WALTER BIGGES EXPEDITIO FRANCISCI DRAKI EQUITIS ANGLI IN INDIAS OCCIDENTALES ANNO MDLXXXV (1588)

1.

[E] FRANCISCUS Drakus eques Anglus, augere studens nomen principis patriaeque suae, de expeditione in Indias occidentales iterum cogitavit, eamque in rem classem viginti quinque navium paravit, in qua fuere bis mille trecenti tum milites, tum nautae, et eam in portum Plymouthensem pridie Idus Septembris anno MDLXXXV deduxit. Capitaneos autem aliquot strenuos aliosque viros nobiles comites habuit, quorum nomina ista: Christophorus Carleil vicarius generalis (ut vocant), homo rei militaris qua mari, qua terra peritissimus; Antonius Powel sergantus maior exercitus totius, ut hodie dicunt; Matthaeus Morgan, Ioannes Sampson, Antonius Plott, Ioannes Marchant, Edwardus Wynter, Ioannes Goringe, Robertus Piew, Georgius Berton, Walterus Bygges, Richardus Stanton, Ioannes Hannam.

2.

[E] Et hi quidem terra militiae duces sive capitanei. Mari, navium praefecti isti: Martinus Frobicher viceadmirallius, vir rei maritimae peritissimus, qui ante aliquot aliis expeditionibus etiam toti classi praefuerat; Franciscus Knollis, Thomas Frenar, Gulielmus Cicel, Iacobus Carleil, Henricus Whyte, Thomas Drake, Thomas Seely, capitaneus Rivers, capitaneus Martinus, capitaneus Baylie, capitaneus Crosse, capitaneus Fortescus, capitaneus Carlese, capitaneus Hauukins, capitaneus Erizo, capitaneus Moone, capitaneus Vaghan, capitaneus Varney, capitaneus Gilman, nobilesque alii multi, quorum nomina hic non recensentur.

3.

[E] Postquam hinc XVIII Kalend. Octobr. solvissemus, primum venimus ad Baionias insulas Hispaniae, quo tum ventus adversus tam tempestas subito exorta, et aquae recentis penuria nos appellere coegit. Vixdum anchoras ieceramus, cum generalis noster naves omnes maiores minoresque militibus et omne genus armis instrui, inque omnem eventum paratas esse iubet. Quo facto, conscendit etiam galeottam suum (ita genus navigii quo ipse vehebatur vocamus), urbemque Baionam versus tetendit, eam, Deo bene adiuvante, occupare cogitans. Vixdum dimidiam leucam huius itineris confeceramus, et ecce quidem mercator Anglus a praefecto urbis ad nos mittitur, quaesitum qui cuiatesque essemus. Cum quo generalis noster aliquandiu collocutus accersivit ad se capitaneum Sampsonem eumque ad praefectum misit, duo scisitaturum quorum certior ab ipso fieri vellet. Primum, bellumne apertum inter Anglis Hispanosque esset; deinde, cur mercatores nostri illic cum mercibus suis detinerentur. Qui, ut cum mercatore in urbem venit, vidit cives omnes praefectumque ipsum non parum attonitos ac turbatos ob tam repentinam tantae rei novitatem. Interea generalis noster, consilio Christophori Carleil vicarii sui generalis, constituit sibi non alibi morandum diutius, sed urbem ipsam propius accedendam, unde, si fortassis ita facto opus esset, reverso Sampsone, facilius ante tenebras praeter opinionem omnium eam occupare aut etiam oppugnare posset. Rediit inde Sampson cum hoc responso. Primum, quantum ad pacem aut bellum, praefectum non habere quod respondeat, utpote qui unus e subditis regis sui dumtaxat esset, penes quem, non se, belli indicenda potestas esset. Mercatores autem eorumque merces mandato regis detentas fuisse, non tamen ea mente ut damni quid inde paterentur, et ante octo dies aut circiter eiusdem mandatum promulgatum esse alterum, mercatores Angli cum mercibus suis libere ire quo vellent sinerentur. Ad cuius rei fidem mittebat una ad nos nostrae gentis mercatores aliquot qui tum in urbe erant, et in partibus illis negotiabantur. Qui cum id quod res esset generali nostro exposuissent, in consilium a nostris itum, quid potissimum facto opus, optimumque et necessarium visum ob noctem iam imminenetem, quam primum in terram ire, id quod demum iam multa vespera factum est. Ubi, lecto loco nostris quam fieri poterat commodissimo, vigiliisque ubique dispositis, totam noctem conquievimus. Quo postridie ad nos reficiendos praefectus urbis misit vinum, oleum, poma, uvas, marmaladum (ita scitamentum quoddam mellitum ipsi vocant) et id genus xenia alia. Circa mediam noctem subito mutata aeris tempestas consilium nos etiam mutare coegit, tutiusque visum nos quam primum in naves nostras recipere, quam diutius ibi haerere. Sed antequam ad classem nostram pervenire possemus, tempestas ingens repentino oborta, ita ut pleraeque naves anchoris solutis fluctuarent, aliae, non sine magno discrimine vectorum , committere statim vela ventis cogerentur, inter quas quaedam nomine Tallebot, item alia Haukins, et alia quae vocata Speedwel. Haec sola varie agitata in Angliam appulit, duae istae nos iterum secutae, et adsecutae. Trium dierum haec tempestas fuit.

4.

[E] Quae ut primum sedavit, vicarius generalis Carleil a generali nostro cum ipsius galeotta, aliaque navi sua, et tribus aliis minutisque aliquot naviculis ad urbem Vigonem missus visere si quid sibi illic locisve vicinis praedae aut emolumento esse posset. Ubi naves aliquot cepit supellectile multa aliisque haud magni pretii rebus onustas, sed inter eas una erat qua donaria vecta templi maioris Vigonensis, argenteaque utensilia multa, et in iis magna quaedam crux pretii item magni, artificiosissime caelata deaurataque. Conquestos cives post intelleximus ea quae vice ista amiserant plus quadriginta millibus ducatorum valuisse. Postero die ex hisce insulis generalis noster solvit, et Vigonem a tergo reliquens portum non procul inde sibi quam commodissimum delegit, tam ob stationem navium tutissimam loci opportunitatem, quam etiam ob aquam ibi recentem. Ubi dum classis nostra sedet, gubernator Galliciae (regionis, ut volunt, olim Callaicis inhabitatae) manum tot militum quot potuit subito collegit, ut videbatur, bis mille peditum et equitum trecentorum, cumque iis in eam partem regionis concessit ubi optime classem nostram in conspectu habere posset, atque ibi suos manere iussit. Unde ad nos misit qui generalem nostrum ad colloquium posceret, quod concessum ea conditione, ut in actuaria aliqua aut alia minuta navi ad eum veniretur, obsidesque utrinque darentur. Quod statim ut ratum habuit gubernator, cum duobus comitibus sese scaphae nostri viceadmirallii commisit, quae pro eo ad littus missa fuerat, eique generalis noster cum scapha itidem sua obviam processit. Ubi convenit, aquae recentis tantum quantum vellemus usuique nostro necessarium esset nobis per homines nostros haurire, aliaque omnia ad nos reficiendos, pretio iusto persoluto, ibidem comparare liceret.

5.

[E] Sic inde solventes, velificati sumus versus insulas Canarias, occupare rati insulam Palmam, ibique meliori ordine disponere res nostras, et nos rebus omnibus necessariis plenius instruere quas regio illa copiosissime suppeditatura esset. Sed quia nusquam appellere poteramus nisi ad locum quemdam pluribus propugnaculis munitissimum, expositi semper iactibus tormentorum bellicorum, pedem referre inde coacti statim fuimus, crebris canonibus (ita hodie tormenta bellica maiora vocant) nos petentibus, quibusdam eorum ad naves nostras usque pervenientibus globis, tam magnis quam ulli alii quorum hodie usus. Sed imprimis nos istinc etiam abire cogebant maris tunc aestus vorticesque maximi, qui actuariis navibus nostris scaphibusque exitium praesens minibantur.

Hac igitur invadendae huius insulae spe frustrati, petivimus aliam, insulam del Ferro vulgo dictum (hanc quidam Pluitaliam olim dictam volunt), si fortassis ibi melius nobis succederet. Ad quam ut appulimus, mille milites statim terram intrare iussi, inque valle collocati, ad radices excelsi cuiusdam montis. Ubi tres quatuorve horas dumtaxat morati sumus, cum interea indigenae ad nos veniunt adducentes secum adolescentem Anglum eiusdem regionis incolam, qui nobis insulam tunc pauperrimam atque in miserrimo statu esse adfirmabat, eosque fere iam eo egestatis devenisse ut inedia morerentur. Quo comperto esse verissimum, inanes inde discedere navesque statim conscendere, et eadem illa nocte versus oras Africae tendere, Austro Subsolanoque ventis spirantibus, iussi sumus.

Die Sabbati Id. Novembr. pervenimus ad regionem vulgo Capo Bianco dictam, solitariam valde et depressam, ubi mari perquam vadoso piscium vim magnam cepimus. Post venimus ibi ad locum quendam (statio navium esse videbatur) ubi naves aliquot Gallorum bellicas offendimus, quas, praefectis earum sive nauarchis quam humaniter prolixeque exceptis, ibi reliquimus. Prandio sumpto, classis nostra iterum congregata, quae varie ante dum piscamur hic illic dispersa fuerat.

6.

[E] Unde volavimus versus insulas del Capo Verde dictas, navigantes usque ad XVI Kalend. Decemb. cum mane summo obtulit sese conspectui nostro insula D. Iacobi, et sub vespe choras iecimus inter oppidum nomine Play vel Pray, et fanum D. Iacobi, quae totius insulae metropolis illique dans nomen. Hic mille milites in terram descendere, duce Christophoro Carliell vicario generali nostro, qui tunc rem ibi, ut et semper alias, prudenter et strenue gessit. Via qua primum ire debebamus difficilis valde et salebrosa erat, utpote in qua colles convallesque innumerae, et saxa obvia multa, ad quae offenderemus. A quibusdum nobis cavemus, ordines nostros deserere saepius coacti fuimus. Sed non prius nos quiescere passus dux noster, quam in planum apertumque campum agmen omne eduxisset, et ibi quemque ad ordinem suum redire iussisset. Cumque ita per planitiem instructa acie progressi dimidia leuca duntaxat ab urbe essemus, ulterius pergere aut quid moliri amplius quemquam ante diem exortum idem vicarius generalis vetuit, quod neminem qui nobis viam ad urbem monstraret haberemus, et nos locorum ibi omnium ignari essemus. Qui, illic aliquamdiu ut quievimus, semihoram ante diluculum tripartito copias suas divisit, et iam dum ordines nostri disponuntur, dies inalbebat. Accessimus propius ad urbis moenia, nec quemquam qui nobis hostiliter resisteret offendimus.

Quocirca dux noster capitaneos Sampsonem Bartonemque quemque cum triginta scolopetariis descendere quamprimum in urbem iussit, quae in depressa valle sita erat, ita ut facile e tumulo montis quem insidebamus, tamquam e specula, quid in ea esset aut ageretur ab una parte ad alteram despicere possemus. Quo etiam statim vexillum nostrum magnum misimus cruce dumtaxat rubra, insigni Anglico, distinctum, mare versus erigendum, ut classis nostra signum suum regium in propugnaculis hostium constitutum etiam videre possit. Hic statim esset ut tormenta bellica omnia quae in urbe adque eius moenia essent in memoriam inaugurationis regiae usque ad quinquaginta, igne iniecto, evacuarentur, quemadmodum in Anglia singulis anniversariis XV Kalend. Decemb. diebus fieri, ubique solemnis moris est. Quibus pari strepitu classis nostra, quae iam appropinquaverat, per sua etiam tormenta bellica respondebat. Fragor ingens erat, qui, mirabile dictu, quam diu duraverit, auresque nostras et incolarum verberaverit. Interea dux noster maiorem partem militum in vertice montis detinuit, donec iis in civitate de mansionibus provisum esset, et mox cuique capitaneorum regio urbis adsignata est, magna cum cura vigiliis ubique dispositis, ita ut ab hoste metus nullus esset. Sic hic morati per quatuordecim dies sumus. Ubi praedae loco nobis cessit, quidquid locus ille suppeditabat, vinum, oleum, acetum, farina et huiusmodi mercimonia alia, quae inde a mercatoribus in Indias transmitti consueverant. Auri autem vel argenti nihil, nec res quaepiam alia maioris momenti.

7.

[E] Sub idem tempus dum ibi adhuc haeremus, evenere quaedam alia quae non indigna hic etiam referri. Venit quidam ad nos cum signo induciarum, ad quem statim capitanei Sampson et Goringius missi. A quibus ille primum quaesivit cuiates essent. Cui illi, sese Anglos esse. Rogavit deinde bellumne igitur inter Hispanos atque Anglos indictum. Respondere nostri sese non habere quid ad illud respondeant, sed si istius rei certior fieri vellet, generalem nostrum adiret: commeatus loco sese fidem suam interponere illum salvum illaesumque iturum rediturum. Sed ille propius accedere recusavit, quod a praefecto suo missus non esset. Tum illi: praefectum saluti populi patriaeque consulturum, si sese generali nostro sistere vellet, atque eius clementiam humanitatemque erga se ac suos experiri potius quam, ut nostris ante triduum facere stententia stabat, omnia flamma ac ferro videre vastari. Cum quo responso abiit, promisitque se postero die rediturum, sed nullus post venit.

VIII Kalend. Decembri cum sexcentis militibus adivimus pagum quemdam in regione S. Dominici duodecim leucas a mari situm. Quem cum intraremus, locum vacuum offendimus et ab incolis derelictum, qui in proximos montes tutelae sui causa confugerant. Quapropter aliquantisper hic substitimus, si fortassis quispiam eorum nobiscum colloqui vellet. Cumque iam satis quievisse videremur, generalis noster suos eo unde venerant redire iussit. Et ecce, in via cum equitibus peditibusque aliquot hostis sese ostendit, non tamen eo numero ut nobiscum manus conserere auderet. Ad quem dum respicimus, vespera appetiit interim, ita ut vix ante noctem ad fanum D. Iacobi pervenire possemus.

Die Lunae VI Kalend. Decembr. generalis noster omnes naves maiores minoresque paratas esse, easque milites conscendere iussit. Vicarius autem eius Carleil capitaneum Goringe cum vicario Tuckso et centum sclopetariis misit ad forum urbis observantum tantisper dum copiae nostrae in navibus essent, quas in portu cum aliquot actuariis minutisque navibus viceadmiralius expectabat, inde eas in naves maiores impositurus. Iussit praeterea generalis centuriam capitaneorum Berton et Bygges galeram (ita genus navigii maioris hodie vocamus) duasque naves actuarias conscendere, et duce Sampsone civitatem Play porro pergere, scrutatum instrumenta tormentaque bella illic recondita, ut a captivo quodam pridie a nobis capto qui locum etiam indicare promiserat intellexeramus. Eo ut appulerunt, capitaneus Capson captivum statim ea quae occultari illic dixerat monstrare iussit. Quod ille facere non potuit, aut potius noluit. Sed nihilominus secretiora loca pleraque perlustrarunt, inveneruntque duo tormenta maiora, ferreum unum, aeneum item unum. Post meridiem generalis classem reliquam partem anchoras etiam iacere ante eandem urbem, quam nos incendere atque quam pote citissime ad naves redire iussit. Id quod repente factum, et classis circa horam sextam vespertinam vela iterum ventis tradidit.

8.

[E] Sed antequam ulterius progrediamur, de ordine disciplinaque militari in insula illa S. Iacobi nobis observata, atque aliis quibusdam memoratu non indignis, quaedam etiam dicenda nobis. Quisque ibi capitaneus dilectum militum suorum habebat, qui iusiurandum adacti se regiae maiestati Anglicae ut supremae dominae fideles usque ad mortem futuros, generalis eiusque officialium iussis semper obtemperaturos. Illud autem imprimis mirabamur, quod omni eo tempore quo illic haerebamus nec insulae a rege Hispaniarum praefectus, nec episcopus civitatis cuius magna ibi auctoritas, nec civium aut incolarum quisquam nos accederet (e quibus vel a quibus aliquos eam ob rem venturos indies expectabamus) qui rogaret ea quae asportabamus reddere, aut saltem non omnia illis ad vitam necessaria auferre, neu urbem incendere vel omnino delere vellemus. Et quamquam usque ad duodecim leucas Anglicas (ut supra dictum) in regionem illorum penetrassemus, ubi gubernatorem cum episcopo esse, nosque advenientes fugere audiebamus, et inde redeuntes, illos quod se nobis procul ostendissent expectaremus, tamen numquam ad nos propius accedere voluerunt, etsi oppido paucos numero mitteremus qui eos ad colloquium poscerent. Cuius diffidentiae insolitae caussam fuisse suspicor memoriam adhuc recentem iniuriae maximae ab illis ante triennium illatae Gulielmo Haukins Plymouthensi, qui illac etiam expeditione sua iter habuerat, ergaque quem fidem datam violaverant. Quod facinus, quia id iam paucis ignotum arbitror, repetere hic vicem hanc supersedebo. Indigne igitur ferentes quod colloquium semper nobis denegassent, tum quod cadaver pueri cuiusdam nostratis temere in via repertum, capite obtruncato intestinisque extractis crudelissime deformassent, domos omnes tam rure quam in urbe illinc abeuntes incendimus.

9.

[E] Unde porro occidentales Indias versus pergentes, non ita diu in mari fueramus, cum nos morbi genus quoddam insolitum, quasi contagio quaedam, subito invasit, et e nostris plusquam trecentos intra exiguum tempus e medio sustulit, quam non prius sensimus quam octo dies post nostrum ex insula D. Iacobi discessum, ad quod usque tempus numerus nostrum omnino integer adhuc fuerat. Sed et post multi etiam arida febri correpti fuere, e quibus pauci in vita remanserunt, illique quidem non parum diu post mentem ac membra viresque omnes vi morbi continua debilitati. In corporibus quorumdam mortuorum maculae exiguae quaedam apparebant, non absimiles iis quibus cutem illorum qui peste laborant convariari plerumque videmus.

10.

[E] Inter autem octodecim dies ab insula D. Iacobi ad S. Dominici, primam Indiarum occidentalium insulam ad quam appellebamus, pervenimus.

Sed in alia insula S. Christophori dicta ad occidentem sitam diebus aliquot, videlicet natalium Servatoris nostri solemnibus, morati sumus ad reficiendos aegrotos, purgandasque et aeri salubriori exponendas nostras naves. Ubi generali nostro, vicario, viceadmiralio ceterisque capitaneis sententia stetit, inde versus insulam Hispaniolam vela facere, cum etiam ex tunc vires nostras recuperasse videremur. Quo nos imprimis fani S. Dominici, urbis istis partibus antiquissimae, fama pelliciebat. In itinere celox quaedam eodem tendens nobis obviam venit, quae a nobis capta statim, eiusque vectores super omnibus quae expeditioni nostrae conducere possent quam diligentissime interrogati fuerunt. Inter quos unus erat qui nobis indicabat portum perquam arenosum, regionemque circumcirca optime munitam, et propugnaculum quoddam esse tormentis bellicis maioribus pluribus instructum, ita ut in terram descendere, nisi decem ab urbe passuum millibus, absque ingenti periculo non possemus, cuius viae se nobis ducem fore etiam pollicebatur. Quibus intellectis, sub vesperam milites nostri in actuarias naves minutasque alias descendere iussi sunt, et generalis noster etiam in phaselum quae Frauncis nominabatur sese dedit. Noctem totam navigabamus, haud multum conficientes itineris donec, aurora exoriente, locum quem petebamus in conspectu habuimus. Itaque Kalendis Ianuariis ad terram applicuimus novem aut decem passuum millibus, occidentem versus, ab elegantissima S. Dominici urbe, cum in id usque tempus non locus alius cuiquam cognitus ibi esse minoribus navibus magis tutus, aut ubi aestus maris iis facilius superarentur. Hic igitur, videns suos omnes in terra esse, generalis noster ad classem suam quamprimum rediit, et nos tutelae divinae ductuique vicarii sui Carleil commisit. Post, hora octava antemeridiana, agmen nostrum incedere coepit, et circa meridiem propius ad urbem venimus, cum nobiles aliquot principesque civitatis plusquam centum quinquaginta in pulcherrimis sese equis nobis ostenderunt. qui, a musquetteriis atque hacquebusieriis nostris, qui egregie a lanceariis protegebantur, quam creberrimis globis petiti, nulla vi in nos irrurere potueruent. Quos, acie instructa optime, dispositos et ad dimicandum paratissismos ostendebat, et iam appropinquantes portis moenibusque urbis arcere non poterant. Erant portae duae mare versus tendentes militibus tormentisque bellicis munitae, nec procul inde sclopetarii aliquot ad viam in insidiis collocati. Hic prope copiae nostrae (quae mille aut mille ducentorum erant vel praeterpropter) bipartito divisae fuere eo consilio, ut eodem tempore in utramque portam impetum faceremus, nec prius coepto desisteremus quam iterum in foro urbis in unum convenissemus. Statim ut tormenta in nos dirigi coeperunt, vicarius noster, voce magna ad animandos suos sublata, omne ope ac vi irrumpere in urbem adnisus est. Ad cuius latus primus e nostris tormenti maioris globo ictus cecidit. Quapropter ne illi iterum tormenta sua implere possent, quantum potuit impedire conatus est. Et iam, non quidquam etiam obstitentibus iis qui in insidiis fuerant, magno impetu ac vi summa in portas irruimus, unaque cum illis coacervatim indiscriminatimque intravimus urbem. Qui statim fuga potius quam suos hac illac dispersos sistendo aut recolligendo vitae suae consulere coacti fuerunt. Hunc igitur in modum ingressi, porro ad forum civitatis statim perreximus, locum spatiosum, quadratum, ad frontem templi maioris, quem statim aliosque quosdam circumcirca aggeribus undiqueversum ductis munivimus, et ibi (loco, ut nobis videbatur, tutissimo, et qui optime defendi poterat) milites omnes nostros collocavimus. Nec enim tantae urbis regiones omnes tantilla manu militum observari poterant.

11.

[E] Postridie latius aliquantulum diffusi, non tamen per dimidiam eius partem, loca adhuc alia nobis maxime commoda ac opportuna occupavimus, circaque ea fossis undique ductis, tormentis item bellicis ubique dispositis ita ut sibi invicem optime responderent, urbem per mensem integrum tenuimus. Per quod tempus saepius ab incolis ac civibus missi ad nos qui de ea pretio redimenda nobiscum agerent. De quo cum convenire inter nos illosque non posset, singulorum dierum tempus matutinum incendendis aedificiis quae extrra urbem impendimus, quorum altissimorum magnificentissimeque a lapide quadrato extructorum destructio ingenti labore nobis constabat. Et quamquam iuberemus per dies aliquot, ab aurora exoriente usque ad aestum diei maiorem (qui hora nona incipiebat) ducentos socios navales nihil aliud agere quam in domos omnes quae extra fossas et aggeres nostros ignem iniicere, interim dum milites excubarent, tamen vix quartam urbis partem diruere potuimus, tandemque, alio properantes, viginti quinque milibus aureorum eam redimi passi fuimus.

12.

[E] Inter alia quae relatu digna illic vidimus, non omittendum in palatio ibi regio, ubi gubernator regionis habitabat, repertum magnum ac memorabile quoddam indicium Hispanici fastus. Introeunti in aulam aliaque palatii membra per gradus lautissimos ac faberrime factos ascendum est, ubi sese in superiori domus parte statim offert locus spatiosissimus (porticum diceres), ad cuius latus alterum insignia regis Hispaniarum cuilibet intranti statim obvia, subque illis globus ingens complexus ambitum maris totius et terrae, et in eo equus in pectus sublatus, pedibus imis globo insistentibus, prioribus autem extra eum erectis tamquam saltare vellent, cum hoc symbolo in ore, NON SUFFICIT ORBIS. Cuius dicti sententiam cum praecipuos ex iis, qui ad nos urbis redimendae caussa venerant, rogaremus, nihil quidem nobis responderunt, sed nunc alio respicientes, nunc rubore suffusi, capite in terram demisso, obmutuerunt. Quibus ita attonitis quidem e nostris dixere, quod si regi ipsorum cum regina nostra apertum bellum esset, brevi illum inanem illum fastum exiturum, potiusque de conservandis adversus nostrorum hominum invasionem ditionibus suis cogitaturum, quemadmodum eis urbs sua tam facile nostris occupata satis documenta esse poterat. Mirantur nonnulli quod in ista amplissima, luculentissima, ac populosissima urbe, et qua rerum omnium ad nostros reficiendos necessariarum copia esset, non multum auri vel argenti repperimus. Qui miriari desinant, sciantque iam diu esse cum Indi insulae istius, Angliam magnitudine aequantis, indiginae ab Hispanis indignissime patria sua exterminati fuerunt, unaque cum iis etiam omnes quibus regionis auri vel argenti notae erant. Ita ut post moneta duntaxat aerea ibi usui fuerint, cuius nos etiam tunc vim magnam offendimus. Merces quae illunc advehuntur praecipuae sunt saccarum, zingiber ibi natum, curia boum, qui eorum caussa solum quam plurimi magnitudinis pinguetudinisque incredibilis in orientali insulae parte, regione fertilissima, pascuntur. Multum etiam ibi vini praestantioris, olei, aceti, item farinae optimae in doliis repertum, nec non panni lini sericique aliquantum ex Hispania eo nuper vecti. Supellectilis argenteae, pro magnificentia civitatis reliqua, non ita magna copia erat, quod regionibus illis calidis maior usus sit utensilium ex argilla elegantissime vermiculata (quam porcellinam ibi vocant, eo ex Indiis orientalibus vectam) et vitruorum, quae ibi quam optima conficiuntur. Verum tamen ibi etiam nonnulla vasa argentea repperimus, quae illis impenso pretio comparata, et nobis non magno momenti erant.

13.

[E] Inde contintentem versus tetendimus, ad cuius oram venientes urbem Cartagenam tandem in conspectu habuimus, tam prope littus maris sitam ut qui in actuariis navibus nostris essent inde in eam colleuerinis suis facile iaculari possent. Quinque milliaribus nostratibus ab urbe in portum primum intrabatur, quem nemine prohibente (nam propugnacula aut tormenta bellica ibi nulla) sub horam quartam pomerideianam subivimus. Cum iam advesperaceret, duce vicario Carliel, prope os portus in terram descendimus. Compositoque agmine ad resisistendum, si fortassis quis nos in via oppugnare aut ex insidiis adoriri vellet, sub mediam noctam pedetentim per littus arenosum incessimus, ne iterum, ut paulo ante, errore illius qui nos ducebat a via aberraremus. Vix dimidio miliari ab urbe aberamus, et ecce centum inde equites in nos veniunt, qui ad primos iactus sclopetariorum nostrorum in fugam dati, cum via arboribus sentibusque obsita, ac per id valde sibi incommoda, nobis occurrissent, eo unde venerant se receperunt. Circa idem tempus prope portum fragor ingens tormentorum bellicorum nobis auditus, signum a generali datum viceadmirallio, capitaneis Frenar, Whyte, Crosse aliisque, ut tunc cum actuariis aliquot navigiisque minoribus propugnaculum minus ad introitum portus urbi proximum adorirentur. Qui conatus, quod locus munitissimus, introitusque angustissimus ac catena ferrea clausa esset, frustra fuit, nec quidquam aliud tunc effectum, quam ut illi qui miliari integro ad alteram portus partem a nobis aberant ad arma concitarentur. Copiis nostris iam nunc dispertitis, dimidio ab urbi miliari via qua incedebamus valde angusta erat, quae duntaxat quinquaginta passus lata ab una parte mare litus alluens, ab altera illud ad quod portus erat, habebat. Hic locus fossa extrinsecus cinctus, muroque e lapide elegantissime ac ad tormenta disponenda commodissime extructo munitus erat, quo quidem opere nihil effectius fieri posse arbitror. In eo non plus loci aperti erat, quam qua equus duntaxat aut plaustrum, si forte opus, transire posset, idque doliis glebarum plenis, vice aggerum , contra impetum hostilem optime munitum. Sex in hoc propugnaculo tormenta maiora erant, quae in frontem agminis nostri dirigebantur. Erant etiam a parte portus triremes duae, sive, ut hodie vocantur, galerae, undecim tormentis trecentisque aut quadrigentis sclopetariis instructae, qui nos etiam a latere petebant. Propugnaculum autem ipsum a trecentis tum sclopetariis tum lanceariis defendebatur. Qui omnes, nos sedulo expectantes, saepius canonibus sclopisque suis intonuerunt. Sed nos, antequam lucesceret, opportunitate tenebrarum usi iussu vicarii generalis, incedentes semper per arenam quam mare, quod iam plurimum recessarat, proxime alluebat, occulte propius ad illos accessimus, ita ut fere omnes tormentorum scloporumque illorum iactus quibus nos procul arcere sperebant vanos fuisse appareret. Hic vicarius idem generalis quemquam nostrum, antequam ad murum ipsum essemus, eiaculari vetuit. Ubi simul qua sclopis qua lanceis quam potuimus maximum in aggeres illos doliorum, locum quem primum aggrederemur opportunissimum visum, impetum fecimus, eosque, quamquam a sclopetariis ac lanceariis validissime tutarentur, rupemus evertimusque. Et statim, sclopis nostris evacuatis, mixtum una cum illis intravimus. Lanceae nostrae quam illorum longiores, corporaque melius armata erant, quocirca nec telorum nec gladiorum nostrorum ictus satis sustinere poterant.

14.

[E] Cumque iam locum cedere nobis cogerentur impetu primo, vicarius generalis noster vexilliferum Hispanum strenuissime usque ad mortem sese defendentem manu sua interfecit, nosque illos confestim insecuti sumus, respirandi eis tempus nullum aut locum dantes, et tandem usque ad forum civitatis pervenimus, quod, aliquandiu ab illis frustra contra nos defensum, facile occupavimus. Tum illi nobis urbem totam vacuam reliquerunt, seseque extra eam omni eo tempore quo ibi eramus continuerunt. Singulorum vicorum exitus aggeribus terra et extra eos fossis artificiosissime ductis muniverant, eorumque etiam introitus diligentissime observabant. Quorum custodes, paucis interfectis aut vulneratis, facile a nostris expugnabantur. Sagittarios etiam Indicos multos numero locis sibi quam opportunissimis collocaverant, qui quantum poterant tela sua venenata in nos torquebant. Horum ictus singuli, si cutum modo penetrarent, letiferi erant, resque incredibilis ac admiratione maxime digna videbatur, si quis ab iis tactus mortem evaderet. E medio igitur aliquot e nostris sagittis illi suis sustulerunt, quosdam baculis brevioribus praeacutis, cuspide veneno imbuta, quos plusculos ad viam maiorem qua transire debebamus in terram fixerunt, ita vulnerabant ut a morte non procul abessent. Sed eorum ictus plerosque per littus maris, non illa qua putaverant, incedentes vitabamus.

15.

[E] Multa hic tum temporis accidere alia quae, cum otium ad ea referenda non sit, volens praetermitto. Inter quae illud fortasse non indignum relatu videatur, quemadmodum capitaneus Sampson qui lanceariis primi agminis praeerat, primo introitu crebra per gladiorum ictus vulnera acceperit; item ut praefectus urbis Alfonsus Bravus sese a capitaneo Goringe, qui in eodem agmine sclopetariis praeerat, ab eo prius ense vulneratus, capi passus sit. Erat etiam in primo agime capitaneus Wynter, et ipse quoque vicarius generalis. Capitaneus Powel sergantus maior medium, Morgan, qui ad fanum S. Dominici primo praefuerat, novissimum agmen ducebat. Denique omnes tam lubenti alacrique animo in hostes irruerunt ut illi impetu tanto sustinendo non essent.

Hic sex septimanas morati sumus, nec morbus supradictus nostros interim, non tamen numero tanto simul aut tam vehementer ut ante, vexare desiit. E quibus pauci qui eo laboraverant ad pristinas vires, imo vix etiam ad mentem redire poterant. Unde proverbium inter nostros erant in minus considerate loquentem, ut eum calentoura (sic calida febris Hispanis dicta) laborasse diceremus. Erat enim haec (ut supra etiam diximus) callida, continua, et pestifera febrius, quam ex aere vespertino impuro, quem serenam vocant, ibi hausto natam volunt. Quemlibet enim circa vesperam ibi sub aere manentem, nisi Indus vel regionis indigena sit, eo infici ac post pestifera ista febre corripi certo affirmant. Nostri autem plerumque sub caelo isto contagioso, et cum primis in insula D. Iacobi, excubias agebant.

Et tunc morbus hic continuus quam maxime numerum nostrorum diminuens, ne iter porro insulam Nombre de Dios versus, indeque terra in Pannaniam coeptum absolvere possemus impediit, unde auri argentique vim multa, praemium continui laboris nostri, auferre et advehere sperebamus. Ac ideo primum Cartagenae redire in patriam nobis sententia stetit.

16.

[E] Ubi, ut etiam ante ad fanum D. Dominici, Hispanis quam familiarissime usi sumus, saepiusque illos, ut et illi nos vicissim, quam prolixissime convivio excepimus, ita ut et praefectus urbis ipse cum episcopo nobilibusque aliquot aliis generalem nostrum officii caussa adiret. Multa hic etiam, quemadmodum et illic, aedificia extra urbem incendimus diruimusque, quod primo colloquio etiam de pretio redemtionis inter nos convenire non posset. Post tamen convenit pro reliqua urbis parte quae adhuc stabat, centum et decem millia aureorum nobis solverent. Urbs haec, ut vides, licet fano S. Dominici dimidia parte minor, multo maius pretium redeptionis sui numeravit, quae opulentior longe tum ob portum quem habet commodissimum, et quod sita loco unde merces commodissime in insulam Nombre de Dios aliasque regiones transvehuntur, mercatoribusque ditissimis inhabitata, iure maioris momenti nobis habita fuit. Fanum vero S. Dominici nobilibus, iurisconsultis, iisque qui iuri dicendo praesunt, maiorem partem incolitur. Est enim ibi curia ad quam incolae insulae istius aliarumque vicinarum provocare consueverunt. Rumor autem fani S. Dominici a nobis occupati viginti dies antequam eo appelleremus ad illos pervenerat, qui tempus eis sese contra nos armandi interim, civitatisque muniendae, et auri ac argenti vim omnem et quidquid momenti ibi maioris alio transpordandi abunde satis dederat.

17.

[E] Hic igitur, ut eo unde digressus sum redeam, cum sex septimanas morati fuissemus, ad naves reversi, vela ventis tradidimus, et iam vix duos aut tres dies in mari fueramus, cum ecce navis quaedam quam in insula S. Dominici ceperamus, tormentis bellicis ac aere multo omnique praeda alia onusta (quapropter eam Strenam anni novi vocabamus) rimis fatiscere atque aquam admittere coepit, ita ut etiam tandem a classe reliqua aberraret. Quam generalis noster, nusquam a se postridie visam, classe omni varie eam in rem hic illic dispersa, quarere instituit, eamque tandem rimis pluribus fatiscentem et socios navales sentinando perquam fatigatos offendit. Iussit etiam eam navim aliam Tallebot nomine a tergo sequi ad recipiendos, si fortassis submergendi periculum adiret, conservandosque vectores, et ipse cum tota classe Cartagenam rediit. Unde, postquam fractae isti navi exonerandae oneribusque ac vectoribus in alias naves imponendis octo vel decem dies ibi impendissimus, versus occidentalem Cubae regiones partem Capo S. Antonio dictam tetendimus, eoque V. Kalend Maias appulimus. Sed inde, inopia aquae recentis, solvere statim coacti sumus cum bona spe Matancas usque, regionem versus occidentalem Havanae regionis partem sitam, vento secundo perveniendi. Sed is ubi post quatuordecim a discessu istinc nostro dies adversus flare coepit, Capo S. Antonio nos redire coegit. Ubi tandem aquae recentis necessitate nimia, rerum magistra optima, nos eam diligentius quaerere cogente, sed pluviae dumtaxat e puteis scrobibusque palustribus trecentos circiter passus a mari hauriendae, copiam satis magnam invenimus.

18.

[E] Non hic tacenda vigilantia summa generalis nostri, qui hic, ut et ante ubique, exemplo suo reliquos incitans, non secus quam unus e minimis aquae quam citissime hauriendae operam omnem adhibuit. Sed et is tanta cum prudentia ac cura, et saepe non absque vitae suae periculo, classi suae praefuit atque quam optime dispositae ubique et semper prospexit, ut etiamsi, ut e suis quilibet alius imperatis dumtaxat tanta cum laude paruisset, primo honoris loco meritissimo dignus haberetur. Qui etiam felix vicario tanto capitaneo Carleil, cuius consilia certissima inque rebus gerendis solertiam non nisi felici eventu umquam experiebatur. Laus vero illa utrique communis erat, quod omni tempore et loco unumquemque, prout merebatur, poena aut praemio afficerent.

19.

[E] III Idus Maias iterum Capo S. Antonio solvimus, et V Kalend. Iun. iuxta Capo de la Florida navigantes nusquam appulimus donec, toto illo die eamdem regionem Floridam semper a latere habentes procul, Septemtrionem versus, speculam quamdam ligneam quatuor malis navalibus subnixam, in quam per triginta gradus ascendebatur, conspeximus. Ad quam actuariis navibus nostris terram ingressi per ripam fluminis aliquandiu incessimus, si fortassis ad quae loca ab hoste ibi tenta tandem pervenire possemus. Non enim hic quemquam itineris ducem aut locorum istius regionis gnarum habebamus. Generalis noster vicarium suum primum agmen ducere iussit. Sic iam vix milliare integrum progressi propugnaculum quoddam nuper ab Hispanis extructum ad alteram amnis ripam, indeque milliari altero distans oppidum moenibus nullis munitum, aedificiisque ligneis temere constructum, in conspectu habuimus. Hic tormenta nostra ad disiicendum propugnaculum paravimus, unumque ex iis ante vesperam e regione eiusdem collocavimus. Primus globus ab ipso vicario generali in vexillum hostium emissus fuit, qui id medium transvolavit, quemadmodum a Gallo quodam qui ab illis ibi aliquandiu in carcere detentus fuerat post intelleximus. Tormentum deinde alterum in inferiorem propugnaculi partem, quae e tigno ligneo erat, direximus. Eadem illa nocte vicarius generalis cum quatuor vexillis militum flumen traiicere, suosque ibi loco fossis undique munito tam vicinos propugnaculo ipsi, ut ad id inde scopetarii nostri facile pertingere, et quemcunque caput ibi altius erigentem percellere possent, collocare, item tormenta etiam sua in hostes statim dirigenda eo tranvehere decreverat. Sed cum navales socii ad ducendas fossas praesto non essent, negotium illud omne in proximam noctem delatum fuit.

20.

[E] Et mox eadem illa nocte vicarius generalis comitibus sex bene armatis, capitaneis videlicet Morgan, Sampsone, quatuorque aliis, scapha remis acta explorare ivit qualiter hostium vigiliae dispositae essent, et qua commodissime ulterius in regionem illam pergere possemus. Quibus, etsi sese quantum poterant tacite tecteque per viam gererent, procul visis, hostes statim, putantes nostram manum iam eo ad sese oppugnandos venisse, arma, et mox, tormentis prius aliquot evacuatis, etiam fugam corripuerunt. Et quidem vicarius generalis iam ad nos redierat, nescius num propugnaculi ab illis derelicti, donec tibicen quidam Gallus fistula sua canticum in laudem principis Auriaci, vulgo tritum, canens, inde a nostris ad ripam fluminis excubias agentibus venire cernitur. Qui ab illis compellatus, priusquam e navicula sua exiret, qui ipsemet esset, tum quemadmodum Hispani propugnaculum suum deseruissent, indicavit. Ad cuius rei fidem sese in manus nostras dabat, et nobiscum eo redire sese paratum dicebat. Cui fidem habens generalis noster cum vicario suo aliquotque capitaneis aliis actuaria navi, item viceadmiralius cum duabus tribusve minutis etiam navibus militum plenis, iussis actuariis reliquis sequi, secundo flumine ad propugnaculum contenderunt. E quo, ut propius accessimus, ab illis qui audaciores reliquis ibi remanserant, duobus iactibus tormentorum petiti fuimus. Quorum neminem, ut in terram descendentes propugnaculum statim intravimus, post ibi offendimus. Muri autem huiusce propugnaculi e palis navalibus trabibusque ligneis aliis in modum palissadorum (ita hodie genus quodam loci muniti vocamus) constructi. Fossae vero quae extra eos necdum ad finem omnino perductae erant. Quas, ut et propugnaculi eiusdem partes alias, spatio quatuor mensium ante nostrum adventum perficere non potuerant. Et idcirco id diutius tenere, nostris adventantibus, aut defendere non poterant. Quod etiam ideo non temere ab illis desertum fuisse existimandum est, quia praeterquam quod facile expugnare, haud difficulter etiam incendi potuisset. Tormenta ibi, quatuordecim numero, super aggeres e truncis pineis sibi invicem superpositis, et in modum rotae connexis, terrae aliquammulto hic illic interposito, collocata erant. Arca etiam adhuc clausa in qua pecuniae regiae, de qua stipendia militibus illic numerari consueverant, duo millia librarum sterlinarum nostratium erant, reperta ibi nobis fuit. Propugnaculo igitur Sancti Ioannis (ita id vocabant) ad eum modum occupato, oppidum quoque ipsum adire tentavimus, ad quod usque vicem illam, ob flumen interiacens, pervenire non potuimus. Sed statim via alia ad naves nostras reversi, secundo maiori flumini (quod etiam S. Augustini flumen ab ipso oppido dicebatur) eodem rursus tetendmus. Quo cum iam perveniremus ac in terram ire parati essemus, inde nobis se milites aliquot procul ostenderunt, qui confestim, sclopis suis in nos directis, fugam arripuerunt. Simulque ut in terram descendimus, statim sergantus maior noster equum quemdam, quem ibi ephippio frenoque instructum repperiebat, inscendit, si fortassis quempiam aufugientium adsequi aut capere posset. Qui solus iam, relictis post se a tergo sociis suis, a quodam in insidiis post carecta latitante caput medium globo sclopi traiectus, et antequam ei quisquam e nostris subvenire posset, e tribus simul quatuorve illorum certatim gladiis pugnionibusque ingestis confossus fuit, et quidem non parum nobis deploratus cecidit. Erat enim vir cum primis egregius, veteranusque et maximi animi miles.

21.

[E] In fano autem S. Augustini centum quinquaginta, totidemque in loco altero duodecim inde leucas Septemptrionem versus distante S. Helena dicto, ad arcendos inde exteros omens (ut Anglos Gallosve), si fortassis etiam loca illa incolere vellent, rex milites in praesidio habebat. Quibus omnibus praeerat Petrus Melendez marchio, nepos istius admiralii Melendez qui quindecim sedecimve annos ante classem Ioannis Haukins nostratis, contra fidem data, in portu Mexico invaserat. Is igitur utrique praesidio praefectus in oppido, nobis adventantibus, erat, primusque etiam id deserebat. Ubi inter nostros conventu capitaneorum omnium conclusum fuit ut inde quamprimum propugnaculum S. Helenae occupare tentaremus, ac mox eiusdem regionis tractum quemdam Anglis nostris inhabitatum, atque a regina nostra virgine La Virginia dictum, qui inde Aquilonarem partem versus circiter sex gradus (ut hodie loquimur) distabat, investigaremus. Cum iam autem S. Helena non procul abessemus, ob vadosa illic arenosaque, ac per id perquam periculosa, multa loca cum praesertim nautam neminem viae ibi peritum haberemus, evitandi discriminis [caussa] nusquam appulimus, sed ulterius porro perreximus. Nam admiralius noster praecedenti nocte quatuor leucis a continente maris ibi profunditatem exploraverat, eamque dumtaxat trium ulnarum et dimidiae esse deprehenderat. Et tamen erant qui nobis dicerent quod ope naucleri vadorum ibi periti naves quaelibet nostris oneratae ac grandes magis eo facile appellere possent. Itaque oram istius regionis, insulis plusculis distinctae, aliquamdiu legimus. Et tandem V. Idus Iun. viso procul ingenti igne, quem in toto illo tractu ubique accendi moris est, generalis noster scapham suam cum sociis navalibus ad littus misit, qui in regione illa aliquot Anglos offenderunt, exque iis unum ad nos secum advexerunt, qui nobis viam ad portum indicavit. Quem cum nostrae naves intrare non possent, anchoras extra eum iecerunt. Ubi eas, postridie quam appuleramus, tempestas ingens corripuit, ut pleraeque anchoras levare ac vela facere cogerentur, quarum quaedam ad reliquam classem, aliae recta in Angliam redierunt. Hic generalis noster Raduldpho Lane generali Anglorum qui in Virginia, ei et suis de rebus omnibus maxime necessariis providere offerebat, navimque maiorem unam e suis cum actuaria ibi relinquere, qua, si intra mensem numerus militum, qui dumtaxat id temporis centum et quinque erat, non suppleretur, in Angliam redire posset. Sed illi adeo inopia rerum omnium ibi pressi ac fracti erant, ut nihil prius optarent quam quamprimum nobiscum in patriam redire. Itaque mox in naves nostras recepti nobiscum inde solverunt.

22.

[E] Tandemque omnes simul viventes et valentes VI Kal. Augusti MDLXXXVI Portismotham appulimus. Deo sit gratia, laus, honor qui feliciter hanc expeditionem nostram cedere dedit, non sine principis nostrae ac patriae et nostrum omnium honore. Praeda omnis nostra sexaginta millibus librarum sterlinarum nostratium aestimata fuit, e quibus militibus sociisque navalibus nostris viginti millia cecedere debuerunt. Ex omni autem numero eorum qui expeditioni huic interfuerunt, circiter septingenti et quinquaginta desiderati fuerunt, e quibus qui alicuius nominis tam morte violenta quam morbo aut aliter perierunt nomina sunt ista: capitaneus Powel, capitaneus Bigges, capitaneus Varney, capitaneus Cicel, capitaneus Moone, capitaneus Haman, capitaneus Fortescue, capitaneus Greenfield, vicarius Thomas Teucker, vicarius Alexander Starke, vicarius Escot, vicarius Vincentius, vicarius Waterhouse, Nicholas Winter, Alexander Carleil, Robertus Alexander, Scroup, Iacobus Dier, Petrus Duque, aliquotque alii quorum iam in mentem non venit. Ducenta quadriginta tormenta bellica tum aenea tum ferrea nacti fuimus, et ducenta quidem aenea: in insula D. Iacobi quinquaginti duo vel tria; ad fanum D. Dominici circiter octoginta, quae maiorem partem maiora erant, ut canones, semicanones, colluerinae, semicolluerinae, et id genus alia; Cartagenia sexaginta duo vel tria, quorum etiam maior pars maiora erant; in propugnaculo S. Ioannis quatuordecim. Pleraque autem ferrea ex urbe D. Dominici et Cartagena advecta fuerunt.


DRAKE'S GREAT ARMADA NARRATIVE MAINLY BY CAPTAIN WALTER BIGGS

The Project Gutenberg EBook of Drake's Great Armada, by Walter Biggs

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org

Title: Drake's Great Armada. Author: Walter Biggs

Release Date: April 5, 2006 [EBook #3334]

Produced by Dagny; John Bickers

PREPARER'S NOTE

This text was prepared from a 1910 edition, published by P. F. Collier & Son Company, New York.

INTRODUCTION

Nearly five years elapsed between Drake's return from his Famous Voyage and the despatch of the formidable armament commemorated in the following pages. During the last of these years the march of events had been remarkably rapid. Gilbert, who had been empowered by Elizabeth, in the year of Frobisher's last expedition, to found colonies in America, had sailed for that purpose to Newfoundland (1583), and had perished at sea on his way homeward. Raleigh, who had succeeded to his half-brother's enterprises, had despatched his exploring expedition to 'Virginia,' under Amadas and Barlow, in 1584, and had followed it up in the next year (1585) by an actual colony. In April Sir Richard Greenville sailed from Plymouth, and at Raleigh's expense established above a hundred colonists on the island of Roanoak. Drake's Great Armada left Plymouth in September of the same year. It marked a turning-point in the relations between the English and Spanish monarchs. Elizabeth, knowing that the suppression of the insurrection in the Netherlands would be followed by an attack upon England, was treating with the insurgents. Philip deemed it prudent to lay an embargo on all her subjects, together with their ships and goods, that might be found in his dominions. Elizabeth at once authorized general reprisals on the ships and goods of Spaniards. A company of adventurers was quickly formed for taking advantage of this permission on a scale commensurate with the national resources. They equipped an armada of twenty-five vessels, manned by 2,300 men, and despatched it under the command of Drake to plunder Spanish America. Frobisher was second in command. Two-thirds of the booty were to belong to the adventurers; the remaining third was to be divided among the men employed in the expedition.

Drake's armament of 1585 was the greatest that had ever crossed the Atlantic. After plundering some vessels at the Vigo river, he sailed for the West Indies by way of the Canaries and Cape Verde Islands, hoisted the English flag over Santiago and burnt the town, crossed the Atlantic in eighteen days, and arrived at Dominica. At daybreak, on New Year's Day, 1586, Drake's soldiers landed in Espanola, a few miles to the west of the capital, and before evening Carlile and Powell had entered the city, which the colonists only saved from destruction by the payment of a heavy ransom. Drake's plan was to do exactly the same at Carthagena and Nombre de Dios, and thence to strike across the isthmus and secure the treasure that lay waiting for transport at Panama. Drake held St. Domingo for a month, and Carthagena for six weeks. He was compelled to forego the further prosecution of his enterprise. A deadly fever, which had attacked the men during the sojourn at Santiago, still continued its ravages. In existing circumstances, even had Nombre de Dios been successfully attacked, the march to Panama was out of the question; and after consultation with the military commanders, Drake resolved on sailing home at once by way of Florida. He brought back with him all the colonists who had been left by Sir Richard Greenville in 'Virginia.' Drake had offered either to furnish them with stores, and to leave them a ship, or to take them home. The former was accepted: but a furious storm which ensued caused them to change their minds. They recognized in it the hand of God, whose will it evidently was that they should no longer be sojourners in the American wilderness; and the first English settlement of 'Virginia' was abandoned accordingly.

Ten years afterwards (1595) Drake was again at the head of a similar expedition. The second command was given to his old associate Hawkins, Frobisher, his Vice-Admiral in 1585, having recently died of the wound received at Crozon. This time Nombre de Dios was taken and burnt, and 750 soldiers set out under Sir Thomas Baskerville to march to Panama: but at the first of the three forts which the Spaniards had by this time constructed, the march had to be abandoned. Drake did not long survive this second failure of his favourite scheme. He was attacked by dysentery a fortnight afterwards, and in a month he died. When he felt the hand of death upon him, he rose, dressed himself, and endeavoured to make a farewell speech to those around him. Exhausted by the effort, he was lifted to his berth, and within an hour breathed his last. Hawkins had died off Puerto Rico six weeks previously.

The following narrative is in the main the composition of Walter Biggs, who commanded a company of musketeers under Carlile. Biggs was one of the five hundred and odd men who succumbed to the fever. He died shortly after the fleet sailed from Carthagena; and the narrative was completed by some comrade. The story of this expedition, which had inflicted such damaging blows on the Spaniards in America, was eminently calculated to inspire courage among those who were resisting them in Europe. Cates, one of Carlile's lieutenants, obtained the manuscript and prepared it for the press, accompanied by illustrative maps and plans. The publication was delayed by the Spanish Armada; but a copy found its way to Holland, where it was translated into Latin, and appeared at Leyden, in a slightly abridged form, in 1588. The original English narrative duly appeared in London in the next year. The document called the 'Resolution of the Land-Captains' was inserted by Hakluyt when he reprinted the narrative in 1600.

DRAKE'S GREAT ARMADA NARRATIVE MAINLY BY CAPTAIN WALTER BIGGS

A Summary and True Discourse of Sir Francis Drake's West Indian Voyage, begun in the year 1585. Wherein were taken the cities of Santiago, Santo Domingo, Carthagena, and the town of St. Augustine, in Florida. Published by Master Thomas Cates.

1.

[L] This worthy knight, for the service of his prince and country, having prepared his whole fleet, and gotten them down to Plymouth, in Devonshire, to the number of five and twenty sail of ships and pinnaces, and having assembled of soldiers and mariners to the number of 2,300 in the whole, embarked them and himself at Plymouth aforesaid, the 12th day of September, 1585, being accompanied with these men of name and charge which hereafter follow: Master Christopher Carlile, Lieutenant-General, a man of long experience in the wars as well by sea as land, who had formerly carried high offices in both kinds in many fights, which he discharged always very happily, and with great good reputation; Anthony Powell, Sergeant-Major; Captain Matthew Morgan, and Captain John Sampson, Corporals of the Field.

2.

[L] These officers had commandment over the rest of the land-captains, whose names hereafter follow: Captain Anthony Platt, Captain Edward Winter, Captain John Goring, Captain Robert Pew, Captain George Barton, Captain John Merchant, Captain William Cecil, Captain Walter Biggs [The writer of the first part of the narrative.], Captain John Hannam, Captain Richard Stanton. Captain Martin Frobisher, Vice-Admiral, a man of great experience in seafaring actions, who had carried the chief charge of many ships himself, in sundry voyages before, being now shipped in the Primrose; Captain Francis Knolles, Rear-Admiral in the galleon Leicester; Master Thomas Venner, captain in the Elizabeth Bonadventure, under the General; Master Edward Winter, captain in the Aid; Master Christopher Carlile, the Lieutenant-General, captain of the Tiger; Henry White, captain of the Sea-Dragon; Thomas Drake [Francis Drake's brother.], captain of the Thomas; Thomas Seeley, captain of the Minion; Baily, captain of the Talbot; Robert Cross, captain of the bark Bond; George Fortescue, captain of the bark Bonner; Edward Careless, captain of the Hope; James Erizo, captain of the White Lion; Thomas Moon, captain of the Francis; John Rivers, captain of the Vantage; John Vaughan, captain of the Drake; John Varney, captain of the George; John Martin, captain of the Benjamin; Edward Gilman, captain of the Scout; Richard Hawkins, captain of the galliot called the Duck; Bitfield, captain of the Swallow.

3.

[L] After our going hence, which was the 14th of September, in the year of our Lord 1585, and taking our course towards Spain, we had the wind for a few days somewhat scant, and sometimes calm. And being arrived near that part of Spain which is called the Moors [Muros, S. of Cape Finisterre.], we happened to espy divers sails, which kept their course close by the shore, the weather being fair and calm. The General caused the Vice-Admiral to go with the pinnaces well manned to see what they were; who upon sight of the said pinnaces approaching near unto them, abandoned for the most part all their ships, being Frenchmen, laden all with salt, and bound homewards into France. Amongst which ships, being all of small burthen, there was one so well liked, which also had no man in her, as being brought unto the General, he thought good to make stay of her for the service, meaning to pay for her, as also accordingly he performed at our return; which bark was called the Drake. The rest of these ships, being eight or nine, were dismissed without anything at all taken from them. Who being afterwards put somewhat farther off from the shore, by the contrariety of the wind, we happened to meet with some other French ships, full laden with Newland fish, being upon their return homeward from the said Newfoundland; whom the General after some speech had with them, and seeing plainly that they were Frenchmen, dismissed, without once suffering any man to go aboard of them.

The day following, standing in with the shore again, we decried another tall ship of twelve score tons or thereabouts, upon whom Master Carlile, the Lieutenant-General, being in the Tiger, undertook the chase; whom also anon after the Admiral followed. And the Tiger having caused the said strange ship to strike her sails, kept her there without suffering anybody to go aboard until the Admiral was come up; who forthwith sending for the master, and divers others of their principal men, and causing them to be severally examined, found the ship and goods to be belonging to the inhabitants of St. Sebastian, in Spain, but the mariners to be for the most part belonging to St. John de Luz, and the Passage. In this ship was great store of dry Newland fish, commonly called with us Poor John; whereof afterwards, being thus found a lawful prize, there was distribution made into all the ships of the fleet, the same being so new and good, as it did very greatly bestead us in the whole course of our voyage. A day or two after the taking of this ship we put in within the Isles of Bayon [The Cies Islets, at the mouth of the Vigo River.], for lack of favourable wind. Where we had no sooner anchored some part of the fleet, but the General commanded all the pinnaces with the shipboats to be manned, and every man to be furnished with such arms as were needful for that present service; which being done, the General put himself into his galley, which was also well furnished, and rowing towards the city of Bayon, with intent, and the favour of the Almighty, to surprise it. Before we had advanced one half-league of our way there came a messenger, being an English merchant, from the governor, to see what strange fleet we were; who came to our General, conferred a while with him, and after a small time spent, our General called for Captain Sampson, and willed him to go to the governor of the city, to resolve him of two points. The first to know if there were any wars between Spain and England; the second, why our merchants with their goods were embarged or arrested? Thus departed Captain Sampson with the said messenger to the city, where he found the governor and people much amazed of such a sudden accident. The General, with the advice and counsel of Master Carlile, his Lieutenant-General, who was in the galley with him, thought not good to make any stand, till such time as they were within the shot of the city, where they might be ready upon the return of Captain Sampson, to make a sudden attempt, if cause did require, before it were dark.

Captain Sampson returned with his message in this sort: -- First, touching peace or wars, the governor said he knew of no wars and that it lay not in him to make any, he being so mean a subject as he was. And as for the stay of the merchants with their goods, it was the king's pleasure, but not with intent to endamage any man. And that the king's counter-commandment was (which had been received in that place some seven-night before) that English merchants with their goods should be discharged. For the more verifying whereof, he sent such merchants as were in the town of our nation, who trafficked those parts; which being at large declared to our General by them, counsel was taken what might best be done. And for that the night approached, it was thought needful to land our forces, which was done in the shutting up of the day; and having quartered ourselves to our most advantage, with sufficient guard upon every strait, we thought to rest ourselves for that night there. The Governor sent us some refreshing, as bread, wine, oil, apples, grapes, marmalade and such like. About midnight the weather began to overcast, insomuch that it was thought meeter to repair aboard, than to make any longer abode on land. And before we could recover the fleet a great tempest arose, which caused many of our ships to drive from their anchorhold, and some were forced to sea in great peril, as the bark Talbot, the bark Hawkins, and the Speedwell; which Speedwell only was driven into England, the others recovered us again. The extremity of the storm lasted three days.

4.

[L] Which no sooner began to assuage, but Master Carlile, our Lieutenant-General, was sent with his own ship and three others, as also with the galley and with divers pinnaces, to see what he might do above Vigo, where he took many boats and some carvels, diversely laden with things of small value, but chiefly with household stuff, running into the high country. And amongst the rest he found one boat laden with the principal church stuff of the high church of Vigo, where also was their great cross of silver, of very fair embossed work and double-gilt all over, having cost them a great mass of money. They complained to have lost in all kinds of goods above thirty thousand ducats in this place.

The next day the General with his whole fleet went from up the Isles of Bayon to a very good harbour above Vigo, where Master Carlile stayed his coming, as well for the more quiet riding of his ships, as also for the good commodity of fresh watering which the place there did afford full well. In the meantime the governor of Galicia had reared such forces as he might (his numbers by estimate were some 2000 foot and 300 horse), and marched from Bayona to this part of the country, which lay in sight of our fleet; where, making a stand, he sent to parley with our General. Which was granted by our General, so it might be in boats upon the water; and for safety of their persons there were pledges delivered on both sides. Which done, the governor of Galicia put himself with two others into our Vice-Admiral's skiff, the same having been sent to the shore for him, and in like sort our General went in his own skiff. Where by them it was agreed we should furnish ourselves with fresh water, to be taken by our own people quietly on the land, and have all other such necessaries, paying for the same, as the place would afford.

5.

[L] When all our business was ended we departed, and took our way by the Islands of Canaria, which are esteemed some 300 leagues from this part of Spain; and falling purposely with Palma, with intention to have taken our pleasure of that place, for the full digesting of many things into order, and the better furnishing our store with such several good things as it affordeth very abundantly, we were forced by the vile sea-gate, which at that present fell out, and by the naughtiness of the landing-place, being but one, and that under the favour of many platforms well furnished with great ordnance, to depart with the receipt of many of their cannon-shot, some into our ships and some besides, some of them being in very deed full cannon high. But the only or chief mischief was the dangerous sea-surge, which at shore all alongst plainly threatened the overthrow of as many pinnaces and boats as for that time should have attempted any landing at all.

Now seeing the expectation of this attempt frustrated by the causes aforesaid, we thought it meeter to fall with the Isle Ferro, to see if we could find any better fortune; and coming to the island we landed a thousand men in a valley under a high mountain, where we stayed some two or three hours. In which time the inhabitants, accompanied with a young fellow born in England, who dwelt there with them, came unto us, shewing their state to be so poor that they were all ready to starve, which was not untrue; and therefore without anything gotten, we were all commanded presently to embark, so as that night we put off to sea south-south-east along towards the coast of Barbary.

Upon Saturday in the morning, being the 13th of November, we fell with Cape Blank, which is a low land and shallow water, where we catched store of fish; and doubling the cape, we put into the bay, where we found certain French ships of war, whom we entertained with great courtesy, and there left them. This afternoon the whole fleet assembled, which was a little scattered about their fishing,

6.

[L] and put from thence to the Isles of Cape Verde, sailing till the 16th of the same month in the morning; on which day we descried the Island of Santiago. And in the evening we anchored the fleet between the town called the Playa or Praya and Santiago; where we put on shore 1000 men or more, under the leading of Master Christopher Carlile, Lieutenant-General, who directed the service most like a wise commander. The place where we had first to march did afford no good order, for the ground was mountainous and full of dales, being a very stony and troublesome passage; but such was his industrious disposition, as he would never leave, until we had gotten up to a fair plain, where we made stand for the assembling of the army. And when we were all gathered together upon the plain, some two miles from the town, the Lieutenant-General thought good not to make attempt till daylight, because there was not one that could serve for guide or giving knowledge at all of the place. And therefore after having well rested, even half an hour before day, he commanded the army to be divided into three special parts, such as he appointed, whereas before we had marched by several companies, being thereunto forced by the badness of the way as is aforesaid. Now by the time we were thus ranged into a very brave order, daylight began to appear. And being advanced hard to the wall, we saw no enemy to resist.

Whereupon the Lieutenant-General appointed Captain Sampson with thirty shot, and Captain Barton with other thirty, to go down into the town, which stood in the valley under us, and might very plainly be viewed all over from that place where the whole army was now arrived; and presently after these captains was sent the great ensign, which had nothing in it but the plain English cross, to be placed towards the sea, that our fleet might see St. George's cross flourish in the enemy's fortress. Order was given that all the ordnance throughout the town and upon all the platforms, which were about fifty pieces all ready charged, should be shot off in honour of the Queen's Majesty's coronation day, being the 17th of November, after the yearly custom of England, which was so answered again by the ordnance out of all the ships in the fleet, which now come near, as it was strange to hear such a thundering noise last so long together. In this mean while the Lieutenant-General held still the most part of his force on the hilltop, till such time as the town was quartered out for the lodging of the whole army. Which being done, every captain took his own quarter; and in the evening was placed such a sufficient guard upon every part of the town that we had no cause to fear any present enemy. Thus we continued in the city the space of fourteen days, taking such spoils as the place yielded, which were, for the most part, wine, oil, meal, and some other such like things for victual as vinegar, olives, and some other trash, as merchandise for their Indian trades. But there was not found any treasure at all, or anything else of worth besides.

The situation of Santiago is somewhat strange; in form like a triangle, having on the east and west sides two mountains of rock and cliff, as it were hanging over it; upon the top of which two mountains were builded certain fortifications to preserve the town from any harm that might be offered, as in a plot is plainly shewed. From thence on the south side of the town is the main sea; and on the north side, the valley lying between the aforesaid mountains, wherein the town standeth. The said valley and town both do grow very narrow; insomuch that the space between the two cliffs of this end of the town is estimated not to be above ten or twelve score [yards] over. In the midst of the valley cometh down a riveret, rill, or brook of fresh water, which hard by the seaside maketh a pond or pool, whereout our ships were watered with very great ease and pleasure. Somewhat above the town on the north side, between the two mountains, the valley waxeth somewhat larger than at the town's end; which valley is wholly converted into gardens and orchards, well replenished with divers sorts of fruits, herbs, and trees, as lemons, oranges, sugar-canes, _cocars_ or cocos nuts, plantains, potato-roots, cucumbers, small and round onions, garlic, and some other things not now remembered. Amongst which the cocos nuts and plantains are very pleasant fruits; the said cocos hath a hard shell and a green husk over it as hath our walnut, but it far exceedeth in greatness, for this cocos in his green husk is bigger than any man's two fists. Of the hard shell many drinking cups are made here in England, and set in silver as I have often seen. Next within this hard shell is a white rind resembling in show very much, even as any thing may do, to the white of an egg when it is hard boiled. And within this white of the nut lieth a water, which is whitish and very clear, to the quantity of half a pint or thereabouts; which water and white rind before spoken of are both of a very cool fresh taste, and as pleasing as anything may be. I have heard some hold opinion that it is very restorative. The plantain groweth in cods, somewhat like to beans, but is bigger and longer, and much more thick together on the stalk; and when it waxeth ripe, the meat which filleth the rind of the cod becometh yellow, and is exceeding sweet and pleasant.

7.

[L] In this time of our being there happened to come a Portugal to the western fort, with a flag of truce. To whom Captain Sampson was sent with Captain Goring; who coming to the said messenger, he first asked them, What nation they were? they answered Englishmen. He then required to know if wars were between England and Spain; to which they answered, that they knew not, but if he would go to their General he could best resolve him of such particulars. And for his assurance of passage and repassage these captains made offer to engage their credits, which he refused for that he was not sent from his governor. Then they told him if his governor did desire to take a course for the common benefit of the people and country his best way were to come and present himself unto our noble and merciful governor, Sir Francis Drake, whereby he might be assured to find favour, both for himself and the inhabitants. Otherwise within three days we should march over the land, and consume with fire all inhabited places, and put to the sword all such living souls as we should chance upon. So thus much he took for the conclusion of his answer. And departing, he promised to return the next day; but we never heard more of him.

Upon the 24th of November, the General, accompanied with the Lieutenant-General and 600 men, marched forth to a village twelve miles within the land, called Saint Domingo, where the governor and the bishop, with all the better sort, were lodged; and by eight of the clock we came to it, finding the place abandoned, and the people fled into the mountains. So we made stand a while to ease ourselves, and partly to see if any would come to speak to us. After we had well rested ourselves, the General commanded the troops to march away homewards. In which retreat the enemy shewed themselves, both horse and foot, though not such force as durst encounter us; and so in passing some time at the gaze with them, it waxed late and towards night before we could recover home to Santiago.

On Monday, the 26th of November, the General commanded all the pinnaces with the boats to use all diligence to embark the army into such ships as every man belonged. The Lieutenant-General in like sort commanded Captain Goring and Lieutenant Tucker, with one hundred shot, to make a stand in the marketplace until our forces were wholly embarked; the Vice-Admiral making stay with his pinnace and certain boats in the harbour, to bring the said last company abroad the ships. Also the General willed forthwith the galley with two pinnaces to take into them the company of Captain Barton, and the company of Captain Biggs, under the leading of Captain Sampson, to seek out such munition as was hidden in the ground, at the town of Praya, or Playa, having been promised to be shewed it by a prisoner which was taken the day before.

The captains aforesaid coming to the Playa, landed their men; and having placed the troop in their best strength, Captain Sampson took the prisoner, and willed him to show that he had promised. The which he could not, or at least would not; but they searching all suspected places, found two pieces of ordnance, one of iron, another of brass. In the afternoon the General anchored with the rest of the fleet before the Playa, coming himself ashore, willing us to burn the town and make all haste aboard; the which was done by six of the clock the same day, and ourselves embarked again the same night. And so we put off to sea south-west.

8.

[L] But before our departure from the town of Santiago, we established orders for the better government of the army. Every man mustered to his captain, and oaths were ministered, to acknowledge her Majesty supreme Governor, as also every man to do his utter-most endeavour to advance the service of the action, and to yield due obedience unto the directions of the General and his officers. By this provident counsel, and laying down this good foundation beforehand, all things went forward in a due course, to the achieving of our happy enterprise.

In all the time of our being here, neither the governor for the said King of Spain, which is a Portugal, neither the bishop, whose authority is great, neither the inhabitants of the town, or island, ever came at us; which we expected they should have done, to entreat us to leave them some part of their needful provisions, or at the least to spare the ruining of their town at our going away. The cause of this their unreasonable distrust, as I do take it, was the fresh remembrance of the great wrongs that they had done to old Master William Hawkins, of Plymouth, in the voyage he made four or five years before, whenas they did both break their promise, and murdered many of his men; whereof I judge you have understood, and therefore it is needless to be repeated. But since they came not at us, we left written in sundry places, as also in the Spital House (which building was only appointed to be spared), the great discontentment and scorn we took at this their refraining to come unto us, as also at the rude manner of killing, and savage kind of handling the dead body of one of our boys found by them straggling all alone, from whom they had taken his head and heart, and had straggled the other bowels about the place, in a most brutish and beastly manner. In revenge whereof at our departing we consumed with fire all the houses, as well in the country which we saw, as in the town of Santiago.

9.

[L] From hence putting off to the West Indies, we were not many days at sea but there began among our people such mortality as in a few days there were dead above two or three hundred men. And until some seven or eight days after our coming from Santiago, there had not died any one man of sickness in all the fleet. The sickness showed not his infection, wherewith so many were strucken, until we were departed thence; and then seized our people with extreme hot burning and continual agues, whereof very few escaped with life, and yet those for the most part not without great alteration and decay of their wits and strength for a long time after. In some that died were plainly shown the small spots which are often found upon those that be infected with the plague.

10.

[L] We were not above eighteen days in passage between the sight of Santiago aforesaid, and the island of Dominica, being the first island of the West Indies that we fell withal; the same being inhabited with savage people, which go all naked, their skin coloured with some painting of a reddish tawny, very personable and handsome strong men, who do admit little conversation with the Spaniards; for, as some of our people might understand them, they had a Spaniard or twain prisoners with them. Neither do I think that there is any safety for any of our nation, or any other, to be within the limits of their commandment; albeit they used us very kindly for those few hours of time which we spent with them, helping our folks to fill and carry on their bare shoulders fresh water from the river to our ships' boats, and fetching from their houses great store of tobacco, as also a kind of bread which they fed on, called cassavi, very white and savoury, made of the roots of cassavi. In recompense whereof we bestowed liberal rewards of glass, coloured beads, and other things, which we had found at Santiago; wherewith, as it seemed, they rested very greatly satisfied, and shewed some sorrowful countenance when they perceived that we would depart.

From hence we went to another island westward of it, called Saint Christopher's Island; wherein we spent some days of Christmas, to refresh our sick people, and to cleanse and air our ships. In which island were not any people at all that we could hear of.

In which time by the General it was advised and resolved, with the consent of the Lieutenant-General, the Vice-Admiral, and all the rest of the captains, to proceed to the great island of Hispaniola, as well for that we knew ourselves then to be in our best strength, as also the rather allured thereunto by the glorious fame of the city of St. Domingo, being the ancientest and chief inhabited place in all the tract of country thereabouts. And so proceeding in this determination, by the way we met a small frigate, bound for the same place, the which the Vice-Admiral took; and having duly examined the men that were in her, there was one found by whom we were advertised the haven to be a barred haven, and the shore or land thereof to be well fortified, having a castle thereupon furnished with great store of artillery, without the danger whereof was no convenient landing-place within ten English miles of the city, to which the said pilot took upon him to conduct us.

All things being thus considered on, the whole forces were commanded in the evening to embark themselves in pinnaces, boats, and other small barks appointed for this service. Our soldiers being thus embarked, the General put himself into the bark Francis as Admiral; and all this night we lay on the sea, bearing small sail until our arrival to the landing-place, which was about the breaking of the day. And so we landed, being New Year's Day, nine or ten miles to the westwards of that brave city of St. Domingo; for at that time nor yet is known to us any landing-place, where the sea-surge doth not threaten to overset a pinnace or boat. Our General having seen us all landed in safety, returned to his fleet, bequeathing us to God, and the good conduct of Master Carlile, our Lieutenant-General; at which time, being about eight of the clock, we began to march. And about noon-time, or towards one of the clock, we approached the town; where the gentleman and those of the better sort, being some hundred and fifty brave horses, or rather more, began to present themselves. But our small shot played upon them, which were so sustained with good proportion of pikes in all parts, as they finding no part of our troop unprepared to receive them (for you must understand they viewed all round about) they were thus driven to give us leave to proceed towards the two gates of the town which were the next to the seaward. They had manned them both, and planted their ordnance for that present and sudden alarm without the gate, and also some troops of small shot in _ambuscado_ upon the highway side. We divided our whole force, being some thousand or twelve hundred men, into two parts, to enterprise both the gates at one instant; the Lieutenant-General having openly vowed to Captain Powell, who led the troop that entered the other gate, that with God's good favour he would not rest until our meeting in the market-place.

Their ordnance had no sooner discharged upon our near approach, and made some execution amongst us, though not much, but the Lieutenant-General began forthwith to advance both his voice of encouragement and pace of marching; the first man that was slain with the ordnance being very near unto himself; and thereupon hasted all that he might, to keep them from the recharging of the ordnance. And notwithstanding their _ambuscados_, we marched or rather ran so roundly into them, as pell-mell we entered the gates, and gave them more care every man to save himself by flight, than reason to stand any longer to their broken fight. We forthwith repaired to the market-place, but to be more truly understood, a place of very spacious square ground; whither also came, as had been agreed, Captain Powell with the other troop. Which place with some part next unto it, we strengthened with _barricados_, and there as the most convenient place assured ourselves, the city being far too spacious for so small and weary a troop to undertake to guard. Somewhat after midnight, they who had the guard of the castle, hearing us busy about the gates of the said castle, abandoned the same; some being taken prisoners, and some fleeing away by the help of boats to the other side of the haven, and so into the country.

11.

[L] The next day we quartered a little more at large, but not into the half part of the town; and so making substantial trenches, and planting all the ordnance, that each part was correspondent to other, we held this town the space of one month.

12.

[L] In the which time happened some accidents, more than are well remembered for the present. But amongst other things, it chanced that the General sent on his message to the Spaniards a negro boy with a flag of white, signifying truce, as is the Spanish ordinary manner to do there, when they approach to speak to us; which boy unhappily was first met withal by some of those who had been belonging as officers for the king in the Spanish galley, which with the town was lately fallen into our hands. Who, without all order or reason, and contrary to that good usage wherewith we had entertained their messengers, furiously struck the poor boy through the body with one of their horsemen's staves; with which wound the boy returned to the General, and after he had declared the manner of this wrongful cruelty, died forthwith in his presence. Wherewith the General being greatly passioned, commanded the provost-marshal to cause a couple of friars, then prisoners, to be carried to the same place where the boy was strucken, accompanied with sufficient guard of our soldiers, and there presently to be hanged, despatching at the same instant another poor prisoner, with this reason wherefore this execution was done, and with this message further, that until the party who had thus murdered the General's messenger were delivered into our hands to receive condign punishment, there should no day pass wherein there should not two prisoners be hanged, until they were all consumed which were in our hands. Whereupon the day following, he that had been captain of the king's galley brought the offender to the town's end, offering to deliver him into our hands. But it was thought to be a more honourable revenge to make them there, in our sight, to perform the execution themselves; which was done accordingly.

During our being in this town, as formerly also at Santiago there had passed justice upon the life of one of our own company for an odious matter, so here likewise was there an Irishman hanged for the murdering of his corporal.

In this time also passed many treaties between their commissioners and us, for ransom of their city; but upon disagreements we still spent the early mornings in firing the outmost houses; but they being built very magnificently of stone, with high lofts, gave us no small travail to ruin them. And albeit for divers days together we ordained each morning by daybreak, until the heat began at nine of the clock, that two hundred mariners did naught else but labour to fire and burn the said houses without our trenches, whilst the soldiers in a like proportion stood forth for their guard; yet did we not, or could not in this time consume so much as one-third part of the town, which town is plainly described and set forth in a certain map. And so in the end, what wearied with firing, and what hastened by some other respects, we were contended to accept of 25,000 ducats of five shillings six-pence the piece, for the ransom of the rest of the town.

Amongst other things which happened and were found at St. Domingo, I may not omit to let the world know one very notable mark and token of the unsatiable ambition of the Spanish king and his nation, which was found in the king's house, wherein the chief governor of that city and country is appointed always to lodge, which was this. In the coming to the hall or other rooms of this house, you must first ascend up by a fair large pair of stairs, at the head of which stairs is a handsome spacious place to walk in, somewhat like unto a gallery. Wherein, upon one of the walls, right over against you as you enter the said place, so as your eye cannot escape the sight of it, there is described and painted in a very large scutcheon the arms of the King of Spain; and in the lower part of the said scutcheon there is likewise described a globe, containing in it the whole circuit of the sea and the earth, whereupon is a horse standing on his hinder part within the globe, and the other forepart without the globe, lifted up as it were to leap, with a scroll painted in his mouth, wherein was written these words in Latin, _NON SUFFICIT ORBIS_, which is as much to say as, _The world sufficeth not_. Whereof the meaning was required to be known of some of those of the better sort that came in commission to treat upon the ransom of the town; who would shake their heads and turn aside their countenance, in some smiling sort, without answering anything, as greatly ashamed thereof. For by some of our company it was told them, that if the Queen of England would resolutely prosecute the wars against the King of Spain, he should be forced to lay aside that proud and unreasonable reaching vein of his; for he should find more than enough to do to keep that which he had already, as by the present example of their lost town they might for a beginning perceive well enough.

Now to the satisfying of some men, who marvel greatly that such a famous and goodly-builded city, so well inhabited of gallant people, very brave in their apparel (whereof our soldiers found good store for their relief), should afford no greater riches than was found there. Herein it is to be understood that the Indian people, which were the natives of this whole island of Hispaniola (the same being near hand as great as England), were many years since clean consumed by the tyranny of the Spaniards; which was the cause that, for lack of people to work in the mines, the gold and silver mines of this island are wholly given over. And thereby they are fain in this island to use copper money, whereof was found very great quantity. The chief trade of this place consisteth of sugar and ginger, which groweth in the island, and of hides of oxen and kine, which in this waste country of the island are bred in infinite numbers, the soil being very fertile. And the said beasts are fed up to a very large growth, and so killed for nothing so much as for their hides aforesaid. We found here great store of strong wine, sweet oil, vinegar, olives, and other such-like provisions, as excellent wheat-meal packed up in wine-pipes and other cask, and other commodities likewise, as woollen and linen cloth and some silks; all which provisions are brought out of Spain, and served us for great relief. There was but a little plate or vessel of silver, in comparison of the great pride in other things of this town, because in these hot countries they use much of those earthen dishes finely painted or varnished, which they call _porcellana_, which is had out of the East India; and for their drinking they use glasses altogether, whereof they make excellent good and fair in the same place. But yet some plate we found, and many other good things, as their household garniture, very gallant and rich, which had cost them dear, although unto us they were of small importance.

13.

[L] From St. Domingo we put over to the main or firm land, and, going all along the coast, we came at last in sight of Carthagena, standing upon the seaside, so near as some of our barks in passing alongst approached within the reach of their culverin shot, which they had planted upon certain platforms. The harbour-mouth lay some three miles toward the westward of the town, whereinto we entered at about three or four of the clock in the afternoon without any resistance of ordnance or other impeachment planted upon the same. In the evening we put ourselves on land towards the harbour-mouth, under the leading of Master Carlile, our Lieutenant-General. Who, after he had digested us to march forward about midnight, as easily as foot might fall, expressly commanded us to keep close by the sea-wash of the shore for our best and surest way; whereby we were like to go through, and not to miss any more of the way, which once we had lost within an hour after our first beginning to march, through the slender knowledge of him that took upon him to be our guide, whereby the night spent on, which otherwise must have been done by resting. But as we came within some two miles of the town, their horsemen, which were some hundred, met us, and, taking the alarm, retired to their townward again upon the first volley of our shot that was given them; for the place where we encountered being woody and bushy, even to the waterside, was unmeet for their service.

At this instant we might hear some pieces of artillery discharged, with divers small shot, towards the harbour; which gave us to understand, according to the order set down in the evening before by our General, that the Vice-Admiral, accompanied with Captain Venner, Captain White, and Captain Cross, with other sea captains, and with divers pinnaces and boats, should give some attempt unto the little fort standing on the entry of the inner haven, near adjoining to the town, though to small purpose, for that the place was strong, and the entry, very narrow, was chained over; so as there could be nothing gotten by the attempt more than the giving of them an alarm on that other side of the haven, being a mile and a-half from the place we now were at. In which attempt the Vice-Admiral had the rudder of his skiff strucken through with a saker shot, and a little or no harm received elsewhere.

The troops being now in their march, half-a-mile behither the town or less, the ground we were on grew to be strait, and not above fifty paces over, having the main sea on the one side of it and the harbour-water or inner sea (as you may term it) on the other side, which in the plot is plainly shewed. This strait was fortified clean over with a stone wall and a ditch without it, the said wall being as orderly built, with flanking in every part, as can be set down. There was only so much of this strait unwalled as might serve for the issuing of the horsemen or the passing of carriage in time of need. But this unwalled part was not without a very good _barricado_ of wine-butts or pipes, filled with earth, full and thick as they might stand on end one by another, some part of them standing even within the main sea. This place of strength was furnished with six great pieces, demiculverins and sakers, which shot directly in front upon us as we approached. Now without this wall, upon the inner side of the strait, they had brought likewise two great galleys with their prows to the shore, having planted in them eleven pieces of ordnance, which did beat all cross the strait, and flanked our coming on. In these two galleys were planted three or four hundred small shot, and on the land, in the guard only of this place, three hundred shot and pikes.

They, in this their full readiness to receive us, spared not their shot both great and small. But our Lieutenant-General, taking the advantage of the dark (the daylight as yet not broken out) approached by the lowest ground, according to the express direction which himself had formerly given, the same being the sea-wash shore, where the water was somewhat fallen, so as most of all their shot was in vain. Our Lieutenant-General commanded our shot to forbear shooting until we were come to the wall-side. And so with pikes roundly together we approached the place, where we soon found out the _barricados_ of pipes or butts to be the meetest place for our assault; which, notwithstanding it was well furnished with pikes and shots, was without staying attempted by us. Down went the butts of earth, and pell-mell came our swords and pikes together, after our shot had first given their volley, even at the enemy's nose. Our pikes were somewhat longer than theirs, and our bodies better armed; for very few of them were armed.

14.

[L] With which advantage our swords and pikes grew too hard for them, and they driven to give place. In this furious entry the Lieutenant-General slew with his own hands the chief ensign-bearer of the Spaniards, who fought very manfully to his life's end.

We followed into the town with them, and, giving them no leisure to breathe, we won the market-place, albeit they made head and fought awhile before we got it. And so we being once seized and assured of that, they were content to suffer us to lodge within their town, and themselves to go to their wives, whom they had carried into other places of the country before our coming thither. At every street's end they had raised very fine _barricados_ of earthworks, with trenches without them, as well made as ever we saw any work done; at the entering whereof was some little resistance, but soon overcome it was, with few slain or hurt. They had joined with them many Indians, whom they had placed in corners of advantage, all bowmen, with their arrows most villainously empoisoned, so as if they did but break the skin, the party so touched died without great marvel. Some they slew of our people with their arrows; some they likewise mischiefed to death with certain pricks of small sticks sharply pointed, of a foot and a-half long, the one end put into the ground, the other empoisoned, sticking fast up, right against our coming in the way as we should approach from our landing towards the town, whereof they had planted a wonderful number in the ordinary way; but our keeping the sea-wash shore missed the greatest part of them very happily.

15.

[L] I overpass many particular matters, as the hurting of Captain Sampson at sword blows in the first entering, unto whom was committed the charge of the pikes of the vant-guard by his lot and turn; as also of the taking of Alonzo Bravo, the chief commander of that place, by Captain Goring, after the said captain had first hurt him with his sword; unto which captain was committed the charge of the shot of the said vant-guard. Captain Winter was likewise by his turn of the vant-guard in this attempt, where also the Lieutenant-General marched himself; the said Captain Winter, through a great desire to serve by land, having now exchanged his charge at sea with Captain Cecil for his band of footmen. Captain Powell, the Sergeant-Major, had by his turn the charge of the four companies which made the battle. Captain Morgan, who at St. Domingo was of the vant-guard, had now by turn his charge upon the companies of the rearward. Every man, as well of one part as of another, came so willingly on to the service, as the enemy was not able to endure the fury of such hot assault.

We stayed here six weeks, and the sickness with mortality before spoken of still continued among us, though not with the same fury as at the first; and such as were touched with the said sickness, escaping death, very few or almost none could recover their strength. Yea, many of them were much decayed in their memory, insomuch that it was grown an ordinary judgment, when one was heard to speak foolishly, to say he had been sick of the _calentura_, which is the Spanish name of their burning ague; for, as I told you before, it is a very burning and pestilent ague. The original cause thereof is imputed to the evening or first night air, which they term _la serena_; wherein they say and hold very firm opinion that whoso is then abroad in the open air shall certainly be infected to the death, not being of the Indian or natural race of those country people. By holding their watch our men were thus subjected to the infectious air, which at Santiago was most dangerous and deadly of all other places.

With the inconvenience of continual mortality we were forced to give over our intended enterprise to go with Nombre de Dios, and so overland to Panama, where we should have strucken the stroke for the treasure, and full recompense of our tedious travails. And thus at Carthagena we took our first resolution to return homewards, ...

[the form of which resolution I thought good here to put down under the principal captains' hands as followeth:--

A Resolution of the Land-Captains, what course they think most expedient to be taken. Given at Carthagena, the 27th of February, 1585.

WHEREAS it hath pleased the General to demand the opinions of his captains what course they think most expedient to be now undertaken, the land-captains being assembled by themselves together, and having advised hereupon, do in three points deliver the same.

THE FIRST, touching the keeping of the town against the force of the enemy, either that which is present, or that which may come out of Spain, is answered thus:-- 'We hold opinion, that with this troop of men which we have presently with us in land service, being victualled and munitioned, we may well keep the town, albeit that of men able to answer present service we have not above 700. The residue, being some 150 men, by reason of their hurts and sickness, are altogether unable to stand us in any stead: wherefore hereupon the sea-captains are likewise to give their resolution, how they will undertake the safety and service of the ships upon the arrival of any Spanish fleet.'

THE SECOND point we make to be this, whether it be meet to go presently homeward, or else to continue further trial of our fortune in undertaking such like enterprises as we have done already, and thereby to seek after that bountiful mass of treasure for recompense of our travails, which was generally expected at our coming forth of England: wherein we answer:-- 'That it is well known how both we and the soldiers are entered into this action as voluntary men, without any impress or gage from her Majesty or anybody else. And forasmuch as we have hitherto discharged the parts of honest men, so that now by the great blessing and favour of our good God there have been taken three such notable towns, wherein by the estimation of all men would have been found some very great treasures, knowing that Santiago was the chief city of all the islands and traffics thereabouts, St. Domingo the chief city of Hispaniola, and the head government not only of that island, but also of Cuba, and of all the islands about it, as also of such inhabitations of the firm land, as were next unto it, and a place that is both magnificently built and entertaineth great trades of merchandise; and now lastly the city of Carthagena, which cannot be denied to be one of the chief places of most especial importance to the Spaniard of all the cities which be on this side of the West India: we do therefore consider, that since all these cities, with their goods and prisoners taken in them, and the ransoms of the said cities, being all put together, are found far short to satisfy that expectation which by the generality of the enterprisers was first conceived; and being further advised of the slenderness of our strength, whereunto we be now reduced, as well in respect of the small number of able bodies, as also not a little in regard of the slack disposition of the greater part of those which remain, very many of the better minds and men being either consumed by death or weakened by sickness and hurts; and lastly, since that as yet there is not laid down to our knowledge any such enterprise as may seem convenient to be undertaken with such few as we are presently able to make, and withal of such certain likelihood, as with God's good success which it may please him to bestow upon us, the same may promise to yield us any sufficient contentment: we do therefore conclude hereupon, that it is better to hold sure as we may the honour already gotten, and with the same to return towards our gracious sovereign and country, from whence, if it shall please her Majesty to set us forth again with her orderly means and entertainment, we are most ready and willing to go through with anything that the uttermost of our strength and endeavour shall be able to reach unto. But therewithal we do advise and protest that it is far from our thoughts, either to refuse, or so much as to seem to be weary of anything which for the present shall be further required or directed to be done by us from our General.'

THE THIRD and last point is concerning the ransom of this city of Carthagena, for the which, before it was touched with any fire, there was made an offer of some 27,000 or 28,000 pounds sterling:-- 'Thus much we utter herein as our opinions, agreeing, so it be done in good sort, to accept this offer aforesaid, rather than to break off by standing still upon our demands of 100,000 pounds; which seems a matter impossible to be performed for the present by them. And to say truth, we may now with much honour and reputation better be satisfied with that sum offered by them at the first, if they will now be contented to give it, than we might at that time with a great deal more; inasmuch as we have taken our full pleasure, both in the uttermost sacking and spoiling of all their household goods and merchandise, as also in that we have consumed and ruined a great part of their town with fire. And thus much further is considered herein by us; that as there be in the voyage a great many poor men, who have willingly adventured their lives and travails, and divers amongst them having spent their apparel and such other little provisions as their small means might have given them leave to prepare, which being done upon such good and allowable intention as this action hath always carried with it (meaning, against the Spaniard, our greatest and most dangerous enemy), so surely we cannot but have an inward regard, so far as may lie in us, to help them in all good sort towards the satisfaction of this their expectation; and by procuring them some little benefit to encourage them, and to nourish this ready and willing disposition of theirs, both in them and in others by their example, against any other time of like occasion. But because it may be supposed that herein we forget not the private benefit of ourselves, and are thereby the rather moved to incline ourselves to this composition, we do therefore think good for the clearing ourselves of all such suspicion, to declare hereby, that what part or portion soever it be of this ransom or composition for Carthagena which should come unto us, we do freely give and bestow the same wholly upon the poor men who have remained with us in the voyage (meaning as well the sailor as the soldier), wishing with all our hearts it were such or so much as might see a sufficient reward for their painful endeavour. And for the firm confirmation thereof, we have thought meet to subsign these presents with our own hands in the place and time aforesaid. 'Captain Christopher Charlie, Lieutenant-General; Captain Goring, Captain Sampson, Captain Powell, etc.']

But while we were yet there, it happened one day that our watch called the sentinel, upon the church-steeple, had discovered in the sea a couple of small barks or boats, making in with the harbour of Carthagena. Whereupon Captain Moon and Captain Varney, with John Grant, the master of the Tiger, and some other seamen, embarked themselves in a couple of small pinnaces, to take them before they should come nigh the shore, at the mouth of the harbour, lest by some straggling Spaniards from the land, they might be warned by signs from coming in. Which fell out accordingly, notwithstanding all the diligence that our men could use: for the Spanish boats, upon the sight of our pinnaces coming towards them, ran themselves ashore, and so their men presently hid themselves in bushes hard by the sea-side, amongst some others that had called them by signs thither. Our men presently without any due regard had to the quality of the place, and seeing no man of the Spaniards to shew themselves, boarded the Spanish barks or boats, and so standing all open in them, were suddenly shot at by a troop of Spaniards out of the bushes; by which volley of shot there were slain Captain Varney, which died presently, and Captain Moon, who died some few days after, besides some four or five others that were hurt: and so our folks returned without their purpose, not having any sufficient number of soldiers with them to fight on shore. For those men they carried were all mariners to row, few of them armed, because they made account with their ordnance to have taken the barks well enough at sea; which they might full easily have done, without any loss at all, if they had come in time to the harbour mouth, before the Spaniards' boats had gotten so near the shore.

16.

[L] During our abode in this place, as also at St. Domingo, there passed divers courtesies between us and the Spaniards, as feasting, and using them with all kindness and favour; so as amongst others there came to see the General the governor of Carthagena, with the bishop of the same, and divers other gentlemen of the better sort. This town of Carthagena we touched in the out parts, and consumed much with fire, as we had done St. Domingo, upon discontentments, and for want of agreeing with us in their first treaties touching their ransom; which at the last was concluded between us should be 110,000 ducats for that which was yet standing, the ducat valued at five shillings sixpence sterling.

This town, though not half so big as St. Domingo, gives, as you see, a far greater ransom, being in very deed of far more importance, by reason of the excellency of the harbour, and the situation thereof to serve the trade of Nombre de Dios and other places, and is inhabited with far more richer merchants. The other is chiefly inhabited with lawyers and brave gentlemen, being the chief or highest appeal of their suits in law of all the islands about it and of the mainland coast next unto it. And it is of no such account as Carthagena, for these and some like reasons which I could give you, over long to be now written.

The warning which this town received of our coming towards them from St. Domingo, by the space of 20 days before our arrival here, was cause that they had both fortified and every way prepared for their best defence. As also that they had carried and conveyed away all their treasure and principal substance.

The ransom of 110,000 ducats thus concluded on, as is aforesaid, the same being written, and expressing for nothing more than the town of Carthagena, upon the payment of the said ransom we left the said town and drew some part of our soldiers into the priory or abbey, standing a quarter of an English mile below the town upon the harbour water-side, the same being walled with a wall of stone; which we told the Spaniards was yet ours, and not redeemed by their composition. Whereupon they, finding the defect of their contract, were contented to enter into another ransom for all places, but specially for the said house, as also the blockhouse or castle, which is upon the mouth of the inner harbour. And when we asked as much for the one as for the other, they yielded to give a thousand crowns for the abbey, leaving us to take our pleasure upon the blockhouse, which they said they were not able to ransom, having stretched themselves to the uttermost of their powers; and therefore the said blockhouse was by us undermined, and so with gunpowder blown up in pieces. While this latter contract was in making, our whole fleet of ships fell down towards the harbour-mouth, where they anchored the third time and employed their men in fetching of fresh water aboard the ships for our voyage homewards, which water was had in a great well that is in the island by the harbour-mouth. Which island is a very pleasant place as hath been seen, having in it many sorts of goodly and very pleasant fruits, as the orange-trees and others, being set orderly in walks of great length together. Insomuch as the whole island, being some two or three miles about, is cast into grounds of gardening and orchards.

17.

[L] After six weeks' abode in this place, we put to sea the last of March; where, after two or three days, a great Ship which we had taken at St. Domingo, and thereupon was called The New Year's Gift, fell into a great leak, being laden with ordnance, hides, and other spoils, and in the night she lost the company of our fleet. Which being missed the next morning by the General, he cast about with the whole fleet, fearing some great mischance to be happened unto her, as in very deed it so fell out; for her leak was so great that her men were all tired with pumping. But at the last, having found her, and the bark Talbot in her company, which stayed by great hap with her, they were ready to take their men out of her for the saving of them. And so the General, being fully advertised of their great extremity, made sail directly back again to Carthagena with the whole fleet; where, having staid eight or ten days more about the unlading of this ship and the bestowing thereof and her men into other ships, we departed once again to sea, directing our course toward the Cape St. Anthony, being the westermost part of Cuba, where we arrived the 27th of April. But because fresh water could not presently be found, we weighed anchor and departed, thinking in few days to recover the Matanzas, a place to the eastward of Havana.

After we had sailed some fourteen days we were brought to Cape St. Anthony again through lack of favourable wind; but then our scarcity was grown such as need make us look a little better for water, which we found in sufficient quantity, being indeed, as I judge, none other than rain-water newly fallen and gathered up by making pits in a plot of marish ground some three hundred paces from the seaside.

18.

[L] I do wrong if I should forget the good example of the General at this place, who, to encourage others, and to hasten the getting of fresh water aboard the ships, took no less pain himself than the meanest; as also at St. Domingo, Carthagena, and all other places, having always so vigilant a care and foresight in the good ordering of his fleet, accompanying them, as it is said, with such wonderful travail of body, as doubtless had he been the meanest person, as he was the chiefest, he had yet deserved the first place of honour; and no less happy do we account him for being associated with Master Carlile, his Lieutenant-General, by whose experience, prudent counsel, and gallant performance he achieved so many and happy enterprises of the war, by whom also he was very greatly assisted in setting down the needful orders, laws, and course of justice, and the due administration of the same upon all occasions.

19.

[L] After three days spent in watering our ships, we departed now the second time from this Cape of St. Anthony the 13th of May. And proceeding about the Cape of Florida, we never touched anywhere; but coasting alongst Florida, and keeping the shore still in sight, the 28th of May, early in the morning, we descried on the shore a place built like a beacon, which was indeed a scaffold upon four long masts raised on end for men to discover to the seaward, being in the latitude of thirty degrees, or very near thereunto. Our pinnaces manned and coming to the shore, we marched up alongst the river-side to see what place the enemy held there; for none amongst us had any knowledge thereof at all.

Here the General took occasion to march with the companies himself in person, the Lieutenant-General having the vant-guard; and, going a mile up, or somewhat more, by the river-side, we might discern on the other side of the river over against us a fort which newly had been built by the Spaniards; and some mile, or thereabout, above the fort was a little town or village without walls, built of wooden houses, as the plot doth plainly shew. We forthwith prepared to have ordnance for the battery; and one piece was a little before the evening planted, and the first shot being made by the Lieutenant-General himself at their ensign, strake through the ensign, as we afterwards understood by a Frenchman which came unto us from them. One shot more was then made, which struck the foot of the fort wall, which was all massive timber of great trees like masts. The Lieutenant-General was determined to pass the river this night with four companies, and there to lodge himself entrenched as near the fort as that he might play with his muskets and smallest shot upon any that should appear, and so afterwards to bring and plant the battery with him; but the help of mariners for that sudden to make trenches could not be had, which was the cause that this determination was remitted until the next night.

20.

[L] In the night the Lieutenant-General took a little rowing skiff and half a dozen well armed, as Captain Morgan and Captain Sampson, with some others, beside the rowers, and went to view what guard the enemy kept, as also to take knowledge of the ground. And albeit he went as covertly as might be, yet the enemy, taking the alarm, grew fearful that the whole force was approaching to the assault, and therefore with all speed abandoned the place after the shooting of some of their pieces. They thus gone, and he being returned unto us again, but nothing knowing of their flight from their fort, forthwith came a Frenchman, [Nicolas Borgoignon] being a fifer (who had been prisoner with them) in a little boat, playing on his fife the tune of the Prince of Orange his song. And being called unto by the guard, he told them before he put foot out of the boat what he was himself, and how the Spaniards were gone from the fort; offering either to remain in hands there, or else to return to the place with them that would go. [The 'Prince of Orange's Song' was a popular ditty in praise of William Prince of Orange (assassinated 1584), the leader of the Dutch Protestant insurgents.]

Upon this intelligence the General, the Lieutenant-General, with some of the captains in one skiff and the Vice-Admiral with some others in his skiff, and two or three pinnaces furnished of soldiers with them, put presently over towards the fort, giving order for the rest of the pinnaces to follow. And in our approach some of the enemy, bolder than the rest, having stayed behind their company, shot off two pieces of ordnance at us; but on shore we went, and entered the place without finding any man there.

When the day appeared, we found it built all of timber, the walls being none other than whole masts or bodies of trees set upright and close together in manner of a pale, without any ditch as yet made, but wholly intended with some more time. For they had not as yet finished all their work, having begun the same some three or four months before; so as, to say the truth, they had no reason to keep it, being subject both to fire and easy assault.

The platform whereon the ordnance lay was whole bodies of long pine-trees, whereof there is great plenty, laid across one on another and some little earth amongst. There were in it thirteen or fourteen great pieces of brass ordnance and a chest unbroken up, having in it the value of some two thousand pounds sterling, by estimation, of the king's treasure, to pay the soldiers of that place, who were a hundred and fifty men.

The fort thus won, which they called St. John's Fort, and the day opened, we assayed to go to the town, but could not by reason of some rivers and broken ground which was between the two places. And therefore being enforced to embark again into our pinnaces, we went thither upon the great main river, which is called, as also the town, by the name of St. Augustine. At our approaching to land, there were some that began to shew themselves, and to bestow some few shot upon us, but presently withdrew themselves. And in their running thus away, the Sergeant-Major finding one of their horses ready saddled and bridled, took the same to follow the chase; and so overgoing all his company, was by one laid behind a bush shot through the head; and falling down therewith, was by the same and two or three more, stabbed in three or four places of his body with swords and daggers, before any could come near to his rescue. His death was much lamented, being in very deed an honest wise gentleman, and soldier of good experience, and of as great courage as any man might be.

21.

[L] In this place called St. Augustine we understood the king did keep, as is before said, 150 soldiers, and at another place some dozen leagues beyond to the northwards, called St. Helena, he did there likewise keep 150 more, serving there for no other purpose than to keep all other nations from inhabiting any part of all that coast; the government whereof was committed to one Pedro Melendez, marquis, nephew to that Melendez the Admiral, who had overthrown Master John Hawkins in the Bay of Mexico some 17 or 18 years ago. This governor had charge of both places, but was at this time in this place, and one of the first that left the same.

Here it was resolved in full assembly of captains, to undertake the enterprise of St. Helena, and from thence to seek out the inhabitation of our English countrymen in Virginia, distant from thence some six degrees northward. When we came thwart of St. Helena, the shoals appearing dangerous, and we having no pilot to undertake the entry, it was thought meetest to go hence alongst. For the Admiral had been the same night in four fathom and a half, three leagues from the shore; and yet we understood, by the help of a known pilot, there may and do go in ships of greater burden and draught than any we had in our fleet. We passed thus along the coast hard aboard the shore, which is shallow for a league or two from the shore, and the same is low and broken land for the most part. The ninth of June upon sight of one special great fire (which are very ordinary all alongst this coast, even from the Cape of Florida hither) the General sent his skiff to the shore, where they found some of our English countrymen that had been sent thither the year before by Sir Walter Raleigh, and brought them aboard; by whose direction we proceeded along to the place which they make their port. But some of our ships being of great draught, unable to enter, anchored without the harbour in a wild road at sea, about two miles from shore. From whence the General wrote letters to Master Ralph Lane, being governor of those English in Virginia, and then at his fort about six leagues from the road in an island which they called Roanoac; wherein especially he shewed how ready he was to supply his necessities and wants, which he understood of by those he had first talked withal.

The morrow after, Master Lane himself and some of his company coming unto him, with the consent of his captains he gave them the choice of two offers, that is to say: either he would leave a ship, a pinnace, and certain boats with sufficient masters and mariners, together furnished with a month's victual, to stay and make further discovery of the country and coasts, and so much victual likewise as might be sufficient for the bringing of them all (being an hundred and three persons) into England, if they thought good after such time, with any other thing they would desire, and that he might be able to spare: or else, if they thought they had made sufficient discovery already, and did desire to return into England, he would give them passage. But they, as it seemed, being desirous to stay, accepted very thankfully and with great gladness that which was offered first. Whereupon the ship being appointed and received into charge by some of their own company sent into her by Master Lane, before they had received from the rest of the fleet the provision appointed them, there arose a great storm (which they said was extraordinary and very strange) that lasted three days together, and put all our fleet in great danger to be driven from their anchoring upon the coast; for we brake many cables, and lost many anchors; and some of our fleet which had lost all, of which number was the ship appointed for Master Lane and his company, were driven to put to sea in great danger, in avoiding the coast, and could never see us again until we met in England. Many also of our small pinnaces and boats were lost in this storm.

Notwithstanding, after all this, the General offered them, with consent of his captains, another ship with some provisions, although not such a one for their turns as might have been spared them before, this being unable to be brought into their harbour: or else, if they would, to give them passage into England, although he knew he should perform it with greater difficulty than he might have done before. But Master Lane, with those of the chiefest of his company which he had then with him, considering what should be best for them to do, made request unto the General under their hands, that they might have passage for England: the which being granted, and the rest sent for out of the country and shipped, we departed from that coast the 18th of June.

22.

[L] And so, God be thanked, both they and we in good safety arrived at Portsmouth the 28th of July, 1586, to the great glory of God, and to no small honour to our Prince, our country, and ourselves. The total value of that which was got in this voyage is esteemed at three score thousand pounds, whereof the companies which have travailed in the voyage were to have twenty thousand pounds, the adventurers the other forty. Of which twenty thousand pounds (as I can judge) will redound some six pounds to the single share. We lost some 750 men in the voyage; above three parts of them only by sickness. The men of name that died and were slain in this voyage, which I can presently call to remembrance, are these:--Captain Powell, Captain Varney, Captain Moon, Captain Fortescue, Captain Biggs, Captain Cecil, Captain Hannam, Captain Greenfield; Thomas Tucker, a lieutenant; Alexander Starkey, a lieutenant; Master Escot, a lieutenant; Master Waterhouse, a lieutenant; Master George Candish, Master Nicholas Winter, Master Alexander Carlile, Master Robert Alexander, Master Scroope, Master James Dyer, Master Peter Duke. With some other, whom for haste I cannot suddenly think on.

The ordnance gotten of all sorts, brass and iron, were about two hundred and forty pieces, whereof the two hundred and some more were brass, and were thus found and gotten:--At Santiago some two or three and fifty pieces. In St. Domingo about four score, whereof was very much great ordnance, as whole cannon, demi-cannon, culverins, and such like. In Carthagena some sixty and three pieces, and good store likewise of the greater sort. In the Fort of St. Augustine were fourteen pieces. The rest was iron ordnance, of which the most part was gotten at St. Domingo, the rest at Carthagena.

End of the Project Gutenberg EBook of Drake's Great Armada, by Walter Biggs *** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DRAKE'S GREAT ARMADA *** ***** This file should be named 3334.txt or 3334.zip ***** This and all associated files of various formats will be found in: http://www.gutenberg.org/3/3/3/3334/

Produced by Dagny; John Bickers; David Widger