, "What did you mean, my lord Bishop, by giving the poor man that royal horse, which it was fitting that you should have for your own use? Had not we many other horses of less value, or things of other sorts, which would have been good enough to give to the poor, instead of giving that horse, which I had chosen and set apart for your own use?" Thereupon the Bishop answered, "What do you say, O king? Is that son of a mare more dear to you than that son of God?" Upon this they went in to dinner, and the Bishop sat in his place; but the king, who had come in from hunting, stood warming himself, with his attendants, at the fire. Then, on a sudden, whilst he was warming himself, calling to mind what the bishop had said to him, he ungirt his sword, and gave it to a servant, and hastened to the Bishop and fell down at his feet,’ beseeching him to forgive him; "For from this time forward," said he, "I will never speak any more of this, nor will. I judge of what or how much of our money you shall give to the sons of God." The bishop was much moved at this sight, and starting up, raised him, saying that he was entirely reconciled to him, if he would but sit down to his meat, and lay aside all sorrow. The king, at the bishop’s command and request, was comforted, but the bishop, on the other hand, grew sad and was moved even to tears. His priest then asking him, in the language of his country, which the king and his servants did not understand, why he wept, "I know," said he, "that the king will not live long; for I never before saw a humble king; whence I perceive that he will soon be snatched out of this life, because this nation is not worthy of such a ruler." Not long after, the bishop’s gloomy foreboding was fulfilled by the king’s sad death, as has been said above.

III §14f

[L] But Bishop Aidan himself was also taken out of this world, not more than twelve days after the death of the king he loved, on the 31st of August, to receive the eternal reward of his labours from the Lord.

XV. How Bishop Aidan foretold to certain seamen that a storm would arise, and gave them some holy oil to calm it. [Between 642 and 645 AD.]

[L] How great the merits of Aidan were, was made manifest by the Judge of the heart, with the testimony of miracles, whereof it will suffice to mention three, that they may not be forgotten. A certain priest, whose name was Utta,2 a man of great weight and sincerity, and on that account honoured by all men, even the princes of the world, was sent to Kent, to bring thence, as wife for King Oswy, Eanfled, the daughter of King Edwin, who had been carried thither when her father was killed. Intending to go thither by land, but to return with the maiden by sea, he went to Bishop Aidan, and entreated him to offer up his prayers to the Lord for him and his company, who were then to set out on so long a journey. He, blessing them, and commending them to the Lord, at the same time gave them some holy oil, saying, "I know that when you go on board ship, you will meet with a storm and contrary wind; but be mindful to cast this oil I give you into the sea, and the wind will cease immediately; you will have pleasant calm weather to attend you and send you home by the way that you desire.

III §15b

[L] TODO href 15b All these things fell out in order, even as the bishop had foretold. For first, the waves of the sea raged , and the sailors endeavoured to ride it out at anchor, but all to no purpose; for the sea sweeping over the ship on all sides and beginning to fill it with water, they all perceived that death was at hand and about to overtake them. The priest at last, remembering the bishop’s words, laid hold of the phial and cast some of the oil into the sea, which at once, as had been foretold, ceased from its uproar. Thus it came to pass that the man of God, by the spirit of prophecy, foretold the storm that was to come to pass, and by virtue of the same spirit, though absent in the body, calmed it when it had arisen. The story of this miracle was not told me by a person of little credit, but by Cynimund, a most faithful priest of our church, who declared that it was related to him by Utta, the priest, in whose case and through whom the same was wrought.

XVI. How the same Aidan, by his prayers, saved the royal city when it was fired by the enemy. [Before 651 A.D.]

[L] ANOTHER notable miracle of the same father is related by many such as were likely to have knowledge thereof; for during the time that he was bishop, the hostile army of the Mercians, under the command of Penda, cruelly ravaged the country of the Northumbrians far and near, even to the royal city, which has its name from Bebba, formerly its queen. Not being able to take it by storm or by siege, he endeavoured to burn it down; and having pulled down all the villages in the neighbourhood of the city, he brought thither an immense quantity of beams, rafters, partitions, wattles and thatch, wherewith he encompassed the place to a great height on the land side, and when he found the wind favourable, he set fire to it and attempted to burn the town.

III §16b

[L] TODO href 16b At that time, the most reverend Bishop Aidan was dwelling in the Isle of Fame, which is about two miles from the city; for thither he was wont often to retire to pray in solitude and silence; and, indeed, this lonely dwelling of his is to this day shown in that island. When he saw the flames of fire and the smoke carried by the wind rising above the city walls, he is said to have lifted up his eyes and hands to heaven, and cried with tears, "Behold, Lord, how great evil is wrought by Penda!" These words were hardly uttered, when the wind immediately veering from the city, drove back the flames upon those who had kindled them, so that some being hurt, and all afraid, they forebore any further attempts against the city, which they perceived to be protected by the hand of God.

XVII. How a prop of the church on which Bishop Aidan was leaning when he died, could not be consumed when the rest of the Church was on fire; and concerning his inward life. [651 A. D.]

[L] AIDAN was in the king’s township, not far from the city of which we have spoken above, at the time when death caused him to quit the body, after he had been bishop sixteen years; for having a church and a chamber in that place, he was wont often to go and stay there, and to make excursions from it to preach in the country round about, which he likewise did at other of the king’s townships, having nothing of his own besides his church and a few fields about it. When he was sick they set up a tent for him against the wall at the west end of the church, and so it happened that he breathed his last, leaning against a buttress that was on the outside of the church to strengthen the wall. He died in the seventeenth year of his episcopate, on the 31st of August. His body was. thence presently translated to the isle of Lindisfarne, and buried in the cemetery of the brethren. Some time after, when a larger church was built there and dedicated in honour of the blessed prince of the Apostles, his bones were translated thither, and laid on the right side of the altar, with the respect due to so great a prelate.

III §17b

[L] Finan, who had likewise been sent thither from Hii, the island monastery of the Scots, succeeded him, and continued no small time in the bishopric. It happened some years after, that Penda, king of the Mercians, coming into these parts with a hostile army, destroyed all he could with fire and sword, and the village where the bishop died, along with the church above mentioned, was burnt down; but it fell out in a wonderful manner that the buttress against which he had been leaning when he died, could not be consumed by the fire which devoured all about it. This miracle being noised abroad, the church was soon rebuilt in the same place, and that same buttress was set up on the outside, as it had been before, to strengthen the wall. It happened again, some time after, that the village and likewise the church were carelessly burned down the second time. Then again, the fire could not touch the buttress; and, miraculously, though the fire broke through the very holes of the nails wherewith it was fixed to the building, yet it could do no hurt to the buttress itself. When therefore the church was built there the third time, they did not, as before, place that buttress on the outside as a support of the building, but within the church, as a memorial of the miracle; where the people coming in might kneel, and implore the Divine mercy. And it is well known that since then many have found grace and been healed in that same place, as also that by means of splinters cut off from the buttress, and put into water, many more have obtained a remedy for their own infirmities and those of their friends

III §17c

[L] I have written thus much concerning the character and works of the aforesaid Aidan, in no way commending or approving his lack of wisdom with regard to the observance of Easter; nay, heartily detesting it, as I have most manifestly proved in the book I have written, "De Temporibus"; but, like an impartial historian, unreservedly relating what was done by or through him, and commending such things as are praiseworthy in his actions, and preserving the memory thereof for the benefit of the readers; to wit, his love of peace and charity; of continence and humility; his mind superior to anger and avarice, and despising pride and vainglory; his industry in keeping and teaching the Divine commandments, his power of study and keeping vigil; his priestly authority in reproving the haughty and powerful, and at the same time his tenderness in comforting the afflicted, and relieving or defending the poor. To be brief, so far as I have learnt from those that knew him, he took care to neglect none of those things which he found in the Gospels and the writings of Apostles and prophets, but to the utmost of his power endeavoured to fulfil them all in his deeds. These things I greatly admire and love in the aforesaid bishop, because I do not doubt that they were pleasing to God; but I do not approve or praise his observance of Easter at the wrong time, either through ignorance of the canonical time appointed, or, if he knew it, being prevailed on by the authority of his nation not to adopt it. Yet this I approve in him, that in the celebration of his Easter, the object which he had at heart and reverenced and preached was the same as ours, to wit, the redemption of mankind, through the Passion, Resurrection and Ascension into Heaven of the Man Christ Jesus, who is the mediator between God and man. And therefore he always celebrated Easter, not as some falsely imagine, on the fourteenth of the moon, like the Jews, on any day of the week, but on the Lord’s day, from the fourteenth to the twentieth of the moon; and this he did from his belief that the Resurrection of our Lord happened on the first day of the week, and for the hope of our resurrection, which also he, with the holy Church, believed would truly happen on that same first day/ of the week, now called the Lord’s day.

XVIII. Of the life and death of the religious King Sigbert [Circ. 631 A.D.]

[L] AT this time, the kingdom of the East Angles, after the death of Earpwald, the successor of Redwald, was governed by his brother Sigbert, a good and religious man, who some time before had been baptized in Gaul, whilst he lived in banishment, a fugitive from the enmity of Redwald. When he returned home, as soon as- he ascended the throne, being desirous to imitate the good institutions which he had seen in Gaul, he founded a school wherein boys should be taught letters, and was assisted therein by Bishop Felix, who came to him from Kent, and who furnished them with masters and teachers after the manner of the people of Kent.

III §18b

[L] This king became so great a lover of the ‘heavenly kingdom, that at last, quitting the affairs of his kingdom, and committing them to his kinsman Ecgric, who before had a share in that kingdom, he entered a monastery, which he had built for himself, and having received the tonsure, applied himself rather to do battle for a heavenly throne. A long time after this, it happened that the nation of the Mercians, under King Penda, made war on the East Angles; who finding themselves no match for their enemy, entreated Sigbert to go with them to battle, to encourage the soldiers. He was unwilling and refused, upon which they drew him against his will out of the monastery, and carried him to the army, hoping that the soldiers would be less afraid and less disposed to flee in the presence of one who had formerly been an active and distinguished commander. But he, still mindful of his profession, surrounded, as he was, by a royal army, would carry nothing in his hand but a wand, and was killed with King Ecgric; and the pagans pressing on, all their army was either slanghtered or dispersed.

III §18c

[L] They were succeeded in the kingdom by Anna, the son of Eni, of the blood royal, a good man, and the father of good children, of whom, in the proper place, we shall speak hereafter. He also was afterwards slain like his predecessors by the same pagan chief of the Mercians.

XIX. How Fursa built a monastery among the East Angles, and of his visions and sanctity, to which, his flesh remaining uncorrupted after death bore testimony. [Circ. 633 A.D.]

[L] WHILST Sigbert still governed the kingdom, there came out of Ireland a holy man called Fursa, renowned both for his words and actions, and remarkable for singular virtues, being desirous to live as a stranger and pilgrim for the Lord’s sake, wherever an opportunity should offer. On coming into the province of the East Angles, he was honourably received by the aforesaid king, and performing his wonted task of preaching the Gospel, by the example of his virtue and the influence of his words, converted many unbelievers to Christ, and confirmed in the faith and love of Christ those that already believed.

III §19b

[L] Here he fell into some infirmity of body, and was thought worthy to see a vision of angels; in which he was admonished diligently to persevere in the ministry of the Word which he had undertaken, and indefatigably to apply himself to his usual watching and prayers; inasmuch as his end was certain, but the hour thereof uncertain, according to the saying of our Lord, "Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour." Being confirmed by this vision, he set himself with all speed to build a monastery on the ground which had been given him by King Sigbert, and to establish a rule of life therein. This monastery was pleasantly situated in the woods, near the sea; it was built within the area of a fort, which in the English language is called Cnobheresburg, that is, Cnobhere’s Town; afterwards, Anna, king of that province, and certain of the nobles, embellished it with more stately buildings and with gifts.

III §19c

[L] This man was of noble Scottishblood, but much more noble in mind than in birth. From his boyish years, he had earnestly applied himself to reading sacred books and observing monastic discipline, and, as is most fitting for holy men, he carefully practised all that he learned to be right.

III §19d

[L] Now, in course of time he himself built a monastery, wherein he might with more freedom devote himself to his heavenly studies. There, falling sick, as the book concerning his life clearly informs us, he fell into a trance, and quitting his body from the evening till cockcrow, he accounted worthy to behold the sight of the choirs of angels, and to hear their glad songs of praise. He was wont to declare, that among other things he distinctly heard this refrain: "The saints shall go from strength to strength."And again, "The God of gods shall be seen in Sion." Being restored to his body, and again taken from it three days after, he not only saw the greater joys of the blessed, but also fierce conflicts of evil spirits, who by frequent accusations wickedly endeavoured to obstruct his journey to heaven; but the angels protected him, and all their endeavours were in vain. Concerning all these matters, if any one desires to be more fully informed, to wit, with what subtlety of deceit the devils recounted both his actions and idle words, and even his thoughts, as if they had been written down in a book; and what joyous or grievous tidings he learned from the holy angels and just men who appeared to him among the angels; let him read the little book of his life which I have mentioned, and I doubt not that he will thereby reap much spiritual profit.

III §19e

[L] But there is one thing among the rest, which we have thought it may be beneficial to many to insert in this history. When he had been taken up on high, he was bidden by the angels that conducted him to look back upon the world. Upon which, casting his eyes downward, he saw, as it were, a dark valley in the depths underneath him. He also saw four fires in the air, not far distant from each other. Then asking the angels, what fires those were, he was told, they were the fires which would kindle and consume the world. One of them was of falsehood, when we do not fulfil that which we promised in Baptism, to renounce the Devil and all his works. The next was of covetousness, when we prefer the riches of the world to the love of heavenly things. The third was of discord, when we do not fear to offend our neighbour even in needless things. The fourth was of ruthlessness when we think it a light thing to rob and to defraud the weak. These fires, increasing by degrees, extended so as to meet one another, and united in one immense flame. When it drew near, fearing for himself, he said to the angel, "Lord, behold the fire draws near to me." The angel answered, "That which you did not kindle will not burn you; for though this appears to be a terrible and great pyre, yet it tries every man according to the merits of his works; for every man’s concupiscence shall burn in this fire; for as a man burns in the body through unlawful pleasure, so, when set free from the body, he shall burn by the punishment which he has deserved."

III §19x

[L] Then he saw one of the three angels, who had been his guides throughout both visions, go before and divide the flaming fires, whilst the other two, flying about on both sides, defended him from the danger of the fire. He also saw devils flying through the fire, raising the flames of war against the just. Then followed accusations of the envious spirits against himself, the defence of the good spirits, and a fuller vision of the heavenly hosts; as also of holy men of his own nation, who, as he had learnt, had worthily held the office of priesthood in old times, and who were known to fame; from whom he heard many things very salutary to himself, and to all others that would listen to them. When they had ended their discourse, and returned to Heaven with the angelic spirits, there remained with the blessed Fursa, the three angels of whom we have spoken before, and who were to bring him back to the body. And when they approached the aforesaid great fire, the angel divided the flame, as he had done before; but when the man of God came to the passage so opened amidst the flames, the unclean spirits, laying hold of one of those whom they were burning in the fire, cast him against him, and, touching his shoulder and jaw, scorched them. He knew the man, and called to mind that he had received his garment when he died. The holy angel, immediately laying hold of the man, threw him back into the fire, and the malignant enemy said, "Do not reject him whom you before received; for as you received the goods of the sinner, so you ought to share in his punishment." But the angel withstood him, saying, "He did not receive them through avarice, but in order to save his soul." The fire ceased, and the angel, turning to him, said, "That which you kindled burned you; for if you had not received the money of this man that died in his sins, his punishment would not burn you." And he went on to speak with wholesome counsel of what ought to be done for the salvation of such as repented in the hour of death.

III §19y

[L] Being afterwards restored to the body, throughout the whole course of his life he bore the mark of the fire which he had felt in the spirit, visible to all men on his shoulder and jaw; and the flesh openly showed, in a wonderful manner, what the spirit had suffered in secret. He always took care, as he had done before, to teach all men the practice of virtue, as well by his example, as by preaching. But as for the story of his visions, he would only relate them to those who, from desire of repentance, questioned him about them. An aged brother of our monastery is still living, who is wont to relate that a very truthful and religious man told him, that he had seen Fursa himself in the province of the East Angles, and heard those visions from his lips; adding, that though it was in severe winter weather and a hard frost, and the man was sitting in a thin garment when he told the story, yet he sweated as if it had been in the heat of mid-summer, by reason of the great terror or joy of which he spoke.

III §19f

[L] To return to what we were saying before, when, after preaching the Word of God many years in Scotland, he could not well endure the disturbance of the crowds that resorted to him, leaving all that he looked upon as his own, he departed from his native island, and came with a few brothers through the Britons into the province of the English, and preaching the Word there, as has been said, built a famous monastery. When this was duly carried out, he became desirous to rid himself of all business of this world, and even of the monastery itself, and forthwith left the care of it and of its souls, to his brother Fullan, and the priests Gobban and Dicull, and being himself free from all worldly affairs, resolved to end his life as a hermit. He had another brother called Ultan, who, after a long monastic probation, had also adopted the life of an anchorite. So, seeking him out alone, he lived a whole year with him in self-denial and prayer, and laboured daily with his hands.

III §19g

[L] Afterwards seeing the province thrown into confusion by the irruptions of the pagans, and foreseeing that the monasteries would also be in danger, he left all things in order, and sailed over into Gaul, and being there honourably entertained by Clovis, king of the Franks, or by the patrician Ercinwald, he built a monastery in the place called Latineacum,2and falling sick not long after, departed this life. The same Ercinwald, the patrician, took his body, and kept it in the porch of a church he was building in his town of Perrona, till the church itself should be dedicated. This happened twenty-seven days after, and the body being taken from the porch, to be re-buried near the altar, was found as whole as if he had died that very hour. And again, four years after, when a more beautiful shrine had been built to receive his body to the east of the altar, it was still found without taint of corruption, and was translated thither with due honour; where it is well known that his merits, through the divine operation, have been declared by many miracles. We have briefly touched upon these matters as well as the incorruption of his body, that the lofty nature of the man may be better known to our readers. All which, as also concerning the comrades of his warfare, whosoever will read it, will find more fully described in the book of his life.

XX. How, when Honorius died, Deusdedit became Archbishop of Canterbury; and of those who were at that time bishops of the East Angles, and of the church of Rochester. [653 A.D.]

[L] IN the meantime, Felix, bishop of the East Angles, dying, when he had held that see seventeen years, Honorius ordained Thomas his deacon, of the province of the Gyrwas, in his place; and he being taken from this life when he had been bishop five years, Bertgils, surnamed Boniface, of the province of Kent, was appointed in his stead. Honoriushimself also, having run his course, departed this life in the year of our Lord 653, on the 30th of September; and when the see had been vacant a year and six months, Deusdedit of the nation of the West Saxons, was chosen the sixth Archbishop of Canterbury. To ordain him, Ithamar, bishop of Rochester, came thither. His ordination was on the 26th of March, and he ruled the church nine years, four months, and two days; and when Ithamar died, he consecrated in his place Damian, who was of the race of the South Saxons.

XXI. How the province of the Midland Angles became Christian under King Peada. [653 A.D.]

[L] AT this time, the Middle Angles, that is, the Angles of the Midland country (probably Leicestershire)under their Prince Peada, the son of King Penda, received the faith and mysteries of the truth. Being an excellent youth, and most worthy of the name and office of a king, he was by his father elevated to the throne of that nation, and came to Oswy, king of the Northumbrians, requesting to have his daughter Aichfled given him to wife; but he could not obtain his desire unless he would receive the faith of Christ, and be baptized, with the nation which he governed. When he heard the preaching of the truth, the promise of the heavenly kingdom, and the hope of resurrection and future immortality, he declared that he would willingly become a Christian, even though he should not obtain the maiden; being chiefly prevailed on to receive the faith by King Oswy’s son Alchfrid, who was his brother-in-law and friend, for he had married his sister Cyneburg,3 the daughter of King Penda.

III §21b

[L] Accordingly he was baptized by Bishop Finan, with all his his nobles and thegns, and their servants, that came along with him, at a noted township, belonging to the king, called At the Wall. And having received four priests, who by reason of their learning and good life were deemed proper to instruct and baptize his nation, he returned home with much joy. These priests were Cedd and Adda, and Betti and Diuma; the last of whom was by nation a Scot, the others English. Adda was brother to Utta, whom we have mentioned before, a renowned priest, and abbot of the monastery which is called At the Goat’s Head.8The aforesaid priests, arriving in the province with the prince, preached the Word, and were heard willingly; and many, as well of the nobility as the common sort, renouncing the abominations of idolatry, were daily washed in the fountain of the faith.

III §21c

[L] Nor did King Penda forbid the preaching of the Word even among his people, the Mercians, if any were willing to hear it; but, on the contrary, he hated and despised those whom he perceived to be without the works of faith, when they had once received the faith of Christ, saying, that they were contemptible and wretched who scorned to obey their God, in whom they believed. These things were set on foot two years before the death of King Penda. But when he was slain, and the most Christian king, Oswy, succeeded him in the throne, as we shall hereafter relate, Diuma, one of the aforesaid four priests, was made bishop of the Midland Angles, as also of the Mercians, being ordained by Bishop Finan; for the scarcity of priests made it necessary that one prelate should be set over two nations. Having in a short time gained many people to the Lord, he died among the Midland Angles, in the country called Infeppingum; and Ceollach, also of the Scottish nation, succeeded him in the bishopric. But he, not long after, left his bishopric, and returned to the island of Hii, which, among the Scots, was the chief and head of many monasteries. His successor in the bishopric was Trumhere, a godly man, and trained in the monastic life, an Englishman, but ordained bishop by the Scots. This happened in the days of King Wulfhere, of whom we shall speak hereafter.

XXII. How under King Sigbert, through the preaching of Cedd, the East Saxons again received the faith, which they had before cast off [653 A.D.]

[L] AT that time, also, the East Saxons, at the instance of King Oswy, again received the faith, which they had formerly cast off when they expelled Mellitus, their bishop. For Sigbert, who reigned next to Sigbert surnamed The Little, was then king of that nation, and a friend to King Oswy, who, when Sigbert came to the province of the Northumbrians to visit him, as he often did, used to endeavour to convince him that those could not be gods that had been made by the hands of men; that a stock or a stone could not be proper matter to form a god, the residue whereof was either burned in the fire, or framed into any vessels for the use of men, or else was cast out as refuse, trampled on and turned into dust. That God is rather to be understood as incomprehensible in majesty and invisible to human eyes, almighty, eternal, the Creator of heaven and earth and of mankind; Who governs and will judge the world in righteousness, Whose eternal abode must be believed to be in Heaven, and not in base and perishable metal; and that it ought in reason to be concluded, that all those who learn and do the will of Him by Whom they were created, will receive from Him eternal rewards. King Oswy having often, with friendly counsel, like a brother, said this and much more to the like effect to King Sigbert, at length, aided by the consent of his friends, he believed, and after he had consulted with those about him, and exhorted them, when they all agreed and assented to the faith, he was baptized with them by Bishop Finan, in the king’s township above spoken of, which is called At the Wall, because it is close by the wall which the Romans formerly drew across the island of Britain, at the distance of twelve miles from the eastern sea.

III §22b

[L] King Sigbert, having now become a citizen of the eternal kingdom, returned to the seat of his temporal kingdom, requesting of King Oswy that he would give him some teachers, to convert his nation to the faith of Christ, and cleanse them in the fountain of salvation. Wherefore Oswy, sending into the province of the Midland Angles, summoned the man of God, Cedd, and, giving him another priest for his companion, sent them to preach the Word to the East Saxons. When these two, travelling to all parts of that country, had gathered a numerous Church to the Lord, it happened once that Cedd returned home, and came to the church of Lindisfarne to confer with Bishop Finan; who, finding that the work of the Gospel had prospered in his hands, made him bishop of the nation of the East Saxons, calling to him two other bishops to assist at the ordination. Cedd, having received the episcopal dignity, returned to his province, and pursuing the work he had begun with more ample authority, built churches in divers places, and ordained priests and deacons to assist him in the Word of faith, and the ministry of Baptism, especially in the city which, in the language of the Saxons, is called Ythancaestir, as also in that which is named Tilaburg. The first of these places is on the bank of the Pant, the other on the bank of the Thames. In these, gathering a flock of Christ’s servants, he taught them to observe the discipline of a rule of life, as far as those rude people were then capable of receiving it.

III §22c

[L] Whilst the teaching of the everlasting life was thus, for no small time, making daily increase in that province to the joy of the king and of all the people, it happened that the king, at the instigation of the enemy of all good men, was murdered by his own kindred. They were two brothers who did this wicked deed; and being asked what had moved them to it, they had nothing else to answer, but that they had been incensed against the king, and hated him, because he was too apt to spare his enemies, and calmly forgave the wrongs they had done him, upon their entreaty. Such was the crime for which the king was killed, because he observed the precepts of the Gospel with a devout heart; but in this innocent death his real offence was also punished, according to the prediction of the man of God. For one of those nobles that murdered him was unlawfully married, and when the bishop was not able to prevent or correct the sin, he excommunicated him, and commanded all that would give ear to him not to enter this man’s house, nor to eat of his meat. But the king made light of this command, and being invited by the noble, went to a banquet at his house. As he was going thence, the bishop met him. The king, beholding him, immediately dismounted from his horse, trembling, and fell down at his feet, begging pardon for his offence; for the bishop, who was likewise on horseback, had also alighted. Being much incensed, he touched the prostrate king with the rod he held in his hand, and spoke thus with the authority of his office: "I tell thee, forasmuch as thou wouldest not refrain from the house of that sinful and condemned man, thou shalt die in that very house." Yet it is to be believed, that such a death of a religious man not only blotted out his offence, but even added to his merit; because it happened on account of his piety and his observance of the commands of Christ.

III §22d

[L] Sigbert was succeeded in the kingdom by Suidhelm, the son of Sexbald, who was baptized by the same Cedd, in the province of the East Angles, in the royal township, called Rendlaesham,’ that is, Rendil’s Dwelling; and Ethelwald, king of the East Angles, brother to Anna, king of the same people, received him as he came forth from the holy font.

XXIII. How Bishop Cedd, having a place for building a monastery given him by King Etheiwald, consecrated it to the Lord with prayer and fasting; and concerning his death. [659-664 A. D.]

[L] THE same man of God, whilst he was bishop among the East Saxons, was also wont oftentimes to visit his own province, Northumbria, for the purpose of exhortation. Oidilwald, the son of King Oswald, who reigned among the Deiri, finding him a holy, wise, and good man, desired him to accept some land whereon to build a monastery, to which the king himself might frequently resort, to pray to the Lord and hear the Word, and where he might be buried when he died; for he believed faithfully that he should receive much benefit from the daily prayers of those who were to serve the Lord in that place. The king had before with him a brother of the same bishop, called Caelin, a man no less devoted to God, who, being a priest, was wont to administer to him and his house the Word and the Sacraments of the faith; by whose means he chiefly came to know and love the bishop. So then, complying with the king’s desires, the Bishop chose himself a place whereon to build a monastery among steep and distant mountains, which looked more like lurking-places for robbers and dens of wild beasts, than dwellings of men; to the end that, according to the prophecy of Isaiah, "In the habitation of dragons, where each lay, might be grass with reeds and rushes;" that is, that the fruits of good works should spring up, where before beasts were wont to dwell, or men to live after the manner of beasts.

III §23b

[L] But the man of God, desiring first to cleanse the place which he had received for the monastery from stain of former crimes, by prayer and fasting, and so to lay the foundations there, requested of the king that he would give him opportunity and leave to abide there for prayer all the time of Lent, which was at hand. All which days, except Sundays, he prolonged his fast till the evening, according to custom, and then took no other sustenance than a small piece of bread, one hen’s egg, and a little milk and water. This, he said, was the custom of those of whom he had learned the rule of regular discipline, first to consecrate to the Lord, by prayer and fasting, the places which they had newly received for building a monastery or a church. When there were ten days of Lent still remaining, there came a messenger to call him to the king; and he, that the holy work might not be intermitted, on account of the king’s affairs, entreated his priest, Cynibill, who was also his own brother, to complete his pious undertaking. Cynibill readily consented, and when the duty of fasting and prayer was over, he there built the monastery, which is now called Laestingaeu, and established therein religious customs according to the use of Lindisfarne, where he had been trained.

III §23c

[L] When Cedd had for many years held the office of bishop in the aforesaid province, and also taken charge of this monastery, over which he placed provosts, it happened that he came thither at a time when there was plague, and fell sick and died. He was first buried without the walls; but in the process of time a church was built of stone in the monastery, in honour of the Blessed Mother of God, and his body was laid in it, on the right side of the altar.

III §23d

[L] The bishop left the monastery to be governed after him by his brother Ceadda, who was afterwards made bishop, as shall be told hereafter. For, as it rarely happens, the four brothers we have mentioned, Cedd and Cynibill, and Caelin and Ceadda, were all celebrated priests of the Lord, and two of them also came to be bishops. When the brethren who were in his monastery, in the province of the East Saxons, heard that the bishop was dead and buried in the province of the Northumbrians, about thirty men of that monastery came thither, being desirous either to live near the body of their father, if it should please God, or to die and be buried there. Being gladly received by their brethren and fellow soldiers in Christ, all of them died there struck down by the aforesaid pestilence, except one little boy, who is known to have been saved from death by the prayers of his spiritual father. For being alive long after, and giving himself to the reading of Scripture, he was told that he had not been regenerated by the water of Baptism, and being then cleansed in the layer of salvation, he was afterwards promoted to the order of priesthood, and was of service to many in the church. I do not doubt that he was delivered at the point of death, as I have said, by the intercession of his father, to whose body he had come for love of him, that so he might himself avoid eternal death, and by teaching, offer the ministry of life and salvation to others of the brethren.

XXIV. How when King Penda was slain, the province of the Mercians received the faith of Christ, and Oswy gave possessions and territories to God, for building monasteries, as a thank offering for the victory obtained. [655 A.D.]

[L] AT this time, King Oswy was exposed to the cruel and intolerable invasions of Penda, king of the Mercians, whom we have so often mentioned, and who had slain his brother; at length, compelled by his necessity, he promised to give him countless gifts and royal marks of honour greater than can be believed, to purchase peace; provided that he would return home, and cease to waste and utterly destroy the provinces of his kingdom. The pagan king refused to grant his request, for he had resolved to blot out and extirpate all his nation, from the highest to the lowest; whereupon King Oswy had recourse to the protection of the Divine pity for deliverance from his barbarous and pitiless foe, and binding himself by a vow, said, "If the pagan will not accept our gifts, let us offer them to Him that will, the Lord our God." He then vowed, that if he should win the victory, he would dedicate his daughter to the Lord in holy virginity, and give twelve pieces of land whereon to build monasteries. After this he gave battle with a very small army: indeed, it is reported that the pagans had thirty times the number of men; for they had thirty legions, drawn up under most noted commanders. King Oswy and his son Alchfrid met them with a very small army, as has been said, but trusting in Christ as their Leader; his other son, Egfrid was then kept as a hostage at the court of Queen Cynwise, in the province of the Mercians. King Oswald’s son Oidilwald, who ought to have supported them, was on the enemy’s side, and led them on to fight against his country and his uncle; though, during the battle, he withdrew, and awaited the event in a place of safety. The engagement began, the pagans were put to flight or killed, the thirty royal commanders, who had come to Penda’s assistance, were almost all of them slain; among whom was Ethelhere, brother and successor to Anna, king of the East Angles. He had been the occasion of the war, and was now killed, having lost his army and auxiliaries. The battle was fought near the river Winwaed, which then, owing to the great rains, was in flood, and had overflowed its banks, so that many more were drowned in the flight than destroyed in battle by thc sword.

III §24b

[L] Then King Oswy, according to the vow he had made to the Lord, returned thanks to God for the victory granted him, and gave his daughter Elfled, who was scarce a year old, to be consecrated to Him in perpetual virginity; bestowing also twelve small estates of land, wherein the practice of earthly warfare should cease, and place and means should be afforded to devout and zealous monks to wage spiritual warfare, and pray for the eternal peace of his nation. Of these estates six were in the province of the Deiri, and the other six in that of the Bernicians. Each of the estates contained ten families, that is, a hundred and twenty in all. The aforesaid daughter of King Oswy, who was to be dedicated to God, entered the monastery called Heruteu, or, "The Island of the Hart," at that time ruled by the Abbess Hilda, who, two years after, having acquired an estate of ten families, at the place called Streanaeshalch, built a monastery there, in which the aforesaid king’s daughter was first trained in the monastic life and afterwards became abbess; till, at the age of fifty-nine, the blessed virgin departed to be united to her Heavenly Bridegroom. In this monastery, she and her father, Oswy, her mother, Eanfled, her mother’s father, Edwin, and many other noble persons, are buried in the church of the holy Apostle Peter. King Oswy concluded this war in the district of Loidis, in the thirteenth year of his reign, on the 15th of November, to the great benefit of both nations; for he delivered his own people from the hostile depredations of the pagans, and, having made an end of their heathen chief, converted the Mercians and the adjacent provinces to the grace of the Christian faith.

III §24c

[L] Diuma was made the first bishop of the Mercians, as also of Lindsey and the Midland Angles, as has been said above, and he died and was buried among the Midland Angles. The second was Ceollach, who, giving up his episcopal office before his death, returned into Scotland. Both these bishops belonged to the nation of the Scots. The third was Trumhere, an Englishman, but educated and ordained by the Scots. He was abbot of the monastery that is called Ingetlingum, and is the place where King Oswin was killed, as has been said above; for Queen Eanfled, his kinswoman, in expiation of his unjust death, begged of King Oswy that he would give Trumhere, the aforesaid servant of God, a place there to build a monastery, because he also was kinsman to the slaughtered king; in which monastery continual prayers should be offered up for the eternal welfare of the kings, both of him that was murdered, and of him that commanded the murder. The same King Oswy governed the Mercians, as also the people of the other southern provinces, three years after he had slain King Penda; and he likewise subdued the greater part of the Picts to the dominion of the English.

III §24d

[L] At this time he gave to the above-mentioned Peada, son to King Penda, because he was his kinsman, the kingdom of the Southern Mercians, consisting, as is said, of 5,000 families, divided by the river Trent from the Northern Mercians, whose land contains 7,000 families; but Peada was foully slain in the following spring, by the treachery, as is said, of his wife, during the very time of the Easter festival. Three years after the death of King Penda, the Mercian chiefs, Immin, and Eafa, and Eadbert, rebelled against King Oswy, setting up for their king, Wulfhere, son to the said Penda, a youth whom they had kept concealed; and expelling the ealdormen of the foreign king, they bravely recovered at once their liberty and their lands; and being thus free, together with their king, they rejoiced to serve Christ the true King, for the sake of an everlasting kingdom in heaven. This king governed the Mercians seventeen years, and had for his first bishop Trumhere, above spoken of; the second was Jaruman; the third Ceadda; the fourth Wynfrid. All these, succeeding each other in order under King Wulfhere, discharged episcopal duties to the Mercian nation.

XXV. How the question arose about the due time of keeping Easter, with those that came out of Scotland. [664 A.D.]

[L] IN the meantime, Bishop Aidan being taken away from this life, Finan, who was ordained and sent by the Scots, succeeded him in the bishopric, and built a church in the Isle of Lindisfarne, fit for the episcopal see; nevertheless, after the manner of the Scots, he made it, not of stone, but entirely of hewn oak, and covered it with reeds; and it was afterwards dedicated in honour of the blessed Peter the Apostle, by the most reverend Archbishop Theodore. Eadbert, also bishop of that place, took off the thatch, and caused it to be covered entirely, both roof and walls, with plates of lead.

III §25b

[L] At this time, a great and frequently debated question arose about the observance of Easter; those that came from Kent or Gaul affirming, that the Scots celebrated Easter Sunday contrary to the custom of the universal Church. Among them was a most zealous defender of the true Easter, whose name was Ronan, a Scot by nation, but instructed in the rule of ecclesiastical truth in Gaul or Italy. Disputing with Finan, he convinced many, or at least induced them to make a more strict inquiry after the truth; yet he could not prevail upon Finan, but, on the contrary, embittered him the more by reproof, and made him a professed opponent of the truth, for he was of a violent temper. James, formerly the deacon of the venerable Archbishop Paulinus, as has been said above, observed the true and Catholic Easter, with all those that he could instruct in the better way. Queen Eanfled and her followers also observed it as she had seen it practised in Kent, having with her a Kentish priest who followed the Catholic observance, whose name was Romanus. Thus it is said to have sometimes happened in those times that Easter was twice celebrated in one year; and that when the king, having ended his fast, was keeping Easter, the queen and her followers were still fasting, and celebrating Palm Sunday. Whilst Aidan lived, this difference about the observance of Easter was patiently tolerated by all men, for they well knew, that though he could not keep Easter contrary to the custom of those who had sent him, yet he industriously laboured to practise the works of faith, piety, and love, according to the custom of all holy men; for which reason he was deservedly beloved by all, even by those who differed in opinion concerning Easter, and was held in veneration, not only by less important persons, but even by the bishops, Honorius of Canterbury, and Felix of the East Angles.

III §25c

[L] But after the death of Finan, who succeeded him, when Colman, who was also sent from Scotland, came to be bishop, a greater controversy arose about the observance of Easter, and other rules of ecclesiastical life. Whereupon this question began naturally to influence the thoughts and hearts of many who feared, lest haply, having received the name of Christians, they might run, or have run, in vain. This reached the ears of the rulers, King Oswy and his son Alchfrid. Now Oswy, having been instructed and baptized by the Scots, and being very perfectly skilled in their language, thought nothing better than what they taught; but Alchfrid, having for his teacher in Christianity the learned Wilfrid, who had formerly gone to Rome to study ecclesiastical doctrine, and spent much time at Lyons with Dalfinus, archbishop of Gaul, from whom also he had received the crown of ecclesiastical tonsure, rightly thought that this man’s doctrine ought to be preferred before all the traditions of the Scots. For this reason he had also given him a monastery of forty families, at a place called Inhrypum; which place, not long before, he had given for a monastery to those that were followers of the Scots; but forasmuch as they afterwards, being left to their choice, preferred to quit the place rather than alter their custom, he gave it to him, whose life and doctrine were worthy of it. Agilbert, bishop of the West Saxons, above-mentioned, a friend of King Alchfrid and of Abbot Wilfrid, had at that time come into the province of the Northumbrians, and was staying some time among them; at the request of Alchfrid, he made Wilfrid a priest in his aforesaid monastery. He had in his company a priest, whose name was Agatho. The question being raised there concerning Easter and the tonsure and other ecclesiastical matters, it was arranged, that a synod should be held in the monastery of Streanaeshalch, which signifies the Bay of the Lighthouse, where the Abbess Hilda, a woman devoted to the service of God, then ruled; and that there this question should be decided. The kings, both father and son, came thither, and the bishops, Colman with his Scottish clerks, and Agilbert with the priests Agatho and Wilfrid. James and Romanus were on their side; but the Abbess Hilda and her followers were for the Scots, as was also the venerable Bishop Cedd, long before ordained by the Scots, as has been said above, and he acted in that council as a most careful interpreter for both parties.

III §25d

[L] King Oswy first made an opening speech, in which he said that it behoved those who served one God to observe one rule of life; and as they all expected the same kingdom in heaven, so they ought not to differ in the celebration of the heavenly mysteries; but rather to inquire which was the truer tradition, that it might be followed by all in common; he then commanded his bishop, Colman, first to declare what the custom was which he observed, and whence it derived its origin. Then Colman said, "The Easter which I keep, I received from my elders, who sent me hither as bishop; all our forefathers, men beloved of God, are known to have celebrated it after the same manner; and that it may not seem to any contemptible and worthy to be rejected, it is the same which the blessed John the Evangelist, the disciple specially beloved of our Lord, with all the churches over which he presided, is recorded to have celebrated."’ When he had said thus much, and more to the like effect, the king commanded Agilbert to make known the manner of his observance and to show whence it was derived, and on what authority he followed it. Agilbert answered, "I beseech you, let my disciple, the priest Wilfrid, speak in my stead; because we both concur with the other followers of the ecclesiastical tradition that are here present, and he can better and more clearly explain our opinion in the English language, than I can by an interpreter." Then Wilfrid, being ordered by the king to speak, began thus:-- "The Easter which we keep, we saw celebrated by all at Rome, where the blessed Apostles, Peter and Paul, lived, taught, suffered, and were buried; we saw the same done by all in Italy and in Gaul, when we travelled through those countries for the purpose of study and prayer. We found it observed in Africa, Asia, Egypt, Greece, and all the world, wherever the Church of Christ is spread abroad, among divers nations and tongues, at one and the same time; save only among these and their accomplices in obstinacy, I mean the Picts and the Britons, who foolishly, in these two remote islands of the ocean, and only in part even of them, strive to oppose all the rest of the world."

III §25e

[L] When he had so said, Colman answered, "It is strange that you choose to call our efforts foolish, wherein we follow the example of so great an Apostle, who was thought worthy to lean on our Lord’s bosom, when all the world knows him to have lived most wisely." Wilfrid replied, " Far be it from us to charge John with folly, for he literally observed the precepts of the Mosaic Law, whilst the Church was still Jewish in many points, and the Apostles, lest they should give cause of offence to the Jews who, were among the Gentiles, were not able at once to cast off all the observances of the Law which had been instituted by God, in the same way as it is necessary that all who come to the faith should forsake the idols which were invented by devils. For this reason it was, that Paul circumcised Timothy, that he offered sacrifice in the temple, that he shaved his head with Aquila and Priscilla at Corinth;for no other advantage than to avoid giving offence to the Jews. Hence it was, that James said to the same Paul, "Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe; and they are all zealous of the Law." " And yet, at this time, when the light of the Gospel is spreading throughout the world, it is needless, nay, it is not lawful, for the faithful either to be circumcised, or to offer up to God sacrifices of flesh. So John, according to the custom of the Law, began the celebration of the feast of Easter, on the fourteenth day of the first month, in the evening, not regarding whether the same happened on a Saturday, or any other week-day. But when Peter preached at Rome, being mindful that our Lord arose from the dead, and gave to the world the hope of resurrection, on the first day of the week, he perceived that Easter ought to be kept after this manner: he always awaited the rising of the moon on the fourteenth day of the first month in the evening, according to the custom and precepts of the Law, even as John did. And when that came, if the Lord’s day, then called the first day of the week, was the next day, he began that very evening to celebrate Easter, as we all do at the present time. But if the Lord’s day did not fall the next morning after the fourteenth moon, but on the sixteenth, or the seventeenth, or any other moon till the twenty-first, he waited for that, and on the Saturday before, in the evening, began to observe the holy solemnity of Easter. Thus it came to pass, that Easter Sunday was only kept from the fifteenth moon to the twenty-first. Nor does this evangelical and apostolic tradition abolish the Law, but rather fulfil it; the command being to keep the passover from the fourteenth moon of the first month in the evening to the twenty-first moon of the same month in the evening; which observance all the successors of the blessed John in Asia, since his death, and all the Church throughout the world, have since followed; and that this is the true Easter, and the only one to be celebrated by the faithful, was not newly decreed by the council of Nicaea, but only confirmed afresh; as the history of the Church informs us. "Thus it is plain, that you, Colman, neither follow the example of John, as you imagine, nor that of Peter, whose tradition you oppose with full knowledge, and that you neither agree with the Law nor the Gospel in the keeping of your Easter. For John, keeping the Paschal time according to the decree of the Mosaic Law, had no regard to the first day of the week, which you do not practise, seeing that you celebrate Easter only on the first day after the Sabbath. Peter celebrated Easter Sunday between the fifteenth and the twenty-first moon, which you do not practise, seeing that you observe Easter Sunday from the fourteenth to the twentieth moon; so that you often begin Easter on the thirteenth moon in the evening, whereof neither the Law made any mention, nor did our Lord, the Author and Giver of the Gospel, on that day either eat the old passover in the evening, or deliver the Sacraments of the New Testament, to be celebrated by the Church, in memory of His Passion, but on the fourteenth. Besides, in your celebration of Easter, you utterly exclude the twenty-first moon, which the Law ordered to be specially observed. Thus, as I have said before, you agree neither with John nor Peter, nor with the Law, nor the Gospel, in the celebration of the greatest festival." To this Colman rejoined: "Did the holy Anatolius, much commended in the history of the Church, judge contrary to the Law and the Gospel, when he wrote, that Easter was to be celebrated from the fourteenth to the twentieth moon? Is it to be believed that our most reverend Father Columba and his successors, men beloved by God, who kept Easter after the same manner, judged or acted contrary to the Divine writings? Whereas there were many among them, whose sanctity was attested by heavenly signs and miracles which they wrought; whom I, for my part, doubt not to be saints, and whose life, customs, and discipline I never cease to follow."

III §25f

[L] "It is evident," said Wilfrid, "that Anatolius was a most holy, learned, and commendable man; but what have you to do with him, since you do not observe his decrees? For he undoubtedly, following the rule of truth in his Easter, appointed a cycle of nineteen years, which either you are ignorant of, or if you know it, though it is kept by the whole Church of Christ, yet you despise it as a thing of naught. He so computed the fourteenth moon in our Lord’s Paschal Feast, that according to the custom of the Egyptians, he acknowledged it to be the fifteenth moon on that same day in the evening; so in like manner he assigned the twentieth to Easter-Sunday, as believing that to be the twenty-first moon, when the sun had set. That you are ignorant of the rule of this distinction is proved by this, that you sometimes manifestly keep Easter before the full moon, that is, on the thirteenth day. Concerning your Father Columba and his followers, whose sanctity you say you imitate, and whose rule and precepts confirmed by signs from Heaven you say that you follow, I might answer, then when many, in the day of judgement, shall say to our Lord, that in His name they have prophesied, and have cast out devils, and done many wonderful works, our Lord will reply, that He never knew them. But far be it from me to speak thus of your fathers, for it is much more just to believe good than evil of those whom we know not. Wherefore I do not deny those also to have been God’s servants, and beloved of God, who with rude simplicity, but pious intentions, have themselves loved Him. Nor do I think that such observance of Easter did them much harm, as long as none came to show them a more perfect rule to follow; for assuredly I believe that, if any teacher, reckoning after the Catholic manner, had come among them, they would have as readily followed his admonitions, as they are known to have kept those commandments of God, which they had learned and knew. "But as for you and your companions, you certainly sin, if, having heard the decrees of the Apostolic see, nay, of the universal Church, confirmed, as they are, by Holy Scripture, you scorn to follow them; for, though your fathers were holy, do you think that those few men, in a corner of the remotest island, are to be preferred before the universal Church of Christ throughout the world? And if that Columba of yours, (and, I may say, ours also, if he was Christ’s servant,) was a holy man and powerful in miracles, yet could he be preferred before the most blessed chief of the Apostles, to whom our Lord said, ‘Thou art Peter, and upon this rock I will build my Church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give unto thee the .keys of the kingdom of Heaven?’

III §25g

[L] When Wilfrid had ended thus, the king said, "Is it true, Colman, that these words were spoken to Peter by our Lord?" He answered, "It is true, O king!" . Then said he, "Can you show any such power given to your Columba?" Colman answered, "None." Then again the king asked, " Do you both agree in this, without any controversy, that these words were said above all to Peter, and that the keys of the kingdom of Heaven were given to him by our Lord?" They both answered, "Yes." Then the king concluded, "And I also say unto you, that he is the door-keeper, and I will not gainsay him, but I desire, as far as I know and am able, in all things to obey his laws, lest haply when I come to the gates of the kingdom of Heaven, there should be none to open them, he being my adversary who is proved to have the keys."

The king having said this, all who were seated there or standing by, both great and small, gave their assent, and renouncing the less perfect custom, hastened to conform to that which they had found to be better.

XXVI. How Colman, being worsted, returned home, and Tuda succeeded him in the bishopric, and of the state of the church under those teachers. [664 A.D.]

[L] THE disputation being ended, and the assembly broken up, Agilbert returned home. Colman, perceiving that his doctrine was rejected, and his party despised, took with him those who wished to follow him, to wit, such as would not accept the Catholic Easter and the tonsure in the form of a crown,(for there was no small dispute about that also,) and went back into Scotland, to consult with his people what was to be done in this case. Cedd, forsaking the practices of the Scots, returned to his bishopric, having submitted to the Catholic observance of Easter. This debate took place in the year of our Lord 664, which was the twenty-second year of the reign of King Oswy, and the thirtieth of the episcopate of the Scots among the English; for Aidan was bishop seventeen years, Finan ten, and Colman three.

III §26b

[L] When Colman had gone back into his own country, Tuda, the servant of Christ, was made bishop of the Northumbriansin his place, having been instructed and ordained bishop among the Southern Scots, having also the crown of the ecclesiastical tonsure, according to the custom of that province, and observing the Catholic rule with regard to the time of Easter. He was a good and religious man, but he governed the church a very short time; he had come from Scotlandwhilst Colman was yet bishop, and, both by word and deed, diligently taught all men those things that appertain to the faith and truth. But Eata, who was abbot of the monastery called Mailros, a man most reverend and gentle, was appointed abbot over the brethren that chose to remain in the church of Lindisfarne, when the Scots went away. It is said that Colman, upon his departure, requested and obtained this of King Oswy, because Eata was one of Aidan’s twelve boys of the English nation, whom he received in the early years of his episcopate, to be instructed in Christ; for the king greatly loved Bishop Colman on account of his innate discretion. This is that Eata, who, not long after, was made bishop of the same church of Lindisfarne. Colman carried home with him part of the bones of the most reverend Father Aidan, and left part of them in the church where he had presided, ordering them to be interred in the sacristy.

III §26c

[L] The place which they governed shows how frugal and temperate he and his predecessors were, for there were very few houses besides the church found at their departure; indeed, no more than were barely sufficient to make civilized life possible; they had also no money, but only cattle; for if they received any money from rich persons, they immediately- gave it to the poor; there being no need to gather money, or provide houses for the entertainment of the great men of the world; for such never resorted to the church, except to pray and hear the Word of God. The king himself, when occasion required, came only with five or six servants, and having performed his devotions in the church, departed. But if they happened to take a repast there, they were satisfied with the plain, daily food of the brethren, and required no more. For the whole care of those teachers was to serve God, not the world -- to feed the soul, and not the belly.

III §26d

[L] For this reason the religious habit was at that time held in great veneration; so that wheresoever any clerk or monk went, he was joyfully received by all men, as God’s servant; and even if they chanced to meet him upon the way, they ran to him, and with bowed head, were glad to be signed with the cross by his hand, or blessed by his lips. Great attention was also paid to their exhortations; and on Sundays they flocked eagerly to the church, or the monasteries, not to feed their bodies, but to hear the Word of God; and if any priest happened to come into a village, the inhabitants came together and asked of him the Word of life; for the priests and clerks went to the villages for no other reason than to preach, baptize, visit the sick, and, in a word, to take care of souls; and they were so purified from all taint of avarice, that none of them received lands and possessions for building monasteries, unless they were compelled to do so by the temporal authorities; which custom was for some time after universally observed in the churches of the Northumbrians. But enough has now been said on this subject.

XXVII. How Egbert, a holy man of the English nation, led a monastic life in Ireland. [664 A.D.]

[L] IN the same year of our Lord 664, there happened an eclipse of the sun, on the third day of May, about the tenth hour of the day. In the same year, a sudden pestilence depopulated first the southern parts of Britain, and afterwards attacking the province of the Northumbrians, ravaged the country far and near, and destroyed a great multitude of men. By this plague the aforesaid priest of the Lord, Tuda, was carried off, and was honourably buried in the monastery called Paegnalaech.2 Moreover, this plague prevailed no less disastrously in the island of Ireland. Many of the nobility, and of the lower ranks of the English nation, were there at that time, who, in the days of the Bishops Finan and Colman, forsaking their native island, retired thither, either for the sake of sacred studies, or of a more ascetic life; and some of them presently devoted themselves faithfully to a monastic life, others chose rather to apply themselves to study, going about from one master’s cell to another. The Scots willingly received them all, and took care to supply them with daily food without cost, as also to furnish them with books for their studies, and teaching free of charge.

III §27b

[L] Among these were Ethelhun and Egbert, two youths of great capacity, of the English nobility. The former of whom was brother to Ethelwin, a man no less beloved by God, who also at a later time went over into Ireland to study, and having been well instructed, returned into his own country, and being made bishop in the province of Lindsey, long and nobly governed the Church. These two being in the monastery which in the language of the Scots is called Rathmelsigi, and having lost all their companions, who were either cut off by the plague, or dispersed into other places, were both seized by the same sickness, and grievously afflicted. Of these, Egbert, (as I was informed by a priest venerable for his age, and of great veracity, who declared he had heard the story from his own lips,) concluding that he was at the point of death, went out of the chamber, where the sick lay, in the morning, and sitting alone in a fitting place, began seriously to reflect upon his past actions, and, being full of compunction at the remembrance of his sins, bedewed his face with tears, and prayed fervently to God that he might not die yet, before he could forthwith more fully make amends for the careless offences which he had committed in his boyhood and infancy, or might further exercise himself in good works. He also made a vow that he would spend all his life abroad and never return into the island of Britain, where he was born; that besides singing the psalms at the canonical hours, he would, unless prevented by bodily infirmity, repeat the whole Psalter daily to the praise of God; and that he would every week fast one whole day and night. Returning home, after his tears and prayers and vows, he found his companion asleep; and going to bed himself, he began to compose himself to rest. When he had lain quiet awhile, his comrade awaking, looked on him, and said, "Alas! Brother Egbert, what have you done? I was in hopes that we should have entered together into life everlasting; but know that your prayer is granted." For he had learned in a vision what the other had requested, and that he had obtained his request.

III §27c

[L] In brief, Ethelhun died the next night; but Egbert, throwing off his sickness, recovered and lived a long time after to grace the episcopal office, which he received, by deeds worthy of it; and blessed with many virtues, according to his desire, lately, in the year of our Lord 729, being ninety years of age, he departed to the heavenly kingdom. He passed his life in great perfection of humility, gentleness, continence, simplicity, and justice. Thus he was a great benefactor, both to his own people, and to those nations of the Scots and Picts among whom he lived in exile, by the example of his life, his earnestness in teaching, his authority in reproving, and his piety in giving away of those things which he received from the rich. He also added this to the vows which we have mentioned: during Lent, he would eat but one meal a day, allowing himself nothing but bread and thin milk, and even that by measure. The milk, new the day before, he kept in a vessel, and skimming off the cream in the morning, drank the rest, as has been said, with a little bread. Which sort of abstinence he likewise always observed forty days before the Nativity of our Lord, and as many after the solemnity of Pentecost, that is, of the fifty days’ festival.

XXVIII. How, when Tuda was dead, Wilfrid was ordained, in Gaul, and Ceadda, among the West Saxons, to be bishops for the province of the Northumbrians. [664 A.D.]

[L] IN the meantime, King Alchfrid sent the priest, Wilfrid, to the king of Gaul, in order that he should cause him to be consecrated bishop for himself and his people. That prince sent him to be ordained by Agilbert, of whom we have before spoken, and who, having left Britain, was made bishop of the city of Paris;and by him Wilfrid was honourably consecrated, several bishops meeting together for that purpose in a village belonging to the king, called In Compendio. He stayed some time in the parts beyond the sea for his ordination, and King Oswy, following the example of his son’s zeal, sent into Kent a holy man, of modest character, well read in the Scripture, and diligently practising those things which he had learned therein, to be ordained bishop of the church of York. This was a priest called Ceadda, brother to the most reverend prelate Cedd, of whom mention has been often made, and abbot of the monastery of Laestingaeu. With him the king also sent his priest Eadhaed, who was afterwards, in the reign of Egfrid, made bishop of the church of Ripon. Now when they arrived in Kent, they found that Archbishop Deusdedit had departed this life, and no other bishop was as yet appointed in his place; whereupon they betook themselves to the province of the West Saxons, where Wini was bishop, and by him Ceadda was consecrated; two bishops of the British nation, who kept Easter Sunday, as has been often said, contrary to the canonical manner, from the fourteenth to the twentieth moon, being called in to assist at the ordination; for at that time there was no other bishop in all Britain canonically ordained, except Wini.

III §28b

[L] So Ceadda, being consecrated bishop, began immediately to labour for ecclesiastical truth and purity of doctrine; to apply himself to humility, self-denial, and study; to travel about, not on horseback, but after the manner of the Apostles, on foot, to preach the Gospel in towns, the open country, cottages, villages, and castles; for he was one of the disciples of Aidan, and endeavoured to instruct his people by the same manner of life and character, after his and his own brother Cedd’s example. Wilfrid also having been now made a bishop, came into Britain, and in like manner by his teaching brought into the English Church many rules of Catholic observance. Whence it followed, that the Catholic principles daily gained strength, and all the Scots that dwelt in England either conformed to these, or returned into their own country.

XXIX. How the priest Wighard was sent from Britain to Rome, to be ordained archbishop; of his death there, and of the letters of the Apostolic Pope giving an account thereof. [667 A.D.]
III §29b

[L] AT this time the most noble kings of the English, Oswy, of the province of the Northumbrians, and Egbert of Kent, consulted together to determine what ought to be done about the state of the English Church, for Oswy, though educated by the Scots, had rightly perceived that the Roman was the Catholic and Apostolic Church. They selected, with the consent and by the choice of the holy Church of the English nation, a priest named Wighard, one of Bishop Deusdedit’s clergy, a good man and fitted for the episcopate, and sent him to Rome to be ordained bishop, to the end that, having been raised to the rank of an archbishop, he might ordain Catholic prelates for the Churches of the English nation throughout all Britain. But Wighard, arriving at Rome, was cut off by death, before he could be consecrated bishop, and the following letter was sent back into Britain to King Oswy:--

To the most excellent lord, our son, Oswy, king of the Saxons, Vitalian, bishop, servant of the servants of God.

We have received to our comfort your Excellency’s letters; by reading whereof we are acquainted with your most pious devotion and fervent love of the blessed life; and know that by the protecting hand of God you have been converted to the true and Apostolic faith, in hope that even as you reign in your own nation, so you may hereafter reign with Christ. Blessed be the nation, therefore, that has been found worthy to have as its king one so wise and a worshipper of God; forasmuch as he is not himself alone a worshipper of God, but also studies day and night the conversion of all his subjects to the Catholic and Apostolic faith, to the redemption of his own soul. Who would not rejoice at hearing such glad tidings? Who would not exult and be joyful at these good works? For your nation has believed in Christ the Almighty God, according to the words of the Divine prophets, as it is written in Isaiah, ‘In that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek.’ And again, ‘Listen, O isles, unto me, and hearken ye people from far.’And a little after, ‘It is a light thing that thou shouldst be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the outcast of Israel. I have given thee for a light to the Gentiles, that thou mayst be my salvation unto the end of the earth.’ And again, ‘ Kings shall see, princes also shall arise and worship.’ And immediately after, ‘I have given thee for a covenant of the people, to establish the earth, and possess the scattered heritages; that thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.’And again, ‘I the Lord have called thee in righteousness, and have held thine hand, and have kept thee, and have given thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles; to open the blind eyes, to bring out the prisoner from the prison, and them that sit in darkness from the prison-house.

Behold, most excellent son, how it is plain as day that it was prophesied not only of you, but also of all the nations, that they should believe in Christ, the Creator of all things. Wherefore it behoves your Highness, as being a member of Christ, in all things continually to follow the pious rule of the chief of the Apostles, in celebrating Easter, and in all things delivered by the holy Apostles, Peter and Paul, whose doctrine daily enlightens the hearts of believers, even as the two lights of heaven illumine the world."

III §29c

[L] And after some lines, wherein he speaks of celebrating the true Easter uniformly throughout all the world,--

"Finally," he adds,

we have not been able now, on account of the length of the journey, to find a man, apt to teach, and qualified in all respects to be a bishop, according to the tenor of your letters. But, assuredly, as soon as such a fit person shall be found, we will send him well instructed to your country, that he may, by word of mouth, and through the Divine oracles, with the blessing of God, root out all the enemy’s tares throughout your island. We have received the presents sent by your Highness to the blessed chief of the Apostles, for an eternal memorial of him, and return you thanks, and always pray for your safety with the clergy of Christ. But he that brought these presents has been removed out of this world, and is buried at the threshold of the Apostles, for whom we have been much grieved, because he died here. Nevertheless, we have caused the blessed gifts of the saints, that is, the relics of the blessed Apostles, Peter and Paul, and of the holy martyrs, Laurentius, John, and Paul, and Gregory, and Pancratius, to be given to your servants, the bearers of these our letters, to be by them delivered to your Excellency. And to your consort also, our spiritual daughter, we have by the aforesaid bearers sent a cross, with a gold key to it, made out of the most holy chains of the blessed Apostles, Peter and Paul; for, hearing of her pious zeal, all the Apostolic see rejoices with us, even as her pious works smell sweet and blossom before God.

We therefore desire that your Highness should hasten, according to our wish, to dedicate all your island to Christ our God; for assuredly you have for your Protector, the Redeemer of mankind, our Lord Jesus Christ, Who will prosper you in all things, that you may gather together a new people of Christ, establishing there the Catholic and Apostolic faith. For it is written, ‘Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.’Truly your Highness seeks, and shall obtain, and all your islands shall be made subject to you, even as we desire. Saluting your Excellency with fatherly affection, we never cease to pray to the Divine Goodness, to vouchsafe to assist you and yours in all good works, that you may reign with Christ in the world to come. May the Heavenly Grace preserve your Excellency in safety!

In the next book we shall have a more suitable occasion to show who was selected and consecrated in Wighard’s place.

XXX. How the East Saxons, during a pestilence, returned to idolatry, but were soon brought back from their error by the zeal of Bishop Jaruman. [665 A.D.]

[L] AT the same time, the Kings Sighere and Sebbi, though themselves subject to Wulfhere, king of the Mercians, governed the province of the East Saxons after Suidhelm, of whom we have spoken above. When that province was suffering from the aforesaid disastrous plague, Sighere, with his part of the people, forsook the mysteries of the Christian faith, and turned apostate. For the king himself, and many of the commons and nobles, loving this life, and not seeking after another, or even not believing in any other, began to restore the temples that had been abandoned, and to adore idols, as if they might by those means be protected against the plague. But Sebbi, his companion and co-heir in the kingdom, with all his people, very devoutly preserved the faith which he had received, and, as we shall show hereafter, ended his faithful life in great felicity.

III §30b

[L] King Wulfhere, hearing that the faith of the province was in part profaned, sent Bishop Jaruman, who was successor to Trumhere, to correct their error, and recall the province to the true faith. He acted with much discretion, as I was informed by a priest who bore him company in that journey, and had been his fellow labourer in the Word, for he was a religious and good man, and travelling through all the country, far and near, brought back both the people and the aforesaid king to the way of righteousness, so that, either forsaking or destroying the temples and altars which they had erected, they opened the churches, and gladly confessed the Name of Christ, which they had opposed, choosing rather to die in the faith of resurrection in Him, than to live in the abominations of unbelief among their idols. Having thus accomplished their works, the priests and teachers returned home with joy.

Notae

1. Ceohvulph king of Northumberland, not the king of Wessex, who reigned about A.D. 527 ; nor the king of Mercia, who reigned about A.D. 819.

2. Afterward Archbishop of Canterbury, A.D. 736.

3. Gregory the Third, who began to reign, A.D. 731.

4. Bishop of Sidnacester, the present see of Lincoln.

5. Lindisfarne, now called Holy Island, is situated on the north cf Northumberland, in its southern extremity. Here stood a monastery in Bede's time, and it was for four centuries the seat of the present see of Durham.

6. The Scots were the relatives of the Cymri, being another branch of the great Celtic nation, who, at a period far beyond all authentic history, had established themselves in Hibernia, Erin, or Ireland. Hence that island, from its predominant population, was generally called Scotia, or Insula Scotorum, by the writers of the sixth and seventh centuries. The name of Scotia, or Scotland, as applied to the northern portion of Britain, is comparatively of modern origin.

7. The original of the Picts has caused various opinions. Hector Boethius derives them from the Agathyrsi, others from the Germans, Bede from Scythia, and the author of the Saxon Annals from the southern parts of Scythia. Mr. Camden is of opinion that they were originally Britons, who fled into the northern parts of the island from the Roman invasions, as the Welsh into the western. But this is opposed by Bishop Stillingfleet, who was of opinion that they came from Scandinavia, Orig, Brit c. 5.

8. Hence Dalrieta, or Dalreuda may be explained Dal-Ri-Eta, the, portion of Reuda or Rieta, i.e. king Eta.

9. This date, like many others in Bede, is not correct. Caesar's invasion happened, B.C. 54.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Legalis

  1. Latin texts from LatinLibrary.com & perseus.tufts.edu.
  2. English texts from ccel.org.

The following applies to all texts obtained from Perseus:

This text may be freely distributed, subject to the following restrictions: