Word count Ordo Missæ 1962

How many times does each word appear in the Mass? For example, how many times is sacrifice mentioned? According to my count, as often as peace, holy & heaven!

Here's a simplified list of words from the Ordo Missæ 1962.

$Id: word_list.html,v 1.33 2010/11/28 13:43:03 asdrury Exp $

Generated by Id: list.pl,v 1.13 2009/12/30 00:29:02 asdrury Exp $

Home

Some browsers can render xml source. The most recent version of this document is always available here.

Word Count: Latin Nouns Ordo Missæ 1962
 DeclensionCountNominativeGenitiveGenitive plGender
111advocātaadvocātæ F
219animaanimæ F
311aquaaquæ F
411causacausæ F
511circumstantiacircumstantiæ F
611citharacitharæ F
711clēmentiaclēmentiæ F
816culpaculpæ F
911custōdiacustōdiæ F
1013dexteradexteræ F
1115ecclēsiaecclēsiæ F
1211epistolaepistolæ F
1312famulafamulæ F
1411famīliafamīliæ F
1511flammaflammæ F
16114glōriaglōriæ F
17110grātiagrātiæ F
1815hostiahostiæ F
1911hōrahōræ F
2011indulgentiaindulgentiæ F
2111innocentiainnocentiæ F
2211lacrimalacrimæ F
2311maculamaculæ F
2411malitiamalitiæ F
2511medelamedelæ F
2614memoriamemoriæ F
2714misericordiamisericordiæ F
2811mīlitiamīlitiæ F
2911neglegentianeglegentiæ F
3011nēquitianēquitiæ F
3111reginareginæ F
3211reliquiareliquiæ F
3311scrīptūrascrīptūræ F
3411sequentiasequentiæ  F
3511substantiasubstantiæ F
3612tenebratenebræ F
3717terraterræ F
3811veniaveniæ F
39113vītavītæ F
4011īnsidiaīnsidiæ F
4111PapaPapæ M
4215baptistabaptistæ M
4311patriarchespatriarchæ M
4412prophētaprophētæ M
4521ChrīstiānusChrīstiānī M
46273DeusDeī M
4725agnusagnī M
4821angelusangelī M
4921animusanimī M
5029apostolusapostolī M
5126archangelusarchangelī M
5221calculuscalculī M
5321diabolusdiabolī M
5422discipulusdiscipulī M
55281dominusdominī M
5625famulusfamulī M
57219fīliusfīliī M
5822inimīcusinimīcī M
5921locuslocī M
6021modusmodī M
6121mortuusmortuī M
6221multummultī M
63213mundusmundī M
6423oculusoculī M
6521puerpuerī M
6621servusservī M
6721somnussomnī M
6821spōnsusspōnsī M
69211sānctussānctī M
7022virvirī M
7121adiūtoriumadiūtoriī N
7221auxiliumauxiliī N
73210cælumcælī N
7421cōnsortiumcōnsortiī N
7521datumdatī N
7621dictumdictī N
7721dēbitumdēbitī N
7821dēlīctumdēlīctī N
7922dōnumdōnī N
8024evangeliumevangeliī N
8121exiliumexiliī N
8223incēnsumincēnsī N
8322initiuminitiī N
8421jūdiciumjūdiciī N
8524labiumlabiī N
8621locusloci N
8722malummalī N
8821mandātummandātī N
8922meritummeritī N
9022mystēriummystēriī N
9121obsequiumobsequiī N
92216peccātumpeccātī N
9321præceptumpræceptī N
9421præsidiumpræsidiī N
9524prīncipiumprīncipiī N
9621prœliumprœliī N
9721refrīgeriumrefrīgeriī N
9822regnumregnī N
9921remediumremediī N
10021sacramentumsacramentī N
101210sacrificiumsacrificiī N
10222sæculumsæculī N
10321sīgnumsīgnī N
10421tabernāculumtabernāculī N
10522tectumtectī N
10623testimōniumtestimōniī N
10721testāmentumtestāmentī N
10821tūtāmentumtūtāmentī N
10929verbumverbī N
11021vīnumvīnī N
11121vōtumvōtī N
11221īnfernumīnfernī N
11321ōstiumōstiī N
11431cōnsorscōnsortiscōnsortiumC
11531exsulexsulis C
11631fīnisfīnisfīniumC
11731grexgregis C
11835omnisomnisomniumC
11931sacerdōssacerdōtis C
12031absolūtiōabsolūtiōnis F
12132ascēnsiōascēnsiōnis F
12231benedictiōbenedictiōnis F
12332carōcarniscarniumF
12431clāmorclāmōris F
12531commixtiōcommixtiōnis F
12631condemnātіōcondemnātіōnis F
12731cāritāscāritātis F
12832cōgitātiōcōgitātiōnis F
12931cōnsecrātiōcōnsecrātiōnis F
13031damnātiōdamnātiōnis F
13131dulcēdōdulcēdinis F
13231dēprecātiōdēprecātiōnis F
13331dēvōtiōdēvōtiōnis F
13431dīgnitāsdīgnitātis F
13531dīvīnitāsdivinitatis F
13631excūsātiōexcūsātiōnis F
13731fortitūdōfortitūdinis F
13833genetrīxgenetrīcis F
13931gēnsgentisgentiumF
14031habitātiōhabitātiōnis F
14131humanitashumanitatis F
14231humilitashumilitatis F
14331incolumitāsincolumitātis F
14431intercessiōintercessiōnis F
14533inīquitāsinīquitātis F
14633iuventūsiuventūtis F
14734lauslaudis F
14831lēctiōlēctiōnis F
14936lūxlūcis F
15034majestāsmajestātis F
15132miserātiōmiserātiōnis F
15232morsmortismortiumF
15331muliermulieris F
15431multitūdōmultitūdinis F
15532mātermātris F
15633mēnsmentismentiumF
15733oblātiōoblātiōnis F
15831offēnsiōoffēnsiōnis F
15931opsopis F
16031parspartispartiumF
16131participatioparticipationis F
16232passiōpassiōnis F
16331perceptiōperceptiōnis F
16431perditiōperditiōnis F
16531perturbātiōperturbātiōnis F
16631pietāspietātis F
16732plēbsplēbis F
16831postestāspostestātis F
16931prexprecis F
17031prōmissiōprōmissiōnis F
17131prōtēctiōprōtēctiōnis F
172310pāxpācis F
17331redēmptiōredēmptiōnis F
17433remissiōremissiōnis F
17533resurrēctiōresurrēctiōnis F
17636salūssalūtis F
17732servitūsservitūtis F
17831societāssocietātis F
17932suāvitāssuāvitātis F
18031tentatiotentationis F
18132trinitastrinitatis F
18231vallesvallis F
183310virgōvirginis F
18431virtūsvirtūtis F
18536voluntāsvoluntātis F
18632vēritāsvēritātis F
18731vōxvōcis F
18831ēlevātiōēlevātiōnis F
18931īnstitūtiōīnstitūtiōnis F
19032ōrātiōōrātiōnis F
19134ūnitāsūnitātis F
19231ūtilitasūtilitātis F
19331amoramōris M
19431antistesantistitis M
19535calixcalicis M
19631circumstanscircumstantiscircumstantiumM
19731cultorcultōris M
19831decordecōris M
19931dēbitordēbitōris M
20031factorfactōris M
20133frāterfrātris M
20237homōhominis M
20334honorhonōris M
20431ignisignisigniumM
20532martyrmartyris M
20631mōnsmontismontiumM
20732odorodōris M
20831orbisorbisorbiumM
209327paterpatris M
21032peccātorpeccātōris M
21131prīncepsprīncipis M
21234pānispānispāniumM
21331pēspedis M
21431rēxrēgis M
21539sanguissanguinis M
21632venterventris M
21737altārealtārisaltāriumN
21831baptismabaptismatis N
21934corcordiscordiumN
220310corpuscorporis N
22134lūmenlūminis N
22234mūnusmūneris N
223317nōmennōminis N
22434omneomnisomniumN
22532opusoperis N
22634salūtāresalūtārissalūtāriumN
22731scelussceleris N
22831vīscusvīsceris N
22932ōsōris N
23041domusdomūs F
23147manusmanūs F
23244cōnspectuscōnspectūs M
23342frūctusfrūctūs M
234426spīritusspīritūs M
23542vultusvultūs M
23655fidēsfideī F
23752spēsspeī F
23853diēsdiēī M
239UNK1sānctificātor? M
240UNK1nihil N


Word Count: Proper Names Ordo Missæ 1962
 DeclensionCountNominativeGenitiveGenitive plGender
24111HēvaHēvæ F
242111MarīaMarīæ F
24312AndreasAndreæ M
24411SatanasSatanæ M
245228ChrīstusChrīsti M
24628PaulusPaulī M
24728PetrusPetrī M
24821PhilippusPhilippī M
24921PontiusPontiī M
25021PīlātusPīlātī M
251310IōannēsIōannis M
25236MichaёlMichaёlis M
253418JēsūsJēsū M
254UNK1AbelAbel M
255UNK1AbrahamAbrahæ M
256UNK1BartholomeusBartholomeī M
257UNK1ChrysoganusChrysoganī M
258UNK1CletusCletī M
259UNK1ClēmentClēmentis M
260UNK1CorneliusCorneliī M
261UNK1CosmasCosmæ M
262UNK1CyprianusCyprianī M
263UNK1DamianusDamianī M
264UNK2IacobusIacobī M
265UNK1IsaiasIsaiae M
266UNK1JosephJoseph M
267UNK1LaurentiusLaurentiī M
268UNK1LinusLinī M
269UNK1MattheusMattheī M
270UNK1MelchisedechMelchisedech M
271UNK1SimonSimonis M
272UNK1SixtusSixtī M
273UNK1ThaddeusThaddeī M
274UNK1ThomasThomæ M


Word Count: Latin Adjectives Ordo Missæ 1962
 DeclensionCountMasculineFeminineNeuterGenitiveComparative
11,21aliusaliaaliud  
21,21altusaltaaltum  
31,22apostolicusapostolicaapostolicum  
41,221beatusbeatabeatum  
51,25benedictusbenedictabenedictum  
61,22bonusbonabonum  
71,23catholicuscatholicacatholicum  
81,21contrītuscontrītacontrītum  
91,21cōgnituscōgnitacōgnitum  
101,21cōtīdiānuscōtīdiānacōtīdiānum  
111,21cūnctuscūnctacūnctum  
121,21dexterdextradextrum  
131,21dolōsusdolōsadolōsum  
141,21dēfūnctusdēfūnctadēfūnctum  
151,24dīgnusdīgnadīgnum  
161,21dīlēctusdīlēctadīlēctum  
171,21dīrēctusdīrēctadīrēctum  
181,24dīvīnusdīvīnadīvīnum  
191,21evangelicusevangelicaevangelicum  
201,23excelsusexcelsaexcelsum  
211,21futūrusfutūrafutūrum  
221,21genitusgenitagenitum  
231,23glōriōsusglōriōsaglōriōsum  
241,21grātusgrātagrātum  
251,21hūmānushūmānahūmānum  
261,21illibatusillibataillibatum  
271,23immaculatusimmaculataimmaculatum  
281,21impiusimpiaimpium  
291,21incensumincensaincensus  
301,23indīgnusindīgnaindīgnum  
311,21iniquusiniquainiquum  
321,22jūstusjūstajūstum  
331,21līberlīberalīberum  
341,23magnusmagnamagnum  
351,21malīgnusmalīgnamalīgnum  
361,248meusmeameum  
371,21mortuusmortuamortuum  
381,244nosternostranostrum  
391,21novusnovanovum  
401,21nātusnātanātum  
411,21nōtusnōtanōtum  
421,21orthodoxusorthodoxaorthodoxum  
431,21perpetuusperpetuaperpetuum  
441,21piuspiapium  
451,21plācātusplācātaplācātum  
461,23plēnusplēnaplēnum  
471,22propitiuspropitiapropitium  
481,21propriuspropriaproprium  
491,22præclāruspræclārapræclārum  
501,21præterituspræteritapræteritum  
511,24pūruspūrapūrum  
521,21ratusrataratum  
531,21replētusreplētareplētum  
541,22sacrōsānctussacrōsānctasacrōsānctum  
551,21salvussalvasalvum  
561,21sempiternussempiternasempiternum  
571,21serēnusserēnaserēnum  
581,21summussummasummum  
591,215suussuasuum  
601,247sānctussānctasānctum  
611,21sēcūrussēcūrasēcūrum  
621,23sōlussōlasōlum  
631,281tuustuatuum  
641,23tōtustōtatōtum  
651,21vespertīnusvespertīnavespertīnum  
661,22vestervestravestrum  
671,25vērusvēravērum  
681,25vīvusvīvavīvum  
691,214æternusæternaæternum  
701,22ēlēctusēlēctaēlēctum  
711,21īgnitusīgnitaīgnitum  
721,21īnferusīnferaīnferum  
731,23ūnigenitusūnigenitaūnigenitum  
741,21ūniversusūniversaūniversum  
7533acceptābilisacceptābilisacceptābile  
7632clēmēnsclēmēnsclēmēnsclēmentis 
7734cælestiscælestiscæleste  
7831cōnsubstantiāliscōnsubstantiāliscōnsubstantiāle  
7931dulcisdulcisdulce  
8031fidēlisfidēlisfidēle  
8131innocēnsinnocēnsinnocēnsinnocentis 
8231innumerābilisinnumerābilisinnumerābile  
8331invīsibilisinvīsibilisinvīsibile  
8431memormemormemormemoris 
8532misericorsmisericorsmisericorsmisericordis 
8631mīrābilismīrābilismīrābile  
87315omnipotēnsomnipotēnsomnipotēnsomnipotentis 
88331omnisomnisomne  
8931propitiabilispropitiabilispropitiabile  
9031præsēnspræsēnspræsēnspræsentis 
9131ratiōnabilisratiōnabilisratiōnabile  
9231salūtārissalūtārissalūtāre  
9331similissimilissimile  
9431sublīmissublīmissublīme  
9533supplexsupplexsupplexsupplicis 
9631temporālistemporālistemporāle  
9732trīstistrīstistrīste  
9832venerābilisvenerābilisvenerābile  
9931vīsibilisvīsibilisvīsibile  


Word Count: Latin Verbs Ordo Missæ 1962
 ConjugationCountFirstSecondThirdFourth
111adjuvōadjuvāreadjūvīadjūtus
211adunōadunāreadunāvīadunātus
312adōrōadōrāreadōrāvīadōrātus
411annūntiōannūntiāreannūntiāvīannūntiātus
511circumdōcircumdarecircumdedīcircumdatus
611circumstōcircumstārecircumstetī--
711clamōclamāreclamāvīclamātus
811coadūnōcoadūnārecoadūnāvīcoadūnātus
911commūnicōcommūnicārecommūnicāvīcommūnicātus
1011conglōrificōconglōrificāreconglōrificāvīconglōrificātus
1111conturbōconturbāreconturbāvīconturbātus
1211cooperōcooperārecooperāvīcooperātus
1311cremōcremārecremāvīcremātus
1411creōcreārecreāvīcreātus
1511cēnōcēnārecēnāvīcēnātus
1611dēclīnōdēclīnāredēclīnāvīdēclīnātus
1713dēprecordēprecārī--dēprecātus sum
18111dīgnordīgnārī--dīgnātus sum
1918darededīdatus
2012dōnōdōnāredōnāvīdōnātus
2111excūsōexcūsāreexcūsāvīexcūsātus
2211exspectōexspectāreexspectāvīexspectātus
2311fōrmōfōrmārefōrmāvīfōrmātus
2411glōrificōglōrificāreglōrificāvīglōrificātus
2511habitōhabitārehabitāvīhabātus
2611illūminōillūmināreillūmināvīillūminātus
2711imperōimperāreimperāvīimperātus
2811incarnōincarnāreincarnāvīincarnātus
2912intrōintrāreintrāvīintrātus
3013invocōinvocāreinvocāvīinvocātus
3112jūdicōjūdicārejūdicāvījūdicātus
3212laudōlaudārelaudāvīlaudātus
3311lavōlavārelāvīlautus
3413lætificōlætificārelætificāvīlætificātus
3511lætorlætārī--lætātus sum
3613līberōlīberārelīberāvīlīberātus
3711mandūcōmandūcāremandūcāvīmandūcātus
3811misereormiserērī--miseritus sum
3913mundōmundāremundāvīmundātus
4011numerōnumerārenumerāvīnumerātus
4111nūntiōnūntiārenūntiāvīnūntiātūs
4212peccōpeccārepeccāvīpeccātus
4311pervagorpervagārī--pervagātus sum
4412precorprecārī--precātus sum
4511præparōpræparārepræparāvīpræparātus
4613præstōpræstārepræstāvīpræstātus
4712pācificōpācificārepācificāvīpācificātus
4811pōtōpōtārepōtāvīpōtātus
4911refōrmōrefōrmārerefōrmāvīrefōrmātus
5012rogōrogārerogāvīrogātus
5116rēgnōrēgnārerēgnāvīrēgnātus
5211sanctificosanctificaresanctificavisanctificatus
5312spērōspērārespērāvīspērātus
5412stōstārestetīstatus
5511suspīrōsuspīrāresuspīrāvīsuspīrātus
5611sānctificōsānctificāresānctificāvīsānctificātus
5712sānōsānāresānāvīsānātus
5811sēparōsēparāresēparāvīsēparātus
5911venerōvenerārevenerāvīvenerātus
6014vīvificōvīvificārevīvificāvīvīvificātus
6111æstimōæstimāreæstimāvīæstimātus
6211ēlevōēlevāre--ēlevātus
6311ēnārrōēnārrāreēnārrāvīēnārrātus
64111ōrōōrāreōrāvīōrātus
6521adhæreōadhærēre----
6621audeōaudēre--ausus sum
6725cōnfiteorcōnfitērī--cōnfessus sum
6821dēleōdēlēredēlēvīdēlētus
6921fleōflēreflēvīflētus
7024habeōhabērehabuīhabitus
7122indulgeōindulgēreindulsīindultus
7221inhæreōinhārēreinhæsīinhæsus
7323iubeōiubēreiussīiussus
7421lūceōlūcērelūxī--
7521mereormerērī--meritus sum
7621mereōmerēremeruīmeritus
7727misereormiserērī--miseritus sum
7821moneōmonēremonuīmonitus
7922perhibeōperhibēreperhibuīperhibitus
8022placeōplacēreplacuīplacitus
8121remaneōremanēreremānsī--
8221repleōreplērereplēvīreplētus
8322salveōsalvēre----
8422sedeōsedēresēdīsessus
8521valeōvalērevaluīvalitūrus
8621videōvidērevīdīvisus
8731accendōaccendereaccendīaccēnsus
88312accipiōaccipereaccēpīacceptus
8931addūcōaddūcereaddūxīadductus
9031admittōadmittereadmīsīadmissus
9131adscrībōadscrībereadscrīpsīadscrīptus
9231afflīgōafflīgereafflīxīafflīctus
9335agōagereēgīāctus
9433ascendōascendereascendīascēnsus
9531auferōauferreabstulīablātus
96312benedīcōbenedīcerebenedīxībenedictus
9731bibōbiberebibībibitus
9831capiōcaperecēpīcaptus
9931cognōscōcognōscerecognōvīcognitus
10031comprehēndōcomprehēnderecomprehēndīcomprehēnsus
10131concēdōconcēdereconcessīconcessus
10231condōconderecondidīconditus
10332convertōconvertereconvertīconversus
10431crucifīgōcrucifīgerecrucifīxīcrucifīxus
10533crēdōcrēderecrēdidīcrēditus
10631detrudōdetruderedetrusīdetrusus
10731discernōdiscernerediscrēvīdiscrētus
10831dispōnōdispōneredisposuīdispositus
10931dēdūcōdēdūceredēdūxīdēductus
11031dēfendōdēfenderedēfendīdēfensus
11132dēscendōdēscenderedēscendīdēscendus
11236dīcōdīceredīxīdictus
11331dīligōdīligeredīlēxīdīlēctus
11434dīmittōdīmitteredīmīsīdīmissus
11531dīrigōdīrigeredīrēxīdīrēctus
11631efficiōefficereeffēcīeffectus
11731effundōeffundereeffūdīeffūsus
11835faciōfacerefēcīfactus
11931frangōfrangerefrēgīfrāctus
120316fīōfierī--factus sum
12131gemōgemeregemuīgemitus
12231incēdōincēdereincessīincessus
12331indūcōindūcereindūxīinductus
12431ingredioringredī--ingressus sum
12532intercēdōintercēdereintercessīintercessus
12631loquorloquī--locūtus sum
12732mittōmitteremīsīmissus
12831nāscornāscī--nātus sum
129310offerōofferreobtulīoblātus
13032ostendōostendereostendīostensus
13132patiorpatī--passus sum
13231percipiōperciperepercēpīperceptus
13331perdōperdereperdidīperditus
13432perdūcōperdūcereperdūxīperductus
13531perferōperferrepertulīperlātus
13631permittōpermitterepermīsīpermissus
13731petōpeterepetīvīpetītus
13831præcēdōpræcēderepræcessīpræcessus
13931præsūmōpræsūmere--præsūmptus
14031prōcēdōprōcēdereprōcessī--
14132prōficiōprōficereprōfēcīprōfectus
14231pōnōpōnereposuīpositus
14331quiēscōquiēscerequiēscēvīquiēscētus
14435quæsōquæsere----
14532recipiōrecipererecēpīreceptus
14631reddōredderereddidīredditus
14731redimōredimereredēmīredēmptus
14831reficiōreficererefēcīrefectus
14931regōregererēxīrēctus
15031relinquōrelinquererelīquīrelictus
15131repellōrepellererepulīrepulsus
15232respiciōrespicererespēxīrespectus
15331resurgōresurgereresurrēxīresurrēctus
15432retribuōretribuereretribuīretribūtus
15535suscipiōsusciperesuscēpīsusceptus
15634sūmōsūmeresūmpsīsūmptus
15736tollōtolleresustulīsublātus
15831tribuōtribueretribuītribūtus
15936vīvōvīverevīxīvīctus
16031ēmittōēmittereēmīsīēmissus
16131ēripiōēripereēripuīēreptus
16231ēruōēruereēruīērutus
16341adveniōadvenīreadvēnīadventus
16441audiōaudīreaudīvīaudītus
16544custōdiōcustōdīrecustōdīvīcustōdītus
16641dormiōdormīredormīvīdormītus
16741exaudiōexaudīreexaudīvīexaudītus
16841largiorlargīrī--largītus sum
16941mūniōmūnīremūnīvīmūnītus
17041prōveniōprōvenīreprōvēnīprōventus
17141sepeliōsepelīresepelīvīsepultus
17248veniōvenīrevēnīventus
17351prōsumprōdesseprōfuī--
174536sumessefuīfutūrus
17561īreitus
17664introeōintroīreintroīvīintroitus
177UNK2memento------
Word Count: Latin Prepositions Ordo Missæ 1962
 Governed CaseCountTerm
1ABL8ab
2ABL24cum
3ABL12
4ABL11ex
5ABL63in
6ABL19prō
7ABL1sine
8ABL1sub
9ABL9ā
10ACC29ad
11ACC3apud
12ACC1contrā
13ACC30in
14ACC1inter
15ACC1intra
16ACC1ob
17ACC29per
18ACC1post
19ACC3propter
20ACC4secundum
21ACC2sub
22ACC1super
23ACC1suprā
Word Count: Latin Adverbs Ordo Missæ 1962
 CountTerm
11adhūc
21ante
31competenter
42dīgnē
51ergō
62hodiē
71hīc
82ideō
92igitur
101ita
111item
121iterum
132mīrābiliter
142nimis
151numquam
163nunc
172
1814nōn
191prīdiē
202quoque
211quotiēs
224quārē
2313semper
241sic
251simul
269sæcula sæculōrum
274sīcut
281sīcuti
291sūrsum
301tam
312tantum
321unde
331ūnā